सुहाना सफर

माझे नाव संजय, वय २२. मी आणि माझे कुटूंब मुंबईत रहात आहोत. वडीलांचा मुंबईत लहान बिजनेस आहे आणि आई घरीच असते. मला एक मोठी बहीण आहे. श्वेता तिचे नाव, वय २८. दोन वर्षापुर्वी माझ्या बहिणीचे लग्न झाले आणि आता ती दिल्लीला तिच्या नवऱ्यासोबत रहात आहे.

श्वेताताई आणि मी आमच्या आईवडीलांच्या गळ्यातील ताईत आहोत. ते दोघेही स्वत:पेक्षा जास्त आमच्यावर प्रेम करतात. सहाजिकच आहे ते दु:खी झाले जेव्हा दोन वर्षापुर्वी श्वेताताई लग्न होवून गेली आणि मीही त्याच दरम्यान इंजीनीयरींगच्या स्टडीसाठी बँगलोरला गेलो.

आई नेहमी रडायची आणि प्रेमाने ओथंबलेली पत्र मला लिहायची की कसे माझ्या आणि श्वेताताई शिवाय तिला करमत नाही आणि ती त्या दिवसाची वाट पहात आहे जेव्हा मी घरी येईल. बाबासुद्धा उदास असायचे पण त्यांनी कधी ते व्यक्त केले नाही.

जेव्हा या उन्हाळ्याच्या सुट्टीत मी घरी आलो तेव्हा आई व बाबांना खूप आनंद झाला. आठवडाभर आम्ही मजेत आणि आनंदात घालवल्यानंतर आम्हा सगळ्यांना श्वेताताईची कमतरता भासायला लागली.

माझी प्रेमळ, सुंदर आणि सेक्सी बहीण, श्वेताताई! लग्नाआधी श्वेताताई सुंदरच दिसायची. तिची ऊंची ५ फूट १० ईंच होती. लांब काळेभोर केस, टपोरे मादक डोळे आणि गोरा गोरा रंग! अंगाने ती सडपातळ होती, फक्त ५० किलो वजन होते तिचे. आणि तिच्या सडपातळ शरीराच्यामानाने तिचे छातीचे उभार उन्नत आणि पुष्ट होते. तसेच तिचे नितंबही चांगलेच भरीव आणि गोलाकार होते.

मी गेल्या दोन वर्षात श्वेताताईला पाहिले नव्हते. तिचे गेल्या दोन वर्षातील फोटो पाहिल्यानंतर माझ्या लक्षात आले की लग्नानंतर ती जास्तच सुंदर आणि मादक दिसायला लागली होती. तिचे फोटो बघताना माझे लक्ष वारंवार तिच्या छातीच्या उभारांवर खिळत होते. नक्कीच तिचे उरोज मोठे आणि भरदार झालेले दिसत होते.

फोटोतील श्वेताताईचा सुंदर चेहरा आणि मादक शरीराच्या निरीक्षणाने अचानक मी उत्तेजित झालो. माझे मन श्वेताताईविषयीच्या वासनेने इतके कामोत्तेजीत झाले की त्वरीत जावून मला हस्तमैथुन करावे लागले. अर्थात! श्वेताताईच्या विचाराने हस्तमैथुन करण्याची ती काही माझी पहिली वेळ नव्हती.

जसे मला सेक्स विषयी ज्ञान आणि उत्तेजना प्राप्त झाली तसे माझ्या लक्षात आले की माझी बहीण श्वेताताई, सुंदर आहे. जरी मी तिला पुर्ण नागडी पाहिली नव्हती तरी मला कल्पना होती की कपड्याच्या आत ती किती आकर्षक आणि सेक्सी आहे. आणि तेव्हा पासूनच तिच्या नावाने मी हस्तमैथुन करायला लागलो.

रात्री झोपण्याआधी श्वेताताईच्या आठवणीने हस्तमैथुन करताना मी कल्पना केली की कसे मला तिच्या रसरशीत ओठांचे चुंबन घ्यायचे आहे आणि तिची टरारून फुगलेली उन्नत छाती दाब दाब दाबून कसे मला त्यावरील निप्पल तोंडात घेवून चोखायचे आहे. तसेच माझा कडक लंड तिच्या घट्ट पुच्चीत घालून कसे मला तिला झव झव झवायचे आहे.

त्या रात्री माझ्या मोठया बहिणीच्या आठवणीने मी दोन तीन वेळा हस्तमैथुन केले आणि प्रत्येक वेळी इतके पावरफूल विर्य सत्खलन झाले की आयुष्यात कधीही झाले नव्हते. फोटोमधील श्वेताताईला पाहून मी एवढा उत्तेजित झालो होतो की शेवटी मी ठरवले दिल्लीला जावुन प्रत्यक्षात तिला पहावे.

आईला खूप आनंद झाला जेव्हा मी तिला सांगीतले की मी दिल्लीला जातो आणि श्वेताताईला घेवून येतो महीनाभर आपल्याबरोबर रहाण्यासाठी. तिने लगेच श्वेताताईला फोन करून सांगीतले की मी येत आहे तिला न्यायला. तिलाही खूप आनंद झाला ते ऐकून.

माझ्या सेक्सी बहिणीला बघण्यासाठी मी एवढा अधीर झालो होतो की मी दुसऱ्या दिवशी विमानाने दिल्लीला गेलो आणि काही तासातच तिच्या दरवाज्यात थडकलो.

माझ्या सुंदर आणि सेक्सी बहिणीला प्रत्यक्षात बघण्याच्या कल्पनेने मी आधीच फार उत्तेजित होतो आणि जेव्हा मी तिला प्रत्यक्षात पाहिले तेव्हा तर माझा लंड टाईटच झाला. तिच्या सानिध्यात असताना माझा लंड कडकच व्हायचा आणि ते कोणाच्याही नजरेस येवू नये यासाठी मला फार प्रयत्न करावे लागायचे.

मला वाटले की मी दुसऱ्याच दिवशी श्वेताताईला घेवून विमानाने मुंबईला येईल पण माझी हवाच निघून गेली जेव्हा मला कळले की श्वेताताईच्या सासरकडची लोक थोडी जुन्या वळणाची आहेत आणि जोपर्यंत कुटूंब प्रमुख म्हणजे तिच्या सासऱ्याची परवानगी मिळत नाही तोपर्यंत ती माझ्याबरोबर येवू शकत नव्हती. आणि तिचा सासरा बाहेरगावी गेला होता आणि तो परत येईपर्यंत वाट पहाण्याशिवाय आमच्याकडे काही पर्याय नव्हता.

श्वेताताईच्या घरी असताना माझ्या लक्षात आले की तिच्या सासरी ती थोडी दु:खीच होती. ती थोडी निस्तेज आणि दबावाखाली असल्यासारखी वाटायची. तिच्या घरात तिला अंगभर साडी घालून व डोक्यावर हातभर पदर घेवून रहावे लागत असे. त्यामुळे तिच्या मादक आणि भरीव शरीराचे दर्शन तर दूरच साधा तिचा चेहरा पुर्णपणे नजरेस पडत नव्हता त्या हातभर पदराआडून.

बरे साडीही काही तलम किंवा पारदर्शक नाही की त्यातून थोडेफार अंगप्रदर्शन होईल. तिची सासू तिला कधी तिच्या मनाप्रमाणे घराबाहेर जावून देत नव्हती की तिला साडी शिवाय इतर कोठलेही ड्रेसेस घालून देत नव्हती. दिवसातील बराच वेळ श्वेताताईला तिच्या सासूबरोबर घरकामात घालावा लागे व इतर वेळी तिच्या रूममध्ये बसून रहावे लागे.

त्यामुळे माझ्याबरोबर माहेरी जाणे म्हणजे श्वेताताईला तुरुंगातून सुटका झाल्यासारखे वाटणे सहाजिकच होते त्यामुळे ती फार उत्साहीत होती. पण तिच्या सासऱ्याच्या परवानगीशिवाय ते लवकर शक्य होत नव्हते म्हणून ती उदास व्हायची तर कधी कधी रडायची सुद्धा.

मलाही तिची अवस्था बघून फार वाईट वाटायचे आणि रागही यायचा तिच्या सासरकडच्या लोकांचा. म्हणून मलाही शक्य तेवढ्या लवकर श्वेताताईला तेथून घेवून जायचे होते. शेवटी एकदाचा तिचा सासरा आला आणि जसा मला चान्स मिळाला तसे मी त्यांच्याशी बोललो.

मी काकुळतीने त्यांना सांगीतले की कसे आमच्या कुटुंबाला गेल्या दोन वर्षात श्वेताताईची कमतरता भासत आहे व अगदी गयावया करत मी त्यांच्याकडे श्वेताताईला एक महिन्यासाठी घेवून जाण्याची परवानगी मागितली.

माझ्या बोलण्याचा परिणाम त्यांच्यावर झाला आणि त्यांनी परवानगी दिली तिला, पण फक्त पंधरा वीस दिवस माहेरी रहाण्याची. अर्थात! आम्हाला काही दुसरा पर्याय नव्हता त्यांचे म्हणणे ऎकल्याशिवाय. माझे परतीचे विमानाचे तिकीट तर वायाच गेले होते त्यामुळे आम्ही ट्रेनचे तिकीट बूक केले.

दुसऱ्या दिवशी सकाळी आम्ही निघालो. त्यांच्या घरच्या कारने, त्यांच्या ड्रायव्हरबरोबर आम्ही रेल्वे स्टेशनवर आलो. ट्रेन प्लॅटफार्मला लागलेलीच होती. आमचे रिझर्वेशन असलेला फर्स्ट क्लासचा डबा आम्ही शोधला आणि त्यात चढलो. आमचा कंपार्टमेन्ट टॉयलेट आणि दरवाज्याच्या बाजुला होता.

शेवटचा कंपार्टमेन्ट असल्यामुळे तो छोटा होता, साधारणत: ५ फूट रूंद आणि ७ फूट लांब असावा. एका बाजूला खाली एक लांब सीट आणि वर एक लांब बर्थ होता. एका बाजूला लहान खिडकी आणि विरूद्ध बाजूला कंपार्टमेन्टचा दरवाजा होता. कंपार्टमेन्टचा फ्लोअर अस्वच्छ असल्यामुळे ड्रायव्हरने आमच्या बॅगा धडाधड वरच्या बर्थवर ठेवल्या ज्याने तो बर्थ भरून गेला. त्यामुळे खालची एकमेव सीट मला आणि श्वेताताईला शेअर करावी लागणार होती.

ट्रेनची शिट्टी वाजली आणि ड्रायव्हर खाली उतरला. जशी ट्रेन हलली आणि ड्रायव्हर निघून गेला तशी श्वेताताई ताडकन उठली. तिच्या चेहऱ्यावर हास्याची कळी उमलली. आनंदाने गाणे गुणगुणत, दोन्ही हात पसरवून, लचकदार आळोखे पिळोखे देत तिने आळस झटकला.

“संजू! सगळ्यात पहिले मला हे कपडे बदलू दे.” श्वेताताईने उत्साही स्वरात म्हटले.

“ठिक आहे, श्वेताताई! तु कपडे बदल मी टॉयलेटला जावून येतो. दरवाजा आतून लॉक कर मी बाहेरच उभा राहीन. तुझे झाले की तु दरवाजा उघड” मी तिला म्हटले.

“ओके! माय डियर ब्रदर!” तिने लाडात म्हटले.

श्वेताताईच्या आवाजाचा टोनच बदलून गेला होता. घरून निघून ट्रेनमध्ये बसेपर्यंत श्वेताताई एकदम शांत होती. ती काही बोलत नव्हती की चेहऱ्यावर काही हावभाव दाखवत नव्हती. माझ्या लक्षात आले होते की त्यांचा ड्रायव्हर असल्यामुळे ती शांत होती आणि आता जसे काही ती बंधनातून मुक्त झाली होती.

मी टॉयलेटला जावून आलो आणि कंपार्टमेन्टच्या दरवाज्याबाहेर येवून उभा राहिलो. थोड्या वेळाने श्वेताताईने दरवाजा उघडला. मी आत आलो आणि दरवाजा लॉक केला. वळून जसे मी श्वेताताईला पाहिले तसा मी अवाकच झालो. मी आश्चर्याने आणि स्तब्धपणे माझ्या समोर उभी राहून लिपस्टीक लावणाऱ्या श्वेताताईला पाहू लागलो.

श्वेताताईने साडी बदलून एक टाईट फिटींगचा सलवार कमीज घातला होता. तो शिफॉनचा थोडा पारदर्शकच ड्रेस होता आणि तोही क्रिम कलरचा. काकूबाईसारखी साडी घालणारी तिची लाजलज्जा आणि शरम जणू उडूनच गेली होती.

आता ती अतिशय मादक अशी झवण्यासारखी फटाकडा माल वाटत होती. तिने तिचे लांब काळे केस मोकळे सोडले होते. चेहऱ्यावर तिने बऱ्यापैकी मेक अप केला होता. आणि गडद लाल रंगाची लिपस्टीक ती ओठांना लावत होती. तिचे ते लाल ओठ जणू टपोऱ्या आणि रसरशीत चेरीसारखे भासत होते.

अर्थात! श्वेताताई पहिल्यासारखी सडपातळ राहिली नव्हती. थोडीफार चरबी तिच्या अंगावर चढली होती, पण योग्य ठिकाणी! आणि सगळ्यात जास्त जर कुठे ती चढली होती तर तिच्या छातीच्या उभारांवर. तिची छाती आता बरीच मोठी आणि भरगच्च वाटत होती.

पुर्वीच्या भरीव सफरचंदाच्या आकारासारखे तिचे छातीचे दोन्ही उभार आता मोठ्या नारळासारखे झाले होते. तिच्या त्या पारदर्शक ड्रेस मधून तिची फूलांची डिजाईन असलेली ब्रेसीयर स्पष्ट दिसत होती. आणि त्या ब्रेसीयरचे इलास्टीक नक्कीच चांगल्या प्रतीचे असावे कारण तिच्या ओथंबून जाणाऱ्या छातीच्या उभारावरून तिच्या कमीजचा कपडा इतका ताणला गेला होता की असे वाटत होते की कधीही तो फाटेल.

कमीजच्या शिलाईचे टाके नी टाके ताणले गेलेले दिसत होते. आणि त्यात कमी होती की काय जणू पण तिचा कमीजचा गळा इतका खोलगट होता की त्यातून तिचे छातीचे उभार बऱ्यापैकी फुगून बाहेर दिसत होते. अगदी नाईलाजस्तव माझे डोळे श्वेताताईच्या छातीवरून खाली सरकले.

तिचे अजूनही सपाट असलेले गोरे गोरे पोट आणि खोलगट नाभी त्या पारदर्शक कमीजमधून दिसत होती. खाली तिने टाईट सलवार घातला होता. आणि तिने घातलेल्या हाय हिल्सच्या सँडलमुळे ती माझ्या पेक्षाही उंच वाटत होती.

मला आठवत नाही की किती वेळ मी माझ्या बहिणीला कामुक नजरेने न्याहाळत होतो. कदाचित फक्त काही सेकंदच झाले असावे पण माझ्यासाठी जणू काळच स्तब्ध झाला होता. माझा लंड अगदी टाईट झाला होता. माझा लंड इतका कडक झाला होता की माझ्या अंडरवेअरमध्ये मावत नव्हता व माझ्या पॅन्टवरून त्याचा फूगीरपणा स्पष्ट दिसत होता.

असे वाटत होते की जणू माझ्या लंडावर माझा काही कंट्रोलच नव्हता. काय करणार तरी मी? माझा लंड, ज्या सडपातळ आणि सेक्सी शरीराच्या बहिणीची स्वप्न बघून टाईट व्हायचा त्याला प्रत्यक्षात आत्ताची ओथंबून जाणारी बहिणीची जवानी दिसली मग त्यावर कंट्रोल राहीलच कसा?

माझ्या पॅन्टीतील फुगीरपणा श्वेताताईच्या लक्षात येवू नये म्हणून मी पटकन सीटवर बसलो पण मला माहित होते की तिच्या ते लक्षात आले असावे. ती मिश्कीलपणे हसत म्हणाली,

“काय झाले तुला, संजू? तु असे पहात आहेस की जसे काही तु कधी मुलगीच बघितली नाहीस.”

“ह? नाही! म्हणजे मी बऱ्याच मुली बघितल्या आहेत पण तुझ्या एवढी सुंदर मुलगी बघितली नव्हती. मला वाटले नव्हते की तु एवढी सुंदर दिसतेस हल्ली.” माझ्या तोंडातून कसेबसे हे वाक्य बाहेर पडले.

“अरे! माझी स्तुती करायची गरज नाही रे, संजू! मी काही सुंदर दिसण्यासाठी हे केले नाही. माझ्या सासरी मला असले ड्रेस घालायला मिळत नाही म्हणून मी घातला आहे. तुझ्या जीजूने हा ड्रेस मला गेल्या वर्षी घेतला होता पण मला तो घालायलाच मिळाला नव्हता. हा! आता तो टाईट झाला आहे थोडा. पण काय करणार मी थोडी जाड झाली आहे ना आता. पण मला त्याचे काही वाटत नाही! मी खूप खूष आहे की मी माझ्या लाडक्या भावाबरोबर माझ्या घरी जात आहे.”

असे म्हणत तिने बोटाच्या चिमटीत माझा गाल धरून ओढला. मी लहान असताना श्वेताताई नेहमी माझा गाल तसा बोटाच्या चिमटीत धरून ओढायची आणि मला ते कधीही आवडायचे नाही. आताही थोड्या त्रासिकपणे मी तिला म्हटले,

“तुला माहित आहे का, श्वेताताई? तुझा भाऊ आता काही लहान राहिला नाही आणि त्याला आता बहिणीने असे गालाला धरून ओढलेले आवडत नाही.”

“नो! माय डियर ब्रदर! तु अजूनही माझा लहान भाऊ आहेस, ज्याला मोठ्या बहिणीची प्रेमळ मिठी आवडते आणि माझ्यासाठी तु नेहमीच लहानच रहाणार आहेस!”

सुहाना सफर भाग : ५

“थांब, संजू! मी सलवार व पॅन्टीज काढते.” असे म्हणत तिने झरकन सलवारची नाडी ओढली. मी तिच्या अंगावरून उठलो आणि उभा राहिलो. सलवार ढिला करत आणि आपले नितंब वर करत तिने एका फटक्यात सलवार पॅन्टीज सकट खाली ढकलला व काढून टाकला. आता श्वेताताई पुर्णपणे नागडी झाली. मी वासनेने...

सुहाना सफर भाग : ४

मला नजरेने तिने पुढच्या गोष्टीचे आमंत्रण दिले आणि मी तिच्या पुढे गुढगे टेकून बसलो व वाकून तिच्या केसाळ काखेवर माझे तोंड ठेवले. नंतर कुत्र्यासारखा लपक लपक मी श्वेताताईच्या घामोजलेल्या केसाळ काखा आळीपाळीने चाटू लागलो. तिच्या घामाची चव कुठल्याही दारुपेक्षा कमी नशिली...

सुहाना सफर भाग : ३

ओह गॉड! आणि मी मला काय दिसावे? श्वेताताईची फ्लॉवरी ब्रेसीयर तिच्या छातीवरून गायब झाली होती. तिचे गोरे गोरे उन्नत उरोज त्या पारदर्शक, थोड्या ओल्या शिफॉनच्या कमीजमधून स्पष्ट दिसत होते. ब्रेसीयरच्या बंधनातून मुक्त झालेले तिच्या छातीचे उभार ओघळलेले न वाटता अगदी भरदार दिसत...

सुहाना सफर भाग : २

मी क्षणात विचार केला की त्याक्षणी जर श्वेताताईने मला प्रेमळ मिठी मारली तर काय होईल. तिच्या त्या उन्नत भरीव उरोजांचा स्पर्श मला झाला आणि माझ्या प्रमाणाच्या बाहेर कडक होत असलेल्या लंडाचा स्पर्श जर तिला जाणवला तर नक्कीच धर्म-संकट ओढवेन हे मी लगेच ओळखले. ते टाळण्यासाठी मी...

error: नका ना दाजी असं छळू!!