गोवा ट्रीप भाग : ५

“मी आता जरा थोडा वेळ समुद्रात पोहून येतो.” विश्वास म्हणाला.

त्याने आपल्या अंगातला टी-शर्ट काढून खुर्चीत ठेवला. आपली हाफ पॅन्ट सुद्धा काढली. आतल्या स्विमिंग ट्रंकवर तो समुद्राच्या दिशेने निघून गेला. रेखा आणि कल्पना दोघीच उरल्या तिथे.

रेखाने विश्वासवरून नजर काढून आता कल्पनाकडे बघितले आणि तिच्या लक्षात आले की ती आपल्याकडेच बघते आहे. कल्पनाच्या नजरेत भलतेच चावट भाव होते.

“माझा नवरा कपडे काढताना बघून तू टर्न ऑन झालीस का?” कल्पनाने खिदळत विचारले.

“आता तुझ्यापासून काय लपवणार गं!” काहीशी लाजत रेखा म्हणाली, “विश्वास फारच हँडसम आहे. शिवाय नेमाने तो जिम करतो, त्यामुळे तर तो फारच आकर्षक दिसतो.”

“खरंय. भरपूर व्यायाम करत असल्याने त्याचा स्टॅमिनापण खूप चांगला आहे,” कल्पना आठवून म्हणाली, “मला किती वेळा ऑरगॅझम्स येतात तरी तो सुरूच असतो.”

“मला माहीत आहे,” असे रेखा पटकन बोलून जाणार होती पण तिने स्वत:ला आवरले. पण आदल्या रात्रीच्या आठवणीने ती उत्तेजित झाली. आणि हे तिच्या चेहर्‍यावरून लगेचच समजले.

“काय गं,” कल्पनाच्या चेहर्‍यावर चावट भाव आले, “आम्हाला सेक्स करतानाची प्रतिमा डोळ्यांसमोर आल्याने ओली झालीस की काय?”

“हो मग काय! हे दृश्यच केवढं हॉट आहे!” रेखाने प्रांजळपणे कबूल केले.

“मा‍झ्या डोक्यात एक आयडिया आहे.”

“काय?”

“आज रात्री मी आमच्या खोलीचा दरवाजा उघडा ठेवेन. आम्ही सेक्स करताना तू हळूच दरवाजा उघडून आम्हाला बघू शकतेस आणि आम्हाला बघताना स्वत:ही आनंद घेऊ शकतेस!” शेवटच्या वाक्याला कल्पनाने डोळा मारला.

“तुला चालेल असे?”

रेखाच्या हृदयाची धडधड वाढली होती. आपली मुलगी आपल्याला तिचा आणि तिच्या नवऱ्याचा संभोग बघण्यासाठी बोलावते आहे हा विचारही केवढा अफाट होता.

पॉर्न सिनेमांत घडते तसले काहीतरी रेखाच्या आयुष्यात घडत होते. आदल्या रात्री कल्पनाने जेव्हा विश्वासचे शिश्न तोंडात घेतले तेव्हा ती किती उत्तेजित झाली होती हे तिला आठवले.

“मला चालेल? अगं मला तर फार आवडेल. मी मा‍झ्या नवऱ्याबरोबर सेक्स करताना माझी लाडकी आई कम फ्रेंड विथ बेनिफिट्स आमच्याकडे बघतेय, हे दृश्य फारच एक्सायटिंग आहे.”

कल्पनाच्या बोलण्यावर दोघी खिदळल्या. आपले विचार कुठे दौडत चाललेत, हे बघून रेखाच्या मनात काहीसे अपराधी भाव आले. ते ओळखून कल्पनाच पुढाकार घेऊन म्हणाली,

“आई डोंट वरी, व्हॉटेव्हर हॅपन्स इन गोवा, स्टेज इन गोवा!” कल्पनाच्या वाक्यावर रेखाला बरं वाटले.

रात्रीच्या जेवणात आज खास गोवा पोर्तुगीज पद्धतीचा बेत होता. विश्वासने खास स्पाईस रम ऑर्डर केली होती. ती अख्खी बाटली तिघांनी संपवली. विश्वासने वेटरला खूण केल्यावर वेटरने विश्वाससाठी खास स्कॉचचा ग्लास आणला. पाठोपाठ वेटरने पुढे येऊन उंची सिगार्सचा एक ट्रे पुढ्यात धरला.

“हे काय?” कल्पनाने आश्चर्याने विचारले.

“या मी मागवल्या आहेत, कोलंबियन सिगार, वन ऑफ द बेस्ट!” विश्वास उत्साहाने उद्गारला.

त्याने त्या ट्रे मधून सिगार उचलली, सिगार कटर घेऊन त्याचा बुंधा कापला आणि मग तोंडात धरून दाताखाली रगडली. वेटरने अदबीने लायटर घेऊन विश्वासची सिगार पेटवली. चार मोठे कश मारून भरपूर धूर झाला.

संध्याकाळी समुद्रात पोहून आल्यावर त्याने छान अंघोळ केली होती. आपल्या केसांना जेल लावून ते नीट मागे नेऊन बसवले होते. आजच्या जेवणासाठी त्याने साधाच पण उंची निळा शर्ट घातला होता.

त्याचे ते जेल लावून बसवलेले केस, तोंडात सिगार, हातात स्कॉचचा ग्लास आणि चेहर्‍यावर आत्मविश्वासाचे भाव पाहून तो त्या वेळी एखाद्या ताकदवान पण उंची इटालीयन माफियासारखा वाटत होता. रेखा आणि कल्पना अक्षरश: घायाळ झाल्या त्याच्याकडे बघून.

विश्वासला ते लक्षात आले. तो स्वत:शीच हसला. आज बायकोसोबत बेडमध्ये सर्व बाजूंनी सर्व पोझीशन्समध्ये संभोग करायचा आणि आजही बायको खूप दारू पिऊन झोपली तरी सासू असेलच, या विचाराने त्याच्या चेहर्‍यावर एक स्मित हास्य उमटले.

रेखा आणि कल्पनाला समजले नाही की त्याच्या डोक्यात काय विचार आहे, पण त्याने काही बिघडले नाही. त्या आत्ताच ओल्या झाल्या होत्या. जेवणे तर झालीच होती. सिगार संपवून, दारू संपवून तिघेही त्यांच्या लक्झरी स्यूइटमध्ये आले.

“गुड नाईट आई.” कल्पनाने आईच्या ओठांवर ओठ टेकवत तिचा निरोप घेत असल्याचे भासवले.

“गुड नाईट माय गर्ल.”

“गुड नाईट,” विश्वास रेखाच्या गालाचा मुका घ्यायला झुकला आणि हलकेच तिच्या कानात म्हणाला, “जागी राहा!”

“गुड नाईट विश्वास!” रेखाने हसून म्हणले.

कल्पना आणि रेखाने जे ठरवलेय ते विश्वासला माहीत नाहिये हे जाणवून रेखाला गंमत वाटली.

कल्पना आणि विश्वास रूममध्ये आले. कल्पनाने दरवाजा लोटला पण पूर्ण बंद नाही केला. ती खोलीत आल्या आल्या विश्वासने तिला आवेगाने जवळ ओढले. पण तिने हातानेच ‘इतक्यात नाही’ अशी खूण केली.

“मी आलेच.” असे म्हणून कल्पना बाथरूममध्ये गेली.

विश्वास आता अधीर झाला होता. त्याने खोलीतले दिवे मंद केले. आणि तो स्वत: नग्न होऊन आपल्या ताठ शिश्नाला कुरवाळत बेडवर पडला.

तेवढ्यात बाथरूममधून कल्पना बाहेर आली. तिने अंगावर एक तलम नाईटी घातली होती. त्या झिरझिरीत कापडातून तिचे गोल स्तन आणि त्यावरची कडक झालेली स्तनाग्रे स्पष्ट दिसत होती.

तिने खालीही काही घातले नव्हते त्यामुळे काळजीपूर्वक ट्रीम केलेले तिचे खालचे केस त्या पारदर्शक कापडातून त्या मंद प्रकाशातही सहज दिसत होते. तिने आपले केस मोकळे सोडून एक बाजूने पुढे घेतले होते.

कल्पना आणि तिची आई रेखा यांच्यात दिसण्यात काही प्रमाणात साम्य होते पण आत्ता विश्वासला कल्पना खूपच रेखासारखी भासत होती. त्याचे शिश्न धातुसारखे कडक झाले. नुसत्या दृष्यानेही आता त्यातून वीर्य गळेल की काय असे त्याला वाटले.

कल्पना सावकाश चालत त्याच्यापाशी आली आणि पुढे झुकून तिने विश्वासच्या गालावर ओठ टेकवले. मग हळूच त्याच्या मानेचा मुका घेतला. तो तिच्या ओठांकडे येऊ लागला पण तिने त्याला अजून थोडे प्रतीक्षेत ठेवायचे, असे ठरवून ती मागे झाली.

तिने त्याच्या गळ्यावरून खाली जाऊन त्याच्या छातीचा मुका घेतला. त्याच्या स्तनाग्रांना तिने हलकेच चाटले. आता एका हाताने ती हळूहळू त्याच्या शिश्नाला कुरवाळू लागली होती. डोळे बंद करून तो पूर्ण आनंद घेत होता.

कल्पनाने हलकेच दरवाज्याकडे नजर टाकली. दरवाजा थोडा उघडून आपली आई हे सगळे दृश्य बघते आहे, हे बघून ती समाधानाने हसली आणि विश्वासची स्तनाग्रे चोखू लागली.

हळूहळू ती खाली सरकली आणि तिने विश्वासचे ताठलेले शिश्न तोंडात घेतले. विश्वासची नजर बंद होती आणि तो या अनुभवाचा पुरेपूर आनंद घेत होता. कल्पनाचे डोके आता वेगाने वर खाली होऊ लागले. विश्वासला स्वर्गीय सुख मिळत होते.

त्याच्या शिश्नाभोवती जरी कल्पनाचे ओठ असले तरी त्याच्या बंद डोळ्याआड रेखाचे रूप होते. स्वत:ला आवरणे आता विश्वासच्या हातात नव्हते. अर्धा क्षण आधी अंदाज आल्यानेच कल्पनाने आपल्या तोंडातून शिश्न बाहेर काढले आणि ती विश्वासचे सगळे वीर्य आपल्या तोंडावर घ्यायला सज्ज झाली.

विश्वासच्या शिश्नातून पिचकारीसारखे उडालेले उबदार वीर्य कल्पनाच्या चेहर्‍यावर, ओठांवर आणि स्तनांवर पडले. आपल्या बोटांनी तिने सगळे पुसून घेत बोटं चाटली. सावकाशपणे ती उठली आणि तिने टिश्यू पेपरने स्वत:ला आणि विश्वासच्या लटक्या पडलेल्या शिश्नाला साफ केले.

विश्वासच्या छातीचा भाता अजूनही वरखाली होत होता. अर्थातच त्याला माहीत होते की स्वत:ला कामपूर्ती होईपर्यंत काय कल्पना त्याला सोडणार नव्हती. सावकाशपणे त्याचे लटकं शिश्न कुरवाळत कल्पना त्याच्या शेजारी बेडवर पडली.

“तुला एक गंमत सांगू?” कल्पना हलकेच त्याच्या कानात म्हणाली.

“हं?” विश्वासने विचारले.

“आत्ता आपल्याला बघत दरवाज्यात उभी राहून, आई स्वत:ला खुश करत आहे.” खालचा ओठ मुडपून तो हलकेच चावत कल्पना म्हणाली.

विश्वासच्या चेहर्‍यावर आश्चऱ्याचे भाव उमटले. नवऱ्याला ब्लो जॉब देणारी स्वत:ची मुलगी बघून उत्तेजित होणारी रेखा त्याच्या डोळ्यांसमोर आली.

त्याने स्वत:च्या मनातले उत्तेजित होणारे भाव रोखायचा कसोटीने प्रयत्न केला खरा, पण ज्या वेगात त्याचे शिश्न ताठरले, ते बघून त्याच्या मनातले सगळे कल्पनाला लक्षात आले. ती खुदकन हसली.

“मला माहीत होते की तू आईच्या विचाराने टर्न ऑन होतोस.”

“अगं नाही, म्हणजे असे काही नाही.”

विश्वासला काय बोलावे ते सुचेना. विश्वासचे कमालीचे ताठ शिश्न कल्पनाच्या हातात होते आणि ती शांतपणे त्यावरून हात फिरवत होती.

“श्श्श! इट्स ओके! माझी आई आहेच तशी हॉट! तू टर्न ऑन झाला नसतास तर मला तुझ्या पौरूषत्वावरच शंका आली असती.” कल्पनाने डोळे मिचकावत म्हणाली.

“खरंच?” विश्वासने आश्चर्याने विचारले.

आपण आपल्या सासूच्या विचाराने उत्तेजित होतो हे आपल्याला बायकोला चालतंय हे सगळे अनाकलनीय होते, स्वर्गवत होते त्याच्यासाठी. त्याचे ताठर शिश्न आता फुटेल की काय, असे वाटत होते, इतके कडक झाले होते.

“आता बोलण्यात वेळ नको घालवायला. मला घे लवकर. आईला आनंद देऊया.”

शेवटच्या तिच्या वाक्यावर तर विश्वास अजूनच उत्तेजित झाला. त्याच्या सर्वांगावर शहारा आला. त्याने एका झटक्यात कल्पनाला पालथे केले आणि तिची कंबर धरून तिला थोडे उचलले. आपले कडक शिश्न त्याने एकदम तिच्यात मागून घुसवले.

एकाच वेळी थोडीशी वेदना आणि प्रमाणाबाहेर सुखाची लहर कल्पनाच्या अंगातून गेली. एक हात तिच्या कमरेवर ठेवून दुसर्‍या हातात विश्वासने कल्पनाचे केस पकडले. मागून संभोग करत असताना त्याने मुठीत पकडलेले घट्ट केस यामुळे तिची मान वर झाली.

हे काहीसे वेदनादायी होते तिच्यासाठी हे खरं, पण त्या वेळी त्या वेदनेतून, त्याच्या त्या परिस्थितीचा बॉस असल्यासारख्या वागण्याने ती अधिकाधिक उत्तेजित होत होती. तो गुरासारखा वेगाने आपले शिश्न तिच्या आत बाहेर करत होता.

त्याने हे करतानाच दरवाज्याकडे नजर टाकली. संपूर्ण नग्नावस्थेत असणारी त्याची सासू वेगाने एका हाताने आपल्या मदनबिंदूला चोळत होती आणि काही वेळात अगदी एकाच क्षणी विश्वास, कल्पना आणि रेखा तिघांनाही कामपूर्ती झाली.

बघण्याचा आनंद घेत, स्वत:लाही तृप्त करून रेखा आपल्या खोलीत निघून गेली. गोव्यातून निघण्याआधी याहून अधिक काही घडणार आहे? या विचारांत तिघेही कधीतरी झोपून गेले.

गोवा ट्रीप

विश्वास आणि कल्पना यांचे लग्न होऊन आता २ वर्षं झाली. दोघे एकत्र कॉलेजमध्ये शिकत असतानाच प्रेमात पडले आणि मग त्यांनी लग्न करायचे ठरवले. कॉलेज झाल्या झाल्या दोघांनाही चांगल्या नोकऱ्या लागल्या होत्या. लग्नानंतर दोघेही आपल्या नोकरी निमित्त मुंबईहून पुण्यात येऊन स्थायिक...

गोवा ट्रीप भाग : २

कल्पना आणि विश्वासच्या कामांमुळे त्यांचा अनेक देशांतल्या लोकांशी संपर्क येत असे. एकुणात त्यांचे मित्रमंडळीही कॉस्मोपॉलिटिन होते. त्यामुळे असा गालाचा मुका घेण्याची दोघांनाही सवय होती. त्यामुळे आत्ताची विश्वासची कृती नेहमीचीच असली तरी घडल्या घटनेच्या आणि संभाषणाच्या...

गोवा ट्रीप भाग : ३

विश्वासला समजेना आता काय करायला हवे. त्याने कल्पनाला रोखण्याच्या आत तिने त्याचे शिश्न चोखायला सुरूवात देखील केली होती. तिथून आता उठून जायला हवे, असे रेखाला तिचे एक मन सांगत होते. पण दुसर्‍या मनाला ते पटत नव्हते. समोर जे दृश्य दिसत होते ते सोडवत नव्हते. ते बघून रेखाचा...

गोवा ट्रीप भाग : ४

"कल्पना, विश्वास!" खोलीच्या बाहेरून रेखाचा आवाज आला, "उठलात का? ब्रेकफास्टसाठी जाऊयात का?" "हो आई, आलोच २ मिनिटात." कल्पना उत्तरली. दोघेही कपडे घालून हॉटेलच्या रेस्तराँमध्ये गेले. तिथला अतिशय चविष्ट ब्रेकफास्ट खाताना कोणीच कोणाशी खुलेपणे बोलेना. तेव्हा हे अवघडलेपण दूर...

गोवा ट्रीप भाग : ६

गोव्यातले सगळे दिवस कसे गेले समजलेच नाही. खाणे-पिणे, हुक्का, समुद्रात मनसोक्त डुंबणे आणि सोबतच कल्पना, विश्वास आणि रेखा यांच्या नात्यांत आलेला एक खास मोकळेपणा. आपल्या आयुष्यात आपण एकाच वेळी बायको आणि तिची कमालीची आकर्षक आई यांच्याबरोबर गोव्यात धमाल करू, हा विश्वासने...

गोवा ट्रीप भाग : ७

दोघांनी रसरसून चुंबन घेतल्यावर मग ते दोघे मिळून कल्पनाच्या योनिला चोखू लागले. त्यांची जीभ तिच्या योनिच्या पाकळ्यांवरून फिरत होती, मध्येच कधी योनित आत जात होती, त्यांचे ओठ कल्पनाच्या मदनबिंदूला रगडत होते आणि मध्ये मध्ये ते आपापसातही चुंबन घेत होते, एकमेकांच्या जीभा...

गोवा ट्रीप भाग : ८

कसिनो ब्लू लगून हा एक उंची कसिनो होता. विश्वासने आज एक खास लिमोझिन बुक केली होती कसिनोला न्यायला आणि परत आणायला. दरवाज्यावर एक काळ्या टी-शर्ट मधला आडदांड बाउन्सर उभा होता. डोळ्यांला काळा गॉगल आणि कानात ब्लूटूथ हेडफोन्स. लिमोझिन येताच तो अदबीने पुढे झाला आणि त्याने...

error: नका ना दाजी असं छळू!!