संगीताची धुलाई भाग : २

आग भडकतच चालली होती. तिचा हात तिच्या योनिवर गेला. हळूच तिने योनिच्या पाकळ्या विलग केल्या आणि एक बोट आत घातले आणि फिरवू लागली. तिच्या तोंडून सुस्कारे निघायला लागले. तिने बोटाच्या टोकाने मदनमण्याला स्पर्श केला आणि ती त्याला चोळू लागली.

आता सुस्कार्‍यांची जागा चित्कारांनी घेतली होती. कितीतरी वेळ ती कामतृप्ती करत होती. शॉवर चालूच होता पण तिची आग काही शांत होत नव्हती.

शेवटी तिने शॉवर बंद केला आणि भडकत्या अंगानेच ती बाहेर आली. तिने कपडे बदलले आणि पलंगावर पडली. पडल्या पडल्या ती विचार करू लागली.

तिच्या लग्नाला आठ वर्ष झाली होती. आतापर्यंत तिने परपुरूषाचा विचारही मनात आणला नव्हता. पण आता तिचे मन भरकटत होते. मघाशी बघितलेले निखिलचे लिंग तिच्या डोळ्यांपुढून जात नव्हते. अंगात कामाग्नी जागृत झाला होता.

ती आजपर्यंत प्रकाशही एकनिष्ठ राहिली होती आणि तिच्या समजुतीप्रमाणे तोही तिच्याशीच रममाण होत होता. दौऱ्यावर असताना तो काय करत होता, याचा तिने कधी विचारही केला नव्हता.

पण तिच्या मनात मात्र आठ वर्षांनंतर परपुरूषाबद्दल वासना निर्माण झाली होती. तिच्या आणि प्रकाशच्या संभोगात तो पूर्वीचा जोश राहला नव्हता, नाविन्य राहिले नव्हते, ती उत्सुकता राहिली नव्हती हे तिला जाणवले. सगळ्या क्रिया अगदी यांत्रिकपणे व्हायच्या. त्याच स्खलन झाले की तो बाजूला व्हायचा.

कितीतरी वेळा तिची तृप्ती व्हायचीच नाही. तिच्या मनात निखिलबद्दल काही प्रेम निर्माण झाले नव्हते. ती स्वत:लाच समजावायला लागली. तो फक्त एक योगायोग होता. ती दाराजवळ गेली नसती तर तिला ते कामोत्तेजक दृश्य दिसले नसते आणि ती आज अशी तळमळत पलंगावर पडली नसती.

‘आता आपली कामवासना जागृत झालीच आहे, प्रकाश घरी नाही तर कुणाकडून मी ती तृप्त करून घेऊ?’ तिने स्वत:लाच विचारले. ‘प्रकाश घरी असता तर आज त्यांच्यात नक्कीच संभोग झाला असता. पण तो नाही तर तिने काय स्वत:शी तसेच तळमळत राहायचे?’ तिने पुन्हा दुसरा प्रश्न स्वत:लाच विचारला. ती पुढे विचार करू लागली, ‘मलाही शरीराच्या काही गरजा आहेत, मलाही मन आहे, मग फक्त मी त्या गरजा जर दुसऱ्या कुणाकडून पूर्ण केल्या तर कुठे चुकले?’

ती काही प्रकाशला सोडून निखिलसोबत पळून जाणार नव्हती. आतापर्यंत तिने पत्नीच्या सगळ्या जबाबदार्‍या योग्य रि‍तीने सांभाळल्या होत्या. प्रकाशला नेहमीच पूर्ण तृप्ती दिली होती. मग आज तिने तिची तृप्ती शोधली तर काय बिघडले असा विचार तिच्या मनात आला आणि पुन्हा तिचे शरीर उसळू लागले. तिचा हात योनिवर गेला आणि ती पुन्हा तिच्याशी खेळू लागली.

वासना शांत होण्याऐवजी अधिकाधिक वाढतच होती. खूप वेळ योनिशी खेळल्यानंतर तिने स्वत:शीच अंतिम निर्णय घेतला आणि ती उठली. तिने निखिलचा मोबाईल नंबर शोधला आणि त्याला फोन केला. पलीकडून उत्तर आल्यावर ती म्हणाली,

“निखिल, रात्री जेवायला येणार आहेस ना, मीही एकटीच आहे, दोघं सोबत जेवू.”

“ठीक आहे. मी नऊ वाजेपर्यंत येतो.”

“ठीक आहे.”

एवढे बोलून तिने मोबाईल बंद केला. एवढ्याश्या बोलण्यानेच पुन्हा तिची अस्वस्थता वाढू लागली होती. यावर काय उपाय शोधायला हवा होता तो तिने ठरवला होता. ती स्वयंपाकाला लागली.

स्वयंपाक आटपे पर्यंत आठ वाजले होते. अजून निखिल यायला एक तास होता. तो एक तास तिला एका युगासारखा वाटत होता. कधी एकदा तो डोळ्यांसमोर येऊन उभा राहतो, असे तिला झाले होते.

बाथरूममध्ये जाऊन तिने मस्तपैकी आंघोळ केली आणि टॉवेल गुंडाळून ती बेडरूमच्या आरशासमोर उभी राहिली. तिने टॉवेल काढून टाकला.

तिचे मदमस्त सौंदर्य अनावृत्त झाले. तिने गडद निळ्या रंगांची ब्रा आणि पॅन्टी घातली. वर एक अत्यंत झिरझिरीत आणि मोठ्या गळ्याचा गाऊन चढवला.

तिने आरशात पाहिले. त्या फिक्या निळ्या रंगाच्या गाऊन मध्ये ती भलतीच उन्मादक दिसत होती. तिच्या या लावण्यापुढे मोठ्या मोठ्या ऋषीमुनींची तपस्या भंग झाली असती, तिथे निखिल तर काय एक अननुभवी तरूण होता.

इतक्यात बेल वाजली. तिने त्याला आत घेतले आणि दार बंद केले. तिच्याकडे बघताना त्याच्या डोळ्यात आलेली चमक तिला जाणवली.

आता त्याने पॅन्ट शर्ट घातला होता. त्या हाफ शर्ट मधून त्याच्या दंडाचे मसल्स दिसत होते. शर्टची वरची दोन बटणं उघडी होती, त्यातून त्याच्या छातीवर उगवलेले केस डोकावत होते. तिची नजर खाली गेली आणि तिथल्या दृश्याची कल्पना करून ती पुन्हा उत्तेजित झाली. आत्ताच्या आता त्याला मिठीत घ्यावं, अशी तिला उत्कट इच्छा झाली. तिने स्वत:वर कसाबसा ताबा मिळवला आणि ती डायनिंग टेबलकडे वळली.

तो येऊन डायनिंग टेबलच्या खुर्चीवर बसला. ती वाढता वाढता मुद्दाम थोडी खाली झुकली. त्याने सहज वर पाहिले आणि त्याची नजर तिच्या गाऊनच्या उघड्या भागावर गेली आणि त्याची डोळे विस्फारले.

तिच्या गाऊनच्या उघड्या गळ्यातून तिचे गोरेपान स्तन स्पष्टपणे दिसत होते. त्याने संकोचून नजर दुसरीकडे वळवली. पण आता त्याच्याही मनात चलबिचल सुरू झाली आहे हे तिने ओळखले.

निखिलला संभोगासाठी तयार करायला फार कष्ट पडतील, असे तिला वाटलेच नव्हते पण तो आपल्या उत्तेजक दर्शनाने अपेक्षेपेक्षा लवकरच बावचळतो आहे, हे तिला कळले आणि तिला समाधान वाटले.

त्याचे जेवण होईपर्यंत ती मुद्दाम पुन्हा पुन्हा खाली वाकत होती आणि आपल्या पुष्ट स्तनांचे त्याला मनसोक्त दर्शन घेऊ देत होती. तो सुद्धा आता धिट सारखा तिच्या गाऊनच्या खोलगट भागाकडे बघत होता आणि तिच्या उन्मादक सौंदर्याचे दर्शन घेत होता. फक्त त्यांची नजरा नजर झाली की तो नजर दुसरीकडे वळवत होता.

त्याच जेवण झाले आणि तो हात धुवायला बेसीनकडे गेला. तिने एक टॉवेल घेतला आणि ती त्याच्याकडे गेली. त्याला टॉवेल देताना ती त्याच्या इतक्या जवळ उभी राहिली की तिच्या उरोजांचा स्पर्श त्याला होत होता.

तिने शरीरावर लावलेल्या स्प्रेचा मदमस्त सुगंध त्याला बेचैन करत होता. त्याचे हात पुसून झाल्यावर तिने टॉवेल बाजूला टाकला आणि आव्हानात्मक नजरेने त्याच्याकडे पाहिले आणि ती एकदम त्याला बिलगली. त्याच्या पाठीवर तिने हात आवळले. त्याचेही हात आपोआप तिच्या पाठीवर आवळल्या गेले.

काही वेळ ती दोघे तशीच उभी राहिली. अचानक तिने मान वर केली आणि आपले लालचुटुक ओठ त्याच्या जाडसर ओठांवर ठेवून ती त्याचे चुंबन घेऊ लागली. तो शहारला. काही वेळाने तिने आपली जीभ त्याच्या तोंडात सारली. त्याचे हात तिच्या पाठीवर फिरू लागले.

तिचा कामाग्नी भडकत चालला होता. तिने एका हाताने त्याच्या शर्टाची बटणं काढायला सुरूवात केली आणि दुसरा हात त्याच्या पाठीवर फिरवू लागली. बटणं काढून होताच तिने शर्ट त्याच्या अंगातून काढून टाकला आणि त्याच्या छातीवरच्या केसांतून हात फिरवू लागली.

पुन्हा तिने त्याच्या ओठांवर ओठ ठेवले आणि त्याचे एक निप्पल पकडून ती बोटांनी त्याच्याशी खेळू लागली. त्याच्यात अजून थोडा संकोच बाकी आहे, हे तिला कळले.

आता वेळ घालवून उपयोग नव्हता. तिने त्याचा एक हात धरला आणि त्याला पलंगाकडे ओढत नेऊन पलंगावर ढकलून दिले आणि स्वत:च्या गाऊनची दोरी सोडली. गाऊन काढताच तिच्या अर्ध अनावृत्त सौंदर्याने त्याचे डोळे दिपले.

ती त्याच्या शेजारी बसली आणि तिने त्याच्या ओठांवर ओठ ठेवून त्याचे एक चुंबन घेतले आणि तिचे ओठ हळूहळू खाली सरकू लागले. गळ्यावरून ते छातीवर सरकले आणि त्याच्या निप्पल्सवर येऊन थांबले. तिने त्याच्या निप्पल्सना जीभ लावली व ती ते आळीपाळीने चोखू लागली.

त्याने एकदम डोळे मिटून घेतले. तिचे त्याच्याकडे बारीक लक्ष होते. ती त्याच्या बेंबीपर्यंत पोचली आणि तिने बेंबीत जीभ खुपसली. त्याच्या तोंडून एक सुस्कारा बाहेर पडला. तिने त्याच्या पॅन्टचे हुक खोलले आणि झिप खाली सरकवली.

ती अजिबात घाई करत नव्हती. तिला त्याचा मूड जायला नको होता. तिने त्याची पॅन्ट खाली सरकवली आणि पायातून काढून टाकली. आता त्याच्या अंगात फक्त निकर होती. त्याची निकर आता चांगलीच फुगली होती. त्याची पॅन्ट काढून झाल्यावर ती त्याच्या अंगावर पालथी पडली आणि त्याची चुंबने घेऊ लागली.

आता त्याचीही भीड चेपली होती. तोही तिला प्रतिसाद देऊ लागला. त्याने तिच्या पाठीवर हात नेले आणि तिच्या ब्राचा हूक काढला. त्याबरोबर ब्रा निघाली आणि तिचे दोन्ही स्तन मोकळे होऊन ताठ उभे राहले.

तिच्या डौलदार स्तनांकडे तो पाहतच राहला. तिची टचटचीत स्तनाग्रे, त्या भोवतीची लालसर वलय हे सगळे पाहून त्याचा कामाग्नी भडकला होता. कितीही झाले तरी तो एक तरूण होता. एक पूर्ण पुरूष होता. त्याने तिचे स्तन हातात धरले आणि तो ते हळूहळू कुस्करू लागला.

तिची स्तनाग्रे त्यांनी बोटांमध्ये धरली आणि तो त्यांच्याशी खेळू लागला, मधूनच त्यांना दाबू लागला. त्याने तोंड वर उचलले आणि तो तिची स्तनाग्रे चोखू लागला. चोखता चोखता त्याने एक स्तनाग्र हळूच दातांमध्ये धरून चावले.

संगीताच्या अंगात एकदम वीज चमकून गेली. त्याच्या अंगातला जोश तिला सुखावून गेला. आता तिला त्याचे सकाळी बघितलेले लिंग जवळून बघायची इच्छा अनावर झाली. आता ताठ झालेले ते लिंग कसे दिसत असेल, याचाच विचार करत तिने आपले स्तनाग्र त्याच्या तोंडातून बाहेर काढले आणि ती खाली सरकू लागली.

त्याच्या गुडघ्यापर्यंत पोचल्यावर ती थांबली आणि तिने त्याची निकर मांडीपर्यंत खाली सरकवली. निकर खाली सरकताच त्याचे लिंग एकदम उसळी मारून बाहेर आले. ती थोडी दचकलीच.

तिने त्याच्या लिंगाकडे पाहिले. ते पूर्ण उद्दीपित झाले होते. तिने निकर त्याच्या पायातून काढून टाकली आणि त्याच्या गुडघ्यांवर बसून ती त्याच्या लिंगाकडे पाहू लागली. पूर्ण ताठर झालेले ते लिंग सात इंचांपेक्षा लांब आणि खूपच जाडजूड झाले होते.

त्याच्यात इतकी ताठरता आली होती की ते सरळ उभे न राहता वर त्याच्या बेंबीकडे वळले होते. त्याचे वृषण उघडे पडले होते. तिने त्याच्या वृषणाचे निरीक्षण केले. ते घट्ट आणि नितळ त्वचा असलेले होते. तिने आपले दोन्ही हात त्याच्या गुडघ्यांवर ठेवले आणि ती ते त्याच्या मांडीवरून हळूहळू वर सरकवू लागली.

तिने हळूच त्याच्या वृषणावर हात फिरवला. तो सुखाने कण्हू लागला. ती थोडी वर सरकली आणि तिने त्याचे लांबलचक, जाडजूड आणि कठोर लिंग हातात घेतले. ती त्याच्याकडे पाहू लागली. तिचे मन नकळत निखिलच्या लिंगाची तुलना प्रकाशच्या लिंगाशी करू लागले.

संगीताची धुलाई भाग : ३

दोघांच्या लिंगांमध्ये जमीन अस्मानाचा फरक तिला जाणवला. पहिला फरक तिला जाणवला तो लांबी आणि जाडीचा. निखिलचे लिंग प्रकाशपेक्षा लांब आणि जाडजूड होते. लिंग हातात घेऊनच ती निरीक्षण करत होती. दुसरा फरक तिच्या लक्षात आला तो म्हणजे निखिलच्या लिंगाच्या टोकावर त्वचा नव्हती....

संगीताची धुलाई

संगीताने वॉशिंग मशीन मधून कपडे काढून बादलीत टाकले. त्यांच्या घराच्या मागच्या प्लॉटवर बांधकाम सुरू झाल्यापासून मागच्या अंगणात कपडे वाळत टाकायची सोय नव्हती म्हणून तिने दोन दिवसांपूर्वीच प्रकाश, तिच्या नवऱ्याकडून, गच्चीवर धुणं वाळत घालण्यासाठी दोरी बांधून घेतली होती....

error: नका ना दाजी असं छळू!!