एकदा काय झालं

आमचे एक जवळचे नातेवाईक आहेत जे बॅंगलोरला राहतात. त्यांच्या मुलाचे लग्न होते व त्या लग्नाला आम्हाला जायचे होतो. सुरुवातीला आमच्या कुटुंबातील बरेच जण ह्या लग्नाला बॅंगलोरला जाण्यासाठी तयार होते पण काही ना काही कारणास्तव एक एक जण गळत गेला व शेवटी फक्त मी आणि माझी बहीण राहिलो. माझी बहीण पुण्याला राहते तेव्हा मी मुंबईवरून पुण्याला तिच्या घरी गेलो. तेथे एक दिवस मुक्काम करून दुसऱ्या दिवशी आम्ही दोघे लक्झरी बसने बँगलोरला गेलो.

ते नातेवाईक त्यांच्या घरी राहण्याचा फारच आग्रह करत होते पण लग्न घरात पाहुण्यांची गर्दी असेल हे गृहीत धरून आम्ही एका चांगल्या हॉटेलमध्ये आमची राहण्याची व्यवस्था केली. लग्नाच्या गडबडीचे दोन दिवस मजेत गेले व सगळे कार्यक्रम आटपले. आता बँगलोरला आलोच होतो तर मी आणि माझ्या बहि‍णीने दोन तीन दिवस मुक्काम वाढवून सिटी बघण्याचा विचार केला.

आम्ही दोघांनीही आपापल्या ऑफीसमध्ये एक आठवड्याची सुट्टी टाकलेली होती तेव्हा आम्हाला तेथे मुक्काम वाढवायला काही प्रॉब्लेम नव्हता. तिने आपल्या नवऱ्याला फोन करून तसे सांगितले व मी माझ्या बायकोला फोन करून तसे सांगितले. त्याप्रमाणे आम्ही सिटी टूर करत एंजॉय करत होतो.

माझी बहीण आता ४१ वर्षाची आहे आणि मी ३७ वर्षाचा. आमची लग्न होऊन आम्ही आपापल्या कुटुंबात आणि संसारात मग्न आहोत. जरी माझे लग्न झालेले असले आणि माझे लैंगिक जीवन सुखी असले तरी माझ्या मनात पहिल्यापासून माझ्या बहिणीबद्दल लैंगिक आकर्षण होते.

वयाच्या १४व्या वर्षापासून माझ्या मनात तिच्याबद्दल लैंगिक आकर्षण आहे आणि आजपर्यंत ते कायम आहे. कोवळ्या वयातील लैंगिक आकर्षणामुळे त्यावेळी सुरुवातीला मी तिच्यावर चान्स मारण्याचा प्रयत्न केला पण स्पर्शसुखाच्या पुढे माझे घोडे काही गेले नाही.

खरे तर तिच्याबरोबर पुढे काही करण्याची माझ्यात हिंमत नव्हती तेव्हा तिच्या नाजूक अवयवांना स्पर्श करण्यापलीकडे मी काही केले नाही. जरी तिला माझ्या लैंगिक आकर्षणाबद्दल माहीत पडले व तिने मला तिच्या नाजूक अवयवांना स्पर्श करून दिला तरी त्या उप्पर तिने काही केले नाही.

जस जसा काळ गेला आणि आम्ही मोठे होत गेलो तस तसे त्या गोष्टी आम्ही विसरून गेलो. माझी बहीण त्या गोष्टी नक्कीच विसरून गेली होती पण मी ते कधीही विसरलो नाही.

तिचे लग्न होऊन ती आपल्या नवऱ्याच्या घरी पुण्याला गेली. त्यानंतर वरचेवर आमची भेट होत असे. सणासुदीला ती आमच्याकडे येत असे किंवा आम्ही तिच्याकडे जात असू. त्यावेळी तिचा जो सहवास मला मिळायचा त्यातच मी माझी तिच्या बद्दलच्या लैंगिक आकर्षणाची भूक स्वप्नकल्पनेत भागवत असे.

माझ्या मनात तिच्याबद्दलचे लैंगिक आकर्षण कायम राहिले. मी नेहमी विचार करायचो की त्यावेळी मी अजून पुढाकार घेतला असता किंवा जास्त डेअरींग दाखवली असती तर आम्हा दोघांमध्ये कदाचित पुढे अजून काही घडले असते.

त्या विषयावर माझ्या बहिणीशी आपण बोलावे असा विचार मी नेहमी करायचो पण तशी हिंमत माझ्याच्याने होत नव्हती. किंबहुना आम्हाला असा निवांतपणा किंवा एकांतपणा मिळत नव्हता की जेव्हा मी तो विषय तिच्याकडे काढू शकेल.

त्या योग्य संधीची मी वाट पहात होतो आणि ती संधी मला आत्ता ह्या बँगलोर ट्रीपमध्ये मिळाली होती. आम्ही दोघे एकटेच होतो व चांगल्या मूडमध्ये होतो. माझी बहीण सतत मला सांगत होती की तिला आपल्या ऑफिसच्या कामातून आणि घरी मुलांच्या जबाबदारीतून फारच कमी वेळा असे एंजॉय करायला मिळते तेव्हा ती ह्या संधीचा ती पुरेपूर फायदा घेत होती. माझीही तीच अवस्था होती आणि ममत्वाचे म्हणजे माझ्या बहि‍णीचा असा मुक्त सहवास बऱ्याच काळानंतर मला मिळाला होता तेव्हा त्याचा मीही पुरेपूर फायदा घ्यायचे ठरवले.

दिवसभर सिटी टूर करून रात्री जेव्हा आम्ही हॉटेलच्या रूमवर आलो तेव्हा आम्ही दोघेही थकलो होतो. शॉवर वगैरे घेऊन आम्ही फ्रेश झालो. जेवायला खाली हॉटेलच्या डायनींग हॉलमध्ये जायचा कंटाळा आला म्हणून आम्ही जेवण रूममध्ये मागवले. जेवणाबरोबर रिलीफ म्हणून मी बिअर मागवली.

माझी बहीण कधी कधी मूड आला तर बिअर घेते हे मला माहीत होते तेव्हा मी तिला बिअर ऑफर केली. पिकनीक मूडमध्ये असल्याने तिनेही बिअर घ्यायला होकार दिला. मग हसत खेळत, गप्पा मारत आम्ही बिअर घेतली आणि जेवण केले.

बऱ्याच वर्षानी आम्हा दोघांना असे मनसोक्त गप्पा मारायची संधी मिळाली होती तेव्हा आम्ही नॉन-स्टॉप बोलत होतो, जोक्स करत होतो, हसत-खिदळत होतो. जेवण झाले तरीही आम्ही बिअर घेत गप्पा मारत बसलो होतो.

घर, ऑफीस, नातेवाईक, मित्र-मंडळी असे सगळ्या विषयावर गप्पा झाल्यानंतर आम्ही ग्लॅमर, फॅशन व सिनेमा ह्या विषयावर गप्पा मारू लागलो. मग हिरो-हिरॉईन, त्यांची ॲक्टींग, त्यांची स्टाईल, त्यांचे कपडे अश्या विषयावर आम्ही बिनधास्त चर्चा करू लागलो. कोणती हिरॉईन कशी दिसते आणि तिचा कोठला भाग कसा दिसतो ह्यावरही आम्ही बिनधास्त कॉमेंटस करू लागलो.

माझी बहीण थोडीशी बिअरच्या अंमलाखाली होती त्यामुळेच मोकळेपणे बोलत होती कारण तिला मी इतके बिनधास्त बोलताना कधी पाहिले नव्हते. तशी थोडीशी बोल्ड चर्चा करता करता आम्ही नॉनव्हेज जोक्स कधी चालू केले हे आम्हाला कळलेच नाही.

नॉनव्हेज जोक्स सांगताना माझी बहीण जराही लाजत नव्हती की शरमत नव्ह्ती. मी विचार करत होतो की ती इतक्या चांगल्या मूडमध्ये आहे तर त्याचा फायदा घ्यावा का? ती चावट मूडमध्ये होतीच तेव्हा आमच्यातली जुनी चावट गोष्ट काढून तिला डिवचावे का असा मी विचार करू लागलो.

खरे तर त्याबद्दल आम्ही कधी काही बोलतो नाही तेव्हा त्या विषयाबद्दल तिची काय प्रतिक्रिया असेल हे सांगता येत नव्हते. माझ्या मनात अजूनही तिच्याबद्दल लैंगिक आकर्षण आहे हे जर तिला कळले तर ती माझ्यावर रागवेल का? ती माझा तिरस्कार करेल का?

पण माझे एक मन मला म्हणत होते की ती रागावणार नाही की ती माझा तिरस्कार करणार नाही कारण जसा काळ गेला तसे आमच्यात चांगली मैत्री झाली होती व अश्या काही बोलण्याने आमचे संबंध तुटणार नव्हते. दुसरे असे की आता आम्ही वयस्कर झालो आहोत, मॅच्युअर आहोत तेव्हा अश्या काही प्रश्नांनी आमचे नाते तुटणार नव्हते.

तो विषय काढून मी तिला उत्तेजित करेल आणि ती मला झवायला देईल ही शक्यता फार कमी होती पण आत्ता चान्स मिळतोच आहे तर प्रयत्न करायला काही हरकत नव्हती. आणि काहीच घडले नाही तर फार फार तर आम्ही चर्चा करणार होतो. कमीत कमी इतके तरी कळेल की मागे जे आमच्यात घडले त्याने तिला काय वाटले आणि तिची काय प्रतिक्रिया होती. ते जाणून घेण्याची माझी फार इच्छा होती तेव्हा मी तो विषय छेडायचा निश्चय केला.

“दिदी! तुझी काही हरकत नसेल तर मी तुला एक गोष्ट विचारू?”

“कशाबद्दल, सागर?” तिने विचारले.

“सांगतो! पण तू रागावणार नाहीस ना?”

“नाही रे. तू विचार!” तिने बेफिकीरपणे म्हटले.

“तुला आठवते का बऱ्याच वर्षापूर्वी मी तुला स्पर्श केला होता?”

“मला स्पर्श केला होता??”

“हो! मी तुझ्या पायाला आणि मांडीला हात लावला होता.”

“हो आठवते! पण का?”

तिने तसे होकारार्थी उत्तर दिले त्याचे मला आश्चर्य वाटले कारण मला वाटले ती आठवत नाही! कधी? केव्हा? वगैरे प्रश्न विचारून मला उत्तर देणे टाळेल.

“आणि तुला आठवते का मग नंतर मी तुझ्या छातीच्या उभारांना स्पर्श केला होता?” मी धाडस करून विचारले.

“हो आठवते ना! तू मला एकदम गांगरून टाकले होतेस त्यावेळी,” तिने म्हटले, “पण तो विषय तू आत्ता का काढत आहेस?”

“नाही. म्हणजे,” मी थोडासा गोंधळलो पण पुढच्याच क्षणी मी बोललो, “मी नेहमी विचार करायचो की त्यावेळी मी जे काही केले त्याने तुझ्या मनात काय आले? मी तुला स्पर्श केला त्याने तुला काय वाटले? “

“वेल! तू नुकताच तरूणपणात प्रवेश केला होतास व तारूण्य-सुलभ आकर्षण तुझ्या मनात होते आणि ते निव्वळ त्या वेळेपुरतेच होते.”

“काही तरीच काय, दिदी. मी इतका काही कोवळा तरुण नव्हतो. चांगला २० वर्षाचा होतो.”

“असेन. पण इतकाही काही मोठा नव्हतास तू. त्या वयात जाणवणाऱ्या लैंगिक आकर्षणामुळे तू तसे काही केले होतेस. अर्थात! मी तुझी बहीण असल्यामुळे तू पुन्हा तसे काही केले नाहीस.”

“खरे तर, दिदी मी फार घाबरलो होतो त्यामुळे पुढे काही करण्याचे माझे धाडस झाले नाही.” मी कबुली दिली.

“म्हणजे तुला पुढे काही करायचे होते?” माझ्या बहि‍णीने बिनधास्तपणे मला विचारले.

“हो! पुढे चान्स मिळाला असता तर.” मी उत्तर दिले.

“खरंच? स्वत:च्या सख्ख्या बहिणीबरोबर??” तिने किंचित अविश्वासाने विचारले.

“हो दिदी! माझ्या मनात विचार तर होता.”

“अस्स! मला वाटले होते की तू निव्वळ नेत्रसुखाचा, स्पर्शसुखाचा चान्स घेत राहशील. मला नव्हते माहीत की त्या व्यतिरिक्त तू माझ्याबरोबर अजून काही करण्याच्या विचारात होता. मला फार नवल वाटतेय हे ऐकून. पण त्यानंतर तू पुढे काही केले नाहीस.”

“दिदी, तुला विचित्र वाटत नाही ना माझ्याबरोबर ह्या विषयावर बोलायला?” मी उगाचच तिला विचारले.

“नाही! अजिबात नाही,” तिने पटकन उत्तर दिले, “उलट ह्या विषयावर आपण बोलतोय हे बरेच आहे.”

“तुला सांगू का दिदी. त्यावेळी मलाही माहीत नव्हते की मी कुठवर जाऊ शकतो आणि तू मला कितपत काही करू दिले असते. पण आता मी त्या मागच्या गोष्टीचा विचार केला तर मला असे वाटते की मी पुढे अजून काही करायला हवे होते.”

“खरंच? तू पुढे काही केले असतेस?” तिने आश्चर्याने विचारले.

“तू मला पुढे काही करू दिले असतेस?” मी तिलाच उलट प्रश्न केला.

“मला नाही वाटत मी काही करू दिले असते.” तिने आत्मविश्वासाने म्हटले.

“मी नेहमी विचार करतो की मी पुढे काही केले असते तर आपले एकमेकांशी रिलेशन चेंज झाले असते.”

“हो! नक्कीच झाले असते! पण मला शंका आहे की आपण पुढे काही करण्याच्या भानगडीत पडलो असतो.”

“का नाही, दिदी? उलट तू मला थांबवत नव्हतीस की विरोध करत नव्हतीस. त्यावेळी मी जे काही करत होतो ते तू मला करू देत होतीस. बरोबर की नाही?”

“वेल! तू बोलतोय ते खरे आहे.” तिने कबुली देत म्हटले.

“हांऽऽऽ. आणि मी जरा जास्त डेअरींग दाखवली असती तर कदाचित तुझ्या नाजूक भागाला स्पर्श केला असता. आणि मग न जाणो आपण काय करून बसलो असतो.”

“काय केले असते आपण?” तिने प्रश्नार्थक विचारले.

“आपण कदाचित सेक्स केला असता. आपल्यात लैंगिक संबंध घडले असते.”

“काय? तुझ्या मनात माझ्याशी सेक्स करण्याचा विचार होता?”

“अं? हं हो! पण लगेच त्याक्षणी नव्हे. पण मला नेहमी वाटायचे. आणि तेव्हापासून मी नेहमी विचार करत आलो की तुझ्याबरोबर करायचा अनुभव कसा असेल? तुझ्याबरोबर लैंगिक संबंध ठेवले तर कसे वाटेल.”

“अच्छा! म्हणजे त्यावेळी तुझ्या मनात माझ्याबरोबर लैंगिक संबंध ठेवण्याची इच्छा होती.”

“हो, दिदी! त्यावेळी होती आणि अजूनही माझ्या मनात आहे.”

“काय म्हणतोस, सागर? अजूनही तुझ्या मनात माझ्याबरोबर सेक्स करण्याची इच्छा आहे?” तिने नवलाईने विचारले.

“अगदी खरे सांगायचे तर हो! दिदी. अजूनही माझ्या मनात ती इच्छा आहे.”

शेवटी एकदाचे मी माझ्या बहि‍णीला ते सांगून टाकले! माझ्या मनात तिला झवण्याची इच्छा आहे हे मी तिच्यासमोर उघड केले.

एकदा काय झालं भाग : ४

वाऊऽऽऽऽ! काय फिलींग होते ते. माझ्या लंडाभोवती माझ्या बहिणीची पुच्ची. शेवटी एकदाचा माझा लंड माझ्या बहिणीच्या पुच्चीत शिरण्यात यशस्वी झाला! काही क्षण मी तसाच तिच्या पुच्चीत अर्धा लंड घालून स्तब्ध उभा राहिलो व तिच्या पुच्चीच्या फिलींगची मजा घेत राहिलो. पण माझी बहीण...

एकदा काय झालं भाग : ३

आश्चर्य म्हणजे माझी बहीण चेअर फिरवत माझ्या बाजूला वळली. म्हणजे छाती चोखायला द्यायला माझ्याबरोबर तीही फार उत्सुक होती. मी लगेच तिच्या पुढे गुडग्यावर बसलो. मग हात वर नेऊन मी पुन्हा तिच्या दोन्ही छातीच्या उभारावर ठेवले व काही क्षण मी त्यांना दाबत राहिलो. मघाशी जेव्हा मी...

एकदा काय झालं भाग : २

"तुला वेड लागलेय, सागर," तिने किंचित हसत म्हटले, "तू डोके फिरल्यासारखे काहीतरी बडबडतोय. तुला स्वत:च्या सख्ख्या बहिणीबरोबर सेक्स करावासा वाटतोय?" "अगदी खरे, दिदी." "तुला ना. त्या बिअरची नशा चढलीय. तेव्हा तू उत्तेजित झालाय. आणि असे काही चावट आणि पांचट बोलतोयस." "नाही,...

error: नका ना दाजी असं छळू!!