वहिनीची चड्डी भाग : ३

मी थोडेसे दचकूनच शिला वहिनीकडे वळून पाहिले. शिला वहिनीच्या डोळ्यांत एक वेगळीच चमक मला दिसली.

तिच्या गाऊन मधूनही तिचे उभार चांगलेच भासत होते. गाऊनचा गळा बऱ्यापैकी मोठा होता. तिचे मंगळसूत्र तिच्या घळीतून आत खाली सोडले होते. त्याचे टोक नक्कीच तिच्या मधाळ घळीला स्पर्श करीत असणार.

तिचे हात अजूनही तिच्या मांड्यांमध्येच होते. पुच्चीजवळचा गाऊनचा भाग मला थोडा चुरगळलेला जाणवला. शिला वहिनीला घाम सुटला होता. त्याचे थेंब मला तिच्या गळ्यावर आणि कपाळावर दिसले.

मी काही न बोलता वहिनीच्या शेजारच्या सोफ्यावर बसलो. माझी मान खाली होती. अधूनमधून तिच्याकडे बघण्याचा प्रयत्न करू लागलो.

“भावजी मला काही बोलायचे आहे तुमच्याशी.”

“काय वहिनी?” मी तिच्याकडे न पहाताच बोललो.

“अहो इकडे पहा माझ्याकडे. मी काही दिसायला एवढी वाईट नाही.”

आश्चर्यचकित होऊन मी तिच्याकडे डोळे फाडून पाहू लागलो.

“अहो असे डोळे फाडून नाही सांगितले पाहायला आणि तुम्हाला काय वाटले मला कधी कळली नाही तुमची ती चोरटी नजर?”

मी आता तिच्याकडे आ वासून पाहू लागलो. माझ्या तोंडून शब्दच बाहेर पडत नव्हते.

“अहो भावजी, बोला ना काहीतरी. नुसतेच काय पाहता माझ्याकडे?”

“आ?? ह्म्म्म. नाही म्हणजे मला वाटले तू अजूनही माझ्यावर रागवली आहेस आणि म्हणून माझ्याशी बोलत नाहीस.” मी म्हणालो.

“ह्म्म. रागवले तर होते. पण आपण घरात एकूण चारच माणसे. त्यात तुमचे बंधुराजे अमेरिकेला. आज तर आईही नाहियेत. राहलो आपण दोघेच. मग आपल्यात अबोला ठेवून काय उपयोग नाही का?”

“बरोबर बोललीस तू वहिनी. पण झालेल्या गोष्टीवरून मी फार खजील झालो होतो. त्यामुळे तुझ्याशी बोलायची हिंमत होत नव्हती.”

“झाले ते झाले हो. हे वयच असे असते की नकळत अशा चुका होतात.”

“खरंच वहिनी, फारच समंजस आहेस तू. खरंच माझे मलाच कळत नव्हते मी करतोय ते चुकीचे की बरोबर.”

“हम्म. कळतंय मला. पण तुमचे वागणे खरंच थोडे तिरकस होते. म्हणजे या वयात मुलींबद्दल आकर्षण असणे काही गैर नाही. पण त्यांच्या अंतर्वस्त्रांबद्दल एवढी जिज्ञासा असणे थोडे विचित्र वाटले.”

“माझी घुसमट तुला कशी कळणार वहिनी?”

“एक विचारू भावजी, तुम्हाला एखादी गर्लफ्रेन्ड नाही का?”

“गर्लफ्रेन्ड? का गं? असे का विचारले?”

“अहो तुमची गर्लफ्रेन्ड असती तर तुमच्याकडून झालेल्या चुका झाल्याच नसत्या आणि तुमची घुसमटही झाली नसती.”

“अगं वहिनी, या वयात मी माझ्या अभ्यासाकडे लक्ष देणार की गर्लफ्रेन्ड सांभाळत बसणार?”

“अरे वा!! मग अभ्यास सोडून गच्चीवर माझ्या अंतर्वस्त्रांवर लक्ष असण्याचे काय कारण?”

“याला जबाबदार तूच आहेस वहिनी. तू घरात असताना माझे अभ्यासात लक्ष लागणे शक्‍य नव्हते.”

“ते का बरे?” शिला वहिनीने प्रश्न केला.

“तू आहेसच तेवढी सुंदर. त्यामुळेच मग मी गच्चीवर अभ्यास करायला जायचो. पण मग तू तिथे यायला लागलीस कपडे वाळत घालायला.”

“तुम्हीपण कमाल करता भावजी. गच्चीवर कपडे वाळत घालणार नाही तर मग कुठे घालणार? आणि उगाच माझी खोटी स्तुती करू नका. मी काय एवढीपण सुंदर नाही की त्यामुळे तुमचे अभ्यासात लक्ष लागत नव्हते.”

“खरंच वहिनी, तू खरच फार आकर्षक दिसते. तुझा गोरापान रंग, तुझे निळसर डोळे, गुलाबी ओठ.” असे म्हणत माझी नजर तिच्या छातीकडे वळताच तिने मला थांबवले.

“पुरे पुरे, तुम्हाला जर मोका मिळाला की लगेच चौका मारायला बघता.”

“जरा टच मी, टच मी, टच मी. जरा जरा किस मी, किस मी, किस मी. जरा जरा होल्ड मी, होल्ड मी, होल्ड मी. ओऽऽ होऽऽ ओऽऽ होऽऽ”

समोर टीव्हीवर चालू असलेल्या गाण्यामुळे आमच्या संभाषणात व्यत्यय आला. आमच्या दोघांच्या नजर त्या गाण्याकडे वळल्या. गाण्यात कतरिना कैफ मादक हालचाली करत वातावरण गरम करू लागली. त्यातच सैफ आणि बिपाशाचा तो हॉट सीन गाण्यात अधीमधी पुन्हा दाखवू लागले. माझा पुन्हा तंबू होवू लागला. शिला वहिनीच्या ते लक्षात यायला वेळ लागली नाही.

“भावजी काय हे?” तिने माझ्याकडे बघत प्रश्न टाकला.

“कुठे काय वहिनी?”, मी मुद्दाम तिला विचारू लागलो.

“तुम्हाला चांगलं कळतंय मी काय विचारतेय ते.” माझ्या तंबूकडे निसटती नजर टाकत ती म्हणाली.

“तूच तर थोड्या वेळापूर्वी म्हणालीस ना वहिनी की या वयात हे सगळे होते म्हणून?” असे म्हणत मी तिला कात्रीत पकडण्याचा प्रयत्न करू लागलो.

“पुरे, आमचेच तत्त्वज्ञान आम्हाला नको.”

“खरं सांगू वहिनी, तुझ्याकडून असे आणखी काही ज्ञान मिळाले तर मा‍झ्यात अमुलाग्र बदल होतील गं.”

माझ्या वाक्याने वहिनी गालातल्या गालात हसली आणि एक चोरटा कटाक्ष माझ्याकडे टाकला.

“मी जाते आता झोपायला.” असे म्हणत ती तिथून उठली.

जशी ती उठली तसे काहीतरी तिच्या मांडीवरून खाली पडले. मी पाहिले तर ते रिमोट कंट्रोल होते. तिने तो केव्हा टेबलवरून घेतला मला कळलेच नाही. याचा अर्थ समोर अश्लील दृष्य चालू असतानाही तिने चॅनल बदलला नाही. या विचाराने मी आता वेडापिसा होवू लागलो.

खाली पडलेला रिमोट घेण्यासाठी ती वाकताच तिचे मंगळसूत्र पुढे आले आणि तिच्या स्तनांमधील घळ मला दिसू लागली. माझा लवडा आणखी कडक होवू लागला. रिमोट उचलता उचलता त्याच स्थितीत तिने माझ्याकडे पाहिले. रिमोट उचलून तिने बाजूच्या टेबलवर ठेवला आणि सोफ्याच्या दुसर्‍या बाजूने न जाता ती मी बसलेल्या बाजूने आपल्या रूमकडे जाऊ लागली.

तिच्या या सगळ्या हालचाली माझी घालमेल वाढवू लागल्या. असे वाटले तशीच तिला जवळ ओढून सोफ्यावरच खेळ सुरू करावा. तेवढा विचार करतोय तो वर शिला वहिनी आपल्या रूममध्ये निघून गेली.

मी मात्र समोरच्या टीव्हीकडे शून्य नजरेने पाहत मनात निर्माण झालेल्या प्रश्नांचे उत्तर शोधू लागलो. शिला वहिनीच्या सर्व हालचाली पुन्हा पुन्हा आठवू लागलो. त्यांचा त्यातून इशारा समजण्याचा प्रयत्न करू लागलो.

जवळजवळ अर्धा तास विचार केल्यानंतर मी उठलो. माझी पावले नकळत शिला वहिनीच्या बेडरूमकडे वळली. मी तिच्या बेडरूमच्या दाराला कान लावून आतला कानोसा घेण्याचा प्रयत्न करताच ते दार पुढे सरकले. वहिनीने दार आतून लावले नव्हते. समोरचे दृष्य पाहून माझ्या लंडाला तर पाणीच सुटले.

शिला वहिनी तिच्या बेडवर अर्धनग्न अवस्थेत डोळे मिटून पडली होती. तिचा गाऊन कमरेपर्यंत वर होता. तिची चड्डी तिने बाजूला भिरकावून दिली होती. तिचे दोन्ही पाय गुडघ्यात थोडे दुमडून त्रिकोणी आकारात होते. तिचा एक हात तिच्या दोन्ही मांड्यात जोर जोरात हलत होता तर दुसरा हात तिचा अर्धवट बाहेर डोकावणारा एक स्तन कुस्करत होता.

तिचा श्वास वाढला होता. तिला घामही फुटला होता. वहिनी आपल्या बोटांना कंबर वर उचलून साथ देत होती. मंद प्रकाशातही तिचे ते रुप उजळून दिसत होते.

आयुष्यात प्रथमच कुठल्या स्त्रीला स्वत:ची कामवासना शमवताना पाहत होतो. आणि तेही माझ्या वहिनीला जिच्या केवळ एका मादक हालचालीसाठी मी कित्येकदा यापूर्वी तडपलो होतो.

मी तसाच आत शिरत दार लावून घेतले. दार लावण्याच्या आवाजाने वहिनीला मी आल्याची चाहुल लागली. तसे तिने खाडकन डोळे उघडले. तिने माझ्याकडे पाहिले. तिच्या डोळ्यातील चमक मी ओळखली. तिनेही माझ्या डोळ्यातील वासना हेरली.

मी हळूहळू पलंगाजवळ सरकू लागलो. शिला वहिनीच्या हालचाली तर थांबल्या होत्या पण तिचे शरीर अजूनही तसेच अर्धनग्न अवस्थेत एका दुसर्‍या शरीराची वाट पाहत गादीवर निपचित पडून होते.

मी जवळ जाताच गादीवर एका बाजूला पडलेल्या शिला वहिनीच्या चड्डीला हातात घेतले. शिला वहिनी माझ्याकडेच पाहत होती. मी तिच्या देखत तिच्या चड्डीवर माझे ओठ टेकवले. तसे वहिनीने लाजून दुसरीकडे मान वळवली.

तसाच पुढे सरकत मी शिला वहिनीच्या डाव्या बाजूला जाऊन पडलो. तिच्या गुडघ्यावर हात ठेवला तसे वहिनीचे शरीर आखडलेले जाणवले. माझ्या वहिनीच्या अंगाला तो माझा पहिलाच स्पर्श होता.

तसाच हात हळूहळू वर सरकवत मी तिच्या मांड्या अलगद चोळू लागलो. वहिनी सुस्कारे टाकू लागली. मांड्यांमधला तिचा हात माझ्या हातात घेत मी तो माझ्या ओठांजवळ आणला. योनिरसाने ओलीचिंब झालेली तिची बोटे मी तोंडात घेऊन चाटू लागलो. तसे शिला वहिनीची मान पुन्हा माझ्याकडे वळली.

तिचे ओठ मला त्यांचा रस पिऊन घेण्यासाठी हिणवत होते. मी तसाच खाली वाकत माझे ओठ तिच्या ओठांवर टेकवले. माझे पहिले वहीले चुंबन होते ते आणि ते ही माझ्या मादक शिला वहिनीचे. तिनेही आपले हात माझ्या केसांत नेत मला चुंबनात साथ दिली.

मग मी माझा हात तिच्या उजव्या खांद्यावर ठेवला आणि तिचा गाऊन थोडा खाली सरकवला. तिच्या गाऊनचे दोन हुक तिने आधीच काढले होते. पण तिसरा हुक बंदिस्त असल्यामुळे तो थोडा अडकला. तोही हुक मोकळा करत मी अखेर तिचा तो अर्धवट दिसणारा स्तन संपूर्ण मोकळा केला.

तिच्या गोऱ्यापान स्तनावरचा तो राखाडी आरोला उठून दिसत होता. शार्पनरने पेन्सिलला टोक करावे तसे तिच्या स्तनाचे टोक दिसत होते. मी हात तिच्या स्तनावर ठेवला तसे वहिनीने आपले शरीर वर उचलले. दुसर्‍या खांद्यावरूनही तिने स्वत:हून आपला गाऊन खाली घेतला.

आता तिची दोन्ही कबुतरे माझ्या समोर उघडी झाली होती. हेच ते स्तन जे नेहमी अर्धवट अवस्थेत बाहेर येत मला डिवचत असत. आज माझी वेळ होती त्यांना डिवचायची. मी तिचे ते दोन्ही स्तन माझ्या दोन हातात धरले. त्यांचा मऊपणा अनुभवत मी माझे ओठ एका स्तनाच्या आरोल्यावर टेकवले.

आहाहा!!! काय तो स्पर्श होता. तिच्या स्तनांचा माझ्या ओठांना झालेला तो पहिला स्पर्श मी आणि माझे ओठ आजन्म विसरणार नाही. तिचे स्तन माझ्या तोंडात ओढले जाऊ लागले. आळीपाळीने मी ते मनसोक्त चोखू लागलो. तिच्या आरोल्यावर वर्तुळाकार जीभ फिरवू लागलो. माझ्या लाळेने तिचे स्तन अक्षरश: ओले झाले.

आता माझा एक हात पुन्हा तिच्या मांड्यांमध्ये घुसला. तसे शिला वहिनीने आपल्या मांड्या आवळून घेतल्या. मी माझा एक पाय तिच्या मांड्यात टाकत त्या विलग केल्या. माझ्या बोटांचा आता स्त्रीच्या सर्वांत संवेदनशील जागेला स्पर्श झाला.

माझ्या झालेल्या त्या स्पर्शाने शिला वहिनीने माझे डोके जवळ ओढत माझ्या ओठांवर चुंबन दिले. माझे ओठ तिच्या ओठांच्या पाकळ्या आणि माझी बोटे तिच्या पुच्चीच्या पाकळ्यांशी खेळू लागले. तिच्या पुच्चीवर असलेल्या तुरळकड्या केसांना भेदून माझ्या बोटांना तिची भेग सापडायला जास्त त्रास झाला नाही.

माझी बोटे तिच्या भेगेवर फिरू लागली. मला ती गुप्त जागा ज्याला योनी म्हणतात, ज्यामुळे सारे विश्वच जन्मले, ती पाहण्याचा मोह आवरला नाही. मी खाली सरकत तिच्या मांड्यामध्ये आलो. दोन तीन वेळा त्यावर बोटे फिरवल्यावर मला तिची पुच्ची चाटण्याचा मोह झाला. मी माझी जीभ तिथे टेकवताच वहिनी जवळजवळ किंचाळलीच.

“शी!! भावजी. तिथे कोणी तोंड लावते का?”

च्यायला म्हणजे माझा दादा अडाणीच दिसतोय. त्याने अजूनपर्यंत वहिनीची पुच्ची चाटलेली दिसत नव्हती. बहुदा त्याचे उद्घाटन माझ्याच जि‍भेने आज होणार होते.

“म्हणजे काय वहिनी? दादाने अजून कधी तुझ्या पुच्चीला चाटले नाही?”

“शी!! भावजी कसले शब्द वापरत आहात तुम्ही? काढा बघू तोंड आधी तिथून. मला कसेतरीच होतेय.”

“अगं वहिनी त्यातच तर खरी मजा आहे, तू बघ तर खरी कशी चाटतो ते.”

असे म्हणत मी माझी जीभ आता तिच्या पुच्चीत आत बाहेर करू लागलो.

“नका ना भावजी असे छळू. आई गं. भावजीऽऽ”

मी तिच्या पुच्चीच्या पाकळ्या दोन्ही बाजूला फाकवत जीभ आणखी आत सारू लागलो. तसे शिला वहिनीने माझे डोके जोरात पकडले.

“भावजी. आज मला मारण्याचा विचार आहे का तुमचा. कसली कळ मारून गेली बेंबीपर्यंत. प्लीज सोडा भावजी.”

पण मी तिचे काही ऐकले नाही. मी तिची पुच्ची आणखी चाटत राहिलो. हळूच मी माझ्या अंगठ्याने तिचा पुच्चीदाणा डिचवू लागलो.

“आहाहाऽऽ भावजी.”

शिला वहिनीच्या तोंडून हुंकार बाहेर पडू लागले. त्याचा फायदा घेत मी माझे एक बोट हळूच तिच्या पुच्चीत सरकवले.

“आहाहाऽऽ असेच कराऽऽ करा ना अजूनऽऽऽ आता मजा येतेयऽऽ.”

वहिनीची चड्डी

माझी नजर तिच्यावरून हटतच नव्हती. तिचा तो त्रिकोणी आकार आणि काळा रंग शोभून दिसत होता. निपचित दोरीवर ती पडून होती. अहो, मी माझ्या वहिनीच्या चड्डीबद्दल बोलतोय, जी आमच्या घराच्या गच्चीवर वाळत होती. तिची सोबत वहिनीची ब्रा करत होती. बाजूला इतर कपडेही वाळत होते पण माझी नजर...

वहिनीची चड्डी भाग : २

वहिनी खुर्चीतून उठली. तिने अंगात गाऊन चढवला आणि दरवाजा उघडायला म्हणून गेली. दार उघडताच दादा आत आला आणि शिला वहिनीशी लगट करू लागला. "अहो काय हे? दार तर लावू द्या." असे म्हणत शिला वहिनीने दार लावून घेतले. दादाचे हावरटासारखे तिच्या शरीराला चोंबाळणे सुरूच होते. "आज काय...

वहिनीची चड्डी भाग : ४

शिला वहिनी आता तापत चालली होती. तिने माझे डोकेही घट्ट धरले होते. माझ्या जि‍भेच्या आणि बोटांच्या हालचाली वाढू लागल्या. शिला वहिनी मला आता कंबर उचलून साथ देऊ लागली. तिच्या पुच्चीचे नीट रसपान व्हावे म्हणून मी तिचे दोन्ही पाय माझ्या खांद्यांवर घेतले. तिच्या गोर्‍यापान...

error: नका ना दाजी असं छळू!!