पिंकी भाग : ३

तिची सहजता पाहून काय बोलावं तेच मला समजेना. माझी परिस्थीती पाहून तीच सांगू लागली, “तू आणि मावशी घरात एकत्र होते, तेव्हा मी आणि महेशदादा बाहेर रानात गेलो होतो. तिथं पाण्याची विहीर बघताचं त्याला पोहण्याची लहर आली.”

“मग”

“मग मी पण पाण्यात उतरले. मग त्याची आणि माझी बेट लागली की जास्तीत जास्त वेळ पाण्यात श्वास रोखून धरायची. मी स्विमिंग एक्सपर्ट असल्याने मी ते आव्हान स्वीकारलं. आम्ही दोघं एकाच वेळी पाण्यात शिरलो. जो हरेल त्याने विजयी पक्षाची एक मागाणी मान्य करायची असं ठरलं.”

“मग पुढे काय झालं?” मी उत्सुकतेने विचारलं.

“काही नाही. तो पक्का चालू निघाला. तो तर माझ्याहीपेक्षा जास्त एक्सपर्ट निघाला. बेट जिंकताच मी त्याला त्याची मागाणी विचारली, आणि तो म्हणाला…”

पिंकी मध्येच थांबली. पुढे काय झालं याचा मला अंदाज़ आला होता पण तिच्या तोंडून ऐकायची इच्छा असल्याने मी म्हटले, “काय मागितलं त्याने?”

पिंकी म्हणाली, “तो म्हणाला, मला एक किस दे. मी म्हटलं घे. तसा तो मागे सरकला”

“त्याने तुला किस केलं आणि मग तू वाहवत गेलीस आणि तुमचा पहिला कार्यक्रम झाला. असचं ना?” मी पुढचा भाग सांगताच तिने मान डोलावली.

माझ्या मनात त्याचा राग आला होता. “किती वेळा तुम्ही हे केलं? ”

“महेश आणि मी ५-६ वेळा तरी एकत्र आलो होतो. परत कॉलेजात हेमंत आहे ते तुला माहीत आहेच.” हेमंत तिचा बॉयफ्रेंड, म्हणजे कमीत कमी दोन मुले तरी माझ्या आधी तिला झवत होती. मी डोक्याला हात लावला.

माझी ती स्थिति बघून ती जास्तचं हसू लागली. मी मनात म्हटलं, ‘च्यायला! ही तर माझ्याहीपेक्षा जास्त पुढे गेली आहे. मला देखील तिने असचं जाळ्यात घेतलं की काय.’ हे मनात येताचं मी तिला तसं स्पष्ट विचारलं.

त्यावर तिचं उत्तर असं होतं, “लिफ्टमध्ये मी मुद्दाम तुझ्या तोंडावर माझी कंबर दाबली होती. कित्येक दिवस मी तुला अंगावर घ्यायची वाट बघत होते पण तू लक्ष देत नव्हतास. पण त्या दिवशी योगायोगाने लिफ्टमध्ये मी पडले आणि तू तेथे येताचं मी हात पोचत नसल्याचे नाटक केलं. तू खाली आलास आणि मला उचलून घेतलं. आई शप्पथ! इतक्या वेळा मी आधी सेक्स केला होता पण तुझ्या हातांची उब मला चांगलीच आवडली. मग मी चान्स घेतला आणि मुदाम माझं नितंब तुझ्या तोंडावर दाबलं. प्रवासात सारखा तू मला चिटकून बसत होतास तेव्हाचं मी तुला पूर्ण ओळखलं पण…”

मी म्हटलं, “पण मी सुरवात करायची वाट बघत होतीस. ठीक आहे! झालं ते झालं! पण डार्लिंग, मला अजून आंबे, कलिंगड़ आणि विहिरीचं पाणी मिळालं नाही. त्याचं काय?”

“म्हणजे? मी समजले नाही,” तेव्हा आसपास कोणी नाही याचा कानोसा घेत मी तिच्या जवळ गेलो आणि सरळ तिच्या छातीवर हात ठेवत म्हटलं, “हे आंबे.” तसाच हात खाली नेत तिच्या जीन्सच्या मध्यभागी नेला तशी ती म्हणाली, “अच्छा तर ही आंबे, कलिंगड आणि विहीर अशी तुझी कोड सिस्टिम आहे.”

मी म्हटलं, “कधी मला देणार?” “बघू, आज रात्री नाहीतर मग घरी परत गेल्यावर.” इतक्यात कोणाच्या तरी पावलांचा आवाज आला आणि आम्ही अलग झालो. त्या दिवशी आम्ही जंग जंग पछाडलं पण हवा तसा एकांत मिळत नव्हता. रात्री मात्र अनपेक्षितरीत्या सोय झाली.

संध्याकाळी मावशी आली होती. ती ताईला घेऊन गेल्याने आज रात्रभर जागरण होणार याची पुरती खात्री पटली. मी पिंकिकडे बघितलं तर तिही उत्तेजित झाली होती. सर्व कार्यक्रम आटोपून आम्ही आमच्या खोलीत आलो.

नेहमीप्रमाणे झोपताना आम्ही दाराला आतून कड़ी घातली. दार बंद केल्यावर मी सरळ पिंकीच्या बेडवर गेलो. ती बाथरूमात गेली असल्याने मी अंगावरील सर्व कपडे काढले आणि जीरोबल्ब ओन केला. निळसर रंगाचा अंधुक प्रकाश सर्वत्र पसरून राहिला होता. आता फक्त पिंकिची कमतरता होती. इतक्यात बाथरूमचा दरवाज़ा उघडला गेला आणि मी डोळे विस्फारून समोर बघतचं राहिलो.

पिंकी पूर्णतः नग्न अवस्थेत बिनधास्तपणे माझ्याकडे चालत येत होती. तिचं अनावृत्त शरीर पाहताना मी देहभान विसरून गेलो. तिचे स्तन खूप लहान होते पण कमरेखालील तिचं शरीर भन्नाट होतं. ती जवळ आली तरी मी तला फ़क्त बघत होतो.

“दादा, असं काय पाहतोयस? न्यूड गर्ल कधी बघितली नव्हतीस का?” मी भानावर आलो आणि सरळ तिला अंगावर घेत मी तिच्यावर तुटून पडलो.

तिच्या ओठाची, गालांची चुंबने घेत मी तसाच खाली आलो. तिचे उमलते वक्ष कुरवाळत त्यांचे स्तनाग्र चोखत आणखी खाली येऊन तिची नाभि चोखली आणि मग तसाच खाली तिच्या योनिवर तोंड दाबले. तिची योनि केसाने झाकलेली होती. ते केस बाजूला करून मी तिच्या योनिला चोखू लागलो. माझ्या प्रत्येक हल्ल्याने पिंकी विव्हलत होती.

“आह… आई… आह… आह…” तिचे हुंकार मला आणखी उत्तेजित करत होते. मी तिच्या योनिच्या पाकळ्या विलग केल्या आणि सरळ आत जीभ घातली.

“आह… आह… फक.. मी… फक… मी… झव… ना…. रे.. दादा… झव ना..” तिचा आवेग वाढत गेला. माझ्या मानेला दोन्ही पायात दाबून आणि दोन्ही हातानी माझे केस धरत ती मला तिचा योनिवर दाबत गेली आणि असे करत काही सेकंदात तिने माझ्या तोंडावर सर्व पाणी सोडलं.

ती शांत झाल्यावर मी मग उठलो आणि तिला एका अंगावर वळवून मी तिच्या पुष्ट, मादक नितंबाची चुंबने घेत मध्येच तिथे मी दातांनी हलका दंश करत होतो. तिच्या गांडीला मनसोक्त चाटत मी तिची पाठ चाटत वर गेलो आणि तिच्या ओठांचे चुंबन घेणार तोच आपलं तोंड बाजूला घेत ती म्हणाली, “आधी तोंड धूऊन ये.”

मी मग उठलो आणि जाऊं तोंड धूऊन. चूळ भरून आलो. मग तिला मी म्हटलं, “पिंकी तू खिड़की धरून उभी रहा म्हणजे मी तुला मागून घेतो.”

ती तशी उभी राहताच मी तिच्या योनित मागून लिंग घातले आणि उभ्या उभ्या मी तिला झवू लागलो. ती सुद्धा आपली गांड मागे-पुढे करत होती. असच २ राऊंड आम्ही उभ्याने केले आणि मग तिला मी वळवून माझ्या अंगावर उचलून घेतले. तिने लगेच माझ्या कमरेला पायांचा विळखा घातला. मी एका हाताने तिला पकडले आणि दुसऱ्या हाताने लिंग धरून तिच्या योनित घालू लागलो पण मला ते काही सापडेना.

तोच तिने स्वतःहून माझे लिंग हाती घेतले आणि जरा कंबर वर उचलून योनिवर टेकवले, आधीच तिची योनि ओली झाल्याने ते सर्रकन भात गेले. सर्व ठीक होताचं मी तिच्या ओठांचे एक चुंबन घेत म्हटलं, “तयार?”

“येस बेबी,” मग मी तिला तशीच वर-खाली घेत झवायला आरंभ केला. चांगलं अर्धा तास हे आसन आम्ही केलं आणि पाय दुखायला लागल्याने आम्ही बेडवर आलो. आतापर्यंत तिच्या आणि माझ्या जांघा चिकट झाल्या होत्या, पण आमची वासना शांत होतं नव्हती. पिंकीच्या देहाची उब मला स्वस्थ पडून देत नव्हती.

बेडवर आल्यावर ती म्हणाली, “दादा , आता लास्ट राऊंड करुया. मला खाली खूप त्रास वाटत आहे.” मी ते मान्य केलं. एकमेकांना बिलगून आम्ही एकमेकाच्या ओठांचे रसपान करत हलके हलके धक्के मारत अखेरचा अध्याय पूर्ण करत होतो. तिच्या नितंबाला चुरत मी तिचे उरोज मधून मधून दाबत होतो तर तिचे हात देखील माझ्या कमरेवर फिरत होते.

मघापासून २-३ तास आम्ही सेक्स केल्याने आता काही लवकर झडणार नव्हतो. कारण, तितकी ताकद आता आमच्यात राहिली नव्हती तरी वासनेच्या आगीने आम्ही एकमेकाना तसेच दाबत होतो. असाच काही वेळ गेला आणि मग एकदाचं आम्ही झडलो. नंतर तसचं नग्नावस्थेत आम्ही झोपून राहिलो.

दुसऱ्या दिवशी आम्ही परत घरी आलो. इथं आल्यावर आम्हाला काही चान्स मिळत नव्हता पण त्याच दुःख देखील नव्हतं. तिला तिचा मित्र होता आणि माझं म्हणाल तर एकदा तिची चव घेतल्यावर माझा तिच्यातील इंटरेस्ट कमी झाला होता.

पिंकी भाग : २

काही वेळ झाला आणि परत एक चान्स घेऊया असे म्हणत मी पुन्हा तिला मागून भिडलो. या वेळी जरा जास्तच मी तिच्या गांडीवर लड दाबत होतो पण ती झोपेत असल्याने काही फरक पडत नाही, असं मी गृहीत धरलं होतं. मी आपल्याचं मस्तीत असताना अचानक माझ्या लवड्यावर दाब पडला. मी दचकून खाली पाहिलं...

पिंकी

एकदा मी माझ्या मित्रासोबत संध्याकाळी फिरायला जायचा प्लान केला. मी त्या दिवशी नाक्यावर त्याची वाट बघत होतो. तो सव्या सहाला येणार होता पण आता साडे सात वाजले तरी तो आली नाही म्हणून मी थोडा बेचैन होतो. इतक्यात लाईट गेली आणि अंधार झाला. चला, आता इथं काही थांबण्यात अर्थ...

error: नका ना दाजी असं छळू!!