लावण्यवती भाग : ५

नक्की काय होतंय हे त्याला कळतच नव्हतं. नकळत त्याचे हात तिच्या नितंबांवरून दूर होऊन त्याच्या मानेवर गेले. आता त्याला सुख सहन होईना. तसं तर अजून तिच्या ओठाचा स्पर्शच अजून त्याच्या लिंगाला झाला नव्हता. त्याच्या लिंगाच्या मुखाला जोडलेल्या शिरेवर आपली जीभ टेकवत ती लिंगाच्या मुळाकडे अगदी सावकाश सरकू लागली. त्याच्या लिंगाच्या प्रत्येक कणाला तिच्या जि‍भेचा स्पर्श होतं होता.

किती तरी वेळ तिची जीभ वरून खाली आणि खालून वर फिरत होती आणि तो त्या आवेगात तिची कंबर, तिचे नितंब अक्षरश: चोळामोळा करत होता.

शेवटी तिने त्याचं गरम झालेलं मोठंच्या मोठं लिंग तोंडात घेतलं आणि चोखायला सुरवात केली. ते एवढं जाड होतं की तिच्या गालांचे स्नायू दुखायला लागले. ओठ दोन्ही कोपर्‍यांतून फाटतात की काय असं तिला वाटू लागलं.

त्याने डोळे मिटून घेतले. त्याला असह्य होऊ लागलं. घट्ट चोखून धरत तिने लिंग आणखी आत ढकललं. लिंगाचं टोक अगदी तिच्या घशात टेकेपर्यंत. तरीही त्याचं अर्धे अधिक लिंग तिच्या तोंडाबाहेरच होतं. तिथे आपल्या हाताच्या मुठी आवळत ती वरखाली हलवू लागली आणि डोकंही पुढे मागे करत त्याच लिंग चोखू लागली.

तो विव्हळत होता, जोरजोरात तिच्या नितंबांवर फटकारे लगावीत होता. ती हसत हसत तिचं काम करत होती. त्याच लिंग धडाधड तिच्या नरड्यात आघात करत होतं आणि त्यामुळे तिच्या डोळ्यांतून अश्रुच्या धारा वाहू लागल्या होत्या.

त्याचं लिंग आणि तिची हनुवटी तिच्या लाळेने ओली झाली होती. तरीही ती थांबायला तयारच नव्हती. त्याने दोन्ही हातांनी तिची कंबर गच्च आवळून धरली होती. त्याला उत्तेजना असह्य झाल्याने त्याने तिची कंबर जोरात चुरगळली आणि कमरेच्या दोन्ही बाजूंना तिला जोरदार चिमटे बसले.

“आऽऽऽऽ ईऽऽऽऽ गंऽऽऽऽऽऽ!!” ती जोरात किंचाळली.

“हळूऽऽऽऽ ना गाढवाऽऽऽ!” असं म्हणत तिने एक सणसणीत चापट त्याच्या पोटावर ठेवून दिली.

“आह!” तो कळवळला. त्यांचं लिंग तिच्या लाळेनं थबथबलं होतं. तिने त्याच्या मांड्यांवर हाताने भार दिला आणि पुढे सरकत तिची योनी त्याच्या लिंगाजवळ आणली.

त्याचे घोटे हातात घट्ट धरत तिने तिची योनी त्याच्या लिंगाच्या बरोबर वर आणली. त्याने तिच्या कमरेला हात घालत तिची पॅन्टी तिच्या गुडघ्यापर्यंत खाली ओढली. तिने एक पाय उचलून हवेत धरला. त्याने तिची पॅन्टी त्या पायातून सोडवली.

आता रस्ता मोकळा झाला होता. गुडघ्यामधील अंतर वाढवत ती लिंगाच्या आणखी जवळ गेली. एक हात सोडून तिने आपल्या योनिद्वाराच्या एकमेकींना बिलगलेल्या पाकळ्या वेगळ्या करत योनी फाकवली. काळ्या पडलेल्या तिच्या योनिद्वाराच्या आतला गुलाबी रस्ता खुला झाला. आपली फाकवलेली योनी तिने अलगद त्याच्या भल्या मोठ्या पहारीवर टेकवली.

डोळे गच्च मिटून घेत ती वेदनांच्या वर्षावासाठी सिद्ध झाली. त्याच्या आकाराचा अंदाज तिला एव्हाना आलाच होता आणि आता दोन तीन दिवस चालताना आपल्याला किती वेदना सहन कराव्या लागणार आहेत याचाही!

पुन्हा सरळ होत तिने गुडघे दुमडून आपलं वजन त्याच्या लिंगावर सोडण्यास सुरवात केली. त्याचे अक्षरश: तिच्या मनगटा एवढं जाड लिंग तिच्या नाजूक प्रवेशद्वाराला आणखी फाकवत आत घुसलं.

“म्मऽऽऽऽऽऽ! अ.. आह.. आह.. आऽऽऽ ह!” ती तीच कण्हणं दाबण्याचा आटोकाट प्रयत्न करत होती. अजून तर फक्त पुढचं टोकच आत गेलं होतं. पण वेदनांच्या असंख्य कळांनी तिच्या मांड्या, तिची कंबर आणि तिचं पोट भरून गेलं होतं.

ती थांबली, एक दीर्घ श्वास उरात भरून तिने पुन्हा दाब देण्यास सुरवात केली. पुन्हा ती पहार तिचा योनिमार्ग फाकवत पुढे घुसू लागली. तिच्या योनिद्वारावरही खूप ताण पडला. ते कमालीचं फेकलं होतं.

“आ…. आ… आईऽऽऽऽऽ आई गंऽऽऽऽऽऽ! म….. म…. मेलेऽऽऽ!” तिच्या तोंडून किंकाळ्या फुटल्या. अर्ध्यापेक्षा अधिक लिंग तिच्यात घुसलं होतं. तिला अक्षरश: तिच्या प्रसूतीच्या वेळेची आठवण होत होती. त्याच लिंग आता आणखी आत घुसू शकणार नव्हतं.

ती अधांतरी होती. तिच्या मांड्या भरून आल्या होत्या पण तिला आता वजन त्याच्या लिंगावर सोडता येत नव्हतं. एका हाताने सोफा घट्ट धरून ती सावरण्याचा प्रयत्न करत होती. आपल्या दातांनी तिने तिचा खालचा ओठ गच्च दाबून धरला होता. तिला वेदनेशिवाय आणखी काहीही जाणवत नव्हते. इतर संवेदनांसाठी जणू तीच शरीर बधिर झालं होतं.

“तुला नाही करता येणार!” तो हसत बोलला.

“हं!” म्हणत तिने आपली कंबर उचलण्यास सुरवात केली. हळूहळू त्याचा भाला बाहेर येऊ लागला. ती हळूच उठली आणि धाडदिशी थेट खाली गालीच्यावर कोसळली. तिथे उताणी पडून ती धापा टाकू लागली. तो ही उतरून खाली आला.

“काय झालं?” तो

“काही नाही, चल लवकर!” म्हणत तिने त्याला स्वत:च्या अंगावर ओढले.

तिचे भले मोठे उरोज त्याच्या छातीखाली चेमटून गेले. तिच्या मांड्या फाकवत त्याने पवित्रा घेतला. आपले लांबलचक लिंग पुन्हा तिच्या योनिद्वारावर टेकवले. लिंगाच्या मुळाला धरून त्याने ते त्या फटीत वरून खालपर्यंत आणि खालून वरपर्यंत दोन चार वेळा सावकाश फिरवले.

आपले दोन्ही हात तिच्या खांद्याच्या वरच्या बाजूस जमिनीवर टेकवून तो तयार झाला. “हं…” त्याने डोळ्याने तिला इशारा केला. तिने तिचे पाय आणखी फाकवले. आणि त्याचे लिंग आपल्या डाव्या हाताच्या दोन बोटांत धरून रस्त्यावर आणून ठेवले. त्याने थोडासा दाब दिला आणि तिची नाजूक योनी पुन्हा कमालीची फाकली. सुपारी आत ढकलून तो थोडा थांबला.

“आऽऽऽऽऽऽऽऽऽ ह!” तिला होणारा त्रास त्याला दिसत होता.

“नको करूयात का? तुला आत्ताच इतका त्रास होतोय, तुला सहन होणार नाही!” तो.

“नाही! कर तू, होईल सहन!” हात वर करून त्याची दोन्ही मनगटे घट्ट पकडली. त्याने सगळं अवसान आपल्या कमरेत गोळा केलं आणि एक जोराचा झटका दिला.

“आऽऽऽऽऽऽऽऽ याईऽऽऽऽऽऽऽऽ! देवाऽऽऽऽऽऽऽऽऽ!” ती चित्कारली. त्याचा भाला तिच्या शेवटपर्यंत पोचला होता. तरीही आणखी थोडा बाहेरच होता! तिच्या योनिद्वारावर पडलेला ताण नुसतं बघितलं तरी दिसून येत होता. तिच्या डोळ्यांतून अश्रुच्या धारा अखंड वाहू लागल्या होत्या.

चेहरा लालभडक झाला होता. त्याने एका हाताने तिच्या ब्राची लेस तिच्या खांद्यांवरून उतरवून तिच्या कोपरांवर आणून सोडली पण ब्राचे कप मात्र अजूनही तिच्या उरोजांना चिकटलेलेच होते.

त्या खाली अलगद बोट घालून त्याने तेही उपडे केले. पुन्हा आपले हात तिच्या खांद्याच्या वर जमिनीवर टेकवत त्याने आपले लिंग अगदी सावकाश बाहेर ओढले. तिच्या योनिमार्गाला अक्षरश: खरवडत ते बाहेर आलं.

“स्सऽऽऽऽऽऽऽ! आऽऽऽऽऽऽ ह!” तिला आता तिचा आवाज दाबणं शक्यच नव्हतं. तिने त्याची मनगटं घट्ट आवळली होती. त्याने हळूहळू आपला भाला आत बाहेर करायला सुरवात केली. तिच्या योनित अशी एकही जागा राहिली नव्हती जिथे त्याचा स्पर्श होतं नव्हता.

तिच्या त्वचेच्या कणाकणांना सुखावत त्यांच काम सुरू झालं. त्याचा वेग हळूहळू वाढू लागला आणि तिच्या वेदनाही आणि अर्थातच तिचं सुखही! आता तो एकदम भराभर आत बाहेर करत होता.

तिला वेदना असह्य होत होत्या. तिने ओठ दातांखाली दाबून धरले होते. त्याच्या दणक्यांच्या तालावर तिचे उरोज उसळ्या मारत होते. पोट थरथरत होते. तिने वेदनेने कळवळत होती पण शरीर घुसळण्याशिवाय आणि मानेला आवेगात आलटून पालटून डावी उजवीकडे झटके देण्याशिवाय तिला काहीही करता येत नव्हते. तिच्या बोटांची नखं त्याच्या त्वचेत रूतली होती तिथून रक्त वाहायला सुरवात झाली होती. पण त्याला पर्वा नव्हती त्याने आपला वेग आणखी वाढवला.

“उंऽऽऽऽऽऽऽ आ… आऽऽऽऽऽऽ उच!”

“आहऽऽऽऽऽ आहऽऽऽऽऽऽऽ आईऽऽऽऽऽऽ! स्सऽऽऽऽ!”

“आह… आह….. आह… आह….!”

दणक्यांच्या तालावर तिच्या तोंडातून चित्कार फुटत होते. ती कधी झडून गेली, हे तिलाही कळलं नाही.

त्याचा स्पर्श तिच्या शरीराला झाल्यापासूनच ती अखंड सुखात न्हात होती! काही वेळाने तिच्या योनित ज्वालामुखीचा स्फोट झाला. त्याचा फवाराही तिला जाणवला. तप्त रस तिच्या योनितून बाहेर पाझरू लागला. त्याने आपले हत्यार बाहेर काढले. हत्यारच ते! आज मोठी शिकार केल्याच्या आनंदात ते फटफटत होते.

त्याचे लक्ष तिच्या योनिकडे गेले. तिच्या वरच्या आणि खालच्या दोन्ही बाजूंना ताण सहन न झाल्याने जखमा झाल्या होत्या. रक्त वाहत होते. ती मान टाकून निपचित पडली होती. त्याने तिचा पेटीकोट घेऊन स्वत:चा भाला आणि तिची योनी पुसून काढली.

तिचं शरीर घामाने थबथबलं होतं. श्वासोच्छवासामुळे हलणारे तिचे उरोज वगळता तिच्यात जिवंतपणाचे कोणतेही लक्षण दिसत नव्हते. तो उठला त्याने कपडे चढवले आणि मोबाईलमध्ये डोकं खुपसून तेथून चालता झाला.

पंधरा मिनिटांनी त्याला मेसेज आला.

‘माझी तब्येत बरी नाहीये. मी कार्यक्रमाला येऊ शकणार नाही.’

तो उत्तर टाईप करणार तोच पुढचा मेसेज आला.

‘असं कळवा सगळ्यांना. मला प्रवासही करता येणार नाही त्यामुळे ठरल्या प्रमाणे आज इथे मुक्काम करून मी उद्या सकाळी जाईन आणि मला रात्री एकटीला भीती वाटते तेव्हा तू झोपायला इथे यायचंयस!’

तो पुन्हा रिप्लाय करू लागला तोच पुढचा मेसेज.

‘आता हा आणि या आधीचा मेसेज डिलिट करा आणि सगळी कामं उरकून घ्या पटापट! शक्यतो सगळ्यांना सुट्टी दिली तर मला माझेच ओठ चावावे लागणार नाहीत!’

आणि तो हसत राहला.

लावण्यवती

गावात MIDC आल्यामुळे लोकांकडे पैसा बक्कळ झाला होता. बिना कष्टाचा पैसा खिशात न राहता डोक्यावर बसतो असं म्हटलं जायचं ते आता प्रत्यक्षात पहायला मिळू लागलं होतं. गावातल्या प्रत्येक दहा घरांमागे एक मंडळ आणि ग्रुप उगवले होते. दोन नंबरचा पैसा पाण्यासारखा घराघरातून वाहत होता....

लावण्यवती भाग : २

रात्रीचा कार्यक्रम उरकून दादा पहाटे पुन्हा गावात पोचला. तो येण्याआधी दोशीशी बोलून भय्याने सगळं फायनल करून घेतलं. पुन्हा संध्याकाळी सभा भरली. भय्या वाट पाहतच बसला होता. "भय्या हे घे आणि पुढचं बघ आता तू. पक्याकडून पाकीट घेऊन जा जाताना." दादाने एक फाइल त्याच्याकडे दिली....

लावण्यवती भाग : ३

खरं तर त्या दिवशी तिचं नाव ऐकल्यापासूनच त्याच्या डोक्यात तिचे विचार चालू झाले होते. तो तसाच उठला आणि गेस्ट हाऊसकडे गेला. दरवाजातून आत गेला. ती अंघोळ करून सोफ्यावर पडून टीव्ही पाहत बसली होती. ती त्याला पाठमोरी दिसली. तिचे केस ओले होते. बहुधा तिच्या शॅम्पूचा वास सगळीकडे...

लावण्यवती भाग : ४

खांद्यावरून हात टाकून त्याने तिचा उघडा दंड गच्च धरला होता. तिने अंग चोरून घेतले होते आणि डोळे मिटून मान खाली घातली होती. त्याने दुसऱ्या हाताने तिच्या हनुवटीला धरून तिचा चेहरा वर केला. तिचे डोळे मिटलेलेच होते. नाजूक कोरीव ओठ थरथरत होते. जणू त्याच्या ओठांचा रस...

error: नका ना दाजी असं छळू!!