पुत्रकामेष्ठी यज्ञ भाग : ४

मध्यरा‍त्रीची वेळ उलटून गेली होती. पावसाला सुरुवात झाली होती. हवेत गारवा होता. आयुष्यात पहिल्यांदाच नयना कोणा परपुरूषाच्या मिठीत गेली होती आणि तोही कोण तर प्रसाद..! तिच्या नवऱ्याचा कट्टर वैरी! नेहमी त्याला पाण्यात पाहत आलेला.

नयनाला त्या दोघांचे वैर माहीत होते. पण प्रसंगच असा येऊन ठेपलेला. सगळं विसरून तिला आता प्रसादला सर्वस्व द्यायचे होते. जे कधी काळी फक्त आणि फक्त पंकजचे होते, ते आजच्या रात्री प्रसादचे होणार होते. जे फक्त पंकजने भोगले होते, ते सर्व आज प्रसाद भोगणार होता.

सर्वात प्रथम एकमेकांना मिठीत भरून त्यांनी स्वत:ला गरम केले. नयनाचे स्तन त्याने टी-शर्ट वरूनच चोळून कडक केले. नयनाचा देह थंडीने गारठून गेला होता. तिला गरम करण्यासाठी प्रसादने तिला मिठी मारली. प्रसादचा मर्दानी गंध नयनाला उत्तेजित करू लागला.

नयना आपले अंग प्रसादच्या अंगावर रगडू लागली. त्याच्या छातीत आपले नाक खुपसून तो पुरुषी गंध नाकात साठवून घेऊ लागली. तोच प्रसादने तिच्या नितंबावर आपला ताबा मिळवला. बहुधा पंकज हिला मागून झवत नसावा. तिच्या नितंबाचा आकार चाचपत प्रसादने अंदाज बांधला.

प्रसादने तिचे नितंब हातात घेत कुस्करायला सुरू केली. तोच नयना “उम्म्म्ह..” करत त्याच्या तोंडात चित्कारली. प्रसादला तिच्या तोंडाचा गोड वास येत होता. त्याने तो अधिकच चेकाळला. त्याला आता नयनाच्या तोंडातील लाळ चाखायची होती. त्याने आपले तोंड नयनाच्या तोंडात खुपसले. आणि आपली जीभ सराईतपणे तिच्या तोंडात फिरवायला सुरुवात केली.

नयनाला ह्या अवस्थेत प्रसादकडून अश्याच प्रणयाची अपेक्षा होती. बिचारी, वांझपणाच्या दु:खाने अगदी निर्जीव झाली होती. आज प्रसाद तिला गर्भार करून तिला नवीन आयुष्य देऊ करणार होता. आनंदाने तीही प्रसादची थुंकी आपल्या तोंडात घेऊ लागली.

चार ते पाच मिनिटे त्यांची तोंडे एकमेकांना भिडली होती. त्यातील काही लाळ नयनाच्या छातीवरील दरीत पडली होती. प्रसादला आता तो मधही चाखायचा होता. आज त्याला दोघांमधील दीर-भावजयचे नातं संपवायचे होते.

नयनाने प्रसादची नजर ओळखली. प्रसाद आता नयनाला नागडी करण्याच्या तयारीत होता. आजपर्यंत त्याने आपली ही नात्याने मोठी पण वयाने लहान असलेली भावजय काठापदराच्या साडीत, पंजाबी ड्रेसमध्येच पाहिली होती.

बऱ्याच वेळा ह्याने आपल्या टवाळ मित्रांसमोर तिची नागडी कल्पना चित्र रंगवले होते. पण आज मात्र त्याची ती कल्पना पुरी होणार होती. नयना आज त्याच्यासमोर नग्नावस्थेत उभी राहणार होती. आहहह्…! किती सुखद अनुभव होता तो…!!

सर्वप्रथम त्याने नयनाचे ते रेशमी केस मोकळे केले. काही दिवसांपूर्वीच एका लग्नात जायचे असल्याने तिने आपले केस कलर करून घेतलेले. त्यामुळे ती आता आणखिनच खुलून दिसत होती. प्रसादने ते केस मोकळे करून नयनाला आलिंगन दिले.

नयनासाठी ही आजची दुसरी मधुचंद्राची रात होती. शेवटी रहावले न गेल्याने धसमुसळेपणाने प्रसाद नयनाचे कपडे काढायला गेला. नयना त्याला थांबवत म्हणाली,

“आहो भावजी, धीर धरा जरा! सात वर्ष कळ काढलीसा. आता अजून थोडा धीर धरा.”

“सात वर्ष तुला पटवायचा प्रयत्न करत होतो ग. तुला बघून लंड असा टपकन उभा राहत होता. तुझी भूक इतर रांडांना हेपलून भागवावी लागत होती. आज धीर धरायला लावू नकोस. आता ये जवळ. कोणतंच बंधन नको.”

प्रसादच्या हाकेला नयनाने प्रतिसाद दिला. तिने आपला टी-शर्ट अलगद काढला आणि प्रसादच्या तोंडावर फेकला. प्रसादने तो टी-शर्ट हुंगला. त्याच्या ह्या कृतीने नयना गोरीमोरी झाली. मगाशी दरीत पडलेली लाळ प्रसादला दिसताच त्याने जिभळ्या चाटल्या.

नयनाची डार्क जांभळ्या रंगाची ब्रा तिच्या दोन स्तनांच्या मध्ये ओली झाली होती. प्रसादने आपली जीभ त्या दरीत सरकवली. “आह… आह… उम्मम्ह… उफ्फफ्फ..” ती शालीन रांड कामुकपणे किंचाळली. प्रसाद जिभेने ते लाळेचे थेंब टिपत होता. नयनाला त्याची ही पद्धत खूपच भावली. ते बिंदू पिऊन झाल्यावर त्याने त्या मध्यभागी एक चुंबन घेतले. हे सर्व चालू असताना नयना प्रसादचे खांदे कुरवाळत होती.

नयनाची ती गडद जांभळ्या रंगाची ब्रा प्रसादला खूपच आवडली होती. फिकट गुलाबी टी-शर्टच्या आत गडद जांभळी ब्रा! नयनाच्या कलर चॉईसचे प्रसादला कौतुक वाटले. नयनाच्या डोळ्यात डोळे घालत त्याने ब्राच्या हुक्सला हात घातला. ब्राच्या बंधनातून ते दोन टच्च स्तन मोकळे झाले.

पंकजने चांगलाच हात दाखवत ही कलाकुसर बांधलेली दिसत होती. ब्रा, ब्लाऊजच्या पाहाऱ्यात कैद असणारे नयनाचे स्तन आज प्रथमच कोणा परपुरूषासमोर मुक्त होत होते. नयनाच्या छातीचा तो मोकळेपणा प्रसाद आपल्या डोळ्यात साठवत होता.

अलगद त्याने आपला हात त्या गोऱ्या, उघड्या, स्तनावर ठेवला आणि त्या कामाख्येच्या अंगात एक वीज शिरशिरली. तिची छाती धडधडू लागली. श्वास गरम झाले. त्याच्या नुसत्या स्पर्शानेच ते स्तन कडक झालेले. प्रसादने चावटपणा करत एक स्तन करकचून दाबला.

“आह… स्स्स्स्स्…!” नयना सुस्कारली.

तिचे निप्पल्स चिमटीत धरत त्याने ते हळूच पिरगाळले.

“आआह… आऊच… दुखतं ना…”

“बेबी, यह प्यार वाला दर्द हैं… मिठा मिठा… प्यारा प्यारा…!!” त्याने फिल्मी स्टाईलमध्ये उत्तर दिले.

एका स्तनाला प्रसादने तोंड लावून तो चोखायला लागला. आंब्याची कोय कधी आवडीने न चोखणारा तो आज नयनाचे आंबे आवडीने चोखत होता.

“आ… ह… उम्म्मह्… मा‍झ्या राजा… नुसतंच तोंड लावणार आहेस… का जेवणार पण आहेस…??”

“असं पंच पक्वान्नाचं ताट समोर आलं ना की आधी पदार्थांची चव घ्यायची असते. मग मनसोक्त जेवण जेवायचं असतं.”

प्रसाद पुन्हा आंबे चोखण्यात मग्न झाला. पण इकडे नयनाना धीर धरवेना. कधी प्रसाद आपल्याला पालथं पाडून झवतो, असे तिला झाले होते. काही तासांपूर्वी प्रसादची रांड झालेली नयना त्याचा लंड आपल्या पुच्चीत घेऊन त्याला आपल्या मुलाचा बाप बनवणार होती.

शेवटी असह्य झाल्यावर तिने प्रसादला दूर ढकलले. प्रसादने तिच्या ह्या कृत्याचा प्रतिकार केला नाही. जागेवरून उठत नयनाने शांतपणे आपली पॅन्ट काढली. ती काढत असताना तिच्या चेहर्‍यावर थोडीही लाज नव्हती. तिने ती भिरकावून दिली.

तिची घट्ट काळी पॅन्टी ट्युब लाईटच्या प्रकाशात चमकत होती. पुच्चीचा आकारही नजरेत येत होता. तिने एकवार त्या कपल फोटोकडे पाहिले. पंकज तिच्याकडेच पाहत असल्याची जाणीव क्षणभर तिला झाली. त्या फोटोकडे पाहतच तिने आपल्या देहावर असलेला तो शेवटचा वस्त्र म्हणजे ती पॅन्टीही काढून प्रसादकडे फेकली. आपल्या दीरासमोर ही भावजय पूर्णतः नग्न झाली.

प्रसादने नागडी केलेली ही तिसरी भावजय. पहिल्या दोन भावजयांना त्याला त्या सावध नसताना नागडे करावे लागलेले. पण ही मात्र स्वत:हून नागडी झालेली. घरातल्या इतर सर्व बायकांपेक्षा घरंदाज, प्रतिष्ठित असलेली ही नयना चक्क स्वत:हून आपली पॅन्टी काढून दीराला झवायला आमंत्रित करत होती.

नयना चेहरा त्रस्त करत म्हणाली, “आता आणखिन परीक्षा नको बघूस… हे बघ मी स्वत:हून तुझ्यासमोर नागडी झालीय… करकचून झव मला… माझी कूस उजवून मा‍झ्या मुलाचा बाप बन प्रसाद… झव मला…”

प्रसाद पंकजला उद्देशून मनातल्या मनात बोलला, “बघ बेट्या, तुझी बायकोच स्वत: नागडी होऊन मला झव म्हणत आहे. आता तुझ्या ह्या फोटोसमोरच तुझ्या बायकोला झवून पोरगं काढतो बघ.”

प्रसादने आपली उरली सुरली कपडेही काढली. प्रसादचा ताजा, टवटवीत, मोठा, काळाभोर, केसाळ लंड पाहून नयना आणखिनच पेटली. पंकजच्या गुळगुळीत, स्वच्छ लवड्याला प्रसादच्या त्या तगड्या लंडाची सर नव्हती. नग्न प्रसाद नग्न नयनाच्या जवळ गेला. ते दोन निर्वस्त्र देह एकमेकांना चिटकायला आसुसलेले होते.

नयना प्रसादला मिठीत घेणार तोच प्रसाद तिला थांबवत म्हणाला, “थांब, असं एकदम तुटून पडू नकोस. ह्या मा‍झ्या अवजाराला थोडं गोंजार. त्याला आपलसं कर. मा‍झ्या ह्या पोपटाची अन् तुझ्या मैनेची आधी नीटशी ओळख होऊ दे. मग ते मनसोक्त खेळतील.”

प्रसादच्या ह्या बोलण्याने काम विभोर झालेली ती चक्क लाजली. तिच्या त्या लाजऱ्या मुखड्याला प्रसादच्या लंडाने टनकन उडी मारत नयनाच्या पुच्चीला सलामी दिली.

पुत्रकामेष्ठी यज्ञ भाग : ७

आज नयना थोडी नटली होती. बाळाच्या बापाला त्याच्या गोड कामगिरीचा मोबदला हा गोडच आणि त्याला आवडेल असाच द्यायचा होता. आज प्रसाद कशीही मागणी करू दे, नयना त्याला ना म्हणणार नव्हती. काही वेळाने प्रसादच्या पावलांची चाहूल लागली. नयना दरवाज्याच्या विरूद्ध बाजूला तोंड करून आडवी...

पुत्रकामेष्ठी यज्ञ भाग : ६

सायंकाळ होत आली. पंकजच्या वेळी नयनाला जशी धाकधूक होत होती. तशीच धाकधूक आता प्रसादच्या वेळी तिला होऊ लागली. पंकज आणि प्रसाद - तुलना करायला गेलं तर पंकज प्रत्येक बाबतीत प्रसादपेक्षा सरस होता. पंकज उच्चशिक्षित, कामावर लक्ष असणारा, वागायलाही नीट नेटका होता. ह्याउलट...

पुत्रकामेष्ठी यज्ञ भाग : ५

नयनाची मुक संमती घेत प्रसादने तिला आलिंगन दिले. "आह… आ… आहस्स्स्स्स्… ये… ये रे मा‍झ्या राजा… ये… माझी पुच्ची पाणावली आहे रे… फळवून टाक मला…!!" आपल्या वहिनीची आज्ञा शिरसा वंद्य मानत त्या आज्ञाधारक दीराने, "जशी आज्ञा वहिनीसाहेब!" म्हणत नयनाला बेडवर झोपवले. ज्या बेडवर...

पुत्रकामेष्ठी यज्ञ भाग : ३

पंकज आणि प्रसादच्या घराला कॉमन टेरेस होते. आधी एकत्र राहणारे कुटुंब नंतर अंतर्गत वादातून विभक्त झालेले होते. मधून भिंती बांधून काय ते घराची विभागणी झालेली होती. वासनांध प्रसादला लावण्याची खाण असलेली 'मैथिली' बायको म्हणून भेटली असल्याने त्याची चंगळ होती. नवऱ्याच्या...

पुत्रकामेष्ठी यज्ञ भाग : २

आता सारिकालाही धीर धरवेना. तिने प्रसादकडे तोंड वळवत आपले तोंड त्याच्या तोंडात खुपसले. ह्याच घडीची वाट पाहत असलेल्या प्रसादने आपले तोंड पुढे रेटत आपली जीभ तिच्या तोंडात नेऊन फिरवायला सुरुवात केली. दोघांनी एकमेकांची थुंकी चाटली. दोघांचे तिथे एक दीर्घ चुंबन पार पडले....

पुत्रकामेष्ठी यज्ञ

पावसाळ्याला नुकतीच सुरुवात झाली. हवेत गारवा पसरला होता. वातावरण अगदी प्रसन्न होते. अशाच एका प्रसन्न सकाळी घरी एकटीच असलेली नयना कडक अश्या कॉफीचा झुरका घेत आपला आयफोन पाहत होती. पंकजने तो ह्या वर्षी लग्नाच्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने भेट दिलेला. नयना वाळवेकर ही एका...

error: नका ना दाजी असं छळू!!