रंग प्रेमाचा

डिंगऽऽ डाँगऽऽऽ

‘दोनदा बेल वाजवली तरी माधुरीताईने दार का नाही उघडले?’ माझ्या मनात प्रश्न आला. खरेच मी दोनदा बेल वाजवली होती, आता एकदा दरवाजा वाजवून बघूया असा विचार करतच मी दरवाजावर थाप मारली.

मा‍झ्या हाताच्या धक्क्याने एकदम दरवाजा उघडला गेला. मला कळेच ना की भर दुपारी ताईने दरवाजा उघडा ठेवला आहे आणि दोनदा बेल वाजवूनही दार उघडले नाही. नेमके काय घडले आहे. दरवाजा उघडला तसा मी आत शिरलो, हातात मुठीमध्ये रंग भरलेला होता. आज माधुरीताईला मी रंगवणार होतो.

मी आत शिरलो तेव्हा हॉलमध्येही ताई नव्हती. ‘हॉलमध्ये असती तर तिने दरवाजा उघडला नसता का?’ स्वत:वरच कोटी करून मी गालातच हसलो. म्हणजे ताई नक्कीच गॅलरीत असणार. आता मागून जाऊन हळूच ताईला रंगवायचे, असा काहीसा बेत करून दबक्या पावलानेच मी गॅलरीकडे निघालो.

गॅलरीकडे जातानाच मी मुठीतला रंग अजून गच्च पकडला. आणि बाजूच्या किचनकडे तिरकी नजर टाकली. हो चुकून किचनमध्ये असेल तर. पण नाही तिथेही नव्हती. पुढे जाऊन उजवीकडे असलेल्या तिच्या बेडरूमच्या दरवाजाच्या फटीतून सहजच आत पाहिले आणि माझ्या गोट्या कपाळात गेल्या. आतले ते दृश्य पाहून मी हैराणच झालो.

आतमध्ये बेडवर ताई अस्त व्यस्त पडली होती. तिच्या अंगावर एकही कपडा नव्हता. गोऱ्या चिकण्या रंगाची ताई तिच्या रंगाला अनुरूप अश्या बांध्याचीच होती. तिची पाठ माझ्याकडे होती, तर तोंड भिंतीकडे होते. तिचा एक पाय तिने गुडघ्यात दुमडून वर घेतला होता तर दुसरा सरळ खाली पसरला होता.

तिचा हात तिच्या दोन्ही जांघांमध्ये असावा कारण मधून मधून तिचे बोट मागून दिसत होते. ती बहुधा आपल्या छकुलीशी खेळण्यात मग्न होती पण तिच्या कूल्ह्यांच्या मादक गोलाईकडे बघताना मी दंग होत होतो.

तिचे कूल्हे मध्येच फाकत होते. त्यातून तिच्या सुरकुतलेल्या त्वचेत लपलेले तिचे ते चिमणे गुदा भोक मला दिसत होते. तिच्या बोटावर लागलेला तिचा योनिरस तिच्या मागच्या भोकापर्यंत पसरलेला दिसत होता.

मध्येच तिने एकदम आपले बोट मागे आणले आणि स्वत:च्या गुदाभोकावर फिरवले आणि मग आपले बोट तिथून काढून तिने आपल्या ओठात धरले आणि तिने कूस वळवली. मी एकदम बिथरलो, कारण तिला मी दिसलो असतो, त्यामुळेच मी जरा मागे सरकलो.

मला हे माहीत नव्हते की कामुक झालेल्या स्त्रीला जनाची पर्वा नसते. मी पुन्हा पाहिले तेव्हा ताई पाठीवर झोपलेली होती. बाजूने दिसणारे तिचे ३६ साईझचा बुब्सचा डोंगर मला दिसत होता. त्याखाली असणारे तिचे सपाट पोट आणि त्या खाली जाळीदार केसांची उभारलेली नक्षी माला लुभावत होती.

तिचे पाय, तिच्या मांड्या मऊ मुलायम आणि गोऱ्यापान होत्या. तिचे तळवे लाल बुंद होते. तिच्या गालावर लाली होती, डोळे गच्च मिटलेले होते, आपला उजवा हात योनित सारून ती स्वत:ला कामुकतेच्या उत्तुंग शिखराकडे नेत होती.

तिच्या सौंदर्याची तारीफ करावी तितकी थोडीच होती. मी अश्या नग्न स्त्रीला प्रत्यक्षात प्रथमच पाहत होतो. अनेकदा ब्लू फिल्ममध्ये पाहलेल्या त्या पोरी आणि आज प्रत्यक्षात पाहत असलेली ताई यांच्यात खूपच वेगळेपण होते. त्या कायमच दूर दिसायच्या पण आज ताई मला समोर दिसत होती अगदी चार फुटावर.

ताईचा हात तिच्या योनिला खेळवत होता, मध्येच ती आपले योनितले बोट योनितून काढून आपल्या ओठात धरून चोखत होती, अगदी एखादा लंड चोखल्याप्रमाणे. तिच्या या कृतीच्या वेळेसच तिच्या चेहर्‍यावर ना ना भावना दिसत होत्या, मध्येच ती हसत होती, मध्येच मान हलवत होती. अखेर तिने आपली कंबर वर उचलली आणि आपले बोट वाकडे करतच योनित सारले.

तिच्या बोटाने पुढे मागे व्हायला आरंभ केला. बघता बघता तिच्या बोटाचा वेग वाढतच होता आणि अचानक तिने आपला दुसरा हातही योनिवर आणला व ती दुसर्‍या हाताचे बोट आपल्या दाण्यावर घासू लागली.

काही क्षणात तिची उंचावलेली कंबरपण हेलकावे खाऊ लागली. तिच्या कंबरेने वर खाली व्हायला सुरू केले. तिच्या बोटाच्या वाढत्या वेगाबरोबरच तिच्या कंबरेचे हेलकाव्याचा वेग वाढू लागला. अचानक तिने आपली कंबर खाली बेडवर आपटली आणि मांड्या गच्च आवळून घेतल्या व निपचित पडली.

काही सेकंदाने तिने आपली मान माझ्याकडे वळवली. तिच्या चेहर्‍यावर अतृप्त अशी भावना होती आणि हे काय ताईच्या कपाळावर कुंकू! ते पाहूनच मी एका क्षणासाठी विचारात पडलो कारण ताई विधवा होती!

ती होती माधुरी, ती माझी काही सख्खी बहीण नव्हती. आमच्या शेजारच्या फ्लॅटमध्ये भाड्याने राहत होती. ११ महिनेच झाले होते पण तिच्या मायाळू स्वभावाने तिने आमच्या घरातल्या सगळ्यांची मने जिंकली होती. त्यामुळेच मी तिला ‘ताई’ म्हणायचो.

ताई विधवा होती. तीन वर्षापूर्वी होळीच्याच दिवशी एका अपघातात तिच्या नवऱ्याचा मृत्यू झाला होता आणि आजही होळीच होती. तिला रंगवायचे होते मला. पण तिने दाखवलेले हे वेगळेच रंग माझ्या मनाला भेडसावत होते.

ताई एका कॉलेजमध्ये लेक्चरर होती. रोज सकाळी सात ते संध्याकाळी सात ती कॉलेजमध्येच असायची. त्यामुळे ती संध्याकाळी यायची तेव्हा आमच्या घरीच तिचे जेवण खाण होत असे. दिसायला अतिशय देखणी असणारी ताई, शरीरानेही भरगच्च होती.

एखाद्या प्रौढ बाईला शोभेल अशीच तिची फिगर होती. गोरीपान होती, ओठ लालचुटुक होते. डोळे काळे आणि नक्षत्रा सारखे होते. ती जेव्हा हसायची तेव्हा गालावर पडणारी खळी चंद्रकोरीलाही लाजवेल अशीच असायची. दात मोत्यासारखे होते.

साधारण ५ फुट उंचीची होती. छातीही अतिशय मादक होती. अगदी ३६ साईज तिने बहुधा मेंटेन केली होती. कंबर तशी थोडी मोठी होती. पण नितंब म्हणजे आकर्षक दिसणारे कलिंगडच होते. कुणाही पुरुषाला आपल्याकडे आकर्षित करेल अश्या मादक सौंदर्यानी भरलेली ताई म्हणजे उत्तेजकतेचा पेटारा होती.

नवऱ्याचे निधन झाल्यावर तिला घरच्यांनी खूप समजावले होते की दुसरे लग्न कर म्हणून पण तिने त्यांचे न ऐकताच घरातून बाहेर पडली होती. अवघ्या ३२ वर्षाची ताई वैवाहिक जीवनाची दोन अडीच वर्षही ते सुख उपभोगू शकली नव्हती.

तिचा स्वभाव जसा मायाळू होता, तसेच तिचे मायाळू शरीर मला आज दिसले होते. आजवर मी तिच्याकडे कधीच अश्या दृष्टीने पाहिले नव्हते आणि आत्ताही जे पाहिले ते विसरून जायला मी तयार होतो. तशी तयारी करून मी तिथून बाजूला फिरणार इतक्यात ताईचा आवाज ऐकायला आला.

“सोनू ये रे. आत ये ना.”

ताईच्या आवाजाने मी दचकलो, कारण काहीसा घोगरा झालेला ताईचा आवाज मला वेगळेपणा दाखवत होता.

मी बेडरूमचा दरवाजा हलकासा ढकलला आणि आत डोकावलो. ताईने अंगावर चादर लपेटून घेतली होती. मी ताईच्या चेहर्‍याकडे पाहिले. ताईच्या चेहर्‍यावर नेहमीचेच हास्य होते. तिने मला खुणेनेच आत बोलावले. मी तिच्या जवळ गेलो.

चादरीतून एक हात बाहेर काढून तिने बेडवर आपटला आणि मला बसण्याची खूण केली. मी तिथे बसलो अगदी अंग चोरून हातातला रंग केव्हाच हातातून खाली सांडला होता. तिच्या बेडरूम बाहेरच. पण ओंजळीवर चिकटलेल्या रंगाकडे पाहून ती मला म्हणाली,

“रंग लावायला आला होतास ना?”

“हो ताई.” मी हळू आवाजात म्हणालो.

“ताई नको रे म्हणूस निदान एकांतात तरी मला ‘मधु’ म्हणत जा.”

तिच्या या वाक्याने मी दचकलो. आज ती मला धक्क्यावर धक्के देत होती.

“पण ताई,” मी चाचरतच विचारू लागलो, ”हे सगळे काय? तू दरवाजाही लावला नव्हतास.”

“अरे हो, मी दरवाजा लावला होता पण त्याचा कोयंडा उचकटला आहे, त्यामुळे धक्क्याने तो उघडला असेल कदाचित.”

“हो पण हे कपाळावर कुंकू?” मी विचारतच होतो.

“अरे तुला सांगते, तू इतका भोळा आहेस ना की काही लपवून ठेवूच शकत नाही तुझ्यापासून. दोन वर्षापूर्वी विनय गेला तो होळीलाच. त्यानंतर माझे जीवन एकदम उदास झाले होते. मला कशाचीच शुद्ध राहिली नव्हती. मी विनय शिवाय जगूच शकत नव्हते.

“पण मग हळूहळू आयुष्याची जाणीव व्हायला लागली. तब्बल चार महिने मी उदासच होते. जस जशी मी पुन्हा नॉर्मल होऊ लागले तस तसे घरातले सगळे लग्नाच्या मागे लागले. मला लग्न करायचे नव्हते, कारण माझे विनयवर जिवापाड प्रेम होते. त्यामुळेच मी लग्नाला नकार दिला.

“त्या वर्षात मला कधीही सेक्सविषयी काहीच वाटले नाही. पण मागच्या होळीला मात्र विनय माझ्या स्वप्नात आला. त्या रात्री आम्ही मनमुराद सेक्स केला अगदी सत्यात करावा तसा. मी पूर्ण ओली झाले होते. माझ्या बेडरूममध्ये नग्न होऊन मी विनयशी खेळत होते. एक वर्षाची माझ्या शरीराची भूक मी भागवून घेत होते.

“ओल्याचिंब अंगाला त्याने केलेला तो स्पर्श मला हवा हवासा वाटत होता, त्याचे माझ्या शरीरावरून फिरणारे हात मला हवे होते. त्याचे ओठ माझ्या ओठावर जखडले होते, त्याची नजर मला घायाळ करत होती. त्याने मा‍झ्या स्तनाला केलेले मर्दन मला त्याच्या मिठीत जखडू पाहत होते.

“त्याचे ते लिंग, गरम सळईप्रमाणे भासणारे त्याचे लिंग मला योनित हवे होते. माझी योनी त्याच्या लिंगाला आसुसलेली होती. पूर्ण वर्षात कधीही विचार केला नव्हता तो उत्तेजनेचा परमोच्च क्षण मला हवा होता. मला त्या क्षणाच्या शिखरावर उभे राहून ओरडायचे होते, ‘विनय आय लव यु, विनय आय लव यु.’

“त्याचे पडसाद मला माझ्या कानानी ऐकायचे होते. त्याच्या मिठीत विरघळायचे होते. त्याच्या स्पर्शाने मा‍झ्या शरीराला पुलकित करून घ्यायचे होते. बस स्वप्नातही त्याने मला ते सगळे सुख दिले जे मला हवे होते. त्याचेही माझ्यावर निस्सीम प्रेम होते. त्याच्याकडून पुन्हा पुन्हा मला ते सुख हवे होते.

“पण पुन्हा तो कधीच माझ्या जवळ आला नाही. कधीच माझ्या स्वप्नात आला नाही. मी गेले वर्षभर वाट पाहिली पण ते सुख मला मिळाले नाही. रोज तो स्वप्नात येऊन मला पुलकित करेल या आशेने मी कधीच स्वत:हून काही केले नाही. इच्छा झाली तरी मन मारून राहले.

“मला आशा होती की कालच्या रात्री तरी तो येईल. मला पुलकित करेल, माझ्या शरीराला त्याच्या शरीराच्या मादक गंधात विरघळवेल, त्याच्या रंगात मला चिंब करेल पण तो आलाच नाही. माझी इच्छा अपूर्णच राहिली. माझी गेल्या वर्षभरात दाबलेली इच्छा आज अनावर झाली आणि मी मी.“

असे म्हणतच ताई रडू लागली. अगदी धाय मोकलून रडणाऱ्या ताईला दिलासा देण्याचे धाडसही मा‍झ्यात नव्हते कारण चादरीमध्ये असलेली ताई नग्न होती. मला कसेतरीच वाटत होते पण मी काहीच करू शकत नव्हतो.

ताईने आपल्या हातांची ओंजळ करून आपला चेहरा त्यात झाकला होता. पण त्यामुळे तिने हातात घट्ट पकडलेली चादर काहीशी सैल झाली होती. न बघण्याच्या विचाराने मी मान इकडे तिकडे वळवत होतो.

पण माझ्यातला पुरुष पुन्हा पुन्हा तिच्या शरीराकडे नजर टाकत होता. तिच्या चादरीला पडलेल्या फटीतून तिचे नग्न स्तन अर्धे मला दिसत होते. त्यांची गोलाई मला दिसत होती. मी पुन्हा पुन्हा त्या स्तनांकडे पाहत होतो. त्या गोऱ्या स्तनानी मला जणू भुरळ पाडली होती.

रंग प्रेमाचा भाग : २

माझ्यातले पौरूषत्व जागे झाले होते, पण तिला ताई मानणारा मी मात्र त्याला आतमध्येच दाबत होतो. माझ्यातला पुरुष मला सांगत होता, ”हो पुढे आणि कर ताईला शांत, दे तिला ते सुख जे तिच्या नवऱ्याकडून तिला तिच्या स्वप्नात हवे होते. अगदी तेच सुख दे तिला आज सत्यात.” तर माझ्यातला मी,...

रंग प्रेमाचा भाग : ३

तिने आम्हा दोघांच्या शरीरामधून आपला हात खाली आणला तिच्या योनिवर आणि तिच्या योनित ती बोटाने खेळू लागली. तिच्या दाण्याशी खेळताना तिच्या तोंडातून मादक हुंकार येत होते. तिच्या शरीराची चलबिचल चालू होती. मध्येच आपले पाय जवळ घेऊन ती योनित माझा लंड दाबत होती. मध्येच आपली कंबर...

रंग प्रेमाचा भाग : ४

मीही पेटून तिच्या नितंबांवर माझी बोटे आणली होती. आता ती मला नाकारत नव्हती. त्यामुळेच पुन्हा एकदा धाडस करून मी तिच्या नितंबांच्या घळीत माझी तर्जनी सारली. माझ्या तर्जनीचा स्पर्श तिच्या गुदाला झाला तशी ती एक क्षणासाठी स्तब्ध झाली. मी तिच्या सुरकतलेल्या भोकावरून माझी...

error: नका ना दाजी असं छळू!!