गोष्ट मामाच्या गावची

आज बरेच वर्षानी दिवाळीच्या सुट्टीत मामाकडे निघालो होतो. प्रकाश मामाने एम.एस.सी. करून अमेरिकेत पी.एचडी केले. १२ वर्षे अमेरिकेत एका प्रसिद्ध फ़ार्मा कंपनीत नोकरी करून आता हिन्दुस्तानात परत आला होता. गेल्या ५ वर्षात आलिबागजवळ स्वत:ची केमिकल फ़ॅक्टरीचा चांगला जम बसवला होता.

४५ वर्षाचा माझा मामा त्याच्या परदेशी अनुभवाच्या जोरावर आता एक बडा आसामी बनला होता. अलिबागजवळ चोन्डी गावात असलेल्या आजोबांच्या जागेत भर घालून त्याने आता ३० ऐकर जमीन घेतली व त्यावर स्वीमिन्ग पुलसकट एक आलिशान बंगला बांधला होता.

माझी सोनालीमामी ३८/३९ वर्षाची असेल. मामाची व तिची भेट अमेरीकेत झाली. मामीचा तेव्हा डायव्होर्स झाला होता तिला पहिल्या पतीपासून श्वेता नावाची मुलगी होती. त्यांच्या लग्नाच्या वेळी ८ वर्षाच्या असलेल्या श्वेताला मामाने आपल्या स्वत:च्या मुलीप्रमाणे वागवले होते.

ती व मामी आम्हा सर्वांच्यात छान मिसळली. आज श्वेताचे वय वर्ष १८ मुंबईच्या एका कॉलेजात ती एफ.वाय. ला शिकत होती. सोनालीमामी मामाच्या कंपनीत पूर्ण वेळ पार्टनर होती. मामा, मामी, श्वेता, आजी व मंजुळा नावाची २५ वर्षाची मोलकरीण असे हे कुटुंब होते.

आजीची मोलकरीण मंजुळा लहानपणापासून आजीजवळच होती. दहावी पास होताच १५ वर्षाची असताना तिचे लग्न झाले पण बिचारी एका महिन्यात विधवा झाली. तिच्या सासरच्यानी तिला कमनशिबी मानून घराबाहेर काढले.

तिच्या बापाची तिला पोसण्याची ताकद नव्हतीच मग आजीनेच तिला तिच्याकडेच ठेवले व तिला श्वेताला सांभाळणे, स्वैपाक करणे, मामीला मदत करणे अशी कामे करायला शिकवले. आणि आता तर ती मामीला तिच्या ऑफ़िसातपण मदत करायला शिकत आहे.

आधी लुकडीसुकडी असलेली २५ वर्षाची मंजुळा आता चांगली भरली होती व एकदम आकर्षक व टंच युवती झाली होती.

मा‍झ्या बजाज पल्सरला दामटत आलिबागच्या अलिकडील चोन्डी नाक्यावर दिड तासात पोचलो. मामा व श्वेता मला घ्यायला नाक्यावर आली होती. लहानपणी टॉमबॉय असलेल्या श्वेतामध्ये २ वर्षात खूप फ़रक पडला होता.

बॉयकट जाऊन त्या ऐवजी तिने तिचे केस वाढ्वले होते व ते सुट्टे सोडले होते. लाइट लिपस्टिक व मंद परफ्यूम लावलेली श्वेता टाइट टीशर्ट व जीन्समध्ये तिच्या १८ वयापेक्षा चांगली मोठी दिसत होती. एकदम फटाकडी, माल. तिच्या ५ फ़ुटी शरीराच्या तुलनेत तिचे गोळे चांगले टमटमीत दिसत होते.

घरी पोचल्यावर सोनालीमामी व आजीने माझे जोरदार स्वागत केले. तेथे सपना, सोनालीमामीच्या दिल्लीच्या बहिणीची मुलगी पण आली होती. वय १९ साडेपाच फ़ुट ऊंचीची सपना कॉलेजच्या एफ़.वाय. आर्टसला होती.

दिल्लीकर सपना एकदम कडक माल होती. मॉडर्न व एखाद्या मालिकेतील हिरोइन दिसत होती. इतके वर्षे दिल्लीत राहिल्या मुळे तिचे मराठी थोडे अडखळते होते. पण तिच्या मोकळ्या व बिनदास स्वभावावर मी एकदम फ़िदा झालो.

आलिबागचे दोन व एक दिल्लीकर असे तीन जिवंत बॉम्ब मा‍झ्या समोर धडकत असल्यामुळे आज मा‍झ्या बाबुरावांचे काही खरं दिसत नव्हत. रात्री जेवणाआधी टॉयलेट मध्ये जाऊन मला सपना, मंजुळा व श्वेताला आळीपाळीने आठवत बाबुरावाना शांत करावे लागले.

रात्री जेवण झाल्यावर मी, श्वेता, व सपना मामाच्या भल्यामोठ्या व्हरांड्यात गप्पा मारत होतो. आजी ९ वाजताच झोपायला गेली होती. मामा व मामीना सकाळी लवकर उठून मुंबईला जायचे होते म्हणून ते लवकर झोपायला गेले होते.

छोट्या नाइट गाऊन मध्ये श्वेता, व सपना झोपाळ्यावर झोके घेत माझ्याकडे पहात आपापसात हळूहळू कुजबुजीत व खिदळत होत्या. मी खाली घातलेल्या भारतीय बैठकीवर लोळून एक फ़िल्मी मासिक वाचण्याचे नाटक करत होतो पण माझे डोळे व कान त्या दुकलीवरच होते.

मंजुळाची आत आवराआवर चालू होती व ती मधून मधून व्हरांड्यात येत जात होती. सैल गाऊन घातलेली मंजुळा माझ्यासाठी दूध घेऊन आली. वाकून मला ग्लास देताना तिच्या गोळ्यांचे अर्धेआधिक दर्शन घडले व मा‍झ्या शॉर्ट जॉकीमधल्या लंडाने खाड्कन सलामी दिली.

मंजुळा ते सलामीचे दृश्य दिसले असावे पण न पाहिलेसे करून आत निघून गेली. पण समोरच झोपाळ्यावर बसलेल्या त्या दुकलीला मा‍झ्या लंडाचा ८ इंची तंबू त्या कमी प्रकाशात पण स्पष्ट दिसला. श्वेता व सपना आ वासून पहात होत्या व मी मासिक वाचण्याचे नाटक चालू ठेवले.

श्वेता व सपना आता पूर्ण गप्प होत्या. सपना मध्येच आत जाऊन आली. तिरप्या नजरेने मी आता त्या दोघींचे निरीक्षण करत होतो. छोट्या नाइट गाऊन मधून सपनाच्या रसरशीत मांड्या मला दिसत होत्या. सुळसुळीत गाऊनचे वरची दोन बटने उघडी होती व लो कट्च्या गाउनच्या गळ्यामधून तिचे टपटपीत उरोज उतू जात होते.

ओह नो! मघाशी असलेली ब्रा ती बहुतेक काढून आली असावी. तिची स्तनाग्रे त्या पातळ कपड्यातून खुणावत असल्याचा मला भास झाला व बाबुरावांनी परत एक समरसॉल्ट मारली. श्वेताचे लक्ष अजूनही पूर्णपणे मा‍झ्या जॉकीच्या तंबूवर होते.

इतक्यात मंजुळाने ‘चला आता झोपा’ असे म्हणत आमची बैठक समाप्त केली. श्वेता व सपना श्वेताच्या बेडरुममध्ये, व मी अनेक गेस्टरुमपैकी एका गेस्टरुममध्ये झोपायला गेलो.

काल रात्रीच्या खास देवीदर्शनानंतर झोपेत सतत तीन तीन देवींची स्वप्ने पडूनही मला झोप चांगली लागली.

सकाळी नेहमी प्रमाणे लवकर उठून मामाच्या जिममध्ये मी वर्कआउट चालू केला. नियमित वर्कआउटमुळे माझी चेस्ट, बायसेप, ट्रायसेप चांगल्या बनल्या आहेत व एकंदरीत मी चांगला तगडा व हँन्डसम दिसतो. मा‍झ्या रफ व टफ लुक्स मुळे मी काही मॉडेलींग असाइन्स पण मी करत असतो.

अभ्यासात माझे लक्ष नसले तरी माझे कॉन्व्हेंट इंग्लीश व आपले व्यवहारी डोके अभ्यास सोडून इतर सर्व बाबतीत तरी चांगले चालते. खूप मोठे नाव नसले तरी मॉडेलींगची माझी स्वत:ची कमाई व्यवस्थित आहे व त्यातून मी नुकतीच एक मोटरसाइकल घेतली आहे.

तसे माझे वडील सातारा जिल्ह्यातील एक आमदार आहेत व गेल्या १० वर्षात महाराष्ट्राच्या राजकारणात वजन राखूळ आहेत. आम्हाला पैशाला काही कमतरता नाही. दाराशी बऱ्याच गाड्या आहेत. तरी मी मा‍झ्या स्वत:च्या जोरावर पुढे काही तरी करायचा नेहमी विचार करतो.

एक तास दाबून वर्कआउट करून व्हरांड्यात घाम पुसत आज काय करायचे त्याचा विचार करत आरामखुर्चीत बसलो होतो. मंजुळा मला दुधाचा ग्लास घेऊन आली व मा‍झ्या समोरच उभी राहून मला न्याहळू लागली.

घामाने थबथबलेले माझे उघडे शरीर, माझी घोटीव चेस्ट, पिळदार बायसेप्स, फ़ोरआर्म्स, थाय मसल्स ती डोळे फाडून पहात होती. मी मात्र बाहेर शेतात पहात असल्याचा बहाणा करत तिच्याकडे तिरप्या नजरेने पहात होतो.

मी नजर वर केली व मंजुळाचे निरीक्षण केले. साधीच पण नीटनेटकी साडी तिच्या प्रमाणबद्ध शरीरावर आकर्षक दिसत होती. तिचे उन्नत उरोज साडीच्या पदरातूनही चांगले उठावदार दिसत होते.

सावळ्या रंगाच्या मंजुळाची कांती चांगली तेजस्वी होती. कान नाक डोळे जागच्या जागी होते. तिचे डोळे तर मला नेहमी थेट नुतनसारखे वाटतात. तिचे केस चांगले भरघोस दाट व लांब होते व तिने एक वेणी घातली होती.

नीट मेकअप करून चांगले कपडे घातले तर नक्कीच ती सेक्सी दिसेल. मी तर तिला मॉडेलींग करायचा सल्ला ही दिला असता. तिच्यात नवीन शिकायचे तितके गट्सही आहेत. गेल्या काही वर्षात आजीकडून व मामा-मामीकडून तिने खूप शिकले होते व आता ती खूपच स्मार्ट झाली होती व तशी दिसत व राहतही होती.

मा‍झ्या समोर तिने दुधाचा ग्लास केला.

“कोणाचे हे दूध ग?” मी तिची फिरकी घ्यायचे ठरवले.

“भैयाचे.” ती

“अरे आलिबागला भैय्ये दूध देतात का? मुंबईलातर गाईम्हशी दूध देतात.” मी पिजे मारायचा मोह आवरू शकलो नाही.

“चल चावट.” मंजुळा लाजून बोलली.

“याच्यात काय चावटपणा?”

मी पुढचा डायलॉग जुळवत होतो. इतक्यात घरातून आजी बाहेर आली.

“राजु, मी शेतात जाते आहे, तू येतोस का?” तिने विचारले.

माझे आजोबा कुलाबा जिल्ह्यातील एक शेकाप पार्टीचे एक लोकमान्य नेते होते. पूर्वजांपासून आलेली बरीच शेतजमीन होती. आजोबांनंतर एकटी असूनही आजीने शेतीचे काम समर्थपणे सांभाळले होते व मामा अमेरिकेहून परतला तरी शेतीचे काम आजीच पहायची.

“आजी आज मी जरा आराम करतो.” मी तिला कटवले.

“बरं.” म्हणून ती मंजुळाला किचनच्या सूचना देत आत घेऊन गेली.

तितक्यात श्वेता व सपनाची दुक्कल अवतरली. सपनाने लाल रंगाचा २ पिस स्वीमींग कॉस्चुम घातला होता. स्तनाग्रे जेमतेम झाकली जातील असा लो-कटवाला टॉप व बेंबीखाली चार इंच ओटीपोट उघडे राहतील याची काळजी घेणारी तिची बिकीनी तिच्या शरीरावर तंग बसली होती.

मला सपना मा‍झ्या स्वप्नातील एखाद्या परीप्रमाणेच भासली. तिचे सर्व अवयव प्रमाणबद्ध दिसत होते. शरीराचे मसल्स चांगले टोंन्ड होते. मी न लाजता तिच्याकडे रोखून पाहत होतो. ती सुध्दा मा‍झ्या नजरेला नजर देत होती.

तिच्या उंचीला शोभेल असा लेडी डायना हेयर कट ठेवलेली सपना जगातील कोणत्याही ५ स्टार बीचवरपण उठून दिसली असती. हिन्दी हिरोईनसारखे तिचे मोठे स्तन टॉपमध्ये झाकले कमी होते पण दिसत बरेचसे जास्त होते. टॉपच्या कापडातून दिसणार्‍या द्राक्षांच्या आकाराच्या तिच्या निप्पल्सवरुन नजर काढणे तर मला फारच कष्ट्दायच गेले.

तिच्यामागे श्वेता येत होती. तिने काळा वन पिस स्वीमींग कॉस्चुम घातला होता. भराभर वाढणारे तिचे शरीर स्वीमींग कॉस्चुम्ला अगदी आवरत नव्हते. तिच्या शरीराच्या प्रमाणापेक्षा मोठ्या असलेल्या तिच्या बॉल्सना उसळून बाहेर यावेसे वाटत असणार पण तिचा तो स्वीमींग कॉस्चुम त्या स्तनांना जेमतेम आत ठेवण्यात यशस्वी होत होता.

मोठा घेर असलेल्या तिच्या निप्पल्सचा आकार चांगला स्पष्ट दिसत होता. या हिट अँन्ड हॉट दिसणार्‍या दृश्याकडे पाहून मी मला न दिसणार्‍या तपशीलाचा विचार करू लागलो व मा‍झ्या तोंडाचा मोठा आ आपोआप वासला गेला. हे पाहून दोघींनी एकमेकाला डोळे मारले असा भास मला झाला.

“आम्ही स्वीमींगला जातो आहोत. तू पण चल.” श्वेता तिच्या सिंगसॉंग आवाजात बोलली.

“मी स्वीमींग कॉस्चुम आणला नाही.” मी बावळटासारखं विचार न करता उत्तर दिले.

“काही काळजी करू नको मी तुला डॅडचा देते.” श्वेता.

गोष्ट मामाच्या गावची भाग : ४

हॉलमध्ये एक बारीक लाइट होता. मंजु आपल्या बेडरूमकडे वळली. ती मला पास होऊन जाताच मी तिचा हात पकडला. ती वळली व माझ्यासमोर उभी राहिली. तिने सैल कुडता व खाली परकर घातला होता. केस मोकळे सोडले होते. त्या मंद प्रकाशात ती मला भलतीच सेक्सी वाटली. तिचा हात अजूनही मा‍झ्या हातात...

गोष्ट मामाच्या गावची भाग : ३

आता माझा धीर वाढला होता. उजव्या हातात तिचा हात तसाच पकडून दुसरा हात मी तिच्या कमरेवर ठेवला. काही सेकंद असेच गेले. मग मागे सरकत तिने आपला हात सोडवून घेतला. “चल तुला आजीने बोलावले आहे.” तिच्या कमरेवरचा माझा हात हळूच ढकलून ती वळली व बाहेर गेली. खुळावल्यासारखा मी तिच्या...

गोष्ट मामाच्या गावची भाग : २

नशीब माझे माझा पत्ता कटला नाही. आता पुढे मला बोलण्यासारखे काही उरले नव्हते. दुधाचा ग्लास एक दमात रिकामा करून मी माशाची टोपली नेणाऱ्या कोळीणी मागे जाणाऱ्या बोक्यासारखा गुपचुप त्यांच्या मागे जाऊ लागलो. एखाद्या मॉडेलच्या झोकात चालणारी सपना व तिची कॉपी करू पहाणारी श्वेता...

error: नका ना दाजी असं छळू!!