पिंकी

एकदा मी माझ्या मित्रासोबत संध्याकाळी फिरायला जायचा प्लान केला. मी त्या दिवशी नाक्यावर त्याची वाट बघत होतो. तो सव्या सहाला येणार होता पण आता साडे सात वाजले तरी तो आली नाही म्हणून मी थोडा बेचैन होतो. इतक्यात लाईट गेली आणि अंधार झाला. चला, आता इथं काही थांबण्यात अर्थ नाही म्हणून मी घरी निघालो.

आमची रूम ८व्या मजल्यावर असल्याने आता ती कसरत करावी लागणार होती. बिल्डिंगमध्ये गेलो. आरामात पायऱ्या चढत होतो. तिकडे लिफ्टचा भोंगा वाजत होता. नक्कीच कोणी तरी अडकून पडलेलं असेल. मी तसाच पुढे निघालो. तो चौथ्या मजल्यावर वॉचमन लिफ्टचा दरवाजा उघडत होता.

मी सहज तिकडे गेलो. आत कोणी तरी मुलगी होती. वॉचमन तिला हात देऊन वर घ्यायला बघत होता पण तिचा हात पोचत नव्हता. मी जवळ गेलो. टॉर्चच्या प्रकाशात आत पाहिलं तर आत माझीच लहान बहिण पिंकी होती.

मी मग स्वतः आत उतरलो आणि तिला म्हटलं, “पिकी मी तुला उचलतो तू लगेच वर चढ.” असे म्हणताच ती तयार झाली. मी तिच्या मागे गेलो आणि तिच्या कमरेला हातांचा विळखा घालून तिला वर उचललं.

योग्य ठिकाणी पोहचताच ती लिफ्टमधून बाहेर पडली, पाठोपाठ मी देखील बाहेर आलो पण आमच्यातील एक नातं त्या लिफ्टमध्येचं मार्ग राहिलं. पुढे गेली ती बहिण होती पण मागून गेला तो भाऊ नसून एक वासनांध तरुण होता!

लिफ्टमध्ये जेव्हा आम्ही भेटलो तेव्हा तिने टॉप आणि जीन्स घातली होती. तशी ती नेहमी याच कपड्यात बाहेर असते आणि घरात टॉप व श्री फोर वर! जेव्हा मी तिला वर उचलत होतो तेव्हा सहजगत्या तिचं नितंब माझ्या तोंडावर दोनदा दबले. त्यात असं काही वावगं नव्हतं. पण त्याच क्रियेत मला स्पष्ट जाणवलं की, पिंकीची मागची बाजू चांगलीच भरलेली आहे.

जेव्हा ती वर चढत होती तेव्हा टॉर्चच्या प्रकाशात मी तिच्या त्या मदमस्त पार्भागाचा शेप पाहिला आणि माझ्यातील भाऊ मेला. बस्स, आता पिंकीच्या नितंबाने माझं डोकं चढून गेलं होतं.

जेव्हा आम्ही घरी गेलो तेव्हा ती बाथरूमात कपडे बदलण्यास गेली. ती बाहेर आल्यावर मी आत गेलो आणि डोळे मिटून तिची सेक्सी गांड आठवत मी मूठ मारू लागलो. हलकासा तोंडावर पडलेला तिच्या मुलायम नितंबाचा स्पर्श पुन्हा पुन्हा आठवत मी तब्बल ४ वेळा पाणी सोडले पण लवडा आपला ताठचं! शेवटी मीच स्वतःला आवरले आणि बाहेर आलो.

काही वेळ झाल्यावर मी थोडा नॉर्मल झालो. काही मिनिटांनी लाईट आली. आता मी ठरवून पिंकीला निरखून बघत होतो. तसं पाहिलं तर आमच्यात ४ वर्षांचा फरक आहे. मी २४ तर ती २० पण तिच्यात काही न्यून आहेच. म्हणजे तिची उंची तशी जेमतेम पाच फुट, तसेच छातीवर मोठी गोलाई देखील नाही. आहेत फ़क्त छोटे उंचवटे. त्याशिवाय चेहरा इतका खास नाही म्हणजे माझ्या दृष्टीने तरी पण बांधा सड़पातळ असून टाईट जीन्स मधून दिसणारे तिचे मदमस्त नितंब मला चेतवायला पुरेसे होते.

आता मी मनात पक्कं ठरवलं की, हिला भोगायला मिळालं तर अधिक चांगलं नाही मिळाल तर निदान चोरटे स्पर्शसुख तरी प्राप्त करून घेऊ. बस्स, आता मी जास्त वेळ घरात थांबू लागलो. घरात तसं आम्ही ५ सदस्य. आई-वडिल, मोठी बहिण, मी आणि पिंकी. मोठ्या बहिणीचं लग्न झाल असल्याने ती तिच्या सासरी म्हणजे आम्ही राहतो त्या कॉलनीच्या पलिकडच्या कॉलनीत ती राहत असे. अर्थात सध्या तरी आम्ही चौघेचं.

वडिल सकाळी कामाला जात आणि संध्याकाळी परत येत. तर आई घरात असे. पिंकी कॉलेजात आणि मी फक्त तेवढा सुखी प्राणी. कॉलेज माझं पूर्ण झालं होतं पण मी काय शिकलो तेचं मला आठवत नाही.

पूर्ण वर्षभर मी मॅडमच्या छातिकडे आणि नितंबाकडे बघण्यात घालविले आणि परीक्षेत शक्य तितकी कॉपी करून कसाबसा थर्डक्लास मध्ये बी.ए. झालो. पण आपल्याला अभ्यासातील काही आठवत नाही.

पिंकी घरी आली की काही वेळ आराम करून ती घरकामात आईला मदत करायची. अर्थात संध्याकाळी तिला स्पर्श करण्याची संधी मला फारशी मिळत नसे. सकाळी ती तशी उशीरा म्हणजे ८ वाजता उठायची. मी तर तिच्यानंतर म्हणजे ९ ला उठायचो, सर्वात अखेरीस माझाचं नंबर असे.

मी जेव्हा आटोपून बाहेर यायचो त्या वेळी ती घरातून कॉलेजला गेलेली असायची. अर्थात दिवसभरात आमचा एकमेकांशी फारसा संबंध येत नसे. पण शनिवार आणि रविवार त्याला अपवाद होते.

शनिवारी ती दुपारी घरी यायची आणि रविवार तर फुल हॉलीडे. तिला अभ्यास नसेल तर मग आम्ही काही वेळ बोलत वगैरे बसू. इतर वेळी मात्र काहिचं नाही. मला तर तिच्या नितंबाला पुन्हा पुन्हा स्पर्श कारावास वाटे पण ते कसं जमवायाचं तेच कळत नव्हतं.

दरम्यान तिच्या आठवणीने तृप्त होणाऱ्या लवड्याला शांत करण्याचा मी मार्ग शोधला. सर्वात शेवटी मी अंघोळ करत असल्याने मी बाथरूम मध्ये गेल्यावर बादलीत धुण्याची कपडे भरलेली असत. ती मी वर काढून त्यातून पिंकिची निकर बाहेर काढत असे.

नुकतीच अंघोळ झाल्याने ती ओलसर असे, मग तिची निकर उजव्या हातात घेऊन मी वास घेत डाव्या हाताने लवडा हलवत त्याला शांत करायचो. कधी कधी तिच्या निकरची योनि किंवा नितंबाची बाजू धरून त्यावर लंड रगडायचो. मनसोक्त हस्तमैथून घडलं की मग ती निकर गरम पाण्याने धूऊन पुन्हा बादलीत टाकायचो. याने लंड शांत होई पण मनातील वासना मात्र अधिक भडकत होती.

सुदैवाने मला एक संधी प्राप्त झाली. गावी काही धार्मिक कार्य असल्याने आम्हाला गावी जावं लागलं. भाड्याची गाडी केली होती. या वेळी प्रवासात मोठी बहिण असल्याने गाडीत बसण्याची जरा अड़चन होती, म्हणजे मागे सर्व सामान आणि मध्ये आई-वडिल आणि ताई बसल्याने पुढे मला आणि पिंकिला जागा शेअर करावी लागली.

माझ्यासाठी तो एक चान्स होता. कारण, ती माझ्याकडे अगदी खेटून बसली होती. ९ -१० तासांचा प्रवास पण यात मला तिच्या मऊ आणि उबदार मांडीचा स्पर्श, अधून मधून टॉपच्या आतील तिच्या गोलाईची दरी देखील दिसत होती.

प्रवास संपून आम्ही गावी गेलो. तिथे आमचं लहान घर आहे. एका खोलीत आई-वडील तर दुसऱ्या खोलीत आम्ही तिघे. आमच्या खोलीत दोन बेड होते. त्यापैकी एका बेडवर ताई आणि दुसऱ्यावर मी आणि पिंकी अशी विभागणी झाली. प्रवासाच्या श्रमाने आम्ही सर्वजन लवकर झोपी गेलो. आम्ही इतके थकलो होतो की अंगातील कपडे देखील बदलले नव्हते.

मध्यरात्री जोरात लघवी लागल्याने मी उठलो आणि हलका होऊन आलो. गादीवर झोपल्यावर सहज मी शेजारी पहिलं तर पिंकी पाठमोरी झोपली होती. मध्येचं कमरेत वाकल्याने तिचा पार्श्वभाग जास्तच बाहेर आला होता. माझी झोप उडाली, काही तरी करण्याची लालसा मनात जागी झाली. पलिकडे बघितलं तर ताई डाराडूर झोपलेली तर पिंकीदेखील गाढ झोपेत होती.

मी मग शक्य तितक्या चोरट्या हालचाली करत उठलो आणि तिच्या पायांकडे गेलो. अंगात नसनसातून वासना वाहत होती. थोडी भीती होतीच पण हिंमत करून मी हलकेच माझं तोंड तिच्या नितंबावर फिरवले. त्या मऊ आणि उबदार स्पर्शाने माझा लवडा जाम कडक झाला.

तिच्या कुल्ल्यांवर नाक फिरवत तसचं ते मी तिच्या गुदेच्या फटीकड़े नेले. तिथे थोड घासून मी हलकेचं तिच्या नितंबाची चुंबने घेतली आणि परत आपल्या जागी जावून झोपलो, थोडा वेळ गेल्यावर आपण काय केलं हे आठवून मी आणखी उत्तेजित झालो आणि मग मागचा पुढचा विचार न करता माझी विजार खाली करून लंड बाहेर काढले आणि तिच्या नितंबावर ते हलकेच दाबू लागलो. तिला न जाणवेल आशा तऱ्हेने तिच्या नितंबावर लंड घासू लागलो.

काही वेळ झाला आणि मग मात्र मी वासनेत वाहून गेलो. अखेरचा टप्या येताच माझ्यातील सर्व जीव माझ्या कमरेत जमा झाला होता. मला तिला मांडित जाम धरून ठेवायचं होतं पण ते शक्य नसल्याने कसेबसे मी स्वतःला सावरत लंड मागे घेतलं आणि मुठीत चुरत त्यातील पाणी काढलं. पिंकीच्या नितंबाला लंड घासून मी तृप्त होणार नव्हतो.

पिंकी भाग : ३

तिची सहजता पाहून काय बोलावं तेच मला समजेना. माझी परिस्थीती पाहून तीच सांगू लागली, “तू आणि मावशी घरात एकत्र होते, तेव्हा मी आणि महेशदादा बाहेर रानात गेलो होतो. तिथं पाण्याची विहीर बघताचं त्याला पोहण्याची लहर आली.” “मग” “मग मी पण पाण्यात उतरले. मग त्याची आणि माझी बेट...

पिंकी भाग : २

काही वेळ झाला आणि परत एक चान्स घेऊया असे म्हणत मी पुन्हा तिला मागून भिडलो. या वेळी जरा जास्तच मी तिच्या गांडीवर लड दाबत होतो पण ती झोपेत असल्याने काही फरक पडत नाही, असं मी गृहीत धरलं होतं. मी आपल्याचं मस्तीत असताना अचानक माझ्या लवड्यावर दाब पडला. मी दचकून खाली पाहिलं...

error: नका ना दाजी असं छळू!!