Parcel

पार्सल

सकाळची काही कामे आपल्या नवर्‍यानेच करावी अशी बायकोची अपेक्षा असते....

read more

पार्सल भाग : ३

मी त्याला पोचवायला दारात गेलो आणि बाहेरचे दार उघडले. तेवढ्यात अनघाचा...

read more

पार्सल भाग : ४

अनघाने मान डोलावली तशा बाकी इतर वस्तू आपोआपच डोलत होत्या. चंदूचे हात...

read more

error: नका ना दाजी असं छळू!!