सरिताच्या नवऱ्याची मैत्रीण

सरिताने किचनमधील रात्रीची आवरासावर आटोपली आणि ती बेडरूममध्ये आली. तुषार, तिचा नवरा, झोपला होता. त्याच्या अंगावरचं पांघरूण अस्ताव्यस्त झालं होतं. ती त्याच्या बाजूला बसली आणि ते नीट केलं.

ते करता करता तिचे लक्ष त्याच्या लुंगीकडे गेलं, तिथला भाग फुगला होता. ती स्वत:शीच हसली आणि त्याच्या बाजूला पलंगावर आडवी झाली. झोप येण्याआधी तिच्या मनात विचारचक्र सुरू झालं.

सरिता सव्वीस एक वर्षांची, अत्यंत सुंदर चेहरा आणि तितकंच मादक शरीर असलेली एक नवविवाहीत तरूणी होती. सध्या ती तीन महिन्यांची गर्भवती होती. सुमारे आठ महिन्यांपूर्वीच तिचे लग्न तुषारशी झालं होतं.

तुषार एक देखणा, उच्चशिक्षित आणि एका मोठ्या कंपनीत चांगल्या पगाराची नोकरी असलेला उमदा तरूण होता. लग्नानंतर ते त्याच्या नोकरीच्या शहरात राहायला आले होते. घरची मंडळी गावीच होती. इथे फक्त त्यांचा राजाराणीचा संसार होता.

तुषारचं तिच्यावर जीवापाड प्रेम होतं. त्याच्याबरोबर ती पूर्ण समाधानी होती. तुषारची फक्त एकच अडचण होती. ती म्हणजे त्याची कामतृष्णा प्रचंड होती. रोज प्रणयक्रीडा केल्याशिवाय त्याला चैन पडत नसे. तिला तिची पहिली रात्र आठवली.

सरिता पलंगावर नववधूच्या पोशाखात सजून बसली होती. कालच तिचे लग्न झालं होतं आणि आज तिची पहिली रात्र होती. तिची छाती धडधडत होती. मैत्रिणींच्या थट्टा मस्करीने ती बेजार झाली होती. त्यांच्या चावट गप्पांनी ती मोहरून गेली होती.

पुढे काय होणार याची तिला उत्सुकता तर होतीच पण थोडी धास्ती सुद्धा वाटत होती. सगळ्या ऐकीव माहितीवरून तिने आपल्या पहिल्या रात्रीच एक स्वप्न पाहिलं होतं. पुरूषाच्या शरीराचा स्पर्श तिलाही हवाहवासा वाटत होता.

इतक्यात रूमचं दार उघडून तुषार आत आला. त्याने आपल्या पाठीमागे दार बंद केलं आणि तो पलंगावर तिच्याजवळ येऊन बसला. त्याने हळूच तिचा पदर डोक्यावरून दूर केला आणि तिच्याकडे पाहिलं. ती लाजली.

तुषारने सरिताच्या चेहरा हातात धरला आणि तिच्या ओठांवर ओठ टेकवले. सरिताच्या आयुष्यातलं पहिलं चुंबन! तिच्या अंगातून उत्तेजनेची एक लहर उमटली. ती सुद्धा त्याला साथ देऊ लागली.

चुंबन घेता घेताच त्याने तिची साडी दूर केली. ब्लाउजमध्ये तिचे स्तन मावत नव्हते. त्यांच्याकडे बघून तो वेगाने उद्दीपित होतोय हे तिला जाणवलं. दोघेही एकमेकांच्या घट्ट मिठीत होते. त्याच्या शरीराचा स्पर्श तिच्याही मनात कामवासना जागवित होता.

त्याने भराभर तिच्या ब्लाउजचे हुक काढले. ब्लाउज काढून त्याने तो दूर भिरकावून दिला. ब्रेसीअरमध्ये तिचे अर्धेअधिक स्तन उघडे पडले. लगेच त्याने तिच्या परकराच्या नाडीला हात घातला.

परकर अंगावेगळा करून तो तिच्याकडे बघू लागला. तिला लाजल्यासारखं झालं. तुषारने थोडा वेळ ब्रा वरूनच तिचे स्तन कुस्करले पण त्याचं समाधान झालं नाही. त्याने घाई घाईने तिची ब्रा काढली. तिचे गोरेपान पुष्ट स्तन अनावृत्त झाले.

त्याने तिचे स्तन दाबायला सुरूवात केली. तिची कामोत्तेजना त्याच्या प्रत्येक कृतीबरोबर वाढत होती. तिची गुलाबी स्तनाग्रं आता ताठरली होती. तुषार आता तिची स्तनाग्रं चिमटीत पकडून चोळायला लागला.

इतक्यात त्याचं लक्ष खाली गेलं. तिच्या अंगावरची छोटीशी निकरसुद्धा त्याला आता सहन होत नव्हती. जवळ जवळ ओरबाडूनच त्याने ती काढून टाकली.

आता सरिता संपूर्ण नागडी पलंगावर उताणी पडली होती. तिच्या अंगावर कपड्याची चिंधीसुद्धा नव्हती. लाजेने तिने डोळे झाकून घेतले. तुषार आता तिची स्तनाग्रं चोखू लागला. तिच्या हृदयात गोड संवेदना उमटू लागल्या.

मनसोक्त स्तन चोखून झाल्यावर तुषार खाली सरकला. एकीकडे तो तिच्या सर्वांगावरून हात फिरवत होता आणि दुसरीकडे तिचे शरीर चाटत चाटत खाली सरकत होता. तिच्या बेंबीपर्यंत येऊन पोचताच त्याने आपली जीभ तिच्या बेंबीच्या लहानशा खळग्यात खुपसली.

ती तळमळली. तिच्या तोंडून अस्फुट शब्द उमटले,

“तुषार, अरे किती घाई करशील, जरा दमानं घे की, मी पूर्णपणे तुझीच आहे, जरा सावकाश!”

थोडा वेळ बेंबीत जीभ खुपसून झाल्यावर तुषार आणखी खाली सरकला. आता त्याची जीभ सरिताच्या ओटीपोटावर क्रीडा करू लागली. सरिता जणू कामोत्तेजनेच्या सागरात वाहत होती. तुषारच्या पुढच्या क्रियेबद्दलची तिची उत्कंठा आता शिगेला पोचली होती.

ओटीपोटाच्या अगदी खालच्या भागावर जीभ फिरवून झाल्यावर तुषार थोडा थांबला. त्याने सरिताच्या योनिकडे पाहिलं. तिची नाजूकशी, केशविरहित आणि गुलाबी योनी जणू त्याला आमंत्रण देत होती.

तिच्या सुकुमार योनिच्या दर्शनाने तो बेभान झाला. त्याने तिच्या केळीच्या गाभ्यासारखा नितळ मांड्या फाकवल्या आणि तो त्यामध्ये गुडघे टेकून बसला. सरिताची योनी कामोत्तेजनेने जराशी विलग झाली होती. त्याने अजिबात वेळ न दवडता आपले पुरूषी ओठ तिच्या योनिवर टेकवले.

कागाग्नीने व्याकुळ सरिताची कंबर आपोआप एक दोन वेळा खाली-वर झाली. तिच्या योनिच्या बाह्य भागावर आपले ओठ दाबूनच त्याने त्याची जीभ बाहेर काढली आणि हळुवारपणे तिच्या योनिवर फिरवली.

सरिता आता अक्षरश: तडफडत होती. तिचे डोकं उशीच्या दोन्ही बाजूला धाडधाड आपटत होतं. ती इतकी उत्तेजित झाली होती की तिने दोन्ही हातांनी स्वत:चे स्तन दाबून धरले होते आणि ते ती स्वत:च कुस्करत होती.

जिभेनेच तुषारने जोर लावून तिची योनी आणखी विलग केली आणि तो त्याची जीभ तिच्या योनित आतबाहेर करू लागला. तिच्या योनिच्या आतबाहेर होताना त्याच्या पुरूषी जिभेचा स्पर्श तिच्या योनिमण्याला होत होता. तिच्या तोंडून आपोआप सुस्कारे निघू लागले.

चोखून चोखून तुषारने सरिताची योनी पूर्ण ओलीचिंब करून टाकली. सरिताचा सुद्धा धीर आता सुटत चालला होता. लाजेमुळे ती स्पष्ट काही बोलूही शकत नव्हती. जेव्हा कामाग्नी असह्य झाला तेव्हा सरिताने स्तनांवरचे दोन्ही हात काढले आणि तुषारचं डोकं आपल्या योनिवर दाबून धरलं.

शेवटी तुषारलाही ते सगळं असह्य झालं, तो उठला आणि स्वत:चे कपडे काढू लागला. त्याने झब्बा आणि बनियान काढली. सरिता त्याच्या पिळदार दंडाकडे आणि केसाळ छातीकडे बघू लागली. लगोलगच तुषारने सुरवार काढली आणि अंडरवेअर सुद्धा शरीरावेगळी केली.

आता तो सुद्धा पूर्ण नागडा सरितासमोर उभा होता. सरिताची नजर ‘तिथे’ गेली. तुषारचं गुप्तांग पूर्णपणे उत्थापित झालं होतं. त्याचं गोरंपान लिंग जमिनीला समांतर असं ताठ उभं होतं.

त्याच्या ताठरतेमुळे त्याच्या टोकावरची त्वचा आपोआपच थोडी मागे सरकली होती आणि सुपारी अर्धीअधिक उघडी पडली होती. त्याच्या लिंगाच्या आसपास एकही केस नव्हता. तुषारने ती जागा अगदी गुळगुळीत केली होती. ते लोभस दृश्य पाहून सरिता हरखून गेली.

तुषार पलंगावर येऊन तिच्या बाजूला झोपला आणि त्याने तिला मिठीत घेतली. ती आपसूकच त्याला बिलगली. दोघांचेही हात आता एकमेकांच्या अंगावर स्वैरपणे फिरू लागले. एकमेकांच्या संवेदनशील अवयवांना स्पर्श करून परस्परांना आणखी उत्तेजित करू लागले.

तुषारने खाली झुकून सरिताच्या स्तन ओठात पकडले आणि तो तिची स्तनाग्रं चोखू लागला. पुन्हा उत्तेजनेची एक लहर तिच्या अंगात उमटली. त्याचं कडक लिंग तिच्या बेंबीला टोचत होतं. त्याला मिठीत घेऊनच ती त्याच्यावर स्वार झाली.

त्याच्या ओठांवर ओठ टेकवून चुंबन घेता घेता ती त्याच्या केसाळ छातीवर हळूवार हात फिरवू लागली, त्याच्या निपल्सना नखाने छेडू लागली. अति उत्तेजनेमुळे तुषारचं शरीर थाडथाड उडत होतं.

आता सरिता उठून बसली. तिचे लक्ष त्याच्या लिंगाकडे गेलं. ते जोरजोरात इकडे तिकडे डोलत होतं. तिने त्याच्या लिंगाच्या आसपासच्या भागावरून हात फिरवला. ते आणखी जोरात उसळलं. तिला गम्मत वाटली. हात फिरवत फिरवत तिने त्याचे वृषण कुरवाळायला सुरूवात केली.

तुषारने डोळे घट्ट मिटून घेतले. त्याचा श्वास पुढील अपेक्षेने जोरजोरात सुरू झाला. थोडा वेळ वृषण कुरवाळल्यानंतर तिने हळुवारपणे त्याचं लिंग धरलं आणि हळूच दाबलं. तुषारची कंबर धाडकन उसळली. तिने त्याचं लिंग धरलं आणि सावकाश ती त्यावरची त्वचा मागेपुढे करू लागली.

तुषारचे हात आवळले गेले आणि त्याच्या तोंडून जोरजोरात निश्वास बाहेर पडू लागले. त्याची थोडी आणखी गम्मत करावी म्हणून सरिता खाली झुकली आणि ते कणखर लिंग तिने तोंडात घेतलं.

आपले ओठ त्या लिंगाच्या मुळाशी आवळून ती आपली जीभ त्याच्या लिंगावर खाली-वर फिरवू लागली. तुषार जोरजोराने कण्हू लागला. थोडावेळ त्याचं लिंग चोखल्यावर ती जेव्हा त्याची सुपारी चोखू लागली तेव्हा तुषारचा संयम संपला. त्याने सरिताला आपल्या अंगावर ओढलं आणि तिला मिठीत घेऊनच आपल्या बाजूला झोपवलं.

तो आता उठून बसला. त्याचे डोळे लालसर झाले होते. त्याने सरिताच्या मांड्या फाकवल्या आणि आपल्या लिंगाची सुपारी तिच्या योनिद्वारावर ठेवून एक जोरात धक्का दिला. त्या सरशी त्याची सुपारी तिच्या योनित गडप झाली. सरिताच्या मांड्यांमधून एक जीवघेणी कळ उमटली. ती किंचाळली,

“अगं आईऽऽऽ… आई… गं… आहऽऽऽ… आहऽऽ… तुषार अरे खूप दुखतंय मलाऽऽऽऽ… बाहेर काढऽऽऽ… नकोऽऽऽ आई… गं…”

पण तुषार आता ऐकण्याच्या मन:स्थितीत नव्हता. त्याने आणखी जोर लावला आणि आपलं राकट लिंग सरिताच्या योनित पूर्ण सारलं. सरिता वेदनेने तळमळू लागली. आपल्या मांड्यांत कुणी गरम लोखंडी कांब घुसवल्यासारखं तिला वाटत होतं.

तुषारनेही थोडा दम घेतला. नंतर त्याने आपलं लिंग हळूच थोडं बाहेर ओढलं. सरिताच्या जीवात जीव आला. दुसऱ्या वेळी तुषारने त्याचं लिंग अगदी हळूवार आत सारलं. या वेळी सरिताला फारशा वेदना झाल्या नाही. कामोत्तेजनेने तिची योनी थोडीशी पाझरायलाही लागली होती.

तुषारने आता त्याचे लिंग आतबाहेर करायला सुरूवात केली. सरिता हळूहळू कामसागरात डुंबू लागली. तिची कंबर आपोआप तुषारच्या हालचालींना साथ देऊ लागली होती.

तुषारचा वेग आता वाढला होता. तो झपाटल्यासारखा धक्के मारत होता. खोलीत जणू एक वादळ आलं होतं. त्या वादळात वाहत वाहत सरिता चरम बिंदूपर्यंत पोचू लागली होती. तिचे डोळे मिटले होते. हाताच्या मुठी आवळल्या होत्या. तोंडातून काहीतरी असंबद्ध उच्चार निघत होते. आणि ती एकदाची चरम बिंदूला पोहचली.

पण तुषार अजून थांबला नव्हता. तो पुरता चेकाळला होता. अखेर एकदाचा दणकट धक्के देताना त्याचाही स्खलन बिंदू आला आणि तुषारच्या लिंगातून वीर्याचे तुषार सरिताच्या योनित पडू लागले. सरिताने तिची योनी आक्रसून घेतली होती. तिच्या योनिच्या भिंतींना जणू तुषारच्या लिंगातून पडणारा वीर्याचा एक एक थेंब हवा होता.

त्या रात्री तुषारने सरिताला कपडे अंगावर चढवूच दिले नाहीत. सहा तासात त्याने सरिताला तीन वेळा भोगले. सकाळ होईपर्यंत ती पार थकून गेली होती. मोठ्या मुश्किलीने ती उठून घरातल्या इतर बायकांत मिसळली.

सरिताच्या नवऱ्याची मैत्रीण भाग : ५

तुषारने तिचा इशारा ओळखला आणि तो स्वत:च पलंगावर शांतपणे आडवा झाला. मुग्धा उठून तुषारच्या डावीकडे त्याच्या छातीजवळ गुडघे टेकून बसली. तिने वाकून तुषारच्या निप्पल्सचं चुंबन घेतलं. तुषारची उत्तेजना क्षणोक्षणी वाढतच चालली होती. त्याची अंडरवेअर तट्‍ट फुगून तिच्या कडा वर...

सरिताच्या नवऱ्याची मैत्रीण भाग : ४

दुसऱ्या दिवशी सरिताच्या मुग्धाला फोन केला. "हॅलो मुग्धा, मी सरिता बोलतेय, मला तुझ्याशी काम आहे, मी येऊ का तुझ्याकडे?" "अगं हे काय विचारणं झालं? केव्हाही ये." पलीकडून मुग्धाचा आवाज आला. "नाही म्हणजे तू एकटीच घरी आहेस हे कन्फर्म करण्याकरता फोन केला, मी पोचतेच एक तासात."...

सरिताच्या नवऱ्याची मैत्रीण भाग : ३

तिने त्याचा योनिप्रदेशावरचा हात दूर केला आणि त्याच्या बाजूला वळली. त्याचं स्तनाग्र चोखणं सुरूच होतं. तिने त्याला पाठीवर झोपवलं आणि ती उठून बसली. त्याची बनियान तिने त्याच्या अंगातून दूर केली. आपण सुद्धा उत्तेजित झालो आहे असं भासवत तिने त्याच्या ओठांवर ओठ टेकले. त्याचं...

सरिताच्या नवऱ्याची मैत्रीण भाग : २

झोपेत तुषारने कूस बदलली आणि तिच्या अंगावर हात टाकला आणि ती भानावर आली. तो हात नेमका तिच्या भरदार स्तनांवर पडला. ती चमकली. त्याचा हात झोपेतही तिथे चाळवाचाळव करत होता. तिला पुन्हा हसू आले. तो कुशीवर झाल्यामुळे त्याची कंबर तिच्या मांडीला भिडली होती आणि तिथला फुगवटा तिला...

error: नका ना दाजी असं छळू!!