विनयची मम्मी

डिंगऽऽ डाँगऽऽऽ

डोअरबेल वाजली. पण दरवाजा उघडला नाही. त्याने पुन्हा बेल वाजवली आणि आवाज दिला.

“काय झाले मम्मी? दरवाजा का उघडत नाही?”

“विनय तू इतक्या लवकर कसा आलास?” मम्मीने आतूनच आवाज दिला.

“अगं कॉलेजमध्ये आज काहीतरी गडबड झालीय, त्यामुळे कॉलेज बंद आहे.”

“अरे मी आंघोळ करतेय! थांब मी आलेच.”

काही क्षणांनीच मम्मी भिजलेल्या कपड्यांनिशी बाहेर आली व तिने दरवाजा उघडत त्याला आत घेतले.

“सॉरी मम्मी! तुला अशा अवस्थेत बाहेर यावे लागले.”

“मग काय करणार! आता आले नसते तर तुला माझी आंघोळ होईपर्यंत बाहेर ताटकळत राहवे लागले असते.”

त्याने पुन्हा तिला ‘सॉरी’ म्हटले आणि आत गेला.

वीस वर्षांचा विनय, त्याच्या मम्मी आणि डॅडी सोबत राहतो. त्याचे डॅडी एका मल्टीनॅशनल कंपनीत अधिकारी आहेत. महिन्यातले वीस-पंचवीस दिवस ते बाहेर गावीच असतात. त्याच्या मम्मीचे नाव स्मिता, वय ३८ वर्षे, दिसायला गोरीपान, सुंदर, सर्व अवयव ठसठशीत. मम्मीचा स्वभाव खूप रागीट होता, तिच्यापुढे डॅडी व विनयचे काहीच चालत नसे. मम्मी म्हणेल ती पूर्व दिशा.

मघाशी दरवाजा उघडल्याबरोबर तो त्याच्या मम्मीकडे पाहतच राहला. मम्मीचा ब्लाउज पाण्याने भिजल्याने तिच्या अंगाला चिकटला होता. तिच्या स्तनांचा उठाव स्पष्ट दिसत होता. त्या दोन स्तनांच्या खोल दरीत तो हरवून गेला. त्या लाल कलरच्या ब्लाउजमधूनही तिच्या स्तनाग्रा भोवतालची काळी वर्तुळे अस्पष्ट दिसत होती.

तिचा परकर तिच्या नितंबांना घट्ट चिकटला होता व तिच्या नितंबांची गोलाई नजरेत भरत होती. त्याच्या शरीरात काहीतरी संचारत होते. या अगोदर त्याला मम्मीकडे पाहून कधीही असे वाटले नव्हते. पण त्या ओलेत्या वस्त्रांत मम्मी इतकी भन्नाट दिसत होती की तिच्यावरची त्याची नजर हटतच नव्हती.

तो तिच्याकडे एकटक पाहतोय हे दिसल्याने तिने त्याच्या डोक्यावर लटक्या रागाने एक टपली मारून बाथरूममध्ये आंघोळीसाठी निघून गेली.

ती आत जाताना तिच्या पाठमोर्‍या देहाकडे पाहू लागला. चालताना तिचे डौलदार नितंब मटकत होते. परकर तिच्या नितंबांवर घट्ट चिकटल्याने त्यांचा आकार नजरेत भरत होता. ती आत गेल्यावरच त्याने त्यांच्यावरची नजर काढली.

त्याला आश्चर्य वाटले की ह्या पूर्वी मम्मीच्या बद्दल असला विचार त्याच्या मनात कधीच आला नव्हता. त्याला उत्तेजना जाणवल्याने त्याचे लिंग ताठरू लागले होते. तो पटकन त्याच्या रूममध्ये गेला. त्याच्या नजरे समोरून मम्मीचे भिजलेल्या अवस्थेतले शरीर येत होते. त्याने कितीही प्रयत्न केला तरी वारंवार ते दृष्य त्याच्या नजरेसमोर येत होते.

त्याचे लिंग भरपूर ताठरले होते. त्याच्या पॅन्टमध्ये ते अवघडले होते. त्याने घाई घाईत पॅन्ट काढली आणि अंडरवेअरच्या भोकातून त्याला बाहेर काढला. त्याचा आकार पाहतच त्याचा विश्वासच बसला नाही. कारण या अगोदर त्याने कितीतरी वेळा हस्तमैथुन करताना त्याचा आकार पाहिला होता. पण आताचा त्याचा आकार काही औरच होता.

मम्मीच्या ओल्या देहाकडे पाहून त्याची ही अवस्था झाली आहे हे कळायला त्याला उशीर लागला नाही. त्याला राहवले नाही. त्याच्या रूममधल्या टॉयलेटमध्ये जाऊन त्याने हस्तमैथुन केले. तेव्हा कुठे त्याला जरा हलके हलके वाटू लागले.

तो बाहेर आलो आणि बाथरूममधून त्याला आवाज येऊ लागला. मम्मी अजून आंघोळ करत होती. त्याचे लक्ष बाथरूमच्या दरवाज्याकडे गेले. दरवाज्याला एक झडप होती. त्याने मागचा पुढचा विचार न करता जवळचे एक स्टूल उचलले आणि त्यावर चढून आत पाहिले.

मम्मी पूर्ण नागडी होऊन आंघोळ करत होती. बाथरूममध्ये असलेल्या प्रखर लाईटच्या प्रकाशात तिचे गोरे यौवन झळाळत होते. मम्मीचे सर्वांग किती गोरे होते हे तो आज प्रथमच पाहत होता. तिच्या सर्वांगाला ती साबण चोळत होती. तिच्या स्तनांना ती साबण चोळू लागताच त्याचे लिंग उसळ्या मारू लागले. तिचे दुधाळ, मांसळ स्तन पाहून तो हरखून गेला.

त्या झडपेतून त्याला फक्त तिच्या कमरेवरच्या भागाचेच दर्शन होत होते. त्याने आणखी चेहरा पुढे न्यायचा प्रयत्न केला पण काही जमले नाही. त्याला तिचा खालचा भाग पाहण्याची इच्छा अनावर झाली. पण त्याला त्याची ती इच्छा दाबून ठेवावी लागली. तो तिच्या वरच्या भागाचे निरीक्षण करू लागला. मम्मी जरी साबण लावत असली तरी ती दुसऱ्याच कुठल्या तरी विचारात गुंतली असल्याचे त्याला जाणवले.

‘शी! ओल्या कपड्यांत विनय समोर जावे लागले, जरी माझा मुलगा असला तरी कसा माझ्याकडे पाहत होता, एकदम जवान झालाय माझा पोरगा, कसा माझ्या ब्लाउजच्या आत पाहत होता जसे की डोळ्यांनीच खाऊन टाकणार मला, हा ब्लाउज सुद्धा किती घट्ट चिकटला होता अंगाला, नक्कीच त्याला काहीतरी दिसत असणार. हट!! असे व्हायला नको होते.’ असे विचार मम्मीच्या मनात या वेळी चालू होते.

पाहून पाहून त्याची मान आखडायला लागली. त्याची खाली उतरायची इच्छा नव्हती पण मान खूपच दुखायला लागली म्हणून नाइलाजाने खाली उतरला. उद्या काहीतरी आयडीया करायला हवी जेणे करून मम्मीला समोरून तिच्या कमरे खालील भागाला पाहता येईल. असा विचार करून तो तिथून बाजूला झाला.

तिकडे मम्मीच्या मनात असंख्य विचारांची गर्दी झाली होती. ‘हे काय असले विचार माझ्या मनात येऊ लागले आहेत? कुठला मुलगा आपल्या आईबद्दल असा विचार करू शकेल? पण आजच्या जमा‍न्यात काही अशक्य नाही.

त्याच्या नजरेत कसला विचार दाटला होता. त्याची ती नजर पाहून अजूनही माझ्या शरीरात शिरशिरी आली आहे. मी बाथरूममध्ये जात असताना सुद्धा तो एकटक पाहत होता. त्याची नजर अजूनही माझा शोध घेत असल्याचे मला जाणवतेय.

हे देवा, मी अशी उत्तेजित का होत चाललीय? मी अशी आपल्या स्तनांवर हात फिरवित असताना हा कसला विचार करतेय. अशी कशी बाई आहे मी. आपल्या मुलाबद्दल असा विचार करतेय आणि उत्तेजित होतेय.

तो पण किती नालायक आहे. माझ्याकडे पाहताना त्याच्या पॅन्टमध्ये किती ताठरला होता. त्याचे हत्यार तर त्याच्या पॅन्टच्या आत झालेल्या तंबूवरून तर खूप मोठे असल्याचे जाणवते. पण त्याची छाती किती भरदार आहे! कुणालाही तिच्यावर आपले स्तन रगडायला काय मजा येईल.

शीट!! माझी छकुली सुद्धा पाझरायला लागली. बरेच दिवस झाले तिच्या आत लवडा गेल्याला. आईऽऽ गंऽऽ! देवा मला माफ कर, काय आई आहे मी, आपल्या पोटच्या मुलाबद्दल असले विचार माझ्या मनात येतात. पण काय करू? मला सहन होत नाही आता. आज बहुतेक मा‍झ्या छकुलीला बोटे घालून चोळावी लागेल, नाहीतर खूप खाज सुटणार.’

असे विचार मनात आणून ती बोटांनी आपली पुच्ची चोळू लागली. साधारण पाच मिनिटांनी ती आपल्या मुलाचे नाव घेत झडली.

का कुणास ठाऊक पण आज तिला खूप मजा आली होती. बऱ्याच दिवसांनी ती जोरदार झडली होती.

दुपारचा एक वाजत आला होता. तिने कपडे केले आणि बाहेर येत विनयला विचारले.

“विनय अरे तुला भूक नाही लागली का?”

“हां मम्मी! आलोच.”

दरवाजा उघडून विनय बाहेर आला.

“अरे असा काय थकल्यासारखा दिसतो आहेस, तुला बरं नाही का?”

“काही नाही गं मम्मी, चल मला भूक लागलीय.”

मम्मी आत गेली आली आणि तिने जेवण आणून टेबलवर ठेवले. दोन ताटांत ती जेवण वाढू लागली. जेवण वाढताना ती काहीशी वाकल्याने त्याची नजर तिच्या स्तनांत गुंतत होती.

‘मला असे का वाटू लागलेय. की त्याची नजर माझ्या छातीचा वेध घेत आहे. खरेच असे आहे की हा माझा भ्रम आहे.’ तिच्या मनात विचार आला.

“काय विचार करतोस?”

“कुठे काय, काही नाही.”

“लवकर जेव पाहू, मला जरा मंजुळेच्या घरी जायचे आहे.”

“का गं मम्मी?”

“काही नाही रे, सहजच. बरेच दिवस तिला भेटले नाही.”

मंजुळा ही मम्मीची जिवलग मैत्रिण, एकदम फटाका होती. तिला पाहताच विनयचा लवडा फणफणत असे.

तेवढ्यात मम्मीचा मोबाइल वाजला.

“मम्मी मोबाइल वाजतोय तुझा.”

मम्मी मोबाइल उचलते.

“हां बोल मंजुळा, अगं आता तुझीच विषय निघाला होता.”

“…”

“अगं विनय आणि मी, अजून कोण आहे घरी दुसरं.”

“…”

“ठीक आहे तू जा मी दोन चार दिवसांनी येईन.”

“…”

“चल चावट कुठली, लाज वाटते का असे बोलायला.”

“…”

“तू तर एकदम बेशरम आहेस. तूच कर तुला हवे तर (हळू आवाज करत) रांड कुठली. बरे झाले तुला मुलगा नाही.”

“…”

“बघ मला तापवू नकोस फोनवर. चल ठेवते नाहीतर तुझ्या नादी लागले तर माझ्या हातून काही भलतेच व्हायचे.”

“…”

“चल बाय.”

“…”

“बाय.”

त्याला मंजुळा फोनवर काय बोलतेय ऐकू नाही आले.

“काय झाले मम्मी? तू जात नाही का?”

“अरे तिला अचानक कुठे तरी जायचे आहे, म्हणून मी कॅन्सल केले.”

‘अरे बापरे ह्याने सगळे ऐकले की काय? तशी मी हळू आवाजात बोलत होते म्हणा.’ तिच्या मनात विचार आले.

काही वेळाने ती झोपायला निघाली. तो टीव्ही पाहत बसला. काही वेळाने बाथरूममध्ये गेला. त्याच्या मम्मीचे कपडे बाथरूममध्ये होते. त्याने तिची ब्रा उचलली आणि नाकाजवळ आणत तिचा वास घेतला. मादक पण उग्र वास जाणवला. त्या वासाने त्याचा लवडा ताठरला. त्याने ती ब्रा आपल्या लवड्याभोवती लपेटली आणि तो आपला लवडा हलवू लागला.

ब्रा लवड्याला लपेटल्याने त्याला एक वेगळाच अनुभव येत होता. त्यात उत्तेजना खूप होती. दुसरी वेळ असूनही त्याचे भरपूर वीर्य निघाले. मग त्याने ती ब्रा स्वच्छ धुवून वाळत टाकली. खूप थकल्यासारखे झाल्याने त्याने झोपायचा विचार केला आणि तो आपल्या रूममध्ये गेला.

‘ही मंजुळापण काय बाई आहे, मनाला येईल ते बोलते. स्वत:चे वागणे छिनाल आहे आणि दुसर्‍यांनापण तसे समजते. एक तर सकाळपासून उलटे सुलटे विचार माझ्या मनात येताहेत त्यात ही अजून भर घालायला निघाली.

साडी वर उचलून ती बोटांनी आपली पुच्ची रगडत होती. तो विचार मनात येताच तिची छकुली पाझरायला लागली. ‘मंजुळा जे म्हणत होती ते खरे झाले तर. पण असे कसे शक्य आहे? तो माझा मुलगा आहे. तो माझ्याबरोबर संभोग करण्यास तयार होईल? की माझ्या विषयी काही गैरसमज तर करणार नाही ना?

काही समजत नाही. स्वत: हिंमत करून पुढचे पाऊल टाकावे की नाही. जेवताना कसा माझ्या ब्लाउजमध्ये रोखून पाहत होता. सकाळी सुद्धा तसेच. मंजुळा म्हणत होती की विनयच्या वयाच्या मुलांकडून झवून घेताना खूप मजा येते. तिने आपल्या भाच्याकडून खूप झवून घेतले आहे, त्यामुळे या बाबतीत तिचा अनुभव खूप दांडगा आहे. कसे तयार करू त्याला?

हाय देवा. मी पण त्या मंजुळेसारखी छिनाल बनत चाललीय. आपल्या मुलावर नजर ठेवतेय. पण काय करू? ही पुच्चीची खाज मला स्वस्थ बसू देत नाही. किती दिवस झाले असतील तिच्यात एखादा लवडा जाऊन. चोळून चोळून दोन वेळा झडले तेव्हा कुठे आता जरा शांत वाटतेय.’ असे विचार करत तिला कधी झोप लागली ते कळलेच नाही.

विनयची मम्मी भाग : २

सायंकाळी पाच वाजता तिला जाग आली. विनय घरात नव्हता. तिच्या मनात कपडे धुवायचा विचार आला. ती बाथरूममध्ये गेली आणि कपडे धुवू लागली. सकाळी काढलेली ब्रा तिला दिसत नव्हती. तिने सगळ्या कपड्यांत शोधले. पण ती तिला सापडली नाही. तिचे लक्ष वर जाताच हुकला अडकवलेली ब्रा तिला दिसली....

विनयची मम्मी भाग : ३

"कोण पाहील आणि कुठून? सर्व दरवाजे खिडक्या बंद आहेत." "तू बरोबर बंद केली आहेत याची खात्री केली आहेस का?" "होय मी खात्री केली आहे." "अरे पण हे पाप आहे" "बाथरूमच्या दरवाज्याच्या भोकातून मला नागडे होताना पाहत होतीस ते पाप नाही का?" "नालायका! मग तू काय करतोस? माझी ब्रा घाण...

error: नका ना दाजी असं छळू!!