सुहाना सफर भाग : ४

मला नजरेने तिने पुढच्या गोष्टीचे आमंत्रण दिले आणि मी तिच्या पुढे गुढगे टेकून बसलो व वाकून तिच्या केसाळ काखेवर माझे तोंड ठेवले. नंतर कुत्र्यासारखा लपक लपक मी श्वेताताईच्या घामोजलेल्या केसाळ काखा आळीपाळीने चाटू लागलो. तिच्या घामाची चव कुठल्याही दारुपेक्षा कमी नशिली नव्हती. त्या पोजीशनमध्ये बसून माझ्या लाडक्या बहिणीची केसाळ काख चाटून माझा लंड आणखीनच कडक होत होता.

अतीसुखाने श्वेताताईने आपले डोळे बंद केले होते. बराच वेळ मी तिची काख चाटत होतो. शेवटी ती म्हणाली,

“ओह, संजू! मला खूप आनंद होत आहे की तुला माझी केसाळ काख एवढी आवडली ते. तुझ्या जिजुंना त्याचे काहीही अप्रूफ वाटले नाही की त्यांनी अशी ती कधी चाटलीही नाही. मी आजपर्यंत याच क्षणाची वाट बघत होते की कोणाला तरी ते आवडेल.”

“ओह, ताई! तुझ्या काखेतील केसांची चव स्वर्गातील अमृता सारखी आहे. ते चाटायला मिळण्यासाठी मी काहिही करेल.”

“खरच, संजू?” श्वेताताईने आनंदाने म्हटले, “तुला त्यासाठी काहिही करायची गरज नाही. जेव्हा तुला पाहिजे तेव्हा तु माझे केस चाटू शकतो. फक्त त्याआधी तु मला तुझे केस पहिले चाटायला द्यायचे. चल! येथे बस आता व मला तुझे काखेतले केस चाटू दे.”

असे म्हणत श्वेताताईने मला हात धरून उठवले व सीटवर बसवले. मग ती माझ्या बाजुला बसली. नंतर माझा हात वर करत ती माझ्या काखेतील केस चाटू लागली. जीभेने केस चाटता चाटता ती तिचा हात माझ्या छातीवर फिरवत होती. मध्येच ती हात माझ्या पोटावर आणत असे व पुन्हा वर नेत असे तर कधी ती माझ्या दुसऱ्या बगलेत हात नेऊन तेथील केसांशी खेळत असे.

माझ्या बहिणीच्या हाताच्या स्पर्शाने मी कामोत्तेजीत होत होतो. माझा कडक होत चाललेला लंड माझ्या पॅन्टवरून स्पष्ट दिसत होता. श्वेताताईच्या ते नक्कीच लक्षात येणार होते. पण मला आता त्याची पर्वा नव्हती. उलट तिच्या ते लक्षात यावे अशी मी प्रार्थना करत होतो. म्हणून माझ्या पॅन्टीचा फुगीरपणा लपवण्याचा मी अजिबात प्रयत्न करत नव्हतो.

मध्येच एकदा माझ्या पोटावरून हात फिरवताना श्वेताताईचा हात खाली सरकला व माझ्या लंडाला त्याचा स्पर्श झाला. मला जसे इलेक्ट्रीक करंट लागल्यासारखे झाले व अतीसुखाने मी माझे डोळे बंद केले.

तिचा हात पुन्हा वर पोटावर गेला व काही क्षणात पुन्हा खाली सरकून माझ्या लंडावर स्थिरावला. मी हळूच डोळे उघडले व तिच्याकडे बघितले. श्वेताताई माझ्याकडे मिश्कीलपणे हसत बघत होती. तिचा हात हळूहळू माझ्या लंडावर फिरू लागला. माझा कडक लंड पॅन्टीवरून चाचपत त्याच्या आकाराचा ती अंदाज घेत म्हणाली,

“ओह. संजू! तु बराच उत्तेजित झाला आहेस वाटते?”

“ह? नाही.ताई!” मला जरा लाजल्यासारखे झाले.

“अरे नाही काय? चांगला कडक झाला आहे की तुझा लंड!”

“ते जरा होते कधी तसे!” मला पुढे काही बोलताच आले नाही.

“अरे लाजतोस काय असे! माझ्या कधीच लक्षात आले ते. ईटस ओके! मला पण समजू शकते तुझे उत्तेजित होणे. इतके सगळे घडत असताना तुझा लंड ताठ होणार नाही तर काय होणार.”

श्वेताताईच्या त्या बोलण्याने मला हायसे वाटले व आश्चर्यही वाटले. हायसे अशासाठी वाटले की माझ्या कामोत्तेजीत होण्याने ती माझ्यावर रागावली नाही म्हणून. आणि आश्चर्य यासाठी वाटले की किती सहजपणे ती लंड शब्द बोलत होती.

मी तिच्या तोंडून तसले शब्द कधीही ऐकले नव्हते. म्हणून मला तिच्या बोल्डपणाचे आश्चर्य वाटत होते. अर्थात! मला त्याबद्दल काही आब्जेक्शन नव्हते उलट तिच्या तश्या बोल्ड बोलण्याने मी अजुनच उत्तेजित होत होतो. आणि ती एवढ्या बिनधास्तपणे जर बोलत असेल तर मीही बिनधास्त बोलेल. तिचा हात अजुनही माझ्या लंडावर फिरत होता.

“एक सांग, संजू! तु माझ्या काखेतील केस चाटण्याने उत्तेजित झाला आहेस की माझ्या छातीच्या उभारांकडे बघून उत्तेजित झाला आहेस?”

श्वेताताईने न लाजता मला विचारले व मीही निर्लज्जपणे तिला उत्तर दिले,

“दोन्ही गोष्टींनी मी उत्तेजित झालो आहे, ताई!”

“ओह आय सी!” श्वेताताईने मादक स्वरात म्हटले, “मग मला वाटते तुझी उत्तेजना शांत करण्यासाठी काहितरी करायला हवे.”

असे म्हणत श्वेताताई उठली आणि माझ्या पुढ्यात गुढग्यावर बसली. पुर्णवेळ ती माझ्या नजरेला नजर देत होती. मी बावळटासारखा ती काय करते ते बघत होतो. तिने माझ्या पॅन्टचा बेल्ट काढायला सुरुवात केली.

“काय करतेस तु, ताई?” मी आश्चर्याने विचारले.

“ओह रिलॅक्स, ब्रदर! फक्त बघत रहा मी काय करते ते. जरा तुझा हा बेल्ट आणि पॅन्ट ओपन करतोस का?”

मी एक शब्दही न बोलता माझ्या पॅन्टीचा बेल्ट खोलला व नंतर पॅन्टचे बटण व झीप खोलली. श्वेताताईने लगबगीने माझी पॅन्ट व अंडरवेयरचा इलास्टीक साईडने पकडला व एकदम दोन्हीही खाली सरकवू लागली. मलाही कळत होते की तिला माझा लंड मोकळा करायचा होता.

मी पण माझे नितंब वर करून तिला पॅन्ट काढायला मदत केली. झरकन श्वेताताईने माझी पॅन्ट माझ्या गुढग्याखाली ओढली व माझा लंड स्प्रिंगसारखा टणकन उडाला व ताठ उभा राहीला. आता मी पुर्ण नागडा झालो होतो माझ्या बहिणीसमोर! आता तिनेच मला नग्न केले होते त्यामुळे मला लाजायचा काही प्रश्नच नव्हता.

“वाऊ, संजू!” माझा ताठ लंड आपल्या मुठीत घट्ट धरत श्वेताताई उदगारली, “बऱ्यापैकी लांब आणि जाड आहे हा तुझा लंड! मुली नक्कीच फिदा असतील तुझ्यावर. आत्तापर्यंत कितीजणींना तुझ्या लंडाने तु तृप्त केले आहेस?”

“तसे तर दोन तीन जणींनी हाताळले आहे त्याला, ताई!” मीपण बिनधास्तपणे उत्तर देत होतो, “पण अजून कोणीही तृप्ती करून घेतली नाही आहे अजून त्याकडून.”

“किती मुर्ख आहेत त्या मुली! माझ्या भावाचा एवढा मस्त लंड आणि त्याकडून तृप्ती करून घेतली नाही त्यांनी? नेव्हर माईंड, ब्रदर! त्यांनी जे सुख गमवले ते सुख मी कमवते आता.”

असे म्हणत श्वेताताई माझा लंड मुठीत घट्ट धरून वर खाली करू लागली. पुर्णवेळ माझ्या डोळ्यात डोळे घालून ती बघत होती व माझी काय प्रतिक्रिया होत आहे ते निरखत होती. मी अतिशय उत्तेजित झालो होतो.

मी डोळे बंद केले व माझे डोके पाठी टेकवून मला मिळत असलेल्या कामसुखाचा आस्वाद घेवू लागलो. मध्येच मला जाणवले की माझ्या लंडावर कोठल्यातरी घट्ट गोष्टीचे आवरण आले आहे व मला लंडाच्या मुळाशी गरम श्वास जाणवले. मी चमकून डोळे उघडून खाली बघितले.

ओह माय गॉड! ओह माय गॉड! श्वेताताईने माझा लंड तोंडात घेतला होता! ती माझा लंड चोखत होती. शेकडो वेळा ज्या गोष्टीची मी स्वप्नात कल्पना केली होती ती गोष्ट घडत होती. माझी सेक्सी, लाडकी बहीण, माझा लंड चोखत होती. ते फिलींग! ते सेंशेशन! वेगळेच होते.

माझा लंड इतका कडक झाला होता की असे वाटत होते त्याचा स्फोट होईल. माझ्या लक्षात आले की मी आता धरून ठेवू शकत नव्हतो. श्वेताताई आपल्या ओठांच्या चंबूत माझा लंड घट्ट पकडून तोंड वर खाली करत होती.

“आता मी थांबू शकत नाही, ताई! मी फिनीश होत आहे ताई!” माझे डोळे घट्ट मिटत मी म्हटले.

“ओके, लिटिल ब्रदर! गो आन! डु ईट!” श्वेताताईने काही क्षण माझा लंड तोंडाबाहेर काढून म्हटले व नंतर पुन्हा ती माझा लंड जास्तच जोराने चोखू लागली.

माझा स्फोट झाला आणि माझ्या लंडातून विर्याची पहिली पिचकारी श्वेताताईच्या घशात उडाली. मी पाशवीपणे श्वेताताईचे केस माझ्या दोन्ही हाताने घट्ट पकडले व तिचे तोंड माझ्या कडक लंडावर घट्टपणे दाबले. एका मागोमाग एक, माझ्या विर्याच्या पिचकाऱ्या तिच्या तोंडात उडू लागल्या.

मला जाणवले की माझ्या लंडाचा सुपाडा श्वेताताईच्या घश्यात शिरला होता. ती तोंड हलवून डोके वर उचलण्याचा प्रयत्न करत होती पण मी कामांध झालो होतो व तिचे तोंड अजून माझ्या लंडावर दाबत होतो. ती ‘ऊ… ऊ… ऊ…’ असा तोंडाने आवाज करत मला तिचे डोके सोडण्यासाठी इशारा करत होती पण माझ्या लंडातून उडणाऱ्या विर्याच्या पिचकाऱ्या थांबेपर्यंत मी तिचे तोंड माझ्या लंडावर दाबून धरले.

श्वेताताईच्या तोंडात पुर्णपणे माझे विर्य सत्खलन झाले व मी तिचे धरलेले डोके सोडले. माझ्या त्या पावरफूल सत्खलनाने मी गळून गेलो होतो. ग्लानीने मी डोळे मिटून पाठी डोके टेकवून तसाच बसून राहिलो. काही क्षणात मी भानावर आलो. कामतृप्तीने माझ्या लंडातील कडकपणा गेला होता व तो बारीक होवून खाली पडला होता.

इकडे श्वेताताईने आपले डोके वर उचलले व ती गळ्याला हात लावत उठली. खोकत खोकत ती माझ्या बाजुला बसली. तिच्या घश्यात माझ्या लंडाचा सुपाडा गेल्यामुळे तिला गुदमरल्यासारखे झाले तसेच माझ्या विर्याच्या पिचकाऱ्या तिच्या घश्यात उडाल्यामुळे ती खोकत होती. मी तिच्याकडे बघितले तर ती माझ्याकडे रागाने बघत होती.

“रानटी कुठला! माझा जीव गेला असता ना गुदमरून.” ती रागात म्हणाली. पण माझ्या लक्षात आले की तो राग लटका होता.

“सॉरी, ताई! मला असे सुख कधी मिळाले नाही त्यामुळे मला भान राहिले नाही. आय अ‍ॅम एकस्ट्रिमली सॉरी!”

“ओके! ओके! नुसते सॉरी बोलून काम चालणार नाही. चल उठ आणि मला तृप्त कर आता!”

“व्हाय नाट, बिग सिस्टर! मी तुझ्या सेवेत आहे. तु सांगशील ते करेन मी आता.” असे म्हणत मी सीटवरून उठलो.

श्वेताताई पाय पसरून लगेच सीटवर झोपली व दोन्ही हात डोक्यावर घेवून ती म्हणाली,

“प्रथम माझ्या दोन्ही काखेतील घाम तु चाटून घे.”

“ओह शुवर, ताई! काखेतला घाम काय मी तुझ्या सगळ्या अंगावरचा घाम चाटून घेईन.”

“अच्छा! मग नुसत्या तोंडाच्या वाफा घालवू नकोस व माझ्या काखेतून सुरुवात कर चल!”

मी बिनधास्तपणे श्वेताताईच्या अंगावर झोपलो, माझे दोन्ही हात तिच्या बगलेजवळ ठेवून. माझ्या शरीराचा भार माझ्या हातावर होता. माझ्या कंबरेचा भाग तिच्या पुच्चीच्या पार्श्वभागावर टेकला होता. तिने तिच्या पायाने माझ्या कंबरेला विळखा घातला व मला तिच्या पुच्चीवर दाबून धरले. अर्थात! खाली तिने सलवार व आत पॅन्टीज अजुनही घातलेली होती.

मी हळूहळू श्वेताताईची घामोजलेली काख आळीपाळीने चाटू लागलो. कामोत्तेजनेने ती विव्हळू लागली. तिच्या छातीचे उन्नत उभार माझ्या खांद्यावर घासत होते व दबत होते. मला जास्त काही जाणवत होते तर तिची उत्तेजनेने लांब आणि कडक झालेली स्तनाग्रे! तिचे रबरासारखे मऊ व टणक निप्पल मला टोचत होते.

श्वेताताईची काख व्यवस्थित चाटल्यानंतर हळूहळू मी तिच्या खांद्यावर सरकलो. तिच्या खांद्याना चाटताना माझे दोन्ही हात मी तिच्या छातीच्या भरीव उभारावर ठेवले व ते दाबू लागलो. मध्येच मी तिची निबर स्तनाग्रे बोटाच्या चिमटीत दाबत होतो. मला रहावले नाही व खाली सरकून मी माझे तोंड तिच्या पुष्ट स्तनावर ठेवले.

श्वेताताईच्या तोंडातून आनंदाचा चित्कार बाहेर पडला. मी जे करतोय ते तिला आवडत आहे हे जाणून मी उत्साहीत झालो. दोन्ही हाताने तिचे स्तन धरत मी ते चोखू लागलो. तिची स्तनाग्रे मी ओठात धरत दाबू लागलो.

याआधी श्वेताताईच्या उन्नत उरोजाशी खेळण्याच्या कल्पना मी केल्या होत्या पण आता ते मी प्रत्यक्षात करत होतो. बराच वेळ मी तिच्या छातीच्या उभारांचे मर्दन करत होतो. मन काही तृप्त होत नव्हते पण तिच्या शरीराच्या इतर भागांकडेही लक्ष देणे आवश्यक होते. तेव्हा नाईलाजास्तव मी खाली सरकलो.

तिचे सपाट पोट व गोल नाभी मी काही काळ चाटली. तिच्या नाभीच्या खोलगट भागात जीभ फिरवत असताना तिच्या अंगावर शहारा आला व तिने आपले पोट माझ्या तोंडावर दाबले. नंतर मी अजून खाली सरकलो.

श्वेताताईच्या सलवार व पॅन्टीज वरून मी तिच्या पुच्चीच्या वरच्या भागाचे चुंबन घेवू लागलो. तिच्या पुच्चीच्या वरचे हाड मी तोंडात धरून चोखू लागलो व ती वेडीपिसी झाली. जरा खाली सरकून मी तिच्या पुच्चीवर तोंड ठेवणार तेवढ्यात तिने माझे केस दोन्ही हाताने धरले व माझे डोके वर केले.

सुहाना सफर भाग : ५

“थांब, संजू! मी सलवार व पॅन्टीज काढते.” असे म्हणत तिने झरकन सलवारची नाडी ओढली. मी तिच्या अंगावरून उठलो आणि उभा राहिलो. सलवार ढिला करत आणि आपले नितंब वर करत तिने एका फटक्यात सलवार पॅन्टीज सकट खाली ढकलला व काढून टाकला. आता श्वेताताई पुर्णपणे नागडी झाली. मी वासनेने...

सुहाना सफर भाग : ३

ओह गॉड! आणि मी मला काय दिसावे? श्वेताताईची फ्लॉवरी ब्रेसीयर तिच्या छातीवरून गायब झाली होती. तिचे गोरे गोरे उन्नत उरोज त्या पारदर्शक, थोड्या ओल्या शिफॉनच्या कमीजमधून स्पष्ट दिसत होते. ब्रेसीयरच्या बंधनातून मुक्त झालेले तिच्या छातीचे उभार ओघळलेले न वाटता अगदी भरदार दिसत...

सुहाना सफर भाग : २

मी क्षणात विचार केला की त्याक्षणी जर श्वेताताईने मला प्रेमळ मिठी मारली तर काय होईल. तिच्या त्या उन्नत भरीव उरोजांचा स्पर्श मला झाला आणि माझ्या प्रमाणाच्या बाहेर कडक होत असलेल्या लंडाचा स्पर्श जर तिला जाणवला तर नक्कीच धर्म-संकट ओढवेन हे मी लगेच ओळखले. ते टाळण्यासाठी मी...

सुहाना सफर

माझे नाव संजय, वय २२. मी आणि माझे कुटूंब मुंबईत रहात आहोत. वडीलांचा मुंबईत लहान बिजनेस आहे आणि आई घरीच असते. मला एक मोठी बहीण आहे. श्वेता तिचे नाव, वय २८. दोन वर्षापुर्वी माझ्या बहिणीचे लग्न झाले आणि आता ती दिल्लीला तिच्या नवऱ्यासोबत रहात आहे. श्वेताताई आणि मी आमच्या...

error: नका ना दाजी असं छळू!!