अचानक मागून आवाज आला, “विजय हे काय करत आहेस?” मागे ताई उभी होती आणि मी बाथरूम मधे हलवत होतो. तिने मला रन्गे हात पकडले. ती रागवून बोलली, “तू माझा विचार करून हलवतोस?” “न…ना.. नाही ताई तसे काही नाही.” “मग काय? काय ते सांग मला?” “ताई प्लीज़ तू माझ्या समोर कपडे बदललेस आणि...