शेजारची कोमल भाग : ५

संत्र्याच्या आकाराच्या तिच्या स्तनांना डोळे भरून पाहून राजू थोडा वाकला व कोमलचे स्तन चोखू लागला. कोमलच्या स्तनावर राजूचे डोळे व तोंड ताव मारत असताना एका हाताने राजूने कोमलचा परकर पूर्ण वर सरकवला व कोमलला खालून उघडी केली. राजूचे एक बोट अजूनही तिला चोदत होते.

“ए मला तुझी दाखव ना.” राजू बोलला. त्याचे बोटाचे वरखाली होत चोदणे चालूच होते.

“तुला बघायची असेल तर तुझी तूच बघ.” कोमल लाजून बोलली.

परवानगी मिळताच राजू उठून थोडा खाली सरकला व तिच्या दोन पायांच्या मध्ये आला. त्याने पेटिकोट पोटापर्यंत वर केला. कोमलच्या मांड्या उघड्या केल्या. तिच्या शरीराच्या मानाने कोमलचे पाय लांब होते.

त्यामुळे मांड्या थोड्या जाड्या असूनही कोमलचे पाय व मांड्या राजूला आकर्षक दिसल्या. मांड्याच्या मध्ये काळ्या केसाचा भरगच्च पुंजका होता व त्याने कोमलची योनी पूर्ण झाकली गेली होती.

कोमलने लाजून परकर खाली करायचा प्रयत्न केला. राजूने तिच्या हातावर हळूच फटका मारला व परकर वर करत तिच्या योनिला उघडे केले. आपलं डोके जवळ नेत तो तिच्या योनिच्या अगदी काही इंचावर पोचला.

राजूच्या आयुष्यातली ती पहिली पुच्ची होती. डोळे भरभरून राजू पाहत तिच्या झाटांशी बोटाने खेळत राहला. त्याने तिचे पाय फाकावले व दोन्ही हाताचे अंगठे योनित सरकवले व योनी पाकळ्या वेगळ्या केल्या.

आता गुलाबी रंगाची कामरसाने चमकणारी आतली त्वचा राजूला दिसत होती. राजूने कोमलचे पाय आणखिन फाकवले व तो अजून जवळ गेला. मगाशी आपल्या हातावर लागलेला कोमलचा योनिरस चाटताना आलेला तो परिचित किंचित उग्र वास त्याच्या नाकात भरला.

न राहवून राजूने आपले ओठ तिच्या खालच्या ओठावर टेकवले व किस घेत सुटला. त्याच्या ओठांच्या तिच्या पुच्चीच्या ओठावर होणाऱ्या स्पर्शामुळे होणारी कोमलची तगमग व वळवळ त्याला जाणवत होती.

मगाशी राजूने बोटांनी चेतवलेली तिची क्लिट उघडी झालेली त्याला खुणावत होती. राजूने जिभेचे टोक त्या छोट्या दाण्यावर टेकवली. त्या स्पर्शाने कोमल एकदम उत्तेजित होऊन तिने आपले कूल्हे वर उचलून राजूच्या तोंडावर घट्ट रेटली व मांड्यांचा विळखा राजूच्या मानेला घातला व राजूला गुदमरून टाकले.

राजूने जीभ कोमलच्या पुच्चीच्या भोकात आतपर्यंत घातली व तो तिची पुच्ची चाटू लागला. क्लिटला जि‍भेने त्याने छेडताच कोमलचे बंध सुटले व राजूच्या तोंडात तिचा कामसलीलाच्या पहिल्या धारेचा प्रसाद मिळाला.

राजूने कोमलची क्लिट दातात पकडून हळूच चावली, तशी कोमल जोरात आपल्या हाताने तोंड दाबत चित्कारली. राजूच्या गळ्यावरचा कोमलच्या पायाचा विळखा अजूनच घट्ट झाला.

कोमल बहुदा इतक्या सुखाने बेहोशच झाली व शरीराला आचके देत, “राज… उउउउउऽऽ” असा काहीसा आवाज काढत निपचित पडून राहिली.

राजू परत वर आला व कोमलचे गोळे हातानी कुसकरत स्तनाग्रे चिमटीत फिरवायला लागला. कोमलचे ओठ आपल्या दातात धरून तो तिची जीभ चोखू लागला. राजू आता कोमलच्या अंगावर चढला होता.

त्यामुळे त्याचा सहा इंची लवडा कोमलच्या पुच्चीवर रगडला जात होता. राजूच्या बर्मुड्यातूनही जाणवणारी लवड्याची उब व ताठरता कोमलला जाणवली व तिने डोळे उघडले. तिला माहीत होते, आता पुढची पायरी कोणती आहे व आता मागे जायची तिची इच्छा नव्हती.

तिने राजूचे कूल्हे दाबून धरले व त्याच्या लवड्याचे तिच्या पुच्चीवर होणारे घर्षण तिला हवे हवेसे वाटू लागले. मासिकात अनेकदा चोरून वाचलेल्या झवाझवीची वर्णनांची तिने परत परत पारायणे केली होती पण हा खेळ इतका उत्कट असेल, असे तिला वाटले नव्हते. तिने हात घालून राजूचा लंड पकडला व नेम धरून ती आपल्या पुच्चीवर घासू लागली.

राजूने तिला थांबवले.

“कोमल आपण शेवटपर्यंत जायचे काय?”

कोमलने होकारार्थी मान हलवली.

“पण तुला बाळ झाले तर?”

राजूचा हा प्रश्न ऐकून तिला कळेना काय उत्तर द्यावे.

ती निराश झाली कारण कोमलने हा विचार केलाच नव्हता.

“मग?” तिने वैतागून विचारले.

राजूने तिच्या कानात उपाय सांगितला.

“राजू काही गड्बड तर होणार नाही?”

राजूने परत फिल्मी डायलॉग मारला, “मै हु ना!”

तो कोमलच्या शरीरावरून उठला. त्याने आत जाऊन एक जुना टॉवेल आणला. इतकी चावट पुस्तके वाचून त्याला माहीत होते कुंवाऱ्या मुलींना पहिल्या चुदाई नंतर काय होते. त्याने कोमलला उठायला सांगितले. मग त्याने तो टॉवेल पलंगावर पसरला. उभ्या असलेल्या कोमलला परत मिठीत घेऊन तिच्यावर किसेसचा भडिमार केला.

राजूने परत कोमलला वेगळे केले व झटापट आपला टी-शर्ट व चड्डी काढून पूर्ण नागडा झाला. कोमल तोंडाचा आ वासून त्याच्या नागड्या शरीराकडे विशेषतः त्याचा लवडा व गोट्या पाहत राहिली. राजूने कोमलच्या शर्टची उरलेली बटणं काढायला सुरुवात केली व शर्ट व स्वेटर तिच्या हातातून काढून टाकला.

कोमलच्या गळ्यातल्या सोन्याच्या साखळीशिवाय आता तिच्या वरच्या अंगावर काहीच नव्हते. राजू बावचळल्यासारखं तिच्या या रूपाकडे पाहतच राहला. राजू तिचा राहिलेला कपडा काढायचा प्रयत्न करू लागला.

पण कोमलच्या पेटिकोटाची नाडी त्याला मिळेना. कोमल डोळे बंद करून धुंदीत उभी होती. परत त्याने प्रयत्नपूर्वक नाडी सोडवली व परकर कूल्ह्यांवरून हळूहळू खेचत फिरवत खाली ओघळू दिला.

राजू आवक होऊन कोमलचे सौंदर्य डोळे फाडून पाहत राहला. कोमल थोडी वाकली व तिने राजूचा खुंटा पकडून आपला हात त्यावर दाबून पुढे मागे चालवला. राजूने हा क्लु घेऊन तिच्या पुच्चीत मधले बोट सरकवले व तो तिला उंगली करायला लागला.

मग कोमल गुडघ्यावर बसली व तिने राजूला पलंगावर बसवले व राजूच्या लवड्याजवळ आपले तोंड नेले. एकदा किस करून राजूचा लवड्याचा सुपाडा कोमलने तोंडात घेतला व त्यावर जीभ फिरवत चाटू व चोखू लागली. राजू कोमलचे स्तन दोन हातात भरून कुसकरू लागला.

काही वेळ त्यांचा हा खेळ चालू राहला. मग राजूने कोमलला पलंगावर बसवले व झोपवले. तो तिच्या पायच्या मध्ये आला. कोमलने आपले पाय फाकवून त्याला जागा करून दिली. दोन हातावर शरीराचा भार देत राजूने आपला लंड कोमलच्या पुच्चीच्या भेगेवर आणला. उजव्या कोपरावर शरीर पेलत डाव्या हातात लंड धरून हळूहळू कोमलच्या पुच्चीवर रगडू लागला.

कोमल सुखाचे हुंकार देऊ लागली. मग तिने डोळे उघडले व आपली गांड उंचावत राजूला साथ देऊ लागली. राजूच्या गोट्याना कोमलच्या झाटांचा स्पर्श जाणवत होता. राजूला आपला लवडा नक्की कुठे घालावा, हे समजत नव्हते.

कोमलला राजूचा प्रॉब्लेम कळला. कोमलने तिचा हात राजूच्या लवड्यावर आणला व त्याला गाईड केले. कोमलच्या बुळबुळीत भेगेत राजूचा लवडा किंचित आत गेला. राजू हळूहळू पुढे मागे होऊ लागला. कोमलची पुच्ची खूपच टाइट होती. त्यामुळे राजूचा लवडा जेमतेम एक इंच आत जात होता.

राजूने थोडा जोर लावताच कोमल कळवळली. राजूला तिच्या डोळ्यात पाणी आलेले दिसले. मग राजू थांबला. आत त्याला कळत नव्हते काय करावे. कोमलने राजूला, “राजू एक मिनिट उठ.” असे म्हणत तिच्या अंगावरून उठायला सांगितले.

राजू नाईलाजाने उठला. कोमलने त्याला पलंगावर झोपायचा इशारा केला. राजूला कळेना कोमलला काय करायचे आहे. तरी त्याने कोमलचे ऐकले व तो पलंगावर पडला.

कोमलने आपला पाय राजूच्या अंगावरून पलीकडे टाकला व सायकलच्या सीटवर बसल्यासारखी ती राजूच्या लवड्यावर बसली. तिने एका साईडला झुकून राजूचा ताणलेला लवडा आपल्या योनिद्वारावर घासायला लागली. राजूला हा अनुभव नवा होता. मुटकल्या मारताना त्याला अशी मजा कधीच आली नव्हती.

आता राजूचा सोटा भोकात योग्य रीतीने रूतला होता. कोमल आता खाली वर करू लागली. कोमलचे गोल गरगरीत गोळे हिंदोळे खात होते. राजूने मान वर करून जीभ लांब करून कोमलचे निप्पल चाटले मग दोन हातात दोन स्तन पकडून तिचे स्तनाग्र कुस्करले. परत मान उंचावून कोमलचे एक स्तनाग्र दात पकडले व चावले. कोमल “राजू… उ…. उ…!!!’ करत झडली.

राजूच्या लवड्याला प्रथमच तिच्या पुच्चीच्या स्नायूंची कंपने जाणवली. कोमलच्या हालचाली थोड्या मंदावल्या. राजू आळी पाळीने तिचे निप्पल चोखत राहला. जसा जसा राजूचा लवडा ती आत घेत होती, कोमलला प्रचंड वेदना जाणवत होत्या पण तिला मिळणारे सुख वेदनेपेक्षा जास्त असावे. त्यामुळे ती दाताने ओठ दाबत राजूचा लवडा तिच्या आत घेत होती.

राजूचा लवडा अर्धा अधिक कोमलच्या कमळासारख्या फुललेल्या योनित शिरला, कोमलला एक तीव्र कळ आली व ती त्या वेदनेने विव्हळली. राजूने तिचे कूल्हे दाबून तिला जवळ खेचले व आपला लवडा कोमलच्या योनित अजून खोल घुसवला.

तीव्र वेदनेने कोमलच्या डोळ्यातून अश्रुची धार लागली पण डोळे मिटून वेदना सहन करत परत वर खाली करत राजूला झवायला लागली. राजूचे कूल्हे तिच्याबरोबर वर खाली होत तिला साथ देत होता.

आता राजूचा लवडा पूर्ण आत गेला. कोमलच्या वेदना कमी झाल्या असाव्या. त्यामुळे तीही ’आ आउ….. आई…….ग…’ करत मजा घेऊ लागली. कोमलच्या पुच्चीतून बाहेर येताच “पचाक… पचाक…” आवाज येत होता.

कोमलची योनी राजूला आता ओली लागत होती. राजूवर आरूढ झालेल्या कोमलचा काही मिनिटातच सुखाचा कडेलोट झाला व तिचा धबधबा फुटला. पूर्णपणे गलितगात्र होऊन ती राजूवर कोसळली.

कोमलच्या पुच्चीने राजूचा लवडा पकडून ठेवला होता व कोमलच्या पुच्चीतल्या स्नायुंच्या आकुंचनाने राजूचा लवडा जणू पिळला जात होता. त्या सुखाच्या अनुभूति अवर्णनीय होती. त्याला कळले की तो आता गळणार. तसे त्याने लवडा बाहेर काढत कोमलला हळूच भिंतीच्या बाजूला ढकलले व त्याने आपला लवडा हातात पकडून पलंगावरून उठला. मगाशी उशीच्या खाली ठेवलेला रूमाल उचलून तो त्याने लवड्यावर दाबला व बराच वेळ गळत राहला.

त्याने खाली बघितले तर लवडा पुसलेला रूमाल रक्ताने माखला होता व त्याच्या लवड्यावरही रक्त लागले होते. त्याने वळून कोमलकडे पाहिले. कोमल अजून झोपली होती.

कोमलचा हात तिच्या डोळ्यावर होता व दुसरा हात तिने छातीवर ठेवला होता. राजूने खाली पाहिले. कोमलच्या योनिवरच्या झाटांना रक्त होते. त्याने कोमलला हालवले व आपल्या हातातला रूमाल दाखवला. तशी तीही चमकली व तिच्या डोक्यात प्रकाश पडला.

तिने उठून पाहिले. तिच्या अंगाखाली राजूने टाकलेला टॉवेल स्वच्छ होता. वाकून राजूने हातातल्या रूमालाने तिची चूत पुसली. कोमलने राजूच्या हातातून रूमाल घेतला व आपल्या पुच्चीला पुसायचा प्रयत्न करू लागली.

मग ती उठली, पेटिकोट डोक्यावरून घातला, नाडीची गाठ मारून शर्ट अंगावर चढवला, बटणं लावली व राजूचा रूमाल उचलून ती बाथरूममध्ये गेली. राजूनेही आपले कपडे घातले व तो आजीच्या खोलीत गेला.

पिंकी एक खेळणे हातात धरून शांत झोपली होती. मग पलंगावर रेलून तो कोमलची वाट पाहू लागला. कोमल आली. काहीही न बोलता तिने राजूची पप्पी घेतली व पिंकीला घेऊन ती घरी निघून गेली.

राजू पुण्याला ३ महीने राहिला. रविवार व महिन्यातले काही दिवस सोडून कोमल व तो रोज झवाझवी करायचे. बहुदा राजूच्या खोलीत, तर कधी कोमलच्या घरी!

शेजारची कोमल

बऱ्याच वर्षापूर्वीची कहाणी आहे. पुण्याच्या प्रभात रोडवर राजूच्या आजोबांचे घर होते. राजूच्या आजोबांच्या पश्च्यात राजूची आजी तिथे एकटी रहायची. जुनी पण भक्कम तळमजला व वर एक मजली इमारत होती. इमारत जुनी असली तरी दोन मजल्यावर प्रत्येकी दोन असे ४ आधुनिक फ्लॅट होते. राजूच्या...

शेजारची कोमल भाग : २

राजूचा बर्मुड्यामधील उंदीर आता मोठा होऊन कोमलच्या मांडीवर उड्या मारायला लागला होता. राजूच्या पायाच्या मध्ये कोमलची मांडी आली होती व तिचा उजवा बॉल राजूच्या छातीवर रगडत होता व राजू आजवर न अनुभवलेला एक आनंद घेत कोमलला बिलगून होता. कोमलला अजूनही भान नव्हते. तिची नजर व...

शेजारची कोमल भाग : ३

राजूचा हा आयुष्यातला पहिलाच काम प्रसंग होता पण अभ्यासाच्या नावाने चोरून वाचलेली इतकी चावट गोष्टींची पुस्तके आता त्याच्या कामाला येत होती! राजू कोमलच्या जवळ आला तसे डोळे न उधडता कोमलने त्याला भिंतीकडे सरकून जागा केली. राजूने वेळ न घालवता वाकून कोमलच्या किंचित दर्शन...

शेजारची कोमल भाग : ४

राजूने कोमलच्या उरोजावरचा आपला हल्लाबोल अजूनही टिकवला होता व आळीपाळीने तो तिचे गोळे आईसक्रिमसारखे चोखत होता खात होता. राजूने आपला हात कोमलच्या मांड्याच्या फटीत खाली सरकवला. कोमलच्या चड्डीतून डोकावणाऱ्या झाटांचा स्पर्श त्याला झाला. कोमलच्या मांड्यांमध्ये चड्डी राजूला...

error: नका ना दाजी असं छळू!!