डबेवाली काकी भाग : २

काकी माझा लंड बघुन बोलल्या, “अवि कधी कोणाला झवलस का?” मी नाही बोललो. काकीने माझा लंड हात घेऊन हलवायला लागली. मी बोललो, “काकी तुमची चड्डी लावून हलवाना.” काकीने हसून ती पडलेली चड्डी उचलून लंडाभोवती फिरवली आणि हलवू लागली.

मी काकीचे बॉल दाबून तिला किस करू लागलो. हळूहळू माझा हात काकीच्या साडीच्या आत नेला. तिच्या मांड्यावरून हात फिरवू लागलो. मला आत काकीची चड्डी ओली जाणवली. मी काकीला बोललो, “काकी तुमची चड्डी काढून लावणार का माझ्या लंडाला?”

आता काकी एकदम गरम झाल्या होत्या. मी काही बोलेल ते करायला तयार होत्या. त्यानी उठून आपली साडी वर करून चड्डी काढली आणि माझ्याकडे दिली हे घे आणि खाली बसून माझा लंड तोंडात घेतला. मी काकीची ओल्या चड्डीचा वास घेऊ लागलो. काकी माझा लंड चोकनार इतक्या घरची बेल वाजली.

आम्ही दोघी घाबरलो. मी काकीला विचारले, “आत्ता कोण आले असणार?” काकी दचकून म्हणा, “काका असतील उठ लवकर.” मी माझे चड्डी आणि पॅंट वरती करून बसलो आणि काकीने काढून दिलेली ओली चड्डी लवड्याच्या भोवती कोंबली आणि दुसरी खिशात ठेवली. काकीने आपला पदर आणि ब्लाऊज ठीक करत दरवाजा उघडला. बघतो तर दरवाजा बाहेर काका उभे होते. माझी तर फाटून हातात आली.

“अरे आवि तू इथे काय करतोस?”

“अरे काका अनामिकाचा वाढदिवस होताना. म्हणून मदत करायला आलो होतो. काकीने मला जेवायलाही घरी बोलवले होते.”

“छान छान जेवलास का तू?”

“हो काका जेवलो आणि तोंड गोड केलं.”

“म्हणजे?”

“अहो गोड मध्ये केक खाल्ला.”

एवढे बोलून मी काकीकडे बघितले आणि हलकी स्माईल देऊन डोळा मारला. काकीला घाम फुटला होता. मी काकांना बोललो, “काका चला मी येतो.” एवढे बोलून मी दरवाजाच्या पुढे उभा राहून काकीकडे बघितले. काकीने इशारा केला, “तू चल पुढे मी कॉल करते,” हे ऐकून माझ्या जिवात जीव आला.

मी माझ्या घरी गेलो माझा लंड खूप ताठला होता. मी काय करू का नको हे मला कळेना. मी घराचा दरवाजा उघडाच ठेवला होता. काकी लगेच येईल या आशेने जवळपास आर्धा पाऊण तास झाला. काकी का येईना, मी दरवाजा बंद केला आणि काकीची ओली चड्डीनेच आज मन भराव लागेल. काकीची चड्डी बाहेर कडून सोफ्यावर बसून लंड हळू हळू हलऊ लागलो.

माझी इकडे अवस्था बिकट होत होती. काकी तिकडे काकांना जेवण वाढत होती. मला आता कंट्रोल होत नव्हते. मी काकीला फोन लावला काय केले. माझा फोन कट करून करुन फोन सायलेंट वरती केला. मी आता नाराज झालो. मला वाटलं काकीला झवाचा प्लॅन कॅन्सल झाला.

तिकडे काकीची अवस्था बिकट झाली होती. काकीला काही करून मला भेटायचे होते. इतक्यात काकीने टेबल वरती पडलेला केकचा डबा दिसला. काकी मनातून खुश झाल्या आणि बोलल्या, “अरे बापरे, हा वेडा डबा इथेच सोडून गेला.”

काकी म्हणाली, “अहो मी अविला डब्बा देऊन येते.” काकी भरभर चप्पल घालून माझ्या घरी आल्या. मी त्यांची वाट बघत सोफ्यावर बसून काकीच्या चड्डीने लंड हालवत बसलो होतो. इतक्यात काकीने दरवाजा वाजवला मला माहीत होत की काकीच असणार मी तसाच दरवाजा उघडला.

काकींना बघून माझ्या मनात एक वेगळीच उत्सुकता आली. काकीने आत येऊन दरवाजा बंद केला. माझी अवस्था बघून काकी एकदम कामुक झाल्या. माझा लंड मी पँटींच्या बाहेर काढून काकीच्या ओल्या चड्डीने हलवत होतो.

काकींना बघून मी ती चड्डी सोडली आणि काकीला तोंडात तोंड घालून काकींना किस करू लागलो. काकीच्या बॉलवर हात फिरवू लागलो. काकीची साडी वरती केली. तेवढ्यात काकीने मला बाजूला केले काकी म्हणाल्या, “अवि थांब जरा. धीर धर. यांना झोपून मी तुझ्या घरी येते. तोपर्यंत जागा रहा आणि दरवाजा उघडा ठेव.”

मी म्हणालो, “अरे पण आता काय करू.” काकी तश्याच खाली बसल्या आणि माझा लंड तोंडात घेऊन चोखु लागल्या. लगेच मी येते एवढे बोलून काकी निघून घरी आल्या.

“अहो तुम्हाला जेवायला वाढू काही?”

“हो लवकर वाढ.”

काकी किचनमध्ये जाऊन काकांना घरभर जेवण वाढून घेऊन आली. काका जेवायला बसले. काकी बोलली, “अहो तुम्ही जेवा, मी फ्रेश होऊन येते.”

काकी बाथरूम मध्ये गेल्या. काकीने आपली साडी काढून बाजूला टाकली. ब्लाउज काढला. परकर काढला. काकीच्या पुच्ची आग लागली होती. त्याच्या पुच्चीतुन पाणी सारखा जात होतं. त्यांनी तिची मांडी ओली झाली होती.

काकीला आता राहवेना. त्यांनी पुचीला हलवायला सुरुवात केली. काकीची पुची एकदम फुगिर झाली होती. हलवता त्यांना खाली केस खुप आहे हे जाणवलं. तीने रेजर घेऊन पुचीवरची केस काढली. काकीची पुच्ची आता गोरी पान झाली होती.

काकी तशीच मॅक्सी घालुन बाहेर आल्या. काकाचे जेवन झाल होत. काकांना एक घाणेरडी सवय होती. जेवन झाल की सिगरेट ओढायची. काका बाल्कनीत उभे राहून सिगारेट ओढत होते. काकीने हे बघून बेडरूममध्ये गेल्या आणि दरवाजा आतून बंद केला.

अनामिका झोपली होती. काकीने मॅक्सी काढली आणि आरसा समोर ऊबी राहिली. “आज तर अवि वेडा होणार आहे आणि माझीही इच्छा आज पूर्ण होईल,” असे बोलून काकी हसल्या आणि लाजल्या कारण ११-१२ वर्ष काकानी काकीला जवळ नव्हतं घेतलं होतं.

काकीने कपाटातून पांढरी चड्डी ब्रा काढली आणि घातली काकीच्या पूचीतुन पाणी पाझरत होत. चड्डी घाण नको होऊ म्हणून काकीने चड्डीला पॅडसारखा रुमाल लावला आणि मॅक्सी घालून झोपली.

थोड्या वेळाने काका आले आणि झोपले काकी वाट बघू लागली काका झोपाची. जवळ जवळ २०-२५ मिनिटाने काका घोरायला लागले. काकीना वाटले आता रस्ता मोकळा झाला.

काकी हळुच उठून बाहेर जाताच काकांचा फोन वाजला. काकीने कपालाला हात मारला आणि खाटेवर झोपली. काकांचा डोळा उघडला. काकांनी फोन उचलताच ते झटकन उठून बसले. काकी घाबरल्या, “आहो काय झालं असे का उठलात.” काकांनी फोनवरती बोलून फोन ठेवला.

“काय झालं हो?”

“काय नाही मित्राचा अक्सिडंट झाला.”

“कसं?”

“काही नाही पिऊन गाडी चालवत असेल!”

“म आता…?”

“मी जाऊन येतो हॉस्पिटलमध्ये तू झोप आणि हो दरवाजा लाऊन घे. मी सकाळी परत येईन.”

हे ऐकून काकी खुश झाल्या. काकीने काकाचे कपडे काढून दिले. काका कपडे घालुन निघाले. आता काकीला रान मोकळं झालं. काकी फोन घेऊन बालकनीत आली. काका सोसायटीच्या बाहेर जाताच काकीने मला कॉल केला, “अवि घरी ये लवकर आणि हो तुझ घर लॉक करून ये.”

हे ऐकुन मी लगेचचं घर बंद करून काकीकडे आलो. काकीने दरवाजा उघडा ठेवला होता. मी लगेच आत आलो आणि काकीला घट्ट मिठी मारली. काकी बोलली, “अरे हो… हो… आधी अनामिका झोपली काय बघु दे तू बस मी आले.”

काकी बेडरूम मध्ये गेल्या अनामीकाला झोपलेलं बघुन काकीने दरवाजा बाहेरून बंद केला आणि माझ्या बाजूला येऊन बसली मला आता काय करू काय नको असे झाले.

काकीने मला मिठी मारली काकीचे बॉल माझ्या छातीला जोरात आदललले. मी ही काकीला मिठी मारून तिच्या मानेवर किस करू लागलो. तिच्या तोंडात तोंड घालून तिची जीभ चोखु लागलो. तिचे ओठ चोखु लागलो अर्धा-पाऊण आम्ही हेच करत होतो. काकी उठली आणि बोली तुझ्यासाठी एक सरप्राईज आहे.

“आता काय नको तू आधी ये.” मी

“अरे… हो हो बघतर खर…” काकी

“काय आहे?”

डबेवाली काकी भाग : ३

काकीने मॅक्सी काढली काकीची चड्डी आणि ब्रा बघुन मी पुरता भारावुन गेलो. “काकी काय दिसताय तुमी…” मी काकीला वरून खाली बघु लागलो. नाडी वाली ब्रा पॅंटीत काकी एकदम मादक दिसत होत्या. काकीच्या छाती वरची ती पांढरी नाडी वाली ब्रामधून काकीचे काळे काळे निपल स्पष्ट दिसत होते. माझा...

डबेवाली काकी

मी अवी, गावातून शिक्षण पूर्ण करून मला मुंबईला एका मोठ्या आयटी कंपनी मधून जॉब ऑफर आला होता, पण प्रश्न एक होता की राहायचे कुठे? मुंबईत वडिलांच्या मित्राचा एक फ्लॅट खाली होता. त्यांनी माझ्या जेवणाची सोय सोसायटीमध्ये कुणीतरी काकीकडे करून ठेवले होते. त्याच काकीकडे रूमची...

error: नका ना दाजी असं छळू!!