“नाही रे राजा, चेष्टा नाही. खरंच सांगतीये. एक कॅमेरा बेडच्या उजव्या बाजूला जमिनीवर उभा करुन ठेवू. म्हणजे मी कपडे काढून बेडवर चढताना तो माझा क्लोज-अप घेईल.” प्राची मागं सरकत त्याच्या लिंगापर्यंत पोहोचली.“ही आयडीया पण चांगली आहे. अर्थात तुझीच तयारी नसेल म्हणून मी एकाच...