गोवा ट्रीप भाग : ८

कसिनो ब्लू लगून हा एक उंची कसिनो होता. विश्वासने आज एक खास लिमोझिन बुक केली होती कसिनोला न्यायला आणि परत आणायला. दरवाज्यावर एक काळ्या टी-शर्ट मधला आडदांड बाउन्सर उभा होता. डोळ्यांला काळा गॉगल आणि कानात ब्लूटूथ हेडफोन्स.

लिमोझिन येताच तो अदबीने पुढे झाला आणि त्याने दरवाजा उघडला. विश्वास, कल्पना आणि रेखा तिघेही गाडीतून बाहेर आले. विश्वासने बाउन्सरला मोबाईलवर असणारी पावती दाखवली. त्यानेही तत्परतेने स्कॅनर काढून त्यावरचा क्यूआर कोड स्कॅन केला.

“वेलकम टू कसिनो ब्लू लगून, मिस्टर विश्वास.” कोड स्कॅन झाल्यावर बाउन्सर म्हणाला आणि त्याने दरवाज्याकडे हात केला.

तिथल्या त्याच्या सहकाऱ्याने पटकन दरवाजा उघडला आणि कल्पना आणि रेखाला एकेका बाजूला घेत त्यांच्या कमरेत हात घालून विश्वासने त्या कसिनोमध्ये प्रवेश केला.

“वेलकम सर!”

एक वेट्रेस ड्रिंक्स घेऊन पुढे आली. इथल्या सगळ्या वेट्रेस अत्यंत सुंदर तर होत्याच पण जेवढे छोटे कपडे घालणे शक्य असेल तेवढे त्यांनी घातले होते. स्तनाग्रे आणि योनिरेषा सोडून फार काही झाकलेले नव्हते. डोक्यावर सशाचे कान असणारे हेअरबँड्स लावलेले होते. कोणी आशियाई तर कोणी युरोपीय तर इतर काही भारतीय आणि आफ्रिकी वंशाच्या वेट्रेस होत्या.

समोर आलेल्या गोरीपान कांती आणि सोनेरी केस असणार्‍या वेट्रेसच्या हातातल्या ट्रे मध्ये उंची शॅम्पेन होती. कल्पना आणि रेखाने एकेक ग्लास उचलला.

“आय विल टेक स्कॉच, ऑन द रॉक्स.” विश्वासने त्या वेट्रेसला फर्मावले.

“वेलकम!” एका प्रसन्न मुद्रेच्या पन्नाशीतल्या माणसाने तिघांचे स्वागत केले. कल्पना, रेखाकडे बघून म्हणाला, “लव्हली लेडीज, वेलकम टू द बेस्ट कसिनो इन गोवा!” तो तिथला मुख्य मॅनेजर असावा, “या इकडे, तुम्ही बुक केल्यानुसार टेबल रिझर्व्ह केलेय.”

तिघेही त्याच्या पाठोपाठ गेले. एक खास टेबल राखून ठेवलेले होते. दोन उंच स्टुलांवर दोघी बसल्या. समोर हातात पत्ते घेऊन डीलर उभा होता.

“सर, आपण चिप्स घेऊन येऊया?”

विश्वासने होकारार्थी मान हलवली. दोघे एका काउंटरपाशी गेले. विश्वासने बरेच पैसे या दिवसासाठी राखून ठेवले. सोबत आणलेल्या पैशाच्या गड्ड्या त्याने काउंटरवर ठेवल्या. त्या बदल्यात तिथल्या माणसाने विश्वासकडे चिप्सची पिशवी दिली.

“एन्जॉय द गेम!” असे म्हणून मॅनेजर निघून गेला.

विश्वास टेबलपाशी येऊन बसला. अजून तिघे टेबलवर येऊन बसलेले होते. ते तिघे आणि विश्वास असे चौघे खेळू लागले. पण विश्वासच्या दोन्ही बाजूंना दोन बेहद सुंदर स्त्रिया बसलेल्या होत्या.

टेबलवरच्या इतर खेळाडूंची नजर त्यांच्या सर्वांगावरून फिरत होती. डीलरला खरं तर असे सौंदर्य सवयीचे. पण त्याच्याही नजरेतून या दोघी सुटल्या नाहीत.

डीलरने पत्त्यांचा गठ्ठा रेखाच्या पुढ्यात ठेवला.

“कट.” तो म्हणाला.

रेखाने साधारण निम्मे पत्ते उचलले. ते बाजूला ठेवून डीलरने सफाईने सगळ्यांना पत्ते वाटले. सगळ्यांनी सुरूवातीचे टेबल लावले, म्हणजे डावात राहण्यासाठी काही चिप्स लावायला लागतात त्या लावल्या. पहिल्या खेळाडूने बोली वाढवली. एक खेळाडू मात्र मागे हटला. बाकी सगळ्यांनी बोली वाढवत खेळत राहायचे ठरवले.

“शो.” सगळ्यात शेवटी डीलरने सांगितले. त्यावर पत्ते उघड झाले.

“फ्लश!” विश्वास खुश होऊन ओरडला!

पहिला डाव तो जिंकला होता. कल्पना आणि रेखाने टाळ्या देत सगळ्या चिप्स गोळा केल्या. विश्वासने आपल्या स्कॉचचा एक दीर्घ घोट घेतला. पानं वाटली गेली. टेबल लावले गेले. रेखा खाली झुकली आणि तिने विश्वासच्या गालावर ओठ टेकवले.

“ऑल द बेस्ट, डार्लिंग!” ती मादकपणे म्हणाली. मग कल्पना थोडीच मागे राहणार? तिनेही तेच केले. विश्वास उत्तेजित झाला. त्याने बोली वाढवली. डाव खेळले गेले.

“फुलहाउस!” विश्वास पुन्हा ओरडला. हाही डाव तो जिंकला होता. त्याने दोघींना आपल्या जवळ खेचले आणि त्यांच्या ओठांचे रसरसून चुंबन घेतले. डाव हारणाऱ्या इतर खेळाडूंना त्यांचे पराभूत होणे अधिकच झोंबले. एका पाठोपाठ डाव लावले गेले.

“स्ट्रेट फ्लश!”

“फोर ऑफ अ काइंड!”

“टू पेअर्स!”

“रॉयल फ्लश! वूहूऽऽऽ!”

विश्वास जिंकतच गेला. प्रत्येक वेळी जिंकल्यानंतर तो उठून कल्पना आणि रेखाचे चुंबन घेत होता. ‘या मा‍झ्या लकी चार्म आहेत’ असे म्हणत होता.

भरपूर मालामाल होऊनच तिघे टेबलवरून उठले आणि त्यांनी आपला मोर्चा स्लॉट मशीन्स कडे वळवला. आता कल्पना आणि रेखा दोघी बसल्या स्लॉट मशीन्सवर पहिल्या काही फटक्यातच त्यांना जॅकपॉट लागले.

तिघेही आनंदाने वेडे झाले! आपल्या नशीबात हे काय सुरू आहे? या विचाराने थक्क झाले होते. सगळ्या चिप्स त्यांनी काउंटरवर नेऊन दिल्या आणि आणली होती त्याच्या पाचपट रोकड कमावून तिघे कासिनोतून बाहेर आले.

स्कॉचचे किती ग्लास विश्वासने रिचवले होते काय माहीत. रेखा, कल्पनानेही शॅम्पेन आणि कॉकटेल्सचा मनसोक्त आस्वाद घेतला होता. लिमोझिनचा दरवाजा उघडणाऱ्या कसिनोच्या बाउन्सरच्या हातावर विश्वासने घसघशीत बक्षिसी ठेवली आणि तिघे आत बसले.

दरवाजा बंद होताच कल्पना एकदम गुडघ्यावर बसली आणि हसत खिदळत ती विश्वासच्या गुडघ्यांमध्ये आली. ती काय करत आहे हे कळायला कोणत्या आकाशवाणीची गरज नव्हती.

विश्वासने अजिबात वेळ न दवडता आपले ताठर शिश्न बाहेर काढले. आणि दुसर्‍या हाताच्या बोटाने रेखाला जवळ यायची खूण केली. रेखा कळ दाबावी तशी आपल्या जागेवरून उठून विश्वासच्या शेजारी बसली आणि तिने आपले ओठ विश्वासच्या ओठांवर टेकवले.

कल्पनाने विश्वासचे शिश्न तोंडात घेऊन चोखायला सुरूवात केली होती. विश्वास आवेगाने रेखाचे मोठे स्तन चुरडत होता. तिच्या ऑफ शोल्डर गाऊनमधून त्याचा हात गाडी सहज तिच्या स्तनाग्रांपाशी पोहोचला होता.

त्याने आता एक हात कल्पनाच्या डोक्यावर ठेवला. तिने केसांना लावलेला ब्रूच त्याने काढून टाकला. त्याबरोबर तिचे काळेभोर रेशमी केस सुटले आणि तिच्या उघड्या पाठीवर पसरले.

विश्वास अजूनच उत्तेजित झाला. एका हाताने कल्पनाचे डोके धरून ते मागे पुढे करायला तो हातभार लावत होता तर दुसरा हात आता रेखाच्या योनिपाशी पोहोचला होता. रेखाने आधीच आपली आतली चड्डी काढून टाकल्याने विश्वासच्या बोटांचा थेट स्पर्श रेखाच्या योनिच्या पाकळ्यांना झाला.

“तुला माहीतच नाही की आपण तिघे असे असावे, हे स्वप्न मी किती वेळा रंगवलेय!” रेखा उत्तेजित आवाजात म्हणाली.

“हे सगळेच स्वप्नवत आहे!” विश्वास म्हणाला.

स्वप्नवत तर होते हे! आपली बायको आणि सेक्सी सासू यांच्याबरोबर प्रचंड पैसे कमावल्यानंतर लिमोझिनमध्ये बसून थ्रीसम करणे, हे स्वप्नवत नाही तर काय?

थोड्या वेळाने विश्वासने कल्पनाच्या तोंडातून आपले शिश्न बाहेर काढले आणि आता रेखाला ते चोखायला फर्मावले. कल्पनाच्या तोंडातल्या रसांनी भरलेले विश्वासचे ताठर शिश्न रेखाने आनंदाने आपल्या तोंडात घेतले.

एका बाजूला ते चोखताना ती हाताने विश्वासच्या गोट्यांना कुरवाळत होती. विश्वासच्या बोटांनी आता कल्पनाच्या योनिचा ताबा घेतला होता. दोघींकडून मनसोक्त ब्लो जॉब घेतल्यावर आता विश्वासने दोघींना ओणवं होऊन उभं राहायला सांगितले.

गाडीच्या सीटवर कोपर टेकवून आणि जमिनीवर गुडघे टेकवून एकमेकींचे चुंबन घेत दोघी शेजारी शेजारी उभ्या राहिल्या. दोघींची नितंब अगदी बरोबर उंचीला आली होती. विश्वास आधी कल्पनामध्ये मागून शिरला. उजव्या हाताला असणार्‍या रेखाच्या योनित त्याने बोटं घातली आणि दोघींना एकाच वेळी सुख देऊ लागला.

थोड्या वेळाने हेच त्याने उलटं केले. या वेळी रेखाच्या योनित शिश्न आणि कल्पनाच्या योनित बोटं घुसवली. वेगाने दोन्ही आतबाहेर करत दोघींना सुख देऊ लागला.

दोघी आनंदाने विव्हळत होत्या. चित्कारत होत्या, एकमेकींना चाटत होत्या, मध्येच एकमेकींचे स्तन चुरडत होत्या. विश्वासही आपला दुसरा हात वापरून त्या दोघींना उत्तेजित करत होता. अधून मधून त्यांच्या गोऱ्या गोल नितंबांना चापट्या मारत होता. त्या दोघी आनंदाने किंचाळत होत्या.

कल्पना आणि रेखा या मायलेकींना प्रचंड कामपूर्ती दिल्यानंतर आता अखेर तो क्षण आला जेव्हा विश्वासला कामपूर्ती होणार होती. त्याने आपले ताठर शिश्न रेखाच्या योनितून बाहेर काढले आणि त्याचे वीर्य त्या दोघींनी आपल्या तोंडात घ्यावं असे सुचवले.

नाही म्हणण्याचा प्रश्नच नव्हता. दोघींनी दोन बाजूंनी शिश्न चाटत मग शिश्नाचे तोंड अर्धे अर्धे आपल्या तोंडात घेतले. हे करताना अर्थातच त्यांचे ओठ, त्यांच्या जीभा एकमेकींसोबत रगडल्या गेल्या.

ते दृश्य बघितल्यावर तर अजून एक क्षणही रोखून धरणे आता विश्वासला शक्य नव्हते. त्याने त्याचे वीर्य दोघींच्या तोंडात सोडले. दोघींची तोंड भरून गेली आणि गालावरून ओघळ वाहू लागले. पण रेखा ही मोठी तयारीची बाई होती.

तिने आपल्या तोंडातले विश्वासचे सगळे वीर्य एका दमात गिळून तर टाकलेच पण कल्पनाच्या गालाला चाटत तेही साफ केले. त्याची परतफेड कल्पनाने रेखाच्या स्तनांवर पडलेले वीर्य चाटून केली.

दक्षिण गोव्यातून उत्तर गोव्यातल्या हॉटेलवर जायचा जवळपास तासभराचा तो लिमोझिनमधला प्रवास केवळ अविस्मरणीय झाला. गाडी हॉटेलपाशी पोचली तेव्हा तिघेही पुन्हा कपडे घालून उतरले.

दारूची धुंदी असल्याने थोडे लडखडत, खिदळत तिघे हॉटेलात गेले. संध्याकाळी इथून निघताना कोणाला कळणार नाही, याची काळजी घेत विश्वास कल्पना, रेखाच्या अंगावरून हात फिरवत होता.

पण आता मात्र अगदी सहजपणे खुलेआम तो त्यांचे नितंब दाबत, मध्येच स्तनांना कुरवाळत चालत होता. त्याही त्याच्या जांघांना अधून मधून स्पर्श करत चालत होत्या.

तिघेही त्यांच्या लक्झरी स्युइटमध्ये पोहोचले तेव्हा पुढच्या काही क्षणातच पुन्हा नग्न झाले आणि रात्रभर एकमेकांशी संभोग करत राहिले. गोव्यातल्या त्या शेवटच्या रात्री त्यांनी एकत्र किती शरीरसुख मिळवले याची काही गणतीच नाही. ते तिघेही नग्नावस्थेत एकमेकांच्या अंगावर, कुशीत झोपी गेले.

गोवा ट्रीप

विश्वास आणि कल्पना यांचे लग्न होऊन आता २ वर्षं झाली. दोघे एकत्र कॉलेजमध्ये शिकत असतानाच प्रेमात पडले आणि मग त्यांनी लग्न करायचे ठरवले. कॉलेज झाल्या झाल्या दोघांनाही चांगल्या नोकऱ्या लागल्या होत्या. लग्नानंतर दोघेही आपल्या नोकरी निमित्त मुंबईहून पुण्यात येऊन स्थायिक...

गोवा ट्रीप भाग : २

कल्पना आणि विश्वासच्या कामांमुळे त्यांचा अनेक देशांतल्या लोकांशी संपर्क येत असे. एकुणात त्यांचे मित्रमंडळीही कॉस्मोपॉलिटिन होते. त्यामुळे असा गालाचा मुका घेण्याची दोघांनाही सवय होती. त्यामुळे आत्ताची विश्वासची कृती नेहमीचीच असली तरी घडल्या घटनेच्या आणि संभाषणाच्या...

गोवा ट्रीप भाग : ३

विश्वासला समजेना आता काय करायला हवे. त्याने कल्पनाला रोखण्याच्या आत तिने त्याचे शिश्न चोखायला सुरूवात देखील केली होती. तिथून आता उठून जायला हवे, असे रेखाला तिचे एक मन सांगत होते. पण दुसर्‍या मनाला ते पटत नव्हते. समोर जे दृश्य दिसत होते ते सोडवत नव्हते. ते बघून रेखाचा...

गोवा ट्रीप भाग : ४

"कल्पना, विश्वास!" खोलीच्या बाहेरून रेखाचा आवाज आला, "उठलात का? ब्रेकफास्टसाठी जाऊयात का?" "हो आई, आलोच २ मिनिटात." कल्पना उत्तरली. दोघेही कपडे घालून हॉटेलच्या रेस्तराँमध्ये गेले. तिथला अतिशय चविष्ट ब्रेकफास्ट खाताना कोणीच कोणाशी खुलेपणे बोलेना. तेव्हा हे अवघडलेपण दूर...

गोवा ट्रीप भाग : ५

"मी आता जरा थोडा वेळ समुद्रात पोहून येतो." विश्वास म्हणाला. त्याने आपल्या अंगातला टी-शर्ट काढून खुर्चीत ठेवला. आपली हाफ पॅन्ट सुद्धा काढली. आतल्या स्विमिंग ट्रंकवर तो समुद्राच्या दिशेने निघून गेला. रेखा आणि कल्पना दोघीच उरल्या तिथे. रेखाने विश्वासवरून नजर काढून आता...

गोवा ट्रीप भाग : ६

गोव्यातले सगळे दिवस कसे गेले समजलेच नाही. खाणे-पिणे, हुक्का, समुद्रात मनसोक्त डुंबणे आणि सोबतच कल्पना, विश्वास आणि रेखा यांच्या नात्यांत आलेला एक खास मोकळेपणा. आपल्या आयुष्यात आपण एकाच वेळी बायको आणि तिची कमालीची आकर्षक आई यांच्याबरोबर गोव्यात धमाल करू, हा विश्वासने...

गोवा ट्रीप भाग : ७

दोघांनी रसरसून चुंबन घेतल्यावर मग ते दोघे मिळून कल्पनाच्या योनिला चोखू लागले. त्यांची जीभ तिच्या योनिच्या पाकळ्यांवरून फिरत होती, मध्येच कधी योनित आत जात होती, त्यांचे ओठ कल्पनाच्या मदनबिंदूला रगडत होते आणि मध्ये मध्ये ते आपापसातही चुंबन घेत होते, एकमेकांच्या जीभा...

error: नका ना दाजी असं छळू!!