श्रीधरची वंशवेल भाग : ३

शेखरने मिठी थोडीशी सैल केली आणि तिच्या ओठांवर ओठ दाबले. लग्नानंतर जवळपास तीन महिन्यांनी कुणा पुरूषाने तिचे आयुष्यातलं पहिलं चुंबन घेतलं होतं. ती सुखावली.

शेखरने चुंबन घेता घेताच आपली जीभ तिच्या ओठात सरकवली. ती सुद्धा त्याची जीभ चोखू लागली. शेखर आणखी बेभान झाला. त्याचे ओठ आणखी खाली सरकले. तिची हनुवटी, गळा यांची चुंबनं घेत घेत तो आणखी खाली उतरला.

आता तिचे स्तन त्याच्या समोर होते. तिच्या पुष्ट स्तनांच्या चोचींनी आता आपल्या माना उंचावल्या होत्या. त्याने पाळीपाळीने दोन्ही स्तनाग्रं चोखायला सुरूवात केली. सुनीताच्या अंगातून गरम वाफा निघू लागल्या.

बराच वेळ स्तन चोखणं झाल्यावर त्याने आपलं तोंड आणखी खाली नेलं. थोड्या वेळ तिच्या बेंबीत जीभ घालून झाल्यावर तो आणखी खाली सरकला. तिच्या गुडघ्यांखाली हात घालून त्याने तिचे गुडघे वाकवले आणि तिच्या मांड्या कमरेच्या दोन्ही बाजूला वाकवल्या.

आता सुनीताचा योनिप्रदेश पूर्ण उघडा झाला होता. ते दृश्य पाहून शेखर वेडापिसा झाला आणि त्याने आवेगाने आपले ओठ तिच्या भगोष्ठांवर ठेवून तिचे दीर्घ चुंबन घेतलं. सुनीता विव्हळली. आता शेखर आक्रमक झाला होता. तिच्या भगोष्ठांवर ओठ ठेवूनच त्याने त्याची जीभ तिच्या योनित सारली आणि तो ती आजूबाजूला फिरवू लागला.

सुनीताची उत्तेजना आता खूप वाढली होती. चोखता चोखता जेव्हा त्याच्या जिभेचा स्पर्श तिच्या मदनमण्याला व्हायचा तेव्हा ती बेभान होत होती. शेखर अधाशासारखा कितीतरी वेळ तिची योनी चोखत होता.

आता आपली सक्रिय होण्याची वेळ आली हे तिला समजलं. तिने शेखरला अंगावर ओढून घेतलं. त्याला मिठी मारूनच तिने त्याला डाव्या बाजूला केलं आणि स्वत: त्याच्यावर चढून बसली. तिने सुरुवातीला त्याचं चुंबन घेतलं. त्यानंतर आपले ओठ खाली उतरवायला सुरूवात केली.

त्याच्या छाती पोटावरून खाली सरकत सरकत ती त्याच्या कमरेपर्यंत पोचली. त्याची निकर आता हवा भरल्यासारखी फुगली होती. तिने त्याची निकर खाली केली आणि त्याचं लिंग ताडकन उसळी मारून वर आलं.

तिने निकर त्याच्या पायातून काढून टाकली. आणि ती त्याच्या लिंगाकडे बघू लागली. याआधी दोन वेळा अकस्मात दिसलेलं त्याचं लिंग आता तिच्या समोर ताठ उभं होतं. तिच्या डोळ्यांसमोर श्रीधरचं शिथिल लिंग आलं. तो विचार बाजूला सारून ती शेखरच्या सळसळत्या लिंगाकडे बघू लागली.

तिने हळुवारपणे त्याच्या लिंगावर हात फिरवला. त्याच्या कमरेने एक जोरात झटका दिला. मग तिने त्याचं लिंग मुठीत धरलं आणि सावकाश वर-खाली करू लागली. शेखर उसासे टाकू लागला.

अचानक ती खाली वाकली आणि तिने त्याचं लिंग आपल्या तोंडात घेतलं. आपले ओठ त्याच्या लिंगाभोवती आवळून ती तिची जीभ संपूर्ण लिंगावरून फिरवू लागली.

शेखर आता सुखाने विव्हळू लागला होता. तिने ओठ त्याच्या लिंगाच्या पार मुळापर्यंत नेले आणि ती त्याचं लिंग चोखू लागली. आता मात्र शेखर बेभान झाला होता, तो जोरजोराने बरळू लागला.

“व… वहिनी… हां.. असंच.. कर…. खूप छान वाटतंय…”

तिने अधिकाधिक जोराने त्याचं लिंग चोखायला सुरूवात केली आणि एका क्षणी शेखरचा संयम संपला. त्याने सुनीताला आपल्या अंगावर ओढलं आणि पलंगावर बाजूला झोपवलं. तो आता उताविळ झाला होता. तिचे पाय गुडघ्यात दुमडून त्याने तिच्या मांड्या तिच्या पोटाच्या दोन्ही बाजूला वाकवल्या आणि आपल्या लिंगाची सुपारी तिच्या योनिद्वारावर ठेवली.

त्याच्या लिंगमुंडाचा स्पर्श होताच तिच्या योनीतून एक गोड शिरशिरी चमकून गेली. आता ती सुद्धा पूर्ण संभोगोत्सुक झाली होती. शेखरने कमरेला एक धक्का दिला आणि त्याच्या लिंगाची सुपारी आणि लिंगाचा थोडासा भाग तिच्या योनित शिरला.

सुनीताला वेदना होऊ लागल्या. पण आता तिची कामातुरता इतकी वाढली होती की होणाऱ्या वेदनांकडे संपूर्ण दुर्लक्ष करून ती आपली कंबर उचलून आणि मांड्या शक्य तितक्या फाकवून शेखरचं लिंग तिच्या योनित जास्तीत जास्त आत्मसात करायचा प्रयत्न करू लागली.

थोड्याच वेळात शेखरनं त्याचं संपूर्ण लिंग सुनीताच्या योनित घुसवलं. तो तिच्या अंगावर पालथा पडला आणि त्याने तिची चुंबनं घ्यायला सुरूवात केली. दोन्ही हातांनी तो तिचे स्तनमर्दन करू लागला.

सुनीताने आनंदातिशयाने डोळे मिटून घेतले. शेखरने त्याचे दोन्ही हात सुनीताच्या पोटाच्या दोन्ही बाजूला टेकवले आणि शरीर वर उचलून तो हळुवारपणे त्याचं लिंग आतबाहेर करू लागला.

सुनीता आता सुखाच्या लाटांवर स्वार झाली होती. शेखरच्या आतबाहेर होणाऱ्या संपूर्ण लिंगाच्या प्रत्येक भागाचा स्पर्श तिच्या योनित जिथे जिथे व्हायचा तिथे तिथे सुखाची एक लहर उमटत होती. शेखरने आता मध्यम वेग पकडला होता. प्रत्येक वेळी आत-बाहेर होताना त्याच्या शिश्नमुंडाचा स्पर्श तिच्या योनिलिंगाला होत होता.

सुनीता आनंदाने बेभान झाली होती. लग्नानंतर जवळ जवळ तीन महिन्यांनी तिला बहुप्रतीक्षित पुरूषसुख पहिल्यांदा मिळत होतं. अशातच शेखरने आता त्याचा वेग वाढवला. दाणादाण त्याची कंबर सुनीताच्या कमरेवर आपटू लागली. दोघांचे श्वासोच्छवास जोरात सुरू झाले.

सुनीताचे नेत्र सुखाच्या धुंदीने जडावत होते, हाताच्या मुठी वळू लागल्या होत्या. ती वेगाने तिच्या चरमसीमेकडे जाऊ लागली. शेखरची अवस्था सुद्धा काही वेगळी नव्हती. जोरजोरात धक्के मारत तो सुद्धा स्खलनाकडे जात होता. त्याचा वेग कमाल वाढला आणि इकडे सुनीताने पलंगाची चादर आपल्या मुठीत घट्ट धरली.

तिचे कमरेवरचं शरीर धनुष्याकृती झालं, तिच्या मांड्या ताठरल्या, तिची योनी पाझरू लागली आणि शेखरच्या जोरजोरात धक्क्यांच्या मध्ये तिने आपला चरमबिंदू गाठला. थोडा वेळ तिचे शरीर तडफडलं आणि मग निश्चल झालं. ती संपूर्ण तृप्त झाली होती.

शेखरही आता जवळपास पोचला होता. वेगाने धक्के मारता मारताच त्याचंही शरीर ताठरलं, त्याने तिचे दोन्ही स्तन घट्ट धरले आणि तो तिच्या योनित स्खलित होऊ लागला. धक्के सुरूच ठेवून त्यानं त्याचं पूर्ण वीर्य तिच्या योनित सोडलं.

तो आता धापा टाकू लागला होता. आता जरासं शिथिल होऊ लागलेलं लिंग सुनीताच्या योनित तसंच ठेवून तो थकून तिच्या अंगावर पालथा पडला. दोघंही संपूर्ण तृप्त झाले होते. इतक्यात खोलीचा दरवाजा धाडकन उघडला. दोघांनीही चमकून एकाच वेळी दाराकडे पाहिलं.

सताड उघडलेल्या दरवाज्यात तिचे सासरे उभे होते. त्यांना पाहताच शेखर झटकन तिच्यापासून दूर झाला आणि खाली पडलेले कपडे गोळा करून घालू लागला. झालेल्या घटनेने सुनीता इतकी हादरून गेली होती की तिला स्वतःचं नग्न शरीर झाकण्याचंही भान राहिलं नाही.

सासऱ्यांनी शेखरकडे ढुंकूनही पाहिलं नाही. त्यांची नजर तिच्या नग्न अवयवांवर फिरत होती. त्यांच्या डोळ्यात वासनेची चमक स्पष्ट दिसत होती. ते काही क्षण उभे राहिले आणि नंतर मान खाली घालून तिथून निघून गेले.

ते निघून गेल्यावर तिला आपल्या नागड्या अवस्थेचं भान आलं आणि तिने अंगावर कपडे चढवायला सुरूवात केली. तो पर्यंत शेखरचे कपडे घालून झाले होते.

“आता काय करायचं?” तिने त्याला विचारलं.

“मला काही म्हणाले तर मी सांगतो काय सांगायचं ते, पण तू ठरव काय उत्तर द्यायचं.” असे म्हणून तो खोलीतून निघून गेला.

वीस पंचवीस मिनिटे ती तशीच बसली होती. तिची खोलीबाहेर निघायची हिम्मतच होत नव्हती. तिची सासू आल्यावर सासरे तिला सांगणार याची तिला खात्री होती. तिने स्वयंपाक करून टेबलवर ठेवला आणि ती खोलीत परतली.

सासऱ्यांसमोर सुद्धा जायची तिची हिम्मत होत नव्हती. एरवी ती स्वत: सासऱ्यांना वाढायची. पण आज परिस्थिती वेगळी होती. थोड्या वेळाने सासऱ्यांचा आवाज आला.

“सुनीताsss मला वाढ गं.”

तिच्या पोटात गोळाच उठला. मान खाली घालूनच तिने सासऱ्यांना जेवण वाढलं. एकदा हळूच भीत भीतच तिने त्यांच्याकडे पाहिलं. ते शांतपणे जेवत होते. मघाशी घडलेल्या घटनेचा मागमूसही त्यांच्या चेहऱ्यावर दिसत नव्हता.

त्यांनी जेवण आटोपलं. बेसिनमध्ये हात धुवून ते वळले आणि त्यांनी तिच्या डोळ्यात खोलवर पाहिलं. त्यांच्या डोळ्यात तीच मघाशी पाहिलेली वासनेची चमक तिला दिसली. क्षणभर तिचे अंग थरारलं, पण ती काहीच बोलली नाही.

तिच्या मनातील सस्पेन्स अजून संपला नव्हता. मघाचं दृश्य पाहिल्यावर सासरे नेमकं काय करतील हे तिला ठाऊक नव्हतं. सासूबाई अजून दोन दिवस येणार नव्हत्या. त्या आल्यावर जर त्यांनी तिला सांगितलं तर भलताच प्रसंग येणार होता.

पती नपुंसक आहे हे तिने कितीही ओरडून सांगितलं तरी तिच्या दिराशी असलेल्या संबंधांचा गाजावाजा झालाच असता. सगळा दोष तिच्याच माथी येणार होता. काय करावं हेच तिला सुचत नव्हतं. पण ती काहीच करू शकत नव्हती.

ती रात्र तशीच गेली. शेखर नंतर तिला दिसलाही नाही. दुसर्‍या दिवशी सुद्धा काही झालं नाही. फक्त सासऱ्यांसमोर असताना त्यांची नजर आपल्यावर खिळली आहे हे तिला पदोपदी जाणवत होतं.

दोन दिवसांनी तिच्या सासूबाई आल्या. तरीही स्थितीत काहीच फरक पडला नाही. फक्त एक गोष्ट तिला ठळकपणे जाणवली की सासऱ्यांची तिच्याशी वागण्याची पद्धत बदलली आहे. ते आता तिच्याशी अधिक सलगी दाखवताहेत. तिच्या जवळ जाण्याची एकही संधी ते सोडत नव्हते. मुद्दाम स्पर्श करणं तर रोजचंच झालं होतं.

शेखरची आणि तिची यादरम्यान फक्त एकच ओझरती भेट झाली होती. तो सुद्धा आपल्यासाठी तितकाच तळमळत आहे हे तिला कळलं, पती-पत्नींप्रमाणे कुणाचीही तमा न बाळगता खुशाल नागडं होऊन एकमेकांच्या अवयवांचा मनसोक्त आनंद घ्यावा अशी दोघांचीही प्रबळ इच्छा होती, पण नाईलाज होता.

सासऱ्यांची धिटाई वाढली होती. आता ते तिच्या सासूसमोरच तिच्याशी लगट करायचे. एकदा तर त्यांनी कहरच केला. सासूसमोरच चक्क तिचा हात हातात घेऊन तिला म्हणाले,

“सुनीता, तुला माहेरी जाऊन यायचं असेल तर जाऊन ये आठ-दहा दिवस, मी श्रीधरला सांगतो तसं.” आणि हे बोलताना त्यांनी सहजच तिच्या डोक्यावर हात ठेवला.

थोड्याच वेळात तो हात तिच्या पाठीवरून नितंबांवर सरकला आणि त्यांनी तिचे नितंब हळूच दाबले. तिने चमकून त्यांच्याकडे पाहिलं. त्यांच्या नजरेत तीच चिरपरिचित आसक्ती तर होतीच पण एक गर्भित इशाराही होता. ‘माझं ऐकलं नाहीस आणि जर मी तुझ्या सासूला त्यादिवशी विषयी सांगितलं तर पुढे काय होईल ते लक्षात ठेव’ अशी सुप्त धमकी त्यांच्या डोळ्यांत होती.

त्यांनी अगदी उघडच तिला त्यांच्या हेतूबद्दल कल्पना दिली होती. ती असहाय होती. तिच्या जीवनाच्या सगळ्या चाव्या त्यांच्या हाती होत्या. ते मनात येईल तसं तिला खेळवू शकत होते. त्यांचं ऐकण्याशिवाय आणि जे होईल ते सहन करण्याशिवाय तिच्याजवळ दुसरा पर्याय नव्हता. ते फक्त संधीची वाट पाहत होते. आणि त्यांच्या सुदैवाने ती संधी त्यांना लवकरच मिळाली.

दोन दिवसांनी तिच्या सासूच्या महिला मंडळाचा वर्धापन दिन होता. त्या सकाळपासून दिवसभर तिकडेच राहणार होत्या. श्रीधर आणि शेखर नेहमीप्रमाणे सकाळी आपापल्या दुकानात गेले. आता घरात फक्त ती आणि तिचे सासरेच शिल्लक होते.

श्रीधरची वंशवेल भाग : ४

सुनीता बेडरूमला लागून असलेल्या बाथरूममधून आंघोळ आटोपून बेडरूममध्ये आली. तिने हलक्या निळ्या रंगाचा कमीज आणि सलवार घातली होती. बाथरूम मधून आल्यामुळे ओढणी घेतली नव्हती. त्या सैलशा पोशाखातून सुद्धा तिच्या शरीराच्या जागोजागचे उभार उठून दिसत होते. ती बेडरूमचं दार लावायला...

श्रीधरची वंशवेल भाग : २

नंतर चार पाच दिवस असेच गेले. ती आता बरीच नॉर्मल झाली होती, श्रीधरचं वास्तव तिने स्वीकारलं होतंच, पण कधी कधी त्या दिवशी सकाळच्या घटना तिच्या डोळ्यांसमोर यायच्या आणि ती अस्वस्थ व्हायची. तिचे मन आणि शरीर दोन्हीही बंड करून उठायचं. श्रीधर रात्री उशिरा घरी यायचा. त्यानं...

श्रीधरची वंशवेल

सुनीताला जाग आली तेव्हा नुकतीच पहाट झाली होती. तिने आळस झटकला आणि ती उठून बसली. शेजारी झोपलेल्या श्रीधरकडे तिने नजर टाकली. तो अजून झोपेतच होता. तिच्या चेहऱ्यावर विषादाचे गहिरे भाव उमटले. ती पलंगावरून खाली उतरली, गाऊन नीट केला आणि खोलीबाहेर पडली. आपल्यामागे खोलीचं दार...

error: नका ना दाजी असं छळू!!