ताबा भाग : ५

“आह्… ओह्…” पार्थ कळवळला. पण त्याच्यासाठी हा अनुभव नवीन असला तरी खूपच उत्तेजक होता.

दोन्ही हातांनी अपूर्वाचे डोकं पकडून त्याने स्वत:च्या डाव्या निप्पलसमोर आणले. अपूर्वाने जीभ बाहेर काढून त्याचे निप्पल चाटले आणि मग त्यावर हळूवार फुंकर मारली. त्या गार स्पर्शाने पार्थच्या संपूर्ण शरीरावर शहारा आला.

मान वर करून अपूर्वाने पार्थचा अगतिक चेहरा बघितला आणि एक कातिल स्माईल देत मान पुन्हा झुकवली. या वेळचा चावा इतका जबरदस्त होता की पार्थच्या डोळ्यांतून पाणीच आले.

आळीपाळीने पार्थची दोन्ही निप्पल्स चाटून-चावून झाल्यावर ती वर सरकली आणि तिने पुन्हा पार्थच्या ओठांचा ताबा घेतला. ह्या वेळी पार्थ तयारीत होता, त्यामुळे तिच्या जि‍भेचा स्पर्श जाणवताच त्याने तोंड उघडून तिला आत घुसू दिले. अपूर्वाची जीभ आता पार्थच्या तोंडाच्या आतल्या भागाला चाटत होती. पार्थसाठी हे खूपच कामोत्तेजक होते.

पार्थचे ओठ सोडताच अपूर्वाने दोन्ही हात मागच्या डायनिंग टेबलवर ठेवून वर उडी मारली. टेबलची उंची कमी असल्याने त्यावर ती सहज वर बसू शकली.

अंगातला ढगलम आसा टी-शर्ट तिने काढून बाजूला सारला. काळ्या रंगाच्या टाईट ब्रामध्ये तिचे गरगरीत स्तन गोळे बाहेर सांडायचे बाकी होते. तिने मागे टेबलाला दोन्ही हाताचा आधार घेत पार्थला ब्राचे हुक खोलण्याचा इशारा केला. हात मागे नेल्यामुळे तिचे शरीर धनुष्यासारखे ताणले गेले.

अपूर्वाला नक्की काय हवे होते ते आता पार्थच्या चांगलेच लक्षात आले होते. त्याने दोन्ही हातची बोटं तिच्या ब्राच्या पट्ट्यामध्ये अडकवली. आणि जोर लावून दोन्ही बाजूला पट्ट्या ओढल्या. नक्की ब्राचे हुक तुटले की कापड फाटले हे कळायला मार्ग नव्हता.

ब्राचा अडथळा दूर होताच पार्थला अपूर्वाच्या भरगच्च छातीचे दर्शन मिळाले. त्याने आतापर्यंत पाहिलेल्या स्थळांपैकी हे सर्वात जास्त प्रेक्षणीय स्थळ होते. सावळ्या रंगाचे पण तुकतुकीत तिचे स्तन आकाराने मोठे असले तरी ताठ उभे होते. प्रत्येक गोळ्याच्या बरोबर मध्यभागी साधारण दोन रुपयाच्या नाण्याच्या आकाराची चॉकलेटी वर्तुळे होती. त्या वर्तुळांच्या मधोमध टम्म फुगलेल्या काळ्या मनुक्यांसारखी त्यांची बोंडे टरारून उभी होती.

आ वासून बघत बसणाऱ्या पार्थला अपूर्वाने आपल्या अंगावर ओढले. तिचे दोन्ही आंबे त्याच्या छातीवर दाबले गेले. त्याची हनवटी पकडत त्याच्या ओठामध्ये तिने आपली जीभ परत एकदा घुसवली. आपल्या तोंडात फिरणार्‍या अपूर्वाच्या जि‍भेला शोषून घेत पार्थने दोन्ही हातांनी तिचे गरगरीत गोळे कुस्करले.

एका वेळी एक संपूर्ण स्तन एका हातात मावणे साहजिकच शक्य नव्हते. त्यामुळे त्याने दोन्ही हातांची ओंजळ करून तिचा डावा स्तन पिळायला सुरुवात केली. मध्येच तो बोटांच्या चिमटीत त्याचे फुगीर निप्पलही कुस्करत होता.

“स्स… हाय्…” असा आवाज काढत अपूर्वा मागे सरकली.

त्याच्या ओठांभोवतीचा बराचसा भाग दोघांच्या एकत्रित लाळेने ओलाचिंब झाला होता. आपली लांब जीभ बाहेर काढत तिने त्या लाळेचा स्वाद घेतला आणि म्हणाली,

“आजपासून हे ओठ माझे आहेत. आणि मा‍झ्या वस्तूंना कोणी दुसर्‍याने हात लावलेले मला अजिबात आवडत नाही.”

“येस दिदी… माझा प्रत्येक अवयव आजपासून तुझा आहे… तुला हवं तेव्हा तुझा हा गुलाम तुझ्यासाठी हजर असेल… फक्त मा‍झ्या छोट्या बाबुला शांत कर ना…”

अपूर्वाने पायानेच त्याच्या पॅन्टमधल्या लिंगाचा अंदाज घेतला. पार्थने तिचे स्तन सोडून देत आपल्या नाईट पॅन्टचे बटण उघडे करून दिले. अपूर्वा टेबलवर बसूनच पार्थची पॅन्ट आणि चड्डी खाली सरकवत होती. त्यासाठी पुढे झुकल्यामुळे तिचे तोंड बरोबर पार्थच्या कंबरेपर्यंत आले होते. पॅन्ट आणि चड्डी खाली सरकवताच पार्थचे लिंग टणकन उसळी मारून बाहेर आले आणि अपूर्वाच्या गालावर आपटले.

“केवढी घाई झालीय बघ ह्याला.” असं म्हणत अपूर्वाने प्रेमाने दोन्ही हातांच्या ओंजळीत त्याचे लिंग धरले आणि तोंडाचा आ वासत गपकन् गिळून पण टाकले.

अधाशासारखी त्याचे लिंग चोखत तिने डोकं वर करून पार्थकडे बघितले. एवढ्या फास्ट आणि रफ सेक्सची त्याला सवयही नव्हती आणि अपेक्षाही. त्यामुळे त्याच्या चेहर्‍यावर आश्चर्य, आनंद, सुख, हाव, वेदना, अशा वेगवेगळ्या भावनांचे मिश्रण दिसत होते. तिच्या गरम ओठाच्या स्पर्शानी छोटा बाबु तृप्त झाला.

अपूर्वा मन लावून त्याच लिंग चोखत होती. त्याच्या लिंगावर जिभेने रेघोट्या काढत ती वर सरकली. नुकत्याच साफ केलेल्या प्रदेशाला संगमरवरी आभास आला होता. तिने तो भाग पूर्णपणे चाटला. त्या भागाला मुलायमपणा आला होता. साबणाच्या फोमच्या मोहक सुगंधाने ती वेडी झाली. आवेशात येत त्याच्या कातडीला तिने कडकडीत चावा घेतला. जिवाच्या आकांताने पार्थ किंचाळला. पण त्याने अपूर्वाला बाजूला सारले नाही.

त्याने वेदना सहन केल्या. त्याला सर्व आता आवडायला लागले होते. सुखातल्या वेदनांचा तो आनंद घेत होता. कमरेमध्ये वाकलेल्या अपूर्वाला आता कठीण जाऊ लागले. तिने आपला चेहरा आता वर आणला. पार्थच्या डोळ्यात डोळे घालून ती म्हणाली,

“तुझा बाबु तर तृप्त झाला, आता मा‍झ्या पिंकीला मजा नाही देणार?”

ही विनंती तर नव्हतीच आणि अशी सुंदर आज्ञा झिडकारणारा माणूस जगाच्या पाठीवर कुठेच नसेल. पार्थला आदेश मिळताच त्याने अपूर्वाला मागे ढकलून पाठीवर झोपवले. तिचे दोन्ही पाय हवेत उचलले. दोन्ही हाताची बोटे लेगिंग्जसकट पॅन्टीच्या आतमध्ये रूतवली. आणि क्षणाचा विलंब न करता तिची लेगिंग्ज आणि पॅन्टी बाहेर ओढली.

लेगिंग्जमध्ये गुंता झालेली चड्डी आपसूक त्याच्या हातात आली. चड्डीचा बोळा करत तिचा वास घेतला. अपूर्वाच्या कामरसाचा एक अजब वास येत होता. पार्थला त्या वासाची जबरदस्त किक बसली.

समोरच्या टेबलवर पडल्या-पडल्या अपूर्वाने आपले पाय फाकवले आणि आपला मौल्यवान खजिना पार्थपुढे खुला केला. हॉलमध्ये सुरू असलेल्या ट्युबलाईटच्या शुभ्र उजेडात तिची पाणावलेली योनी चकाकत असल्यासारखी पार्थला वाटली. काळपट गुलाबी पाकळ्यांच्या मधून डोकावणारा लुसलुशीत योनिमार्ग त्याला वेडावत होता. योनिच्या वरच्या भागात तुरळक केस होते आणि जांघेतली त्वचा ओलसर होऊन चमकत होती.

अपूर्वाने झोपलेल्या अवस्थेतच आपले दोन्ही पाय बाजूला ओढून धरले होते. त्यामुळे पार्थला तिची योनिरेषा थेट नितंबाच्या छेदापर्यंत स्पष्ट दिसत होती. या पोझमध्ये तिचे दोन नितंब गोळे म्हणजे गुबगुबीत उश्या ठेवल्यासारखे दिसत होते. पार्थ भारवल्यासारखा तिच्या चेहर्‍यापासून पायापर्यंत तिला निरखून बघत होता.

पार्थने अपूर्वाच्या चेहर्‍याकडे बघताच तिने खालचा ओठ दातांत पकडून त्याला डोळा मारला. तिचा इशारा समजून पार्थ झटकन् खाली गुडघ्यांवर बसला आणि त्याने तिच्या फाकलेल्या मांड्यांमध्ये तोंड खुपसले.

झपाटल्यासारखा तो तिची योनी चाटू लागला. मध्येच तिच्या योनिपाकळ्या त्याने दातांत धरून चावल्या. अपूर्वाने आपले दोन्ही पाय पार्थच्या खांद्यावर टेकवले आणि मोकळ्या झालेल्या हातांनी त्याचे तोंड अजून आत दाबू लागली.

“स्स… आह्… आईग्ग..” असे आवाज काढत ती विव्हळत होती.

पार्थची जीभ तिच्या योनिमध्ये शिरताच तिने त्याच्या डोक्यावरचा दाब अजून वाढवला. पण पार्थच्या मनात काहीतरी वेगळंच होते.

आपल्या डोक्यावरून पार्थने दोन्ही हात झटकून देत उभा राहिला. ती बेसावध असतानाच त्याने दोन्ही हातांत तिच्या गुबगुबीत मांड्या पकडून तिला टेबलवर उलटे केले.

उघड्या छातीला टेबलचा थंडगार स्पर्श होताच अपूर्वा “हाय्… स्स्स…” करून सित्कारली.

कंबरेपर्यंत टेबलवर झोपलेल्या अपूर्वाचे दोन्ही पाय आता हवेत लोंबकाळत होते. तिचे ते लोंबकाळणारे पाय हातात धरून पार्थ खाली जमिनीवर बसला आणि तिच्या पायातल्या स्लीपर्स त्याने काढून फेकल्या.

बाईच्या स्वच्छतेची परीक्षा तिच्या पायांवरून करावी असे म्हणतात. गेल्या सहा महिन्यांत पार्थचे अपूर्वाकडे कधीच लक्ष गेले नव्हते. आज एक एक नवीन साक्षात्कार त्याला होत होता. आता तिच्या पायावरून तिच्या व्यक्तिगत स्वच्छतेची त्याला खात्रीही पटली. त्यामुळे त्याला जे करायचे होते ते करावे की नाही याबद्दल कसलीही शंका त्याच्या मनात नव्हती.

“आह्हह्ह्ह्ह… हाहाहाहा… उफ्फ… स्स्स…”

अपूर्वाच्या खिदळण्याचा आवाज पार्थला ऐकू आला. ह्या हडळणीला हसता सुद्धा येते? अपूर्वाचे नवीन गुण पार्थला माहिती पडत होते. हडळ खूप कामुक होती हे पण मात्र तितकंच खरं होते. आता आपण हिच्याशी कर्तव्यनिष्ठ आहोत असे काहीतरी पार्थला वाटू लागले होते.

जमिनीवर मांडी घालून बसलेल्या पार्थने अपूर्वाच्या उजव्या पायाचा तळवा चाटायला सुरुवात केली होती, त्यामुळे तिला गुदगुल्या होत होत्या. करंगळीपासून अंगठ्यापर्यंत पायाचे प्रत्येक बोट तो तोंडात घेऊन चोखत होता. दोन बोटांच्या मध्ये घाम येऊ नये म्हणून तिने बहुतेक संध्याकाळी पावडर लावली असावी. आता घाम आणि पावडरचा वास मिसळून एक वेगळाच उग्र गंध त्याच्या नाकात शिरत होता.

उजव्या पायाची बोटं चोखून झाल्यावर पार्थने डावा पाय उचलला आणि तिच्या टाचेपासून चाटायला सुरुवात केली. अपूर्वाला अपेक्षित नव्हते, पण तिला या सगळ्याची गंमतही वाटत होती. तळव्याच्या नाजूक त्वचेवर जि‍भेचा ओला आणि थंड स्पर्श जाणवून तिच्या अंगावर शहारे येत होते.

“माझे पाय एवढे आवडले का पार्थ …?” टेबलवरून मागे वळून बघायचा प्रयत्न करत अपूर्वाने विचारले

.”खूपच आवडले!!” चाटणे-चोखणे सुरूच ठेवत पार्थ म्हणाला.

“माझी पिंकी सुद्धा तुझ्या बाबुची वाट बघतेय, लक्षात आहे ना? एवढा वेळ पायातच अडकून पडलास तर ह्या दोघांचा संगम होणार कधी? उद्या सकाळी??” मुद्दाम त्याला चिडवत अपूर्वा म्हणाली.

ताबा भाग : ६

आता अजून वेळ काढण्यात अर्थ नाही हे पार्थच्या लक्षात आले. अपूर्वाच्या आकर्षक पायापासून मुश्किलीने आपले तोंड बाजूला करत तो उठून उभा राहिला. गुडघ्यापर्यंत उतरवलेली जीन्स आणि चड्डी काढून टाकत त्याने अपूर्वाचे दोन्ही पाय उचलून तिला टेबलवर पुढे सरकवले. टेबलचा पृष्ठभाग पसरट...

ताबा भाग : ४

पार्थची अंघोळ चालू असताना दरवाज्याची बेल त्याच्या कानावर ऐकू आली. त्या पाठोपाठ दरवाजा उघडण्याचा सुद्धा आवाज ऐकू आला. कुळकर्णी काकूने रात्रीचा डबा आणून दिला असणार आणि अपूर्वाने नेहमीप्रमाणे तो ओट्यावर ठेवून आपले जेवण आपल्या रूममध्ये घेऊन जाणार हा त्यांचा नेहमीचा...

ताबा भाग : ३

पार्थला ह्या मुलीचे काहीच समजेनासे झाले होते. तिचा नक्की प्रॉब्लेम काय आहे? पण आत्ता ह्या वेळी तिचा प्रॉब्लेम समजून घेण्यापेक्षा त्याला आपल्या लिंगावर तिच्या तोंडाचा ओला उबदार स्पर्श जास्त हवाहवासा वाटत होता. त्यासाठी त्याला आपले तोंड बंद ठेवायचे होते आणि आपल्या...

ताबा भाग : २

पार्थने एकदा हॉलमध्ये नजर फिरवली. आपण चुकून दुसर्‍याच फ्लॅटमध्ये तर नाही ना शिरलो? आता अपूर्वाच्या ह्या प्रश्नावर काय उत्तर देणार? काहीतरी बोलायचे म्हणून तो म्हणाला, "नाही, तसे काही नाही. पण जरा कटकट कुरबुर होतच असते." "कसली कुरबुर? काही प्रॉब्लेम झाला काय?" तिचा...

ताबा

"अगं ते कोरोना वगैरे म्हातार्‍या किंवा ज्यांना काही रोग आहे त्यांनाच होतो. तू उगाच टेन्शन घेतेयस." पार्थचा सकाळपासून हा चौथा निष्फळ प्रयत्न चालू होता. "अरे काल रात्री केले ना आपण? एवढा काय उतावळा होतोयस? इथे बाहेर काय चाललेय आणि तुझं काय चाललेय?" मिनलने त्याला साफ...

error: नका ना दाजी असं छळू!!