एकदा काय झालं भाग : २

“तुला वेड लागलेय, सागर,” तिने किंचित हसत म्हटले, “तू डोके फिरल्यासारखे काहीतरी बडबडतोय. तुला स्वत:च्या सख्ख्या बहिणीबरोबर सेक्स करावासा वाटतोय?”

“अगदी खरे, दिदी.”

“तुला ना. त्या बिअरची नशा चढलीय. तेव्हा तू उत्तेजित झालाय. आणि असे काही चावट आणि पांचट बोलतोयस.”

“नाही, दिदी! अगदी पूर्ण शुद्धीत बोलतोय मी. तू इतकी सुंदर आणि आकर्षक आहेस की तुला पाहून मी नेहमीच उत्तेजित असतो. आणि खास करून जेव्हा मी तुला.” इतके बोलून मी थोडा पुढे झुकलो आणि तिच्या कानात कुजबुजलो, “झवण्याचा विचार करतो तेव्हा.”

“तुझी बुद्धी भ्रष्ट झालीय. आम्ही सगळे समजतो की तू किती चांगला आहेस, सभ्य आहेस. आणि हा येथे तू बरळतोस की तुला स्वत:च्या बहिणीबरोबर सेक्स करण्याची इच्छा आहे आणि वर नाक करून तू तिला तसे सांगतही आहे.”

“मग काय झाल, दिदी? तू माझ्या मैत्रीणीसारखी आहेस. आपल्यात किती जवळीक आहे. तेव्हा तुला ते सांगायला काय घाबरायचे?”

“हो का? मग या आधी का नाही बोललास कधी?” तिने मला विचारले पण तिच्या आवाजाचा टोन रागाचा नव्हता तर खेळकर होता.

“कारण असा एकांत आपल्याला कधी मिळाला नाही. आत्ता आपण एकटे आहोत आणि चांगल्या मूडमध्ये आहोत. आय मीन! चावटपणाच्या. तेव्हा आत्ताची वेळ हा विषय काढायला योग्य होती. खरे सांगू का, दिदी? तुझ्या सहवासात गेले २/३ मी आहे ना. तर मला किती मजा वाटते म्हणून सांगू. तुझा सहवास, तुझी पर्सनॅलिटी इतकी मोहक आहे की मी माझ्या भावना रोखू शकत नाही.”

“खरंच?” माझी बहीण खळखळून हसायला लागली आणि म्हणाली, “तू उगाचच मला हरभऱ्याच्या झाडावर चढवत आहे.”

“अग दिदी. हरभऱ्याच्या झाडावर कशाला? तू परवानगी दिलीस तर मी तुला वेगळ्याच ठिकाणी चढवेल.” मी दबक्या आवाजात चावटपणे तिला म्हणालो.

“काय? काय म्हणालास??” तिला माझ्या बोलण्याचा अर्थ कळला नाही.

“क? काही नाही. मला म्हणायचे होते की मी तुझी खोटी खोटी स्तुती करत नाही तर मनापासून खरे खरे बोलतोय.”

“काही तरीच काय, सागर,” तिने हसत हसत थोडे लाजत म्हटले मग क्षणभर थांबत तिने मला विचारले, “तुला खरोखर वाटते मी सुंदर आणि आकर्षक आहे?”

“ऑफकोर्स, दिदी! मला तू नेहमीच सुंदर आणि आकर्षक वाटली. इन फॅक्ट! अजूनही वाटते. मी तुला अगदी साध्यासुध्या कपड्यात बघितलीय. बिन मेकअपची बघितलीय. एकदम सिंपल राहूनही तू इतकी सुंदर आणि सेक्सी दिसते की काय सांगू? तुझे अंग प्रमाणबद्ध आहे, तुझ्या बॉडीचा शेप एकदम सेक्सी आहे. अग! मीच काय सगळेच तुझ्या सौंदर्याची तारीफ करत असतात.”

“कोण माझ्या सौंदर्याची तारीफ करतात?” तिने उत्सुकतेने विचारले.

“सगळे! आपले काही नातेवाईक, तुझे मित्र, माझे मित्र.”
“चल, काहीतरीच काय. मला नाही कोणी काही बोलले.” माझी बहीण थोडीशी लाजत म्हणाली.

“अग पण मला बोलले ना. मी खरंच सांगतोय. सगळ्यांना वाटते की तू फार आकर्षक आहेस.”

“ओके! पण त्याचा अर्थ असा होत नाही ना की त्यांना माझ्याबरोबर सेक्स करण्याची इच्छा आहे.”

“बर दिदी! मला सांग. तुझ्या मनात माझ्याबरोबर सेक्स करण्याचा विचार एकदाही आला नाही? आठवून बघ आणि मग सांग!”

“छे! काहीतरीच काय.” तिने उत्तर दिले पण जरा अडखळत.

“नाही! अगदी प्रामाणिकपणे मला सांग! त्यावेळी मी जेव्हा तुला स्पर्श केला, आणि नंतरही तू मला एकदा दोनदा स्पर्श करू दिला तेव्हा तुझ्या मनात स्पर्शा व्यतिरिक्त माझ्याबरोबर सेक्स करण्याचा विचार आलाच नाही??”

“वेल!”

“लाजू नकोस, दिदी! बिनधास्त सांग!”

“हे बघ, सागर! कदाचित माझ्या मनात क्षणभर तसा विचार आला असेल.” माझी बहीण गोंधळून जात म्हणाली, “पण मला हेही माहीत होते की ते कदापि शक्य नाही.”

“बरे, त्यानंतर तू कधीही तसा विचार केला नाही?”

“कदाचित एकदा दोनदा केला ही असेल.”

“बघितलं! मी म्हटलं ना! तुझ्या मनातही माझ्याबरोबर सेक्स करण्याचा विचार आला होता. आता मला सांग जेव्हा तुझ्या मनात तसा विचार आला तेव्हा तुला स्वत:ची लाज वाटली? तुला तसे करणे घृणास्पद वाटले?”

“नाही. तसे काही वाटले नाही.”

“हो ना. मी पण तेच म्हणतोय. खरे तर स्वत:च्या भावाबरोबर सेक्स करण्याचा विचार एकदम एक्साईटींग वाटला असेल तुला. हो ना?”

“तसे म्हटले तर हो ! ती कल्पना इंटरेस्टींग वाटते.”

“मला वाटलेलच. की तुला ते इंटरेस्टींग वाटणार. तर मग चल आपण झवूया .”

“काय??” माझी बहीण जवळ जवळ किंचाळलीच.

मग कोणी ऐकले तर नाही ना? अश्या आविर्भावात तिने आजूबाजूला बघितले. अर्थात! आम्ही हॉटेलच्या रूममध्ये होतो आणि एकटेच होतो तेव्हा कोणी ऐकण्याचा प्रश्नच नव्हता. मी पुढे झुकलो आणि हळूच तिच्या कानात पुटपुटलो,

“तू बरोबर ऐकलेस, दिदी. चल आपण झवूया. मला तू झवायला दे.”

मी तिच्या कानात स्पष्टपणे म्हटले की ‘मला झवायला दे’ पण त्याचे तिला काही आश्चर्य वाटले नाही.

“तुझे डोके नक्कीच फिरलेय. आपण ते करू शकत नाही.” तिने शांतपणे उत्तर दिले.

माझ्या बहि‍णीने जरी नकार दिला तरी तिच्या आवाजात एक्साईटमेंट होती. मी तिला स्पष्टपणे झवायला दे विचारले त्याने ती रागावली नाही की जागेवरून उठली नाही की ती रूमच्या बाहेर निघून गेली नाही. तेव्हा मला तिला झवण्याला राजी करण्याचा हुरूप आला.

जरी ती झवायला द्यायला तयार झाली नाही तरी तिच्याबरोबर निव्वळ झवण्याच्या गोष्टी बोलण्यातच फार एक्साईटमेंट होती. तेव्हा त्या एक्साईटमेंटची मजा घेण्यासाठी मी आमचे संभाषण पुढे चालू ठेवले.

“का नाही? तुला जर वाटत असेल तर करू शकतो.”

“पण ते योग्य नव्हे. खास करून भाऊ आणि बहिणीमध्ये असे लैंगिक संबंध.”

“का नाही, दिदी? तू आकर्षक आहेस, सेक्सी आहेस. तुला तुझ्यापण काही भावना आहेत. आता मला सांगू नकोस की तुझ्या मनात जराही इच्छा नाही माझ्याबरोबर सेक्स करायची, जरी मी तुझा भाऊ असलो तरी.”

“वेल! मी तसे म्हणणार नाही. खास करून आत्ता आपले जे बोलणे चाललेय त्यावरून तरी नाही.”

“हो ना! मग आपल्याला झवायला काय हरकत आहे? मी तुला सांगतो एक वेगळाच अनुभव असेल तो आपल्यातला. एकदम उत्तेजना आणि सुख देणारा अनुभव.”

“पण आपल्याला तसे काही करता येणार नाही.” तिने चमकत्या डोळ्याने माझ्याकडे बघत म्हटले.

“मला असे वाटते, दिदी. की आपल्यातला हा सेक्स अनुभव एकदम वेगळाच असेल. फक्त सेक्सच नाही तर सेक्स करताना आपल्या मनात येणारे विचार. जस्ट कल्पना कर की आपल्याला माहीत आहे आपले नाते असे आहे की ह्या नात्यात सेक्स घडत नाही तरीही आपण सेक्स करतोय. जे आपण करायला नाही पाहिजे ते आपण करतोय. ह्या कल्पनेने करण्यातच किती उत्तेजना आहे.”

“तू ना, वेडा झालायस. तुझी मती भ्रष्ट झालीय. कसे काय तू इतकी घाणेरडी गोष्ट करण्याचा विचार करतोय. निव्वळ विचार करत नाहीस तर त्याबद्दल सरळ सरळ स्पष्ट बोलतोस.”

माझ्या बहि‍णीने हे म्हटले खरे पण चेहऱ्यावर हलके हास्य ठेवत. म्हणजेच तिच्या बोलण्यात इतका सिरीयसनेस नव्हता.

“मी काय म्हणतो, दिदी. आपण एकदा सेक्स करायला काय हरकत आहे? जर तुला मजा वाटली नाही, आवडले नाही तर आपण पुन्हा नको करूया.”

“स्टुपीड! आपण केले तर मला मजा वाटणारच. मला आवडणार ते.”

“बघितलं! तू मान्यही केलेस. की आपल्या सेक्सने तुला मजा येणार. म्हणजेच तुला वाटते की मी तुला झवावे.”

“नाही, मी कुठे म्हटले की तू मला झवावे? आपल्या जर-तर च्या गोष्टी चालल्यात.”

एका गोष्टीचे मला नवल वाटत होते की जस जसे आमचे संभाषण पुढे चालले होते तस तसे माझी बहीण मनमोकळी आणि बिनधास्त होत चालली होती. तिने स्वत:ही झवावे शब्द वापरला त्यावरूनच हे सिद्ध होत होते. आणि गंमत म्हणजे ती आम्हा बहीण-भावातील हे झवाझवीचे संभाषण थांबवत नव्हती की त्याबद्दल ऑब्जेक्शन घेत नव्हती तर ते चालू ठेवत होती.

मला शंका होती की आमच्यातील हा झवाझवीचा संवाद ती माझ्याप्रमाणेच एंजॉय करत होती. जरी ती मला झवायला द्यायला तयार नव्हती तरी निव्वळ संवादातून जितकी एक्साईटमेंट घेता येईल तितकी ती घेत होती.

“पण तू म्हणालीस की तुला झवायला आवडेल.”

“मी कधी तसे म्हटले? आणि म्हटले असेल तर कोणत्या स्त्रीला झवायला आवडणार नाही?”

“हो ना. मग तू का नकार देतेस? तू म्हणालीस की तुझ्या मनात माझ्याशी झवायचा विचार आला होता.”

“हो! पण ती बऱ्याच वर्षापूर्वीची गोष्ट आहे.”

“मग काय झाले? बऱ्याच वर्षापूर्वी तुझ्या मनात तसा विचार आला होता पण तुला झवायचा चान्स मिळाला नव्हता. पण आता तुला चान्स मिळतोय. मग आपण का झवू नये? तुलाही ती मजा हवीय आणि मलाही हवीय.”

“मला नाही तुला हवीय.” माझी बहीण उत्तेजित स्वरात म्हणाली.

“बरे बाबा! मला हवीय. मग मला तुला झवू दे.

“हे बघ! तू ना सगळे शाब्दीक खेळ खेळतोय. मी जे बोलले नाही ती वाक्य तू माझ्या तोंडी टाकतोय.”

“अग तुला काय सांगू. मला तुझ्या तोंडी वाक्य नाही दुसरेच काहीतरी टाकायचेय. तू पहिली तयार तर हो!”

असे म्हणत मी माझ्या चेअरमधून उठलो आणि तिच्या चेअरच्या मागे जाऊन उभा राहिलो.

“मग कधी देतेस?” असे विचारत मी माझ्या बहिणीच्या खांद्यावर हात ठेवले.

“काय??” तिने विचारले.

मी तिच्या मागे होतो तेव्हा तिने वळून माझ्याकडे बघायला हवे होते पण ती आपली मान सरळ ठेवत समोर बघत राहिली. मी तिच्या खांद्यावरचे हात खाली सरकवायला सुरुवात केली. मला वाटते तिला कल्पना आली होती की मी काय करणार याची. पण ती अजिबात हलली नाही व मला हवे ते करू देत होती.

मी खाली वाकलो आणि तिच्या कानाजवळ मी माझे तोंड आणले. मग माझ्या ओठांनी मी तिच्या कानाची पळी हलकेच पकडली व कुजबुजलो,

“चान्स गं! तुला झवायचा?” असे बोलत मी अजून पुढे झालो आणि मग तिच्या गालाचे माझ्या ओठांनी हलकेच चुंबन घेऊ लागलो. त्याच वेळी तिच्या खांद्यावरून खाली सरकवलेले माझे हात तिच्या छातीच्या उभारावर पोहचले. मी हळूच तिचे उभार कुरवाळले.

“चान्स. आणि झवायचा.” माझी बहीण पुटपुटली.

“होय!” मी म्हटले.

तिने मान वळवून माझ्याकडे पाहिले. मीही मान वळवली. आमची नजरानजर झाली आणि तिने हसरा चेहरा करत मला वेडावून दाखवले आणि म्हटले,

“नाही!” मग तसेच वेडावून दाखवत ती पुढे म्हणाली, “कधीही नाही!”

“कधीही नाही??” मी पुन्हा विचारले. जरी ती मला झवायला नाही म्हणत होती तरी मी तिच्या छातीचे उभार दाबत होतो त्याला तिची ना नव्हती. ती मला तिच्या छातीला हात लावू देत होती.

“अगदी बरोबर, सागर! तुला मला झवायला मिळणार नाही. बहीण-भावामध्ये असे अनैतिक संबंध चालत नाहीत. भाऊ बहि‍णीला कधी झवत नाही.”

“अग पण. असं गं काय करते, दिदी.” मी नाखूष झाल्यासारखे दाखवत म्हणालो, “तू मला तुझ्या छातीला हात लावायला देतेस, तुझे चुंबन घ्यायला देतेस. मला वाटले की शेवटी तू मला झवायला देशील.”

“मला आवडतेय की तू माझ्या छातीच्या उभारांबरोबर खेळतोय. पण आपण दोघांनी झवावे ही संकल्पना मला आवडली नाही.”

“अच्छा! म्हणजे मी तुझ्या छातीबरोबर खेळतोय ते तुला आवडतेय. बरोबर ना?”

“हो तर. तू किती मस्तपैकी माझी छाती दाबतोय.”

“मग तू मला छाती दाबायला देतॆस तशी चोखायलाही देशील? हो ना??”

“तुला माझी छाती चोखावीशी वाटते? तिने उत्सुकतेने विचारले.

“म्हणजे काय? अगदी आनंदाने चोखेल मी तुझी छाती. दे बरं मला आत्ता चोखायला.”

“आत्ता? येथे?”

तिच्या बोलण्याचा सूर होकारार्थी होता. म्हणजेच ती मला त्या क्षणाला आपली छाती चोखायला द्यायला तयार होती आणि मी तो चान्स सोडणार नव्हतो.

“हो! आत्ता! चल! मी तुझ्यासमोर गुडघ्यावर बसतो म्हणजे मला तुझी छाती नीट चोखता येईल.”

एकदा काय झालं भाग : ४

वाऊऽऽऽऽ! काय फिलींग होते ते. माझ्या लंडाभोवती माझ्या बहिणीची पुच्ची. शेवटी एकदाचा माझा लंड माझ्या बहिणीच्या पुच्चीत शिरण्यात यशस्वी झाला! काही क्षण मी तसाच तिच्या पुच्चीत अर्धा लंड घालून स्तब्ध उभा राहिलो व तिच्या पुच्चीच्या फिलींगची मजा घेत राहिलो. पण माझी बहीण...

एकदा काय झालं भाग : ३

आश्चर्य म्हणजे माझी बहीण चेअर फिरवत माझ्या बाजूला वळली. म्हणजे छाती चोखायला द्यायला माझ्याबरोबर तीही फार उत्सुक होती. मी लगेच तिच्या पुढे गुडग्यावर बसलो. मग हात वर नेऊन मी पुन्हा तिच्या दोन्ही छातीच्या उभारावर ठेवले व काही क्षण मी त्यांना दाबत राहिलो. मघाशी जेव्हा मी...

एकदा काय झालं

आमचे एक जवळचे नातेवाईक आहेत जे बॅंगलोरला राहतात. त्यांच्या मुलाचे लग्न होते व त्या लग्नाला आम्हाला जायचे होतो. सुरुवातीला आमच्या कुटुंबातील बरेच जण ह्या लग्नाला बॅंगलोरला जाण्यासाठी तयार होते पण काही ना काही कारणास्तव एक एक जण गळत गेला व शेवटी फक्त मी आणि माझी बहीण...

error: नका ना दाजी असं छळू!!