एकदा काय झालं भाग : ४

वाऊऽऽऽऽ! काय फिलींग होते ते. माझ्या लंडाभोवती माझ्या बहिणीची पुच्ची. शेवटी एकदाचा माझा लंड माझ्या बहिणीच्या पुच्चीत शिरण्यात यशस्वी झाला! काही क्षण मी तसाच तिच्या पुच्चीत अर्धा लंड घालून स्तब्ध उभा राहिलो व तिच्या पुच्चीच्या फिलींगची मजा घेत राहिलो. पण माझी बहीण उतावीळ झाली होती तेव्हा ती माझे नितंब पकडून मला अजून पुढे खेचून घेत होती जेणेकरून माझा उरलेला लंड तिच्या पुच्चीत शिरावा. अर्थात! मलाही ते हवे होते. तिला तर ही तीव्र इच्छा आत्ता झाली होती पण माझ्या मनात ही इच्छा वर्षानुवर्षे होती. किती रात्री आणि किती दिवस मी तिच्या ह्या पुच्चीच्या विचारात, स्वप्नात खर्ची घातल्या होत्या. तेव्हा आता चान्स मिळाला होता तर मी काय तो वाया थोडीच घालवणार होतो??


पुढच्या क्षणी जेव्हा माझ्या बहि‍णीने मला पुढे ओढले तेव्हा मी तिच्या पुच्चीत माझा राहिलेला लंड गपकन घातला. आणि मी माझ्या प्रयत्नात यशस्वी झालो! तिच्याजवळ आज हा विषय काढून मी जेवढी बडबड केली होती व तिला राजी करण्याचे जेवढे कष्ट मी घेतले होते ते सगले फळाला आले.

माझा पूर्ण लंड माझ्या बहिणीच्या पुच्चीत होता! हळु हळू मी तिच्या पुच्चीत लंड आत-बाहेर करायला सुरुवात केली आणि मी तिला झवू लागलो. लंड आत घातल्यावर मी मुळापर्यंत तिच्या पुच्चीत शिरत होतो व तिच्या पुच्चीचे फिलींग माझ्या पूर्ण लंडाभोवती अनुभवत ३/४ सेकंद तेथे थांबत होतो.

मग सावकाश लंड बाहेर काढत होतो जेणेकरून तिच्या पुच्चीच्या आतल्या त्वचेचे पूर्ण फिलींग मला घेता यावे. मग दोन-चार मिनिटे तसे केल्यानंतर एकदा मी माझा पूर्ण लंड तिच्या पुच्चीत घातला आणि स्थिर राहिलो. मग मी तिच्या ओठांचे चुंबन घेत तिला डोळे उघडायला भाग पाडले. मग तिच्या डोळ्यात खोलवर बघत मी तिला विचारले,

“दिदी, तुझी पूर्ण संमती आहे ना आपल्या ह्या लैंगिक संबंधाला? मी तुला झवावे असे तुला वाटतेय ना??”

“फार लवकर विचारतोयस तू हा प्रश्न, सागर.” तिने फिकटपणे हसत मला म्हटले, “तुझा लंड माझ्या पुच्चीत ऑलरेडी घातल्यानंतर??”

“नाही म्हणजे. मला तुझी पूर्ण संमती हवी. मी तुझ्यावर जबरदस्ती तर करत नाही ना याची मला खात्री करून घ्यायचीय.” मी उगाचच उदात्तपणाचा आव आणत म्हटले.

“ह्या विचारण्याला काही अर्थ नाही आता, सागर. आणि त्याने काही फरकही पडणार नाही. मी आता तापलेय आणि तुझा लंडच मला शांत करू शकतो. तेव्हा कसला विचार करू नकोस आणि मला झवायला लाग.”

“ओके, दिदी. आता मी निश्चिंत झालो! मी आनंदाने तिला म्हणालो, “पण प्रथम मला कंडोम लावू दे. उगाच आपण रिस्क कशाला घ्या.”

त्यावर माझी बहीण मोठयाने हसली. ती अशी का हसली हे मला कळले नाही तेव्हा मी तिला विचारले,

“का ग, दिदी. असे का हसलीस??”

“काही नाही. तुझ्याकडे कंडोम आहे म्हणजे तू पूर्ण तयारीतच होतास. म्हणजे तुला मला झवायला मिळेल याची तुला खात्री होती. म्हणजेच मी तुझ्या शाब्दीक खेळाच्या जाळ्यात अडकणार ह्याची तुला शाश्वती होती. म्हणजेच तु मला मुर्ख बनवणार हे तू ठरवलेच होते. आणि मी मुर्ख बनले. याचे मला हसू आले.”

“ओह कम ऑन, दिदी. तुला जर पश्चाताप होत असेल तर राहू दे. आपण नको करूया.” मी उगाचच अपराध्याच्या स्वरात म्हटले पण मनातून मला वाटत होते की तिने विचार न बदलावा.

“अरे नाही रे, सागर. मला पश्चाताप वगैरे काही होत नाही. तू नको माझे म्हणणे मनावर घेवूस. चल पटकन! तुझा लंड मलूल पडायच्या आत पुन्हा माझ्या पुच्चीत घाल!”

मग मी कसला विचार करायच्या भानगडीत पडलो नाही आणि पटकन उठलो. भराभर मी माझे कपडे काढून पूर्ण नागडा झालो. आणि मग माझ्या बॅगमधून मी एक कंडोम काढला. मग खसाखसा माझा लंड हलवत मी थोडासा मलूल झालेला माझा लंड कडक करू लागलो. माझ्या बहिणीकडे बघत मी तिला म्हणालो,

“दिदी! तू ही तुझे सगळे कपडे काढ ना.”

ती गुपचूप उठून उभी राहिली आणि तिने आपला गाऊन पकडून काढून टाकला. मग खांद्यावरची ब्रेसीयर काढत ती पूर्ण नागडी झाली.

“ये, दिदी. येथे बेडवर ये.”

ती सावकाश चालत बेडजवळ आली आणि बेडवर बसत खाली झोपली. माझा लंड हलवत मी तिला बघत होतो. माझ्या बहि‍णीला अशी पूर्ण नागडी बघून माझ्या लंडात पुन्हा जान आली आणि तो लोखंडाच्या कांबीसारखा कडक झाला. मी पटकन कंडोम त्यावर चढवून माझ्या लंडावर पसरवला. तिकडे माझी बहीण बेडवर पाठीवर झोपली आणि तिने आपले पाय किंचित फाकवले.

आता मी तिचे कामूक नजरेने निरीक्षण करण्याच्या भानगडीत पडलो नाही आणि पटकन बेडवर चढलो. मग तिच्या फाकलेल्या पायात बसत मी तिच्या अंगावर झुकलो. माझ्या एका हातावर माझे अंग तोलून मी दुसऱ्या हाताने माझा लंड पकडला आणि तिच्या पुच्चीवर टेकवला.

तिने आपले अंग हलवून आपली पोजीशन ॲडजस्ट केली आणि आपले फाकलेले पाय किंचित वर केले जेणेकरून मला तिच्या पुच्चीत लंड घालायला सोपे जावे. मी तिच्या भोकात लंड घालून मुळापर्यंत तिच्यात शिरलो. मग माझे दोन्ही हात कोपऱ्यात दुमडून मी तिच्या बगलेत ठेवत माझा पूर्ण भार माझ्या हातावर तोलला आणि मग तिच्या पुच्चीत मी माझा लंड आत-बाहेर करू लागलो. आता मी तिला किसींग करायच्या भानगडीत पडलो नाही तर माझे पूर्ण लक्ष मी तिच्या पुच्चीत लंड आत-बाहेर करण्यावर केंद्रीत केले.

तीही मला किसींग करत नव्हती. कधी ती माझ्या कंबरेभोवती आपल्या पायाचा विळखा घालत मला चिपकत होती तर कधी माझे नितंब पकडून मला स्वत:वर अजून ओढत होती. मी तिच्या पाठी खालून माझे आत तिच्या खांद्यावर आणले होते आणि तिला खांद्याला धरून मी खाली ओढत होतो व त्वेशाने तिला झवत होतो. एखाद्या रानटी जनावराप्रमाणे आम्ही एकमेकांना बिलगून झवत होतो. आमच्या झवण्यात प्रेम नव्हते तर वासना होती. निव्वळ कामवासना. कामांध होऊन आम्ही झवत होतो.

लवकरच मी सत्खलीत व्हायच्या बेतात आलो. ती सुद्धा झडायला आली होती कारण तिच्या अंगाच्या हालचाली वाढल्या होत्या. मला खरे तर इतक्यात गळायचे नव्हते पण मी कितीही प्रयत्न केला तरी स्वत:ला रोखू शकलो नाही. शेवटी ती माझ्या बहिणीची पुच्ची होती. कित्येक वर्ष जी पुच्ची झवण्याची मी वाट पहात होतो ती पुच्ची झवायला मिळाली तेव्हा मी माझ्या भावना जास्त रोखू शकलो नाही. उलट मी इतका वेळ कसे काय तिच्याशी झुंजत राहिलो याचेच मला आश्चर्य वाटत होते.

आणि मी सत्खलीत झालो! मला जाणवले की माझ्या लंडातून विर्याच्या पिचकाऱ्या बाहेर पडू लागल्या. एका मागोमाग एक करत पाच-सहा पिचकाऱ्या तिच्या पुच्चीत उडाल्या. पण माझ्या लंडावर कंडोम असल्याने माझे विर्य कंडोममध्ये गळत होते. पण तरीही मला असे भासत होते की मी तिच्या पुच्चीतच माझे विर्य गाळत आहे. त्याच वेळी माझी बहिणही झडली!

तिने माझ्या मानेभोवती हाताचा विळखा घालून मला घटटपणे जवळ ओढले. खाली तिने आपल्या पायाचा विळखा माझ्या कंबरेला मारला होता व मला जवळ पकडून धरले होते. त्याने मला हालचाल करायला मिळत नव्हती तेव्हा मी तिच्या पुच्चीत मुळापर्यंत लंड घालून तिला आवळून पडून होतो.

जेव्हा माझा लंड गळायचा पूर्ण थांबला आणि ती आपल्या सत्खलनातून शांत झाली तेव्हा मी तिच्यावरची माझी पकड ढिल्ली केली. ती शांत झाल्यावर तिने मला सोडून दिले व माझ्या कंबरेभोवतालचे आपले पाय खाली घेतले. तिने मला सोडल्यानंतर मी वर झालो आणि तिच्या बाजूला लवंडलो.

“वाऊ! काय मजा आली!” मी समाधानाने म्हणालो, “खरंच! फार छान अनुभव होता. हो ना, दिदी?”

“हो! होता तर खरं,” तिने माझ्याकडे पहात उत्तर दिले, “तू छान झवतो! तुला झवण्याची कला चांगली अवगत आहे.”

“खरंच?”

“खरोखरच! मी खरे तर निश्चय केला होता की काही झाले तरी तुला झवायला द्यायचे नाही पण तू मला झवण्यास भाग पाडले. हो ना?”

“मी तुला भाग पाडले? ओह कम ऑन, दिदी. उलट तू आपला गाऊन बाजूला करत आपली ब्रेसीयर उचलून मला तुझी छाती चोखण्यास आमंत्रण दिले.”

“कारण तुला माझी छाती चोखायची होती. बरे मग मी तुला फक्त छाती चोखायला दिले असताना तू तुझा लंड का बाहेर काढला? बरे काढला तर काढला वर माझ्या पुच्चीवर फिरवायला लागला.”

“बस काय, दिदी. तू मला तुझी छाती उघडी करून दाखवतेस. नंतर मला छाती चोखायला देतेस. मग त्याने मी कामोत्तेजित होणार नव्हतो काय? आणि कामोत्तेजित झाल्यानंतर तुझी पुच्ची माझ्या इतकी जवळ नागडी उघडी असताना मी माझ्या भावना कश्या रोखून धरू शकलो असतो? तूच सांग! पण तरीही तू मला नको बोलली असतीस तर मी तुला काही केले नसते.”

“खरंच? तुला मी थांबवले असतेस तर तू थांबला असता?”

“थांबलो असतो,” मी उगाचच खोटे बोलत म्हटले, “पण त्या आधीच तू माझ्या नितंबाला पकडून मला जवळ ओढून घेतले.”

“हो! मग मी काय करणार? तू मला इतके उत्तेजित केले होतेस की मनात असूनही मी तुला थांबवू शकले नाही.”

“पण खरे सांग, दिदी. तुला मजा वाटली की नाही?”

“ऑफकोर्स! मजा वाटली. मी कितीही तुला नाही म्हटले होते तरी शेवटी मला तुला झवायला द्यावेच लागले.”

“पण त्याने तुला एक वेगळाच आनंद मिळाला की नाही?”

“हो! मिळाला ना.”

“मग चल आपण थोड्या वेळाने पुन्हा झवूया.”

“थोड्या वेळाने? तुझा लंड आत्ताच गळालाय ना. थोड्या वेळात पुन्हा तुझा तयार होईल का??”

“हो! का नाही, दिदी? शेवटी तुला झवायचे म्हटले तर मी सदैव तयार असेल. जस्ट मला काही मिनिटे दे आणि बघ मी कसा तयार होतो पुन्हा. इन फॅक्ट! माझा लंड पटकन उठवायला तू मदत करू शकतेस.”

“कशी काय?” माझ्या बहि‍णीने उत्तर माहित होते तरी विचारले.

“अग, माझा लंड चोखून.” असे म्हणत आम्ही दोघेही दिलखुलास हसलो.

नंतर मी टॉयलेटमध्ये जाऊन कंडोम काढून लंड साफ केला व लघवी वगैरे करून बाहेर आलो.
माझी बहीण बेडच्या कडेला पाय सोडून बसली होती. मी तडक तिच्या जवळ गेलो आणि माझा मलूल लंड पकडून मी तिच्या हातात दिला. माझ्या बहि‍णीने प्रेमाने माझा लंड गोंजरायला सुरुवात केली आणि ती तो हलवू लागली.

काही क्षण तसा हलवल्यावर तिने वर माझ्या नजरेला नजर भिडवली आणि पुढे होत आपले ओठ माझ्या लंडावर टेकवले. आणि मग हळूच आपले तोंड उघडुन माझा लंड तोंडात घेतला आणि ती तो आवडीने चोखायला लागली. ती जणू स्वर्गात पोहचलो आणि तिचे डोके धरून मी माझ्या लंडावर तिचे तोंड आवळू लागलो आणि हलके धक्के देत तिचे तोंड झवायला लागलो.

एकदा काय झालं भाग : ३

आश्चर्य म्हणजे माझी बहीण चेअर फिरवत माझ्या बाजूला वळली. म्हणजे छाती चोखायला द्यायला माझ्याबरोबर तीही फार उत्सुक होती. मी लगेच तिच्या पुढे गुडग्यावर बसलो. मग हात वर नेऊन मी पुन्हा तिच्या दोन्ही छातीच्या उभारावर ठेवले व काही क्षण मी त्यांना दाबत राहिलो. मघाशी जेव्हा मी...

एकदा काय झालं भाग : २

"तुला वेड लागलेय, सागर," तिने किंचित हसत म्हटले, "तू डोके फिरल्यासारखे काहीतरी बडबडतोय. तुला स्वत:च्या सख्ख्या बहिणीबरोबर सेक्स करावासा वाटतोय?" "अगदी खरे, दिदी." "तुला ना. त्या बिअरची नशा चढलीय. तेव्हा तू उत्तेजित झालाय. आणि असे काही चावट आणि पांचट बोलतोयस." "नाही,...

एकदा काय झालं

आमचे एक जवळचे नातेवाईक आहेत जे बॅंगलोरला राहतात. त्यांच्या मुलाचे लग्न होते व त्या लग्नाला आम्हाला जायचे होतो. सुरुवातीला आमच्या कुटुंबातील बरेच जण ह्या लग्नाला बॅंगलोरला जाण्यासाठी तयार होते पण काही ना काही कारणास्तव एक एक जण गळत गेला व शेवटी फक्त मी आणि माझी बहीण...

error: नका ना दाजी असं छळू!!