संगीताची धुलाई

संगीताने वॉशिंग मशीन मधून कपडे काढून बादलीत टाकले. त्यांच्या घराच्या मागच्या प्लॉटवर बांधकाम सुरू झाल्यापासून मागच्या अंगणात कपडे वाळत टाकायची सोय नव्हती म्हणून तिने दोन दिवसांपूर्वीच प्रकाश, तिच्या नवऱ्याकडून, गच्चीवर धुणं वाळत घालण्यासाठी दोरी बांधून घेतली होती.

संगीता एक अठ्ठावीस वर्षांची देखणी विवाहित तरूणी होती. आठ वर्षांपूर्वी तिचे प्रकाशसोबत लग्न झाले होते. त्यांना एक पाच वर्षांचा मुलगाही होता जो सध्या आजोळी गेला होता.

प्रकाशची फिरतीची नोकरी होती. तो एका नामांकित कंपनीत मोठ्या हुद्द्यावर होता आणि त्याला नोकरीच्या कामानिमित्त सतत दौऱ्यावर राहावे लागायचे. सध्याही तो आठ दिवसांच्या दौऱ्यावर बाहेरगावी गेला होता.

त्यांचे एक मजली घर होते आणि वरच्या मजल्यावर दोन खोल्या बांधून घेतल्या होत्या. प्रकाश घरी नसताना तिला आणि मुलाला एकटे राहावे लागायचे म्हणून दोन महिन्यांपूर्वीच प्रकाशने वरच्या दोन खोल्या एका निखिल नावाच्या इंजीनियरिंगच्या विद्यार्थ्याला भाड्याने दिल्या होत्या. तो तिथे एकटाच राहायचा.

निखिल सुमारे वीस वर्षांचा सुमारे सहा फूट उंच तरणाबांड पुरूष होता. गोरापान चेहरा, बलदंड शरीर त्याला लाभले होते. त्याच बरोबर त्याच्यात एक वैशिष्ट्य होते की जरी त्याचे शरीर तरूण असले तरी त्याचा चेहरा त्या मानाने अगदी कोवळा वाटायचा.

विचार करता करताच तिने बादली उचलली आणि जिना चढायला लागली.

संगीताला देवाने सुंदर चेहरा तर दिलाच होता, पण त्याच बरोबर अतिशय मादक सौंदर्यही दिले होते. अत्यंत कमनीय बांधा, भरदार स्तन, पुष्ट नितंब, नाजूक कंबर, सपाट पोट, नितळ बेंबी, केळीच्या गाभ्यासारख्या मांड्या, अशी सौंदर्याची कितीतरी वैशिष्ट्ये देवाने तिला बहाल केली होती.

त्या सर्वांवर मात म्हणून देवाने तिला अतिशय मादक डोळेही दिले होते. तिच्या नजरेत समोरच्या पुरूषाला नेहमी एक आमंत्रण जाणवायचे. जणू तुझ्यात दम असेल तर माझ्या सौंदर्याचा आस्वाद घे, असे आव्हान नेहमी तिच्या नजरेत असायचे.

तशी ती तिच्या संसारात अगदी सुखी होती. प्रकाश तिच्यापेक्षा सहा-सात वर्षांनी मोठा होता. म्हणजेच त्यांच्यातील वयाचे अंतरही योग्य होते. तो तिची काळजी घेत होता, तिच्यावर प्रेम करत होता, तो घरी असताना त्यांच्यात आठवड्यातून एक दोनदा संभोगही व्हायचा आणि तो तिला तृप्तही करायचा.

तसे कुठेही काही कमी नव्हते. एक संभोगक्रीडा म्हणून त्यांच्या संभोगात तसे नाव ठेवण्यासारखे काहीच नव्हते. पण गेल्या एक दोन वर्षात तिला प्रकाश बरोबर संभोगात पूर्वीचा रस वाटेनासा झाला होता. त्याच्यात तो पूर्वीचा जोर, तो आवेग राहला नव्हता.

ती गच्चीवर पोहचली आणि तिने दोरीवर कपडे वाळत घातले. घरात जाणवला नाही, पण गच्चीवर वारा सुटला होता. कपडे उडून जाऊ नये म्हणून त्यांना लावायचे चिमटे ती खालीच विसरली होती.

तिचे लक्ष सहजच निखिलच्या खोलीच्या दाराकडे गेले, तिला ते थोडे किलकिले असल्याचे दिसले. त्याने बहुधा आतून कडी लावली नव्हती, म्हणजे तो जागाच असणार असे तिला वाटले. खाली जाऊन पुन्हा चिमटे आणण्यापेक्षा निखिललाच मागावे या विचाराने ती खोलीच्या दाराकडे गेली.

दारावर थाप मारण्याआधी तिने निखिल जागा आहे याची खात्री करून घेण्यासाठी दाराच्या फटीतून सहज आत पाहिले आणि आत तिला जे दिसले ते ती थक्क होऊन पाहतच राहिली.

आतमध्ये निखिल संपूर्ण नग्नावस्थेत उभा होता आणि आपल्या लिंगावरचे केस साफ करत होता. त्याने डाव्या हाताने आपल्या लिंगाचे टोक धरले होते आणि उजव्या हातात दाढीचा ब्रश घेऊन तो लिंगाच्या आसपासच्या त्वचेवर शेविंग क्रीम लावत होता.

अशा दुपारच्या वेळी गच्चीवर कुणी येईल याची अजिबात शक्यता नसल्यामुळेच कदाचित त्याने दाराची कडी सुद्धा लावली नव्हती. अगदी एकाग्र मनाने तो आपले काम करत होता.

ते दृश्य बघून संगीताच्या कानाच्या पाळ्या गरम झाल्या, आपल्या शरीरातून गरम वाफा निघत आहेत, असे तिला वाटले. आपले तिथे उभे राहणे चुकीचे आहे, असे तिला वाटत होते पण तिथून तिचा पाय निघायला तयार नव्हता.

निखिलचे साबण लावण्याचे काम सुरूच होते. लिंगाभोवतीच्या त्वचेवर साबण लावता लावता त्याच्या लिंगावरही साबण लागले होते.

ती दाराच्या फटीतून एकटक ते दृश्य बघत होती. तिला जाणवले की मलूल अवस्थेतही निखिलचे लिंग जवळ जवळ सहा इंच लांब होते. तिच्या अंगातून पुन्हा वाफारे निघायला लागले.

संगीता विवाहित होती. तिला संभोगाचा भरपूर अनुभव होता. आतापर्यंत शेकडो वेळा तिने संभोग केला होता. पुरूषाच्या इंद्रियाचेही तिला काही नाविन्य नव्हते. पण तरीही ते दृश्य तिच्यासाठी अनुपम होते. तशी ती बाहेर ख्यालीही नव्हती. आतापर्यंत तिने प्रकाश सोडून दुसऱ्या पुरूषाचा विचारही केला नव्हता. पण तरीही ते दृश्य तिला रोमांचित करत होते.

आतमध्ये निखिलने लिंगाभोवतीच्या त्वचेवर व्यवस्थित साबण लावले आणि रेझर हातात घेतला. संगीता एकदम भानावर आली. तिचे हृदय धडधडत होते. अशी धडधड तिने गेल्या कित्येक वर्षांत अनुभवली नव्हती.

कापऱ्या हातानेच तिने बादली उचलली. ती उचलताना थोडा आवाज झाला. तिने दचकून निखिलच्या खोलीच्या दाराकडे पाहिले. ते दार पटकन आतून बंद झाल्याचे तिला दिसले. मनाच्या एका विचित्र अवस्थेत ती जिना उतरून घरात आली.

त्यानंतर तिने कामात मन रमवायचा खूप प्रयत्न केला. पण तिच्या डोळ्यांसमोरून निखिलचे ते लांबलचक लिंग काही जात नव्हते. मलूल अवस्थेत सहा इंच लांब ते लिंग ताठ झाल्यावर कसे दिसत असेल, हाच विचार तिच्या सतत मनात येत होता.

प्रकाश सोबत शेवटचा संभोग कधी झाला हे ती आठवत होती, पण तेही तिला नेमके आठवत नव्हते. आपण चूक करतो आहे, हे तिला समजत होते. ती मनाला समजावत होती पण ते मानत नव्हते, सगळ्या शरीरात नुसती आग पसरली होती.

असेच दोन तास गेले. ती नुसती विचार करत बसून होती. एवढ्यात दारावरची बेल वाजली. ती भानावर आली आणि तिने दार उघडले. तिच्या शरीरात एकदम वीज चमकल्यासारखे झाले. बाहेर निखिल उभा होता.

त्याने अंगात एक सैलसर पायजमा आणि बनियान घातली होती. तो नुकताच अंघोळ करून आल्यासारखा दिसत होता. तिला काय बोलावे हे सुचेना. शिष्टाचार म्हणून तिने त्याला आत बोलावले. तो आत आला आणि म्हणाला,

“मला प्रकाशदादांशी काम होते.”

“पण ते बाहेरगावी गेले आहेत.” ती त्याची नजर चुकवत म्हणाली.

त्याच्याकडे बघण्याची तिची हिम्मतच होत नव्हती. सारखे मघाचे ते दृश्य तिच्या डोळ्यांसमोरून तरळून जात होते.

“ठीक आहे, मग मी जातो.”

“पण काम तर सांग.”

तो तिच्यापेक्षा सात आठ वर्षांनी लहान असल्यामुळे ती त्याला ‘अरे-तुरे’ करूनच बोलायची. तर तिचे त्याच्याशी फार बोलणे होतच नव्हते, तो बहुतेक प्रकाशशीच बोलायचा.

“काही नाही. आमची मेस दोन तीन दिवस बंद आहे म्हणून मी प्रकाशदादांना विचारायला आलो होतो की मला दोन तीन दिवस जेवणाचा डबा मिळेल का?” तो पुढे म्हणाला, “मी त्याचे वेगळे पैसे देईन.”

“त्याची काही गरज नाही, तू इथे जेवायला येऊ शकतोस.” तिच्या तोंडून निघून गेले.

“ठीक आहे.”

बराच वेळ दोघे काहीच बोलले नाहीत. शेवटी काही तरी बोलायचे म्हणून ती म्हणाली, “बस, मी तुझ्यासाठी चहा ठेवते.” आणि ती स्वयंपाकघराकडे वळली.

तिने चहा ठेवला आणि तो बाहेर एकटाच बसला असेल, असे वाटून तिने त्याला हाक मारली.

“अरे निखिल आत ये ना.”

तो आत येऊन उभा राहला. तिने गॅसवरच्या आधणात चहा, साखर टाकली आणि ती डबे ठेवायला वळली आणि तेवढ्यात तिचा पाय कशात तरी अडकला आणि ती हात पसरून त्याच्या अंगावरच कोसळली.

त्याने कसेबसे तिला धरायचा प्रयत्न केला आणि ती आपसूकच त्याच्या मिठीत आली. तिचे हात आधारासाठी त्याच्या पाठीवर आवळले गेले, त्या आवेगात तिचे स्तन त्याच्या भरदार छातीवर दाबले गेले आणि त्याचे हात तिच्या नितंबांवर पडले. हे सगळे आपोआप घडले होते.

दोघांनाही काय करावे सुचत नव्हते. बराच वेळ दोघे एकमेकांच्या आलिंगनात उभे होते. त्याच्या अंगाचा गंध तिला अस्वस्थ करत होता. त्याला काय वाटले असेल, हे तिला कळत नव्हते.

शेवटी ती संकोचून बाजूला झाली. त्याच्याही चेहऱ्यावर संकोच स्पष्ट दिसत होता. तिची नजर खाली गेली आणि पुन्हा ती चमकली. त्याच्या सैलसर पायजाम्यावर कंबरेच्या काही खूप मोठा फुगवटा झाला होता.

पुन्हा तिच्या कानाच्या पाळ्या गरम झाल्या. तिथे काय असेल हे न समजण्या इतकी ती भोळी नव्हती. आठ वर्षांच्या वैवाहिक जीवनाचा अनुभव तिच्यापाशी होता. तिने पुन्हा तिथे पाहीले अगदी तंबूसारखा तो भाग टरारून पुढे आला होता.

तो मागे वळला आणि पुन्हा हॉलमध्ये निघून गेला. तिचे मन भरकटून गेले होते. एका तरूण पुरूषाचा स्पर्श तिला पागल करून गेला होता.

तिने कसाबसा चहा बनवला आणि ती कप घेऊन बाहेर आली. दोघांनाही खूप संकोचल्यासारखे झाले होते. कसा तरी त्याने चहा संपवला आणि तो उठला.

“मग संध्याकाळी इथेच जेवायला ये.”

त्याने मान डोलावली आणि तो निघून गेला. तिच्या मनात उलथा पालथ माजली होती. तिच्या चित्तवृत्ति सैरभैर झाल्या होत्या. शरीर आणि मन दोन्हीही ताब्यात राहत नव्हते.

शेवटी तिला राहवेना. ती बाथरूममध्ये शिरली आणि तिने अंगावरचे सर्व कपडे काढून टाकले. संपूर्ण नग्न अवस्थेत ती आरशासमोर उभी राहिली आणि स्वत:ला न्याहाळू लागली.

पुष्ट स्तन, त्यावरची लालसर स्तनाग्रे, नितळ पोट, बेंबी आणि त्याखाली तिची गुळगुळीत योनी. स्वत:च्या त्या नग्न दर्शनाने तिच्या शरीरात अधिक आग भडकली. नकळत तिचा हात तिच्या स्तनांवर गेला आणि ती ते कुस्करू लागली. स्तनांची टोके तिने हातात धरली आणि ती हळुवार दाबू लागली.

संगीताची धुलाई भाग : ३

दोघांच्या लिंगांमध्ये जमीन अस्मानाचा फरक तिला जाणवला. पहिला फरक तिला जाणवला तो लांबी आणि जाडीचा. निखिलचे लिंग प्रकाशपेक्षा लांब आणि जाडजूड होते. लिंग हातात घेऊनच ती निरीक्षण करत होती. दुसरा फरक तिच्या लक्षात आला तो म्हणजे निखिलच्या लिंगाच्या टोकावर त्वचा नव्हती....

संगीताची धुलाई भाग : २

आग भडकतच चालली होती. तिचा हात तिच्या योनिवर गेला. हळूच तिने योनिच्या पाकळ्या विलग केल्या आणि एक बोट आत घातले आणि फिरवू लागली. तिच्या तोंडून सुस्कारे निघायला लागले. तिने बोटाच्या टोकाने मदनमण्याला स्पर्श केला आणि ती त्याला चोळू लागली. आता सुस्कार्‍यांची जागा...

error: नका ना दाजी असं छळू!!