मंदा | भाग ४

काही वेळाने ती शांत झाली तेव्हा आबा खाटेवरून खाली उतरले आणि त्यांनी त्यांच्या चड्डीची नाडी सोडली. केसांच्या पुंजक्यात दिमाखाने छताकडे टोक करून तिच्या नग्न सौंदर्याला सलामी देत असलेल्या त्यांच्या कठोर लंडाला पाहून तिच्या अंगावर सर्रकन काटा आला. त्या वयातही त्याचा ताठरपणा पाहून तिला आश्चर्य वाटलं आणि त्या आश्चर्याने तिचा आ वासला.

आबा चालत तिच्या तोंडाजवळ आले. त्यांना काय अपेक्षित होतं, हे तिला लगेच जाणवलं. तिच्या नवऱ्याबरोबर सुद्धा अशा गोष्टी करताना तिला किळस यायची पण त्या क्षणी तिच्या तोंडाला पाणी सुटत होतं.


तिने मान पुढे केली तेव्हा आबांनी त्यांचा लंड तिच्या तोंडासमोर आणला. तिने हात पुढे नेत त्याला हातात घेतलं. तो गरम स्पर्श जाणवताच तिचं तोंड आपसूकच पुढे सरकलं. तिने त्याची त्वचा मागे सारली आणि टोक आत घेत चोखायला सुरुवात केली.

आबांनी तिच्या डोक्यावर हात ठेवत जोर देऊन संपूर्ण लंड तिच्या तोंडात सारला. तिनेही तो स्वत:च्या तोंडात सामावून घेत लाळेने भिजवायला सुरुवात केली.

तिच्या नवऱ्याचा लंड तोंडात घ्यायला तिला कधीच आवडायचं नाही, तिला किळस यायची. पण आता आबांचा चांगलाच जाडजूड आणि लांब लंडाला तिने स्वतःहून आपल्या तोंडात पूर्णपणे सामावून घेतलं होतं.

तिने एक हात मागे नेऊन आबांच्या उघड्या कूल्ह्यावर ठेवत त्यांना जवळ ओढलं आणि आबांच्या लंडाला अगदी घशापर्यंत आत घेत चांगलंच चोखू लागली.

त्या क्षणी तिला कोणतीच लाज वाटत नव्हती किंवा स्वत:चा राग येत नव्हता. इतक्या दिवसानंतर एका पुरुषासोबत ती मनसोक्तपणे शारीरिक सुखाचा आस्वाद घेत होती. ती फक्त स्त्री होती आणि तिची भूक भागवणारा समोर असणारा फक्त पुरुष होता.

ती अधिकच वेगाने तिचं तोंड मागे पुढे करत आबांचा लंड चोखू लागली पण आबांना ते सहन झालं नाही. त्यांचा उद्रेक होणार तेव्हाच त्यांनी तिला अडवलं आणि स्वत:च्या कठोर लंडाला तिच्या तोंडातून बाहेर काढलं. इतक्यातच त्यांना रत व्हायचं नव्हतं.

त्यांनी तृप्त झालेल्या नजरेने तिच्याकडे पाहिलं आणि ते खाटेवर चढून तिच्यावर आले. आबांचा लंड चोखत असताना तिच्या पोटात पडलेला खड्डा पुन्हा एकदा वाढत होता. मांड्यामध्ये नव्याने संवेदना जमा झाल्या होत्या. तिला मजा येत होती आणि तिची उत्तेजना क्षणाक्षणाला वाढत होती.


आबांनी पुन्हा एकदा तिच्या स्तनांवर हल्ला चढवला पण या वेळी तिच्या लाळेने चिकट झालेला कडक लंड तिच्या मांड्यात घुसत होता. तिच्या योनिच्या वर खेटत होता.

पण तिला ते जास्तच त्रासदायक वाटत होतं. लाळेने चिकट झालेल्या गरम अशा त्या कठोर लंडाला स्वत:च्या योनिवर घासताना अनुभवून ती व्याकुळ होत होती. कधी एकदा त्याला आत घुसवून घेते, असं तिला वाटत होतं.

तिने तसा प्रयत्नही केला. स्वत:च्या मांड्या फाकवून, आबांच्या कमरेत हात घालून तिने त्यांना जवळ ओढलं, जेणे करून त्यांची कठोरता तिच्या योनित घुसेल पण आबांनी तो डाव बरोबर ओळखला आणि ते हळूच बाजूला सरकले. मग ती चिडली. खालचा ओठ वरच्या दातात दाबत, श्वास सोडत ती आबांकडे रागाने पाहू लागली.

“घाला की..” ती ओरडली.

बऱ्याच महिन्यापासून होणारी तिची तडफड आज मिटणार होती पण आबा तिला तरसवत होते.

“आत्ताच नाही!”

ते खाली झुकले. त्यांनी तिच्या ओठाजवळ ओठ आणले आणि तिचा खालचा ओठ त्यांच्या दोन ओठात पकडून चोखायला सुरुवात केली. त्यांच्या त्या हल्यामुळे तिची अशी तडफड झाली की ती हात पाय हलवू लागली.

पण आबा काही तिचा खालचा ओठ सोडत नव्हते. ते जोराजोरात चोखतच होते. ओठ चोखत असताना दोन्ही हाताच्या बोटांनी तिच्या स्तनाग्रांना चिमटीत पकडत होते हळूच दाबत होते आणि मग स्तनांना जोराजोरात चुरपत होते.

ती ओली होऊ लागली आणि आबांना तेच हवं होतं. तिला अपेक्षित नसताना आबांनी पूर्णपणे ताठरलेला लंड योनीवर टेकवला आणि जोराचा धक्का देत तो एका झटक्यात पूर्णपणे आत घुसवला. ती जोरात ओरडली पण तिला ओरडायची संधी न देता आबांनी त्यांचा ओठ तिच्या ओठावर ठेवला आणि एका मागून एक जोराजोरात धक्के द्यायला सुरुवात केली

तिचा श्वास भयंकर चढला होता. योनित आत बाहेर होणारा त्यांचा लंड तिला वेड लावत होता. ती तिचे पाय त्यांच्या मागे टाकून त्यांच्या कमरेत हात घालून त्यांना अधिक जवळ ओढत होती. खालून स्वत:ची कंबर हलवून त्यांना प्रतिसाद देत होती. इतक्या वेगात मागच्या बऱ्याच वर्षापासून तिच्या नवराही तिच्यासोबत असं रत झाला नव्हता.

सुरुवातीला तिला नवऱ्यासोबत करताना खूप त्रास व्हायचा पण हळूहळू सवय झाल्यानंतर तो तिला खूप आवडू लागला होता. प्रत्येक वेळी रत होताना तो तिला प्रचंड दमवायचा. पण मागच्या काही वर्षापासून त्याला ते धडपणे पूर्ण ताठही करता येत नव्हतं. आता आबांच्या खाली पडून स्वर्गसुख अनुभवत असताना तिला नवऱ्याचा पूर्णपणे विसर पडला होता.

आबांनी अचानक धक्के द्यायचं बंद केलं. तिने चिडून त्यांच्याकडे पाहिलं.

“अगं थांब जरा..” असं म्हणत आबांनी तिला पालथं झोपवलं.

मग तिच्या मांडीखाली उश्या ठेवत तिच्या नितंबांना वर उचललं आणि मागच्या बाजूने तिच्या योनिवर स्वत:च्या लंडाला टेकवलं.

तिला काही कळायच्या अगोदर तिच्या दोन्ही बाजूला हात टेकवत आबांनी त्यांचा लंड प्रचंड वेगात आत रेटला. वेगळ्याच मार्गाने व वेगळ्याच कोनात आत घुसलेल्या त्या कठोर लंडाला अनुभवताना तिच्या तोंडून एक जोराची किंकाळी बाहेर पडली.‌

आबा थांबले नाहीत. त्यांनी एका पाठोपाठ एक धक्के द्यायला सुरुवात केली. आबांच्या मांड्या तिच्या नितंबावर आपटून होणारा आवाज, कामरसाने चिकट झालेली ती दोन जननेंद्रिय घासून तयार होणारा आवाज, त्यात मिसळणारा तिच्या किंकाळ्यांचा आवाज, ती खोली वेगवेगळ्या मादक आवाजांनी भरून गेली.


काही धक्क्यांनंतर पुन्हा एकदा तिने उच्चांक गाठला. तिच्या मांड्या थरथरल्या. तिने स्वत:चे फाकवलेले पाय जवळ घेत आबांच्या कठोरतेला आतच थांबवून ठेवायचा प्रयत्न केला. पण थांबतील ते आबा कसले!

त्यांनी तिच्या मांड्या फाकवून आणखी वेगात धक्के देणं सुरूच ठेवलं. तिच्या निघणाऱ्या कामारसात त्यांचा लंड भिजून निघाला आणि या वेळी त्याचा व्हायचा तो परिणाम आबांवर झाला.

एक जोराचा धक्का घेत आबांनी त्यांचा लंड तिच्या योनित घुसवला आणि त्यांच्या वीर्याची तीव्र धार तिच्या योनितून वाहणाऱ्या कामरसात मिसळली. त्या उष्ण वीर्याच्या पिचकारीने तिला वेगळीच उत्तेजना जाणवली आणि इतक्या वर्षानंतर पहिल्यांदाच ती पाणी पाणी झाली.

तिच्या योनितून वाहू लागलेल्या कामरसाने वीर्य सोडत धक्के देणाऱ्या आबांच्या लंडाला पुरतं भिजवून काढलं. आबा अजूनही धक्के देत होते पण आता त्यांचा वेग कमी झाला होता. दोन-तीन धक्के देऊन ते तिच्या पाठीवर पडले, पण ती अजूनही थरथरत होती. तिचा योनितून थेंब थेंब पाणी बाहेर पडतच होतं.


बराच वेळ त्याचा अवस्थेत थकलेल्या शरीराने ते पडून राहिले. दोघेही भुकेले होते. एकमेकांची भूक त्यांनी भागवली. मंदा तर कित्येक वर्षानंतर इतकी तृप्त झाली होती. नवऱ्याबरोबर शेवटचा इतका आवेगाने भरलेला प्रणय तिने कधी अनुभवला होता, हे तिला धडपणे आठवतही नव्हतं.

आबांनी तिच्या योनितून आपले मलूल पडलेले लिंग हळुवारपणे बाहेर काढले. आबा पुन्हा एकदा सुरू होतायेत की काय? असं वाटून ती क्षणभर घाबरली. पण आबा उठून बाजूला उभे राहले.

“घरी गेलं की माधवला पाठवून दी, नोकरीचं बघतू मी त्याच्या…” चिकट झालेला लंड टॉवेलने पुसत चड्डी घालून ते निघून गेले. मंदा नग्न अवस्थेत त्या बेडवर तशीच पडून राहिली. हालचाल करायचेही त्राण तिच्यात उरले नव्हते.


(समाप्त)

मंदा | भाग ३

तिला काही कळायच्या अगोदर तिच्या दोन्ही बाजूला हात टेकवत…

मंदा | भाग २

लग्न झाल्यापासून कोणत्याच परपुरूषाच्या विचाराने ती इतकी…

मंदा | भाग १

गजरच्या आवाजाने मंदा उठली. तसं तिला आपोआप जाग यायची पण…

error: नका ना दाजी असं छळू!!