पार्सल भाग : २

अहाहा!! समोरून अनघा कशी दिसत होती हे सांगायला शब्द अपुरे पडतील असे वाटू लागले. तिचे दोन्ही भरलेले गोरेपान स्तन ब्राच्या कपांबाहेर माना काढून लटकत होते. दोन्ही तपकिरी निप्पल्स गोलाकार आणि कडक झाली होती.

मी परत नव्याने तिचे दोन्ही स्तन हातात घेतले. माझी बोटे तिच्या स्तनांशी खेळू लागली. तिने मस्तीत डोळे मिटून घेतले. मी अगदी सहजपणे तिच्या दोन्ही बॉलशी धर-पकड करू लागलो. दोन्ही बॉल्स आधी गोलाकार दाबायचे आणि नंतर त्यांची कडक टोके ओढायची असा माझा आणि तिचा आवडता खेळ सुरू केला.

खूप वेळ तिचे स्तनमर्दन केल्याखेरीज ती माजावर येत नाही, याचा मला अनुभव होता. सरते शेवटी अनघाने माझा एक हात तिच्या आकाशी पॅन्टीवर नेला. तिथला फुगीर भाग कुरवाळायला माझ्या बोटांना मजा आली. पूर्ण हाताच्या पंजाने मी तिथे थोडे आवळून पाहिले.

अनघा अजून एकदा सित्कारली. तिच्या खोल बेंबीवर मी हात आणला. बेंबीच्या आत बोटाने गोलाकार वर्तुळ काढले. तिचे गोरेपान सुटलेले पोट थोपटत मी तिच्या पॅन्टीच्या इलास्टीकला पकडले. तिथे आत जायचा मार्ग असल्याने, अनघाला पुढे काय होणार आहे हे समजले.

माझा हात आतमध्ये तिच्या त्या फुगीर भागावर कसलाही आडपडदा न ठेवता पोचला होता. माझी बोटे तयारीत होती. अनघाने दोन्ही पाय फाकवून ती पॅन्टी खाली सरकवून दिली. अनघाला इतक्या वेळा पूर्ण नागडी बघत असूनदेखील, ती मला नेहमीप्रमाणेच सेक्सी भासली.

मी माझा शर्ट आणि पॅन्ट झुगारून दिली. माझा खाली पॅन्टीवर सर्कसचा तंबू झाला होता. अनघाने माझी निकर खसकन खाली ओढली. माझा बांबू एकदम सरळ उभा ठाकला. अनघाने माझ्या बांबूला हातात धरून कुरवाळले. तिची बोटे त्या तिथे अगदी नाजुकपणे फिरली.

अनघाने माझा हात धरून मला कॉटकडे नेले. ती कॉटवर पाय पसरून झोपली. तिच्या गोऱ्यापान गच्च मांड्या पाहून मी तापलो. तिथे काळ्याभोर केसांचे जावळ वाढलेले होते.

“अगं अनघा, काय हे जंगल वाढवले आहेस गं? कोणी पाहिले तर काय म्हणतील?” मी उगाचच शब्द टाकला.

“तुम्ही तर असे बोलत आहात, जणु मी सगळ्यांसमोरच माझी ‘ती’ दाखवणार आहे ” तिने लगेच उत्तर दिले.

तिच्या दोन्ही पायांमध्ये बसून मी माझा बांबू तिच्या त्या तयार फुगीर जागेवर फिरवला. नेमके कोणी कुणाला चिकट केले हे कळले नाही. पण अगदी सहजा सहजी माझे हत्यार अनघाच्या पायांमधील गुहेत गायब झाले.

मी तिच्या मानेजवळ दोन्ही बाजूंना दोन्ही हात ठेवून तिच्या अंगावर आवर्तने घ्यायला लागलो. अनघापण मला खूप चांगला प्रतिसाद देत गेली. काही वेळाने माझी ताकद तिच्या खोल गुहेत विसर्जित झाली. सुख आणि समाधानाच्या शिखरावर आम्ही दोघे झोपून गेलो.

अनघा बरोबरचा सगळाच वेळ मजेत आणि आनंदात जात होता. हा हा म्हणता शुक्रवार उजाडला. संध्याकाळी मी नेहमीप्रमाणे सात वाजता घरी पोचलो. अनघाने मला घरात पाऊल ठेवताच चहा आणून दिला. ती कामाच्या घाईत होती. मी चहा पित असतानाच ती चटदिशी आत किचनमध्ये निघून गेली. स्वयंपाकाची तयारी जोरात सुरू होती.

“अहो, नेमके आजच कसे उशिरा आलात? विसरलात का आज काय आहे? शुक्रवार आहे ना.”

मला काही लक्षात येईना. डोक्याला थोडासा ताण दिल्यावर मला आठवले, की आपण आज त्या चंदूला जेवायचे आमंत्रण दिले आहे. तो जेवायला येईल असे मला काही वाटत नव्हते. पण अनघाला त्याच्यासाठी जेवण बनवणे भागच होते.

माझ्या नेहमीच्या सवयीनुसार मी कामात असलेल्या माझ्या लाडक्या बायकोकडे नजर टाकली. कामाच्या गडबडीमुळे अनघाला मेकअप करायला वेळ मिळाला नव्हता. तरीदेखील ती सुंदर दिसत होती. तिने लाल रंगाची फुलाफुलाच्या डिझाइनची साडी आणि काळा स्लीव्हलेस ब्लाउज घातला होता.

साडी अंगाला अगदी चिकटून बसल्याने तिची फिगर व्यवस्थित दिसत होती. माझे नशीब थोर की तिने कमरेच्या थोडीशीच खाली साडी नेसली होती. त्यामुळे तिच्या खोल बेंबीचे अगदी पुसटसे दर्शन होत होते.

अनघाचे सगळेच ब्लाउज मोठ्या गळ्याचे असल्याने त्या बाबतीत तिचा नाईलाज होता. तिच्या ब्लाउजच्या गळ्याचे माप टेलरला सांगायची जबाबदारी माझ्याकडे होते. या कामाचा मला कधीही कंटाळा येत नसे.

अनघाने आत्ता घातलेला काळा ब्लाउजपण खोल गळ्याचा होता. तिच्या गोऱ्यापान मानेचे आणि पाठीचे दर्शन ब्लाउजमधून होत होते. काम करताना तिच्या गोऱ्यापान उघड्या दंडाची मोहक हालचाल होत होती. हात थोडे सरकले की तिची गुळगुळीत काख बघायला मजा येत होती. काखेतले केस तिने बहुधा सकाळी कापले असावेत कारण आदल्या रात्री मी तिच्या काखेतल्या केसांवर खूप जोक केले होते.

काम करता करता तिने मला काहीतरी कामानिमित्त किचनमध्ये बोलावले. त्या वेळेस मला तिच्या गच्च भरलेल्या स्तनांमधल्या दरीचे दर्शन घेता आले. माझे नशीब अजूनच थोर असल्याचे तेव्हा मला परत एकदा जाणवले. अनघाने चक्क काळ्या ब्लाउजच्या आत पांढरी का होईना, पण ब्रा घातली होती. चंदू खरोखरच जेवायला आला तरी अनघाचे महत्त्वाचे पार्ट त्याला दिसण्याची शक्‍यता नव्हती.

साधारण आठ वाजता घरची बेल वाजली. अपेक्षेनुसार दारात चंदूची स्वारी उभी होती. रात्रीची वेळ असूनसुद्धा त्याच्या डोक्यावर त्याची नेहमीची निळी टोपी होती. ‘हा माणूस सतत निळी टोपी का घालत असावा?’ हे कोडे मला उलगडत नव्हते. त्याच्या हातात त्याचा नेहमीचा जेवणाचा डबा होता.

“अहो, तुम्ही डबा कशाला आणला. इथेच जेवायला यायचे ना?” माझ्या मागून दारात येत अनघाने विचारले, “बघ ना रे अजय, हे बरोबर आहे का?” मला लगेच एकेरी विचारणा झाली.

त्या चंदूला ‘अहो-जाहो’ आणि मला त्याच्या देखत ‘अरे-तुरे’!! मी थोडासा वैतागलो. तिने ओळखले. मला हाताने चिडवल्याच्या खुणा करत अनघा किचनमध्ये गेली. चंदूला मी खुर्चीत बसायची खूण केली. आमच्या गप्पा सुरू झाल्या.

“तू ही निळी टोपी सतत का घालतोस?” मी न राहवून त्याला विचारले.

“साहेब, मी गेल्या वर्षी आमच्या गावातून शहरात आलो, तेव्हा मला एका माणसाने फसवले. त्या प्रसंगाची आठवण आणि राग म्हणून मी तेव्हा ठरवले की इथून परत जाईपर्यंत ही टोपी काढायची नाही.”

“अरे बाबा, ते ठीक आहे. पण आमच्यावर नाराज नाहीस ना?” मी त्याला म्हणालो.

“नाही हो साहेब. तुम्ही नेहमी मनापासून बोलता. त्यामुळे तुमचा आग्रह मोडवत नाही, साहेब.” असे म्हणतच त्याने टोपी उतरवली.

चंदूने टोपी काढल्यावर तो एकदम वेगळा दिसू लागला. मला वाटत होते की त्याला टक्कल पडले असावे आणि टोपीचा वापर करून तो ते लपवत असावा. पण छेऽऽ चंदूच्या डोक्यावर भरपूर केस होते.

अनघाने जेवणाची तयारी केली. आम्ही तिघेही किचनमध्ये डायनिंग टेबलावर जेवायला बसलो. अनघाने बऱ्यापैकी अंगभर साडी नेसली असल्याने मला काळजी वाटत नव्हती. जेवण वाढताना, एक दोन वेळा तिचा पदर थोडासा सरकल्याने लो-कट ब्लाउजमधून तिच्या गोऱ्यापान गुबगुबीत स्तनांचे निसटते दर्शन मला झाले.

मला दर्शन झाले म्हणजे माझ्या शेजारी बसलेल्या चंदूलापण!! अर्थातच तिचे भरलेले स्तन दिसले. तिचा ब्लाउजच लो-कट असल्याने आणि तिला अशा प्रदर्शनाची आवड असल्याने थोडा नाईलाज होता. जेवताना अनघाचा हात सारखा गळ्यातल्या मंगळसुत्राकडे जात होता. एका बोटाने मंगळसुत्राशी खेळत ती जेवत होती.

“वहिनी, जेवण खूप झकास झाले आहे.” चंदूने तिच्याकडे बघून हसतच जेवणाची खूप स्तुती केली.

“अहो तुमचा डबा कुठे आहे? तोपण जेवणात घेतला असता ना.” स्तुतिने बहरलेली अनघा म्हणाली.

“वहिनी, तो डबा दुपारचा आहे. आत्ता, असे गरम गरम जेवण समोर असताना घरचा गार डबा कशाला खायचा? तो डबा नकोच. खरंतर मी तो डबा चुकून वर आणला.”

जेवण आटोपल्यावर आम्ही दोघेही त्याच्याशी हॉलमध्ये गप्पा मारत बसलो. अनघा माझ्यासमोर स्टूलवर बसली. चंदू जेवण झाल्याने सुस्तावला होता. त्याने एक मोठी जांभाई दिली. त्याचे पाहून अनघानेपण एक जांभाई दिली. जांभाई देता देता तिने आळस देण्यासाठी दोन्ही हात वर करून उंचावले. त्या अॅक्शनमध्ये अनघा खूप सेक्सी भासली.

दोन्ही हात उंचावल्याने तिचे पुष्ट स्तन द्वय तटतटून वर आले. थोडासा पदर बाजूला सरकला. अनघाचे गोरेपान मऊ पोट उघडे पडले. तिची खोल बेंबी साडीच्या थोडीशी वर असल्याने बाहेर डोकावली. नुकतेच जेवण झाले असल्याने तिचे टुमदार गोल पोट थोडे मोठे वाटत होते. चंदूने तिचे फुगीर स्तन द्वय आणि खोल बेंबी व्यवस्थितपणे पाहून घेतले.

“अरे हो बरी आठवण झाली. एक मिनिटात आलोच.” असे म्हणून तो तळमजल्यावर त्याच्या केबिनकडे गेला.

अनघाची सेक्सी पोझ बघून त्याला काय आठवले असेल हे मला कळेना. मला तर त्या दिवशी तिने त्या दिनूसमोर भाज्या घेताना केलेले स्तन प्रदर्शन आठवले.

आपल्या स्तनांकडे आणि बेंबीकडे चंदूचे लक्ष जाऊन देखील तिला काहीही वावडे वाटले नव्हते. तसे पाहिले तर याला मीदेखील कारणीभूत होतो. मला स्वत:ला अनघाचे सेक्सी शरीर बघायला आणि दुसऱ्यांना दाखवायला आवडत होते.

घरात दोघेच आहोत या संधीचा मी झटकन फायदा घेतला. मी अनघाची खोल बेंबी कुरवाळली आणि भरलेले स्तन थोडेसे दाबले. अनघाचे स्तन दाबताच ती उत्तेजित झाली. परत दाराची बेल वाजली. चंदू परत आला होता. त्याच्या हातात एक कसले तरी पॅकेट होते.

“साहेब, अहो हे विसरलो होतो मी केबिनमध्ये.” असे म्हणत त्याने ते पॅकेट माझ्या हातात दिले.

दोन तीन दिवसांपूर्वी आलेल्या पार्सल सारखेच हे पॅकेट दिसत होते. अनघाने चटदिशी माझ्या हातावर झडप घालून ते पार्सल ताब्यात घेतले. आमच्याशी जास्त बोलत न बसता ती परत किचनमध्ये निघून गेली.

“चल, आता परत कधी येणार? आलास की भेटत जा.” मी चंदूला कटवायचा प्रयत्न केला.

“साहेब, हे पार्सल दुपारी आले होते. काही चुकले असेल तर माफ करा.” चंदूने मला हात जोडले.

“साहेब, तुम्ही जी माणुसकी आणि प्रेम माझ्यासारख्या गरीबाला दिले आहेत, हे मी विसरू शकत नाही.” चंदूने परत नम्रपणे त्याचे विचार सांगितले.

पार्सल

सकाळची काही कामे आपल्या नवर्‍यानेच करावी अशी बायकोची अपेक्षा असते. अनघादेखील या नियमाला अपवाद नव्हती. सोमवारची सकाळची वेळ होती. मी ऑफिसला जायच्या तयारीत होतो. सोमवार म्हणजे आठवड्याचा पहिला दिवस असल्याने मला जायची घाई होती. जाता जाता नेहमीप्रमाणे चहा आणि बिस्किटे...

पार्सल भाग : ३

मी त्याला पोचवायला दारात गेलो आणि बाहेरचे दार उघडले. तेवढ्यात अनघाचा आवाज आला, “अहो, या ना इकडे लवकर." चंदूला निरोप देऊन मी किचनकडे गेलो. आतमध्ये अनघाने ते पार्सल उघडले होते. मी त्यावरील पत्ता वाचला, 'अनघा जोशी (गोळे), वगैरे वगैरे'. पत्ता या वेळीदेखील बरोबर होता. पण...

पार्सल भाग : ४

अनघाने मान डोलावली तशा बाकी इतर वस्तू आपोआपच डोलत होत्या. चंदूचे हात अनघाच्या गोल गरगरीत पुठ्ठ्यांवरून फिरत होते. कमरेच्या चमकणाऱ्या वळ्या त्याने चुरून चुरून लालबुंद करून टाकल्या होत्या. अनघाच्या पार्श्वभागावर तो जोरजोरात चापट्या मारू लागला. तिच्या काळ्या चड्डीच्या...

error: नका ना दाजी असं छळू!!