गोवा ट्रीप भाग : ३

विश्वासला समजेना आता काय करायला हवे. त्याने कल्पनाला रोखण्याच्या आत तिने त्याचे शिश्न चोखायला सुरूवात देखील केली होती. तिथून आता उठून जायला हवे, असे रेखाला तिचे एक मन सांगत होते. पण दुसर्‍या मनाला ते पटत नव्हते.

समोर जे दृश्य दिसत होते ते सोडवत नव्हते. ते बघून रेखाचा योनिमार्ग ओला झाला होता. तिच्याही नकळत तिचा एक हात सावकाशपणे योनिवरून फिरत होता, ओठ मुडपून चावला जात होता. विश्वासच्या शिश्नाचा तिने गेले काही रात्री सातत्याने विचार केला होता, ते आता प्रत्यक्ष समोर दिसल्यावर ती कमालीची उत्तेजित झाली होती.

आपली बायको आपल्याला ब्लो जॉब देत असताना आपली सासू आपल्याकडे बघून हस्तमैथुन करते आहे, हे दृश्य बघून विश्वासचे शिश्न एखाद्या धातूच्या दांड्यासारखे कडक झाले होते.

त्याने एकेक करत कल्पनाचे सगळे कपडे काढले पण त्याची नजर रेखाकडेच होती. विश्वास आपल्याकडे रोखून बघतोय, ही गोष्ट रेखाला अधिकच तापवत होती.

काही वेळ विश्वासचे शिश्न चोखून झाल्यावर कल्पना उठली आणि त्याच्या शेजारी सोफ्यावर पालथी झाली आणि म्हणाली, “मला मागून घे आज.”

पण तिच्या मागे जाऊन स्वत:चे शिश्न कल्पनाच्या योनिपाशी नेईपर्यंत जो काही सेकंदांचा वेळ गेला तेवढ्यात कल्पनाला गाढ झोप लागली. ती घोरूही लागली.

आता काय करायचे? असा विचार करत विश्वासने रेखाकडे बघितले. ती डोळे बंद करून मान मागे करून स्वत:च्या बोटांनी स्वत:ला आनंद द्यायचा प्रयत्न करत होती. विश्वास चावटपणे हसला. आपले ताठ शिश्न घेऊन तो चालत रेखापाशी गेला.

त्याच्या त्या हालचालीने रेखा भानावर आली. तिला परिस्थिती लक्षात आली. इतक्या दिवसांचे विश्वासचे विचार, आत्ताच बघितलेला उत्तेजित करणारा प्रसंग, समोर ताठ लांब शिश्न घेऊन उभा देखणा विश्वास आणि पोटात गेलेले दारू.

रेखाने कसलाही मागचा पुढचा विचार केला नाही आणि विश्वासचे शिश्न तोंडात घेतले. कित्येक महिन्यांनी ती पुरूषाचे शरीर अनुभवत होती. विश्वासने दोन्ही हातांनी आपल्या सासूचे डोके धरले होते आणि ते तो पुढे मागे करत होता, सोबत स्वत:च्या कंबरेचीही हालचाल करून परमोच्च सुख मिळवत होता.

एक क्षण आला जेव्हा आता स्वत:वर ताबा ठेवणे विश्वासला शक्य नव्हते. आपले सगळे वीर्य त्याने रेखाच्या तोंडात रिकामे केले. त्या कोमट वीर्याच्या तोंडात येण्याने रेखाचे अंग शहारले.

भास्करला तिने त्याचे वीर्य गिळलेले आवडायचे. रेखाने आत्ताही सगळेच्या सगळे एका दमात गिळून टाकले. त्याची कामपूर्ती झाली होती. त्याचे शिश्न हळूहळू मलूल पडू लागले. पण इतक्यात त्याची सुटका करण्याचा रेखाचा मुळीच इरादा नव्हता.

तिने एका झटक्यात स्वत:चे कपडे काढले. पहिल्या समाधानाच्या लाटेतून विश्वास अजून सावरलाही नव्हता खरं तर, पण समोर रेखा पूर्ण नग्न अवस्थेत सोफ्यावर बसलेली होती. तिच्या चेहर्‍यावर सोज्वळ सासूचे भाव नव्हते, ती भुकेली दिसत होती आणि तिच्या नजरेत अधिकार होता.

रेखाने हात धरून जावयाला आपल्या जवळ ओढले, त्याला त्याच्या गुडघ्यावर बसवले आणि मग दोन्ही पाय फाकवून ती बसली. विश्वासचे तोंड आणि तिची योनी एका पातळीवर आली.

“तुझ्या बायकोला याच योनितून जन्म दिलाय, याची चव बघ.” रेखाने फर्मावले.

रेखाचे ते रूप, तिचे ते अधिकार वाणीने सांगणे, विश्वासला फार आवडले. त्याने आपले डोके तिच्या मांड्यात खुपसले. त्याची जीभ तिच्या योनिरेषेवरून फिरू लागली तशी ती अत्युच्च आनंदात विव्हळू लागली.

तिने त्याचे डोके घट्ट धरून ठेवले होते. त्याचा एक हात तिच्या उन्नत स्तनांवरून फिरत होता, मध्येच स्तनाग्रांना चिमटा काढत होता. थोडी वेदना आणि परमोच्च सुख याने ती विव्हळत होती.

त्याची जीभ योनित आतबाहेर करत होती. योनिच्या टोकाशी असणारा तिचा मदनबिंदू तो चोखत होता. तिच्या योनितून वाहणारा योनिरस, त्याची लाळ, या सगळ्याने तो सर्वच भाग ओला झाला होता. तिला एका पाठोपाठ एक किती वेळा कामपूर्ती झाली याची गणतीच नाही.

“बास! आता तू मला मा‍झ्यात हवायस.” रेखाने विव्हळतच सांगितले.

तिच्या त्या आर्जवी स्वरांमुळे, उतान स्तनांमुळे आणि बेभान करणाऱ्या तिच्या योनिरसाच्या गंधामुळे विश्वासचे शिश्न केव्हाच पुन्हा ताठरले होते. त्याने एका झटक्यात आपले शिश्न तिच्या ओल्या योनित घुसवले.

दोन्ही शरीराची एका लयीत हालचाल होऊ लागली. हळूहळू हालचालीचा वेग वाढला. ती मोठमोठ्याने विव्हळू लागली. त्या बरोबर त्याच्याही तोंडातून आनंदाचे आवाज बाहेर पडू लागले. तिच्या हाताची नखं त्याच्या पाठीवर रूतली होती.

तो तिचे स्तन आवेगाने चोखत होता आणि याच वेगवान लयीत होणार्‍या हालचालींमध्ये एकदम तो परमोच्च बिंदू आला जेव्हा त्याने आपले सगळे वीर्य तिच्या योनिमार्गात सोडले.

तिने तिच्या ४५ वर्षांच्या आयुष्यात आणि त्याने त्याच्या २८ वर्षांच्या आयुष्यात एवढा पराकोटीचा कामपूर्तीचा आनंद कधीच अनुभवला नव्हता. यात गोवा, दारू यांचा परिणाम होताच पण त्याहून जास्त त्यांच्या सासू-जावई या नात्याचा परिणाम जास्त होता.

आपल्या सुंदर, मादक सासू सोबत आणि आपल्या देखण्या जावया सोबत संभोग करण्याचा आनंद कोटींमध्ये एकाला मिळतो. समाजाने ठरवलेल्या नात्यांच्या बंधनांच्या पलीकडे ‘एक ही लाईफ है’ म्हणत रेखा आणि विश्वास यांनी हा आनंद मिळवला होता.

त्या लक्झरी स्यूइटच्या लॉन्जमध्ये एका सोफ्यावर कल्पना नग्नावस्थेत गाढ झोपली होती. तर समोरच्या सोफ्यावर तिची आई रेखा आणि तिचा नवरा विश्वास नग्नावस्थेत एकमेकांच्या बाहुपाशात झोपले.

सकाळी कल्पनाला जाग आली तेव्हा ती त्यांच्या गोव्यातल्या फाईव स्टार हॉटेलच्या लक्झरी स्यूइटच्या लॉन्जमध्ये पूर्ण नग्न अवस्थेत सोफ्यावर होती. त्या समोरच्या बाजूला असणार्‍या दुसर्‍या सोफ्यावर तिचा नवरा विश्वासही नग्न अवस्थेत झोपलेला होता.

कल्पनाला काही क्षण काही कळेना की नक्की काय घडले. मग ती बराच वेळ आठवायचा प्रयत्न करत होती की आदल्या रात्री नेमके काय घडले. ती, विश्वास आणि तिची आई रेखा तिघेही उत्तम जेवले आणि नंतर बराच वेळ दारू पीत बसले होते इथपर्यंत तिला स्पष्ट आठवत होत्या गोष्टी. पण नंतर तिने विश्वासचे शिश्न तोंडात घेतल्याचे तिला पुसटसे आठवत होते.

त्या वेळी आपली आई कुठे होती? आपण आपल्या आईसमोरच हे करत होतो का? या विचाराने तिचा चेहरा गोरामोरा झाला. शरमेने मान खाली गेली. आईच्या खोलीचा दरवाजा बंद होता. कल्पनाने विश्वासला झोपेतून उठवले.

तो डोळे चोळत उठला. नेमके आपण कुठे आहोत, काय करतोय हे समजायला काही क्षण गेले आणि मग एकदम आदली रात्र आठवली. त्याने घाबरून आजूबाजूला बघितले.

आपली सासू आणि आपण काल रात्री इथेच संभोग केला हे आठवले. त्यानंतर आपण इथेच झोपून गेलो, हेही आठवून त्याला दरदरून घाम फुटला. आपल्या बायकोला हे सगळे समजले तर काय या विचाराने त्याला आता काय करावे समजेना. पण कल्पनाला या सगळ्याची पुसटशीही कल्पना नव्हती.

“पटकन आत खोलीत चल आणि कपडे घाल, आई बाहेर यायच्या आत.” कल्पनाने त्याला सांगितले.

विश्वासने मनातल्या मनात सुटकेचा निश्वास सोडला. जमिनीवर पडलेले आपापले कपडे घेऊन दोघे पटकन आपल्या बेडरूममध्ये गेले.

“आपण काल रात्री नक्की काय केले?” बेडरूममध्ये येताच कल्पनाने विचारले. तिच्या प्रश्नावर विश्वास चमकला.

“म्हणजे?” तिची नजर टाळून त्याने प्रतिप्रश्न केला.

“आपण तिघे काल बाहेर एकत्र होतो, दारू पीत होतो आणि त्यानंतर मला तुला डायरेक्ट ब्लो जॉब दिला तेच आठवतेय पण त्यानंतरचे तर काहीच नाही.”

“हो खरंय, कालची रात्र फारच सुंदर गेली!” विश्वासने हसून उत्तर दिले.

“विश्वास गंमत करू नकोस, मला सांग आपण मा‍झ्या आईसमोरच सुरू झालो?”

“आपण नाही, तू सुरू झालीस. तू तुझ्या आईला किस केलेस आणि मग मला आलेल्या इरेक्शनमुळे तू टर्न ऑन होऊन मला ब्लो जॉब देऊ लागलीस.” विश्वासने सगळे खरं ते सांगितले.

“मी आणि आईकडे बघून तुला इरेक्शन आले?” कल्पनाने थक्क होत म्हणले, “केवढा डीस्गस्टिंग आहेस तू, पर्व्हर्ट.”

“मी? तू तुझ्या आईला फ्रेंच किस दिलास आणि मी पर्व्हर्ट? मा‍झ्या सेक्सी बायकोकडे बघून मला इरेक्शन आले, यात माझी काय चूक?” विश्वास रागाने म्हणाला, “आई असतानाही तुझा स्वत:वर ताबा राहला नाही आणि तू माझी पॅन्ट काढलीस.”

“आय अॅम सॉरी.” कल्पनाने शरमेने मान खाली घातली, “मला तुझ्यावर चिडायचे नव्हते. मला माहीत आहे तुझी काही चूक नाही, पण बहुतेक पोटात दारू गेल्यावर माझा ताबा राहला नाही.”

“इट्स ओके.” विश्वास तिच्या जवळ गेला. आणि आपल्या हाताने तिची हनुवटी धरून चेहरा वर केला.

“इट्स नॉट ओके! आई काय विचार करत असेल आत्ता?” कल्पना रडवेली झाली होती.

“आई समाधानी असेल.” विश्वासने ठामपणे सांगितले.

“समाधानी?”

“म्हणजे आपली मुलगी तिच्या नवऱ्याबरोबर खुश आहे, हे बघून कोणत्या आईला समाधान वाटणार नाही?” विश्वासने सावरा सावर केली.

“हं. ते आहेच.” कल्पना हलकेच म्हणाली. पण आपण आपल्या नवऱ्याला ब्लो जॉब देत असताना बघून आपल्या आईला समाधान मिळाले, या विचाराने तिला आत कुठे तरी एक चावट सुख मिळाले. तिच्या अंगावर शहारा आला.

अजूनही दोघे नग्न अवस्थेतच होते. तिच्या अंगावरचा शहारा त्याला दिसला. त्याने तिला जवळ ओढले. त्याचे शिश्न ताठर झालेच होते. दोघे बिलगल्यावर त्याचे शिश्न तिच्या योनिच्या वरच्या भागाला घासले गेले.

तिच्या सर्वांगातून एक आनंदाची लहर गेली. पुढच्या काही क्षणातच विश्वासने कल्पनाला बेडवर पालथी आडवी केली आणि त्याने तिच्या योनित मागून आपले शिश्न खुपसले.

“आहऽऽऽ विश्वास, अजून जोरातऽऽऽ! फक मीऽऽऽ!” कल्पना आनंदाने ओरडली. तिचा आवाज खोली बाहेर गेला असणार पण त्या क्षणी तरी तिने चिंता केली नाही.

तिच्या त्या चित्कारण्यामुळे अजूनच उत्तेजित होत विश्वास मनमुरादपणे तिला झवू लागला. थोडासा पुढे झुकून तो एका हाताने तिचे स्तन चोळत होता, तर दुसर्‍या हाताने तिचा मदनबिंदू कुरवाळत होता. कल्पना कामसुखाच्या परमोच्च शिखरावर होती.

का कुणास ठाऊक तिच्या मनाने अशी कल्पना केली की तिची आई आत्ता खोलीत आहे आणि त्यांच्या दोघांच्या या संभोग कृतीकडे बघताना स्वत: हस्तमैथुन करत आहे.

ही प्रतिमा कल्पनाच्या बंद डोळ्याआड आल्यावर लज्जा वाटण्या ऐवजी तिची योनी कामरसाने अधिकच ओली झाली. पुढच्या अवघ्या काही मिनिटांत त्याने त्याचे वीर्य तिच्या योनित सोडले.

कामपूर्तीच्या अगदी अंतिम टप्प्यात असलेल्या कल्पनाच्या योनित आलेल्या त्या उबदार वीर्याने तिची अखेर कामपूर्ती झाली. गोव्यातला पुढचा दिवस असा काही सुरू होईल, असा विचारही त्या दोघांनी केला नव्हता. दोघेही दमून बेडवर कोसळले.

गोवा ट्रीप

विश्वास आणि कल्पना यांचे लग्न होऊन आता २ वर्षं झाली. दोघे एकत्र कॉलेजमध्ये शिकत असतानाच प्रेमात पडले आणि मग त्यांनी लग्न करायचे ठरवले. कॉलेज झाल्या झाल्या दोघांनाही चांगल्या नोकऱ्या लागल्या होत्या. लग्नानंतर दोघेही आपल्या नोकरी निमित्त मुंबईहून पुण्यात येऊन स्थायिक...

गोवा ट्रीप भाग : २

कल्पना आणि विश्वासच्या कामांमुळे त्यांचा अनेक देशांतल्या लोकांशी संपर्क येत असे. एकुणात त्यांचे मित्रमंडळीही कॉस्मोपॉलिटिन होते. त्यामुळे असा गालाचा मुका घेण्याची दोघांनाही सवय होती. त्यामुळे आत्ताची विश्वासची कृती नेहमीचीच असली तरी घडल्या घटनेच्या आणि संभाषणाच्या...

गोवा ट्रीप भाग : ४

"कल्पना, विश्वास!" खोलीच्या बाहेरून रेखाचा आवाज आला, "उठलात का? ब्रेकफास्टसाठी जाऊयात का?" "हो आई, आलोच २ मिनिटात." कल्पना उत्तरली. दोघेही कपडे घालून हॉटेलच्या रेस्तराँमध्ये गेले. तिथला अतिशय चविष्ट ब्रेकफास्ट खाताना कोणीच कोणाशी खुलेपणे बोलेना. तेव्हा हे अवघडलेपण दूर...

गोवा ट्रीप भाग : ५

"मी आता जरा थोडा वेळ समुद्रात पोहून येतो." विश्वास म्हणाला. त्याने आपल्या अंगातला टी-शर्ट काढून खुर्चीत ठेवला. आपली हाफ पॅन्ट सुद्धा काढली. आतल्या स्विमिंग ट्रंकवर तो समुद्राच्या दिशेने निघून गेला. रेखा आणि कल्पना दोघीच उरल्या तिथे. रेखाने विश्वासवरून नजर काढून आता...

गोवा ट्रीप भाग : ६

गोव्यातले सगळे दिवस कसे गेले समजलेच नाही. खाणे-पिणे, हुक्का, समुद्रात मनसोक्त डुंबणे आणि सोबतच कल्पना, विश्वास आणि रेखा यांच्या नात्यांत आलेला एक खास मोकळेपणा. आपल्या आयुष्यात आपण एकाच वेळी बायको आणि तिची कमालीची आकर्षक आई यांच्याबरोबर गोव्यात धमाल करू, हा विश्वासने...

गोवा ट्रीप भाग : ७

दोघांनी रसरसून चुंबन घेतल्यावर मग ते दोघे मिळून कल्पनाच्या योनिला चोखू लागले. त्यांची जीभ तिच्या योनिच्या पाकळ्यांवरून फिरत होती, मध्येच कधी योनित आत जात होती, त्यांचे ओठ कल्पनाच्या मदनबिंदूला रगडत होते आणि मध्ये मध्ये ते आपापसातही चुंबन घेत होते, एकमेकांच्या जीभा...

गोवा ट्रीप भाग : ८

कसिनो ब्लू लगून हा एक उंची कसिनो होता. विश्वासने आज एक खास लिमोझिन बुक केली होती कसिनोला न्यायला आणि परत आणायला. दरवाज्यावर एक काळ्या टी-शर्ट मधला आडदांड बाउन्सर उभा होता. डोळ्यांला काळा गॉगल आणि कानात ब्लूटूथ हेडफोन्स. लिमोझिन येताच तो अदबीने पुढे झाला आणि त्याने...

error: नका ना दाजी असं छळू!!