सरिताच्या नवऱ्याची मैत्रीण भाग : ५

तुषारने तिचा इशारा ओळखला आणि तो स्वत:च पलंगावर शांतपणे आडवा झाला. मुग्धा उठून तुषारच्या डावीकडे त्याच्या छातीजवळ गुडघे टेकून बसली. तिने वाकून तुषारच्या निप्पल्सचं चुंबन घेतलं.

तुषारची उत्तेजना क्षणोक्षणी वाढतच चालली होती. त्याची अंडरवेअर तट्‍ट फुगून तिच्या कडा वर उचलल्या गेल्या होत्या आणि त्यातून त्याच्या जांघा स्पष्ट दिसत होत्या.

आता मुग्धाची जीभ हळूहळू खाली सरकू लागली. छातीवरून पोटावर आणि तुषारच्या बेंबीवर येऊन ती क्षणभर थांबली. तुषार दोन्ही हातांनी तिचे भरदार, विशाल आणि मांसल नितंब दाबत होता. मुग्धाची जीभ आता तुषारच्या बेंबीत घुसून वळवळ करू लागली.

तुषारचा मुग्धाच्या नितंबांवरचा दाब वाढला. मुग्धाची जीभ सावकाश खाली सरकत होती. ती पुढे काय करणार आहे याची तुषारला पूर्ण जाणीव होती. अचानक तुषारच्या मनात एक नवी कल्पना चमकली.

ती आता त्याच्या ओटीपोटापर्यंत पोहचली होती. तुषारने मुगध्याच्या नितंबांमध्ये हात घातला आणि तिचा एक पाय उचलून त्याच्या शरीराच्या उजव्या बाजूला ठेवला.

आता दोघांचीही तोंडं एकमेकांच्या बिलकुल विरूद्ध दिशेला होती. मुग्धाचे ठोस, घट्ट, भरीव आणि मांसल नितंब आता तुषारच्या एकदम नजरेसमोर होते. त्याने तिच्या कमरेत हात घालून तिला आणखी आपल्याकडे ओढली.

आता तिचे उन्मादक नितंब अगदी तुषारच्या चेहऱ्याजवळ होते. इकडे मुग्धाला आता तुषारच्या अंडरवेअरचा अडथळा सलत होता. तिची जीभ आता त्याच्या ओटीपोटाच्या खाली उतरली होती.

तिने त्याच्या अंडरवेअरच्या इलॅस्टीकमध्ये हात घातला आणि ती त्याच्या मांडीपर्यंत खाली सरकवली तोच त्याच्या ताठरलेल्या लिंगाने जोरदार उसळी मारली आणि त्याचं लिंग मुग्धाच्या कपाळावर थाडकन आदळलं.

मुग्धा एकदम दचकली. की-होल मधून ते दृश्य बघणाऱ्या सरिताला हसू आवरलं नाही.

तुषारच्या लिंगाचा जोरदार फटका मुग्धाला बसला होता. क्षणभर मुग्धाच्या चेहऱ्यावर सुद्धा हसू उमटलं. तिने दोन्ही हातांच्या ओंजळीत तुषारच लिंग धरलं आणि ती ते हलवू लागली. इकडे तुषारने त्याच्या अगदी चेहऱ्याजवळ असलेले मुग्धाचे नितंब दोन्ही हातांनी फाकवले.

तिच्या नितंबाच्या फटींमध्ये असलेलं ते छोटंसं छिद्र आणि त्यापासून दोन एक इंचावर असलेली तिची फुगीर, जराशी फाकलेली गुलाबी योनी आता तुषारला अगदी जवळून बघता येत होती.

त्याने मुग्धाचे नितंब त्याच्या बळकट हातांनी दोन्ही बाजूला शक्य तितके एकमेकांपासून विलग केले आणि तो ते लोभस दृश्य आसुसल्यासारखा बघू लागला.

मुग्धाने आता एका हाताने त्याचे वृषण कुरवाळायला सुरूवात केली होती आणि दुसऱ्या हाताच्या नाजूक बोटांनी ती त्याच्या लिंगाच्या सुपारीशी खेळू लागली. अचानक ती खाली वाकली आणि तिने तुषारचं कठोर लिंग आपल्या तोंडात घेतलं, आणि ती ते चोखू लागली.

तिच्या या क्रियेने तुषार कामाग्नीने नखशिखांत पेटून उठला आणि त्याने जोरात त्याची जीभ मुग्धाच्या नितंबांच्या फटीत असलेल्या त्या छिद्रात जोरात घुसवली. मुग्धाचे नितंब थाडकन उसळले आणि तिने ते तुषारच्या तोंडावर दाबून धरले.

तिच्या आजपर्यंत कुणीही स्पर्श न केल्या त्या नाजूक आणि अतिसंवेदनशील भागावर तुषारच्या जिभेचा थेट स्पर्श तिला व्याकुळ करून गेला. पण तुषार मागे हटला नाही. त्याने आपल्या जिभेचा कामुक चाळा मुग्धाच्या त्या अस्पर्श जागेवर चालूच ठेवला.

तो जितक्या जोरजोरात आपली जीभ तिथे चालवत होता तितक्याच जोरात मुग्धा त्याचं लिंग चोखत होती, आणि डोळ्यात प्राण आणून सरिता ते उन्मादक दृश्य दरवाजाच्या की-होल मधून पाहत होती.

आपल्या डोळ्यासमोर जणू एखाद्या फिल्मचा सीन सुरू असल्याचा सरिताला भास होत होता. पण तिच्या डोळ्यांसमोर होत असलेली ती प्रणयक्रीडा जिवंत होती आणि म्हणूनच अत्यंत उद्दीपित करणारी होती.

नकळत सरिताचा एक हात तिच्या स्तनांवर सरकला आणि कमीजवरूनच ती आपले स्तन चोळू लागली. दुसरा हात तिने आपल्या योनिवर ठेवला आणि बोटांनी तिथे चाळा करत ती आतील दृश्य उत्सुकतेने बघू लागली.

खोलीत प्रणयक्रिडेला बहर आला होता. दोघेही खेळाडू कसलेले आणि अनुभवी होते. आपल्या अनुभवाचा पूर्ण उपयोग करून ते जोडीदाराकडून अत्युच्च कामसुख घेत होते आणि भरभरून देतही होते.

चोखून चोखून मुग्धाने तुषारचं लिंग ओलंचिंब करून टाकलं होतं तर तुषारनेही तलवार चालवावी या थाटात मुग्धाच्या नितंबांच्या फटीतील जागेवर जीभ चालवून मुग्धाला कामक्रीडेतील एका नाविन्याचा मनसोक्त अनुभव दिला होता.

आता तुषारला तिच्या नितंबांच्या खालच्या भागात दिसणारी योनिची जागा जणू इशारा करत होती. त्याने मुग्धाची कंबर थोडी आणखी ओढून तिची योनी बरोबर आपल्या ओठांसमोर आणलं, आणि आपल्या ओठांचा आणि जिभेचा उपयोग तो तिच्या योनिप्रदेशावर करू लागला.

मुग्धा कामव्याकुळ झाली. तिने तुषारचं संपूर्ण लिंग मुळापर्यंत तोंडात ओढलं. लिंगाची सुपारी थेट तिच्या घशाला स्पर्श करत होती. त्याच्या लिंगाच्या सुपारीच्या अंगठीसारख्या कड्यावर जेव्हा तिची जीभ स्पर्श करायची तेव्हा तुषारची कंबर जोरात हालचाल करायची. आणि तुषारची जीभ जेव्हा मुग्धाच्या शिश्निकेवर आपली जादू करायची तेव्हा मुग्धा जोरात आपली कंबर तुषारच्या तोंडावर दाबून धरायची.

ह्या अभूतपूर्व प्रणयक्रीडेची साक्षीदार असणाऱ्या सरिताची बोटं आता तिच्या पॅन्टीमध्ये घुसली होती आणि हळुवारपणे त्यांची तिथे हालचाल सुरू होती. दुसरा हात स्वत:ची स्तनाग्रं कुरवाळण्यात गुंतला होता. डोळ्यात प्राण आणून ती आत बघत होती.

मुग्धाने शेवटी आपले नितंब तुषारच्या छातीवर सरकवले आणि ती हळूहळू खाली सरकू लागली. अजूनही तिची तुषारकडे पाठच होती. सरकत सरकत ती तुषारच्या ओटीपोटावरून खाली सरकली.

तिने आपले नितंब वर उचलले आणि तुषारचं फणफणणारं लिंग हाताने पकडून स्वत:च्या योनिद्वारावर ठेवलं आणि हळूच आपली कंबर खाली केली तसं तुषारचं पूर्ण लिंग सटकन तिच्या योनित गडप झालं.

आता तिने थोडंसं पुढे झुकून दोन्ही हात तुषारच्या गुडघ्यावर ठेवले आणि त्यावर जोर देऊन ती आपली कंबर वरखाली करून तुषारचं लिंग स्वत:च्या योनित आतबाहेर करू लागली.

आता मुग्धाच्या एका बाजूला तुषार होता आणि दुसऱ्या बाजूला खोलीच्या बाहेर सरिता होती. संभोगक्रीडेवर आता मुग्धाचं नियंत्रण होतं. ती जेव्हा तिची कंबर वर उचलायची तेव्हा तुषारला तिच्या योनितून त्याचं इंद्रिय बाहेर येताना दिसायचं आणि कंबर खाली केली की तेच इंद्रिय नितंबांच्या फटीत गायब होताना दिसायचं.

खोलीबाहेर सरिताला तेच दृश्य दुसऱ्या बाजूने दिसत होतं. मुग्धाच्या कंबरेच्या खाली-वर हालचालीसोबत तुषारचं लिंग तिच्या विलग झालेल्या भगोष्ठांमधून योनित आत-बाहेर होताना ती पाहत होती.

लिंग बाहेर निघताना तिला तिथून मुग्धाचं योनिलिंग बाहेर डोकावताना दिसत होतं आणि आत जाताना त्या लिंगाचं मुग्धाच्या शिश्निकेशी होणारं घर्षण तिला स्पष्टपणे दिसत होतं.

तुषारची अनिवार्य गरज असलेली मुख्य संभोगक्रीडा आता सुरू झाली होती. पण या स्थिती तुषार जवळ जवळ निष्क्रिय होता. हालचालींवर मुग्धाचं नियंत्रण होतं. ती तिला हव्या असलेल्या गतीने आपल्या नितंबांची हालचाल करत होती.

थोड्याच वेळात तुषारला स्वत:ची निष्क्रियता असह्य झाली आणि त्याने त्याचं अवस्थेत मुग्धाला आपल्या अंगावर ओढून घेतलं. आता मुग्धा तुषारच्या अंगावर उताणी पडली होती. लिंग अजून योनितच होतं. पण आता धक्के मारण्याचे अधिकार तुषारकडे होते.

तुषारने मुग्धाचं तोंड स्वत:कडे वळवलं आणि तिच्या ओठांवर ओठ ठेवून तो तिचे स्तनमर्दन करू लागला. सोबतच त्याने आता आपल्या कंबरेने मुग्धाच्या नितंबांना खालून वर धक्के मारणं सुरू केलं.

एकाच वेळी चुंबन, स्तनमर्दन आणि तुषारच्या लिंगाचे धक्के यामुळे दोघेही बेभान झाले. खोलीबाहेर सरिताची अवस्थाही काही वेगळी नव्हती. तिचे एक बोट आता हळूच योनित घुसलं होतं आणि दुसरा हात तिचे स्तन कुस्करत होता.

थोडावेळ त्याचं अवस्थेत धक्के मारल्यावर तुषारने पडल्या पडल्याच लिंग बाहेर न काढता मुग्धाला आपल्या डाव्या बाजूला वळवलं. अजूनही मुग्धाची त्याच्याकडे पाठ होती. दोघंही कुशीवर झोपले होते.

तुषारचा एक हात तिच्या डाव्या स्तनावर होता. दुसऱ्या हाताने त्याने तिचा एक पाय गुडघ्यातून पकडला आणि उंच उचलून त्यामुळे निर्माण झालेल्या जागेतून धक्के मारणं सुरू केलं.

या स्थितीत तुषारचे दोन्ही हात गुंतले होते आणि मुग्धाचे दोन्ही हात रिकामे होते. तिला एक कल्पना सुचली. तिने एक हात तुषारने धरलेल्या आपल्या मांडीच्या खाली घातला. आता तुषारचा तो हात मोकळा झाला.

तो समजला. त्याने त्या हाताने मुग्धाचा उजवा स्तन कुस्करायला सुरूवात केली. मुग्धाचा रिकामा हात तिने आपल्या योनिच्याही खाली नेला आणि तुषारचे वृषण कुरवाळायला सुरूवात केली. दोघेही आता सर्वांगाने एकमेकांचा उपभोग घेत होते. बाहेर सरिताच्या डोळ्यांची पापणीही लवत नव्हती.

बऱ्याच वेळ त्या स्थिती संभोगाचा आनंद घेतल्यानंतर तुषारने आपलं लिंग बाहेर काढलं. मुग्धाला उताणी करून तो तिच्या मांड्यांमध्ये बसला आणि त्याने आपलं लिंग तिथे खुपसलं. धक्के मारता मारताच त्याने पुन्हा तिचे स्तन दाबायला सुरूवात केली.

या स्थिती मुग्धाला त्याच्या लिंगाचा पूर्ण जोर जाणवत होता. त्याचं लिंग पार तिच्या योनिच्या आतल्या भागापर्यंत पोचत होतं. थोड्याच वेळात दोघांच्याही प्रणयक्रीडेला उधाण आलं.

दोघांच्याही तोंडातून सुस्कारे, चित्कार आणि उसासे निघू लागले. मुग्धाचे डोळे आता मिटायला लागले होते. तिच्या हातांच्या मुठी आवळल्या होत्या. ती वेगाने स्वत:च्या चरमबिंदूकडे प्रवास करू लागली होती. तुषारसुद्धा आता धापा टाकू लागला. मुग्धाच्या तोंडून असंबद्ध शब्द बाहेर पडू लागले होते.

“हंऽऽ हंऽऽ तुषारऽऽऽ तुऽऽषाऽऽर आणखीऽऽ आणखीऽऽ अजूनऽऽ अजूनऽऽ हंऽऽ हंऽऽ जोरातऽऽ आणखी जोऽऽरात आहऽऽ ओऽऽ ओहऽऽऽ आऽऽऽहाऽऽऽहाऽऽ असंचऽऽऽ आणखीऽऽऽ आणखीऽऽ”

आणि तिचे शरीर ताठरलं. तिचे हात तुषारच्या छातीत घट्ट रूतले, आणि ती तिच्या चरमबिंदूला पोचली. त्याच वेळी जणू तुषारच्या शरीरातही स्फोट झाला. त्यानेही आपली कंबर मुग्धाच्या कंबरेवर वेगाने आदळायला सुरूवात केली आणि त्याच्या लिंगातूनही वीर्याची कारंजी मुग्धाच्या योनित उडू लागली.

बराच वेळ तो कंबर हलवत होता. पूर्ण वीर्य स्खलन झाल्यावर जणू तो गलितगात्र झाला आणि मुग्धाच्या अंगावर कोसळला. दोघांनीही एकमेकांपासून स्वत:ची पूर्ण कामतृप्ती करून घेतली होती.

सरिताने ते दृश्य पाहिलं आणि ती चटकन दरवाज्यापासून दूर झाली. लगबगीने तिने चपला घातल्या आणि ती घराबाहेर पडून टॅक्सी करून घरी पोचली.

आपल्या मागोमागच तुषार येईल आणि तो यायच्या आत आपण स्वयंपाकाला लागलं पाहिजे असा तिचा विचार होता. पण एक तास झाला तरी तुषार आला नाही. तो पुन्हा प्यायला तर बसला नसेल या विचाराने तिच्या मनात काहूर माजलं.

असं झालं तर तिची सगळी मेहनत, सगळं त्याग व्यर्थ जाणार होता. न राहवून तिने शेवटी मुग्धाला फोन लावला. मुग्धा फोनवर आल्यावर तिने तुषारची चौकशी केली.

“काय बाई नवरा मिळाला आहे तुला?” मुग्धा हसत हसत म्हणाली.

“का? काय झालं?” सरिताने विचारलं.

“अग आमचा कार्यक्रम आटोपल्यावर मी चहा करायला म्हणून किचनमध्ये गेले. पंधरा मिनिटात चहा घेऊन बेडरूममध्ये पोचते न पोचते तोवर तुझ्या नवऱ्याचं पुन्हा ताठ झालं होतं. चहा राहला बाजूला आणि पुन्हा एकदा मला अंगाखाली घेतल्यावरच स्वारीचं समाधान झालं. आता निघाला आहे तो, येईलच थोड्या वेळात.” मुग्धा म्हणाली आणि दोघी मैत्रिणी जोरजोरात हसू लागल्या.

सरिताच्या, नव्हे, सरिताच्या नवऱ्याच्या मैत्रिणीने सरिताचा संसार सावरला होता. आता सरिताला कसलीच चिंता नव्हती.

सरिताच्या नवऱ्याची मैत्रीण भाग : ४

दुसऱ्या दिवशी सरिताच्या मुग्धाला फोन केला. "हॅलो मुग्धा, मी सरिता बोलतेय, मला तुझ्याशी काम आहे, मी येऊ का तुझ्याकडे?" "अगं हे काय विचारणं झालं? केव्हाही ये." पलीकडून मुग्धाचा आवाज आला. "नाही म्हणजे तू एकटीच घरी आहेस हे कन्फर्म करण्याकरता फोन केला, मी पोचतेच एक तासात."...

सरिताच्या नवऱ्याची मैत्रीण भाग : ३

तिने त्याचा योनिप्रदेशावरचा हात दूर केला आणि त्याच्या बाजूला वळली. त्याचं स्तनाग्र चोखणं सुरूच होतं. तिने त्याला पाठीवर झोपवलं आणि ती उठून बसली. त्याची बनियान तिने त्याच्या अंगातून दूर केली. आपण सुद्धा उत्तेजित झालो आहे असं भासवत तिने त्याच्या ओठांवर ओठ टेकले. त्याचं...

सरिताच्या नवऱ्याची मैत्रीण भाग : २

झोपेत तुषारने कूस बदलली आणि तिच्या अंगावर हात टाकला आणि ती भानावर आली. तो हात नेमका तिच्या भरदार स्तनांवर पडला. ती चमकली. त्याचा हात झोपेतही तिथे चाळवाचाळव करत होता. तिला पुन्हा हसू आले. तो कुशीवर झाल्यामुळे त्याची कंबर तिच्या मांडीला भिडली होती आणि तिथला फुगवटा तिला...

सरिताच्या नवऱ्याची मैत्रीण

सरिताने किचनमधील रात्रीची आवरासावर आटोपली आणि ती बेडरूममध्ये आली. तुषार, तिचा नवरा, झोपला होता. त्याच्या अंगावरचं पांघरूण अस्ताव्यस्त झालं होतं. ती त्याच्या बाजूला बसली आणि ते नीट केलं. ते करता करता तिचे लक्ष त्याच्या लुंगीकडे गेलं, तिथला भाग फुगला होता. ती स्वत:शीच...

error: नका ना दाजी असं छळू!!