मामाची मुलगी भाग : २

दोन वर्षानंतर मी तिला आमच्या नातलगांच्या एका कार्यक्रमात भेटलो, आमचे तेथे फक्त दहा मिनिटे बोलणे झाले. किती सुंदर झाली होती ती? गोरीपान तर ती अगोदरच होती पण तिने कमावलेल्या शरीराने तर मी अचंबितच झालो. असे वाटले की इथेच तिची चड्डी काढून मन भरेपर्यंत झवावे. मी नजरेने तिला खुणावले सुद्धा. पण ही योग्य वेळ नाही असे तिने नजरेनेच उत्तर दिले.

कार्यक्रम आणखी पुढे गेला होता. दिवसभर आम्ही दोघे एकमेकांना लांबूनच न्याहाळत होतो. करणार तरी काय. त्यानंतर चार पाच वर्ष काही आमची भेट झाली नाही, मात्र फोनवर रोज न चुकता बोलणे चालू होते. प्रत्येक गोष्ट एकमेकांना विचारल्याशिवाय कधीच करत नव्हतो. हळूहळू आमचं प्रेम फुलत चाललं होतं. पण शरीर भेट मात्र लांबणीवर पडली होती.

माझे आठवी ते महाविद्यालयीन शिक्षण हे पर राज्यातच पूर्ण झाले, पण पदवी शिक्षणासाठी परत राज्यात येण्याची माझी इच्छा होती आणि मी केलेही तसेच. मा‍झ्या मूळ गावा शेजारीच एका नामांकित, उच्च दर्जा असलेल्या चांगल्या महाविद्यालयात प्रवेश घेतला.

आई वडील नोकरीच्या ठिकाणीच होते त्यामुळे गावाकडे फक्त आजी आजोबा व थोडी ओळखीची मंडळी. तशी माझी परिस्थितीही खूपच चांगली, भरपूर शेत, भले मोठे घर व अनेक नोकर चाकर.

सुट्टीला मी मा‍झ्या गावी जास्त राहत नसे कारण तेथे जास्त ओळखीचे असे कोणी नव्हतेच. तसे मामाचे गावही साठ किमी अंतरावर असल्यामुळे तिकडेच जाणे मी पसंत करायचो. त्यामुळे बऱ्याच वर्षानंतर मला मामाच्या मुलीचा सहवास लाभणार होता.

पहिल्या सुट्टीत की जी महिनाभर होती, चार पाच दिवस गावी राहून मी मामाच्या इकडे गेलो. मी आल्याने तेथेही सर्वांना आनंद झाला होता. दारातूनच जेव्हा मामाच्या मुलीवर नजर गेली तेव्हाच तिला आता नक्कीच झवायचे असे मी मनी पक्के केले होते.

काय ते सौंदर्य होते, शरीर इतके गोरे होते की कोठेही डाग सापडत नव्हता आणि तिने कमावलेली शरीरयष्टी बघून, ही नक्कीच व्यायाम करत असणार याची मला खात्री झाली. तिचे बॉल भरीव, गांड बारीक नाजूक तर पुच्चीचा आकार बघून माझा बुल्लाच कडक झाला. त्यामुळेच मला हात पाय धुताना एकदा त्याला हलवावे लागले.

तेथे रमायला मला थोडे दिवस लागले. आजी आणि मामी तर मला चांगले पदार्थ खाऊ घालण्यावरच होत्या. आम्ही बराच दिवस दूर राहिल्यामुळे व वयाने मोठे झाल्यामुळे ती माझ्यापासून सारखी दूरच जायची. तीन चार दिवस तर ती बोलायला सुद्धा लाजत होती.

“काय गं, फोन वर रोज गुलुगुलू बोलतेस तर मग आता का लाजतेस?” मी एके दिवशी म्हटलेच. त्यावरही तिने फक्त हसूनच उत्तर दिले. हिला पटवायचे अवघड होतं चालले होते. पण एके दिवशी मामी मला म्हणाल्या, “अहो बघा ना, बारावीला असून सुद्धा ही अभ्यास करत नाही, इथे आहेत तो पर्यंत तिचा अभ्यास घ्या बरं.”

त्यावर मी लगेच म्हणालो, “ठीक आहे, मामी. ती इथून पुढे अगदी परीक्षा होईपर्यंत नियमित अभ्यास करेल याची मी खात्री देतो. ती मा‍झ्या सांगण्याला कधीच टाळणार नाही.”

दुसर्‍या दिवशी मी तिला एकटीला गाठले. “ए काय गं, तू अभ्यासाकडे दुर्लक्ष का करत आहेस? बघ मला कमी शिकलेली बायको चालणार नाही बरं का.”

मा‍झ्या या बोलण्यावर ती अगदी तोंड हाताने झाकून खाली बघून खूप छान अशी लाजली व म्हणाली, “तसं काही नाही रे, आईला वाटते की सारखेच पुस्तक घेऊन बसावे. आणि माझे परीक्षेचे गुण पण बघ ना, मी नेहमी पहिल्या पाच मध्येच असते. मग आता तूच सांग आणखी काय करायचे?”

“तुझं बरोबर आहे, पण चालू वर्ष बारावीचे आहे मग असतो घरच्यांचा दबाव. मी आहे तो पर्यंत तुझा अभ्यास घेत जाईन, तुझा अभ्यास ही होईल व मुख्य म्हणजे त्या नादाने आपणाला एकांतही मिळेल. बरोबर आहे ना!” असे म्हणत मी हळूच तिला चिमटा काढला.

“बरं, आपण तसे आईला सांगूया आणि तुझे आपले काहीतरीच असते.” असे म्हणून लाजतच ती पळून गेली.

खरं सांगायचे तर, तिची ती पळताना हलणारी नाजूक गांड पाहून नकळत माझा हात बुल्ल्यावर विसावला. नंतर त्याला बाथरूममध्ये जाऊन हलवावे लागले हे काय वेगळे सांगाव्यास नको.

मामाने सोयीसाठी दुसरा मजला बांधला होता, तो ही अगदी पहिल्या मजल्याप्रमाणेच होता. तेथे फक्त आम्ही झोपायला येत असू, तसे बघायला गेले तर वरही सर्व सुविधा होत्याच, टीव्हीपासून सर्व काही.

एकांतासाठी मी अभ्यासाला दुसर्‍या मजल्यावरील कोपऱ्यातील रूम निवडायचे ठरवले. त्याबद्दल संध्याकाळी जेवताना मामींना मी म्हणालो, “मामी, आम्ही दोघे जण उद्यापासून अभ्यासाला वरच्या मजल्यावर बसतो. पण दिवसभर त्या रूम जवळ कसलाही गोंधळ नको. दहा दिवसातच मी तिला परिपूर्ण करतो, रोज झालेला अभ्यास तुम्हाला संध्याकाळी दाखवत जाईन. आणि तुम्ही खात्री करण्यासाठी सारखी वर चक्कर टाकत जा.”

“हो चालेल, तसे बघायला गेले तर वर रात्रीशिवाय कोणीच जात नाही. कारण दिवसभर सर्वांना कामच असते. आजोबा आजी शेतात जातात तर आपला छोटू शाळेत जातो, आणि ह्यांना तर दिवसभर लोकांची कामे करायची असतात ना.” मामी म्हणाली.

“मामी, मामांना उगीच काही म्हणत जाऊ नका. कारण दुसर्‍यांचे भले केले तर आपलेही भले होते.” मी म्हणालो.

“बरं जावई तुम्ही म्हणाल तसे.” असे म्हणाल्या बरोबर मामा खुदकन हसले तर ती नाजूक अशी लाजली.

दुसर्‍या दिवसापासून खरंच त्या रूम जवळ कोणीच आले नाही, तेथे होतो फक्त ती आणि मी. मामींची पण गणित विषयात पदवी झालेली होती व त्यांना रोज अभ्यास दाखवणे आवश्यक होते त्यामुळे आम्ही पुढील दहा दिवस फक्त आणि फक्त अभ्यासच केला.

त्या दिवसांच्या प्रत्येक क्षणात फक्त अभ्यासच भरलेला होता. त्या दिवसात आम्ही अपेक्षेपेक्षा जास्त प्रगती केली. ते पाहून मामींनी काही वेळ खेळण्यास परवानगी दिली. पण आम्ही दोघे त्या रूम मध्येच इनडोर खेळ खेळायचो.

आमचा आता बऱ्याच दिवसांचा सहवास झाला होता, त्यामुळे आम्ही अगदी लहानपणासारखे एकमेकात मिसळलो होतो आणि पुढचे पाऊल टाकण्याची हीच तर वेळ होती. मग मी एका दिवशी अभ्यास करताना अलगद तिच्या कमरेत हात घातला व माझ्याकडे ओढले.

“अरे काय करतोय, जरा हळूच मला गुदगुल्या होतं आहेत रे!” ती पुढे बोलायच्या आत मी तिच्या ओठावर ओठ टेकवले व आम्ही एकमेकांचे चुंबन घेऊ लागलो. माझा हात तिच्या पाठीवर, बॉल वर तर कधी पुच्चीवर फिरत होता. दोघेही एकमेकांत इतके गुंग झालो होतो की किती वेळ गेला हे समजलेच नाही.

मी दोन वेळेस माझे पाणी सोडले होते तिची तर काय मोजदादच नव्हती. जेव्हा दारावर थाप पडली तेव्हाच आम्हाला जाग आली. बघतो तर काय चार तास कसे गेले ते समजलेच नव्हते. दर उघडले तर तेथे आजी होती व ती आम्हाला नाश्त्याला बोलावत होती. आम्ही लगेच येण्याचे तिला सांगितले तसे ती निघून गेली.

तिची पॅन्ट तर धुतल्या सारखी ओली झाली होती, माझीही तीच अवस्था होती म्हणून तसेच खाली जाणे योग्य नव्हते. मग आम्ही बाथरूममध्ये जाऊन सर्व स्वच्छ करून ड्रेस बदलून खाली जायचे ठरवले.

तिने पटकन माझ्यासमोरच ड्रेस काढला व फक्त चड्डीवर साफ करण्यास चालली. ते दृश्य बघून मला कंट्रोल झाले नाही. मी पटकन तिच्या चड्डीवरून हात फिरवू लागलो. ती चड्डी हळूच खाली घेतली, तेथे थोडे केस असलेली पुच्ची मला दिसली.

मला चांगले आठवते, समजायला लागल्यापासून मी प्रथमच तिची पुच्ची बघत होतो. काय आकार होता तो, अगदी रेखीव. ती नियमितपणे माझ्यासाठी तिचा सांभाळ करून ठेवत होती. तेथे आता केवळ चीक पसरला होता. मी अलगद त्या चिरेवरून बोट फिरवले तशी ती शहारली व मान मागे केली.

मामाची मुलगी भाग : ४

मी जेव्हा परत आलो तेव्हा ती वरच्या मजल्यावर कुठे दिसली नाही म्हणून बाथरूममध्ये बघायला गेलो, तर ती त्याच अवस्थेत झोपी गेली होती. मी पटकन तिला उठवले. ती एकदम जागी झाली. "अरे, कधी झोपले ते समजलेच नाही, खूप कंटाळा आला होता म्हणून असे झाले. तू पण इथेच झोपला होता काय?" तिने...

मामाची मुलगी भाग : ३

तिच्या तोंडातून नकळत हुंकार बाहेर पडत होते. बरोबर आहे ना पहिलीच वेळ होती. "आई गं… आई … अरे बस कर आपल्याला खाली बोलावले आहे. उशीर झाला म्हणून कोणी तरी बोलवायला आले तर अवघड होईल…. बस कर रे… मला कंट्रोल झाले नाही तर मग झवल्याशिवाय नाही रे पडणार चैन…. ब… स… आ… आ…" "बरं,...

मामाची मुलगी

लहानपण म्हटले की पहिल्यांदा आठवते ती केलेली ती मज्जा, तो अज्ञानपणा आणि मुख्य म्हणजे एकमेकांसमोर ते नागडे फिरणे. मी शिक्षणासाठी पाचव्या इयत्तेपर्यंत बाहेरगावी होतो त्यामुळे माझा आमच्या पाहुण्यांबरोबर जास्त संबंध यायचा नाही ना कोणाबरोबर जास्त ओळख होती. पण अपवाद होती ती...

error: नका ना दाजी असं छळू!!