मला मा‍झ्या शरीराचे इतर भाग वाढले की नाहीत हे माहित नाही पण एक भाग माझा जिम मध्ये नेहमी वाढत असे. तो म्हणजे माझा लंड! सतत शीलाचे लैंगीक दृष्टीने निरीक्षण करून माझा लंड ताठ होत असे. तिच्या नजरेतून मा‍झ्या लंडाचा कडकपणा लपवून ठेवताना माझी अनेकदा पंचाईत होत असे. पण...