आंबट खेळ भाग : ५

पहिल्यांदाच माझ्या शरीराला तिच्या स्तनांचा स्पर्श झाला. खाली पडली तरी तिच्या वेगात फरक पडला नव्हता. ओठांनी माझे खांदे छाती चोखत चाटत ती धाडधाड दणके देत होती. तोंडाने माझे शरीर चाखण्यात गुंग असल्याने तिचे चीत्कार आतल्या आतच विरत होते. बऱ्याच वेळाने ती समाधानी होऊन माझ्या अंगावरच पालथी निपचित पडली.

“आईऽऽऽऽ आईऽऽऽऽ हंऽऽऽऽऽऽऽ हंऽऽऽऽ” असे सुस्कारे अर्धवट झोपेत असल्यासारखे देऊ लागली.

“थॅंक्स प्रवीण! थॅंक यू सो मच! धिस वॉस द बेस्ट वन आय हॅव एवर हॅड इन माय लाइफ सो फार!” ती बरळली.

“यू विल बी ऑलवेज वेलकम पिल्लू! वॉज़ एन ऑसम वन! पण तुला एक गोष्ट माहिती आहे का?” मी तिच्या काखेखाली स्तनांवर माझी बोटे गोल फिरवीत बोललो.

“काय?”

“इट्स नॉट ओवर येट!”

“नोऽऽऽऽऽ शक्य नाही मला!” ती रडवेली झाली.

“यस ऽऽऽऽ मला शक्य आहे!” असं म्हणत मी तिला खाली घेतलं. उताणी होताच तिचे उरोज पसरट झाले आणि निपल्स उठून आले.

“प्लीज प्रवीण हळूच!” ती विनवणी करु लागली.

“हो रे पिल्ला!” असं म्हणत तिच्या दोन्ही नडग्या माझा खांद्यांवर ठेवल्या. माझे दोन्ही हात तिच्या कानाशेजारून बेडवर टेकवले.

माझ्या या पोजीशनमुळे तिच्या शरीराची अक्षरशः घडी झाली. तिचे गुडघे तिच्या उरोजांवर दाबले गेले होते. घडी झाल्यामुळे तिचे नितंब भव्य दिसत होते आणि सगळ्या बाजूंनी दाब पडल्यामुळे तिची योनी घट्ट आणि टम्म सुजल्यासारखी दिसत होती.

“ही कसली पोज तुझी?” वेदना तिच्या अवाजातून टपकत होती.

“तुला नक्की आवडेल. जिथे कुणी पोचलं नाही तिथे जाण्यात खरी मजा आहे!” असं म्हणत मी माझ्या लिंगाला रस्ता दाखवला. माझे लिंग आत घुसण्याची वाट पाहू लागले. तिची रिकवरी जबरदस्त होती. काही मिनिटांतच ती पुन्हा एक्साइट झाली होती. माझ्यासाठी हे एक प्लेसेंट सरप्राइज होतं.

पूर्ण प्राण माझ्या कमरेत गोळा करुन मी जोर लावून माझा गरमागरम भाला तिच्या फटीतून आत रेटला. एकाच झटक्यात मुळापर्यंत आत घुसलो. तिचे डोळे विस्फारले गेले. तिने मोठा आ वासला पण तिचा आवाज घशाच्या बाहेर आला नाही. डोळ्यांतून घळाघळा पाणी वाहू लागले.

“यू आर अ ट्रू एक्स्प्लोरर! यू टच्ड द अनटच्ड!!” ती कण्हत म्हणाली. तिच्या चेहऱ्यावर वेदना आणि समाधानाचे विचित्र मिश्रण दिसत होतं.

“बघ निकी! मी म्हटलेलो ना मजा येईल?” मी.

“हो रे माझ्या राजा! तू खरंच मस्त करतोयस! लवकर मला स्वर्गात ने. मगाच्यापेक्षा हे मस्त आणि जबरदस्त आहे! कॅरी ऑन!” ती आता आसुसली होती.

मी एकदम हळूवारपणे माझे लिंग बाहेर ओढले. त्या पोजमुळे तिची योनी आणखीच घट्ट झाली होती. असं वाटत होतं जणू तिने मूठ आवळल्याप्रमाणे तिची योनी माझ्या लिंगाभोवती आवळली होती आणि ती मला माझे लिंग बाहेर काढुच देत नव्हती.

टोपापर्यंत लिंग बाहेर काढून मी पुन्हा अगदी हळुवारपणे अगदी स्टेडी वेगात आत घुसवले. पुन्हा एकदा तळापर्यंत!

“आऽऽऽ हम्मऽऽऽऽऽ हम्मऽऽऽऽ!!!” ती तिचे ओठ दातांत दाबून धरुन आतल्या आत हुंकारली.

मी असंच हळूहळू बराच वेळ तिचा योनीमार्ग रगडून काढला. ती अतिशय बेभान झाली होती. मी हळूहळू माझा वेग वाढवू लागलो

“आऽऽऽऽऽई आऽऽऽऽऽऽह!”

“उम्मऽऽऽऽऽऽ! हूंऽऽऽऽऽऽऽ!”

“आऽऽउच्! आईऽऽगंऽऽऽऽऽऽऽऽ!”

प्रत्येक ठोक्यागणिक ती मोठमोठ्याने किंचाळत होती. तिचा परमोच्च क्षण पुन्हा एकदा जवळ येत होता. पण माझं दूरपर्यंत नामोनिशाण नव्हतं! म्हणून मी लिंग बाहेर काढलं. आणि तिच्या अंगावरून बाजूला झालो.

“राजा आणखी थोडाच् वेळ नं! प्लीज नं! पिल्लू!” ती आर्जव करु लागली.

“हो गं माझी राणी! जरा थांब! थोडा दम घे!” मी हसत बोललो.

ती बेडवर विवस्त्र निपचित पडून होती. तिचे शरीर मी मनसोक्त माझ्या मनात साठवून घेतलं. आणि तिच्या हातांना धरून तिला उभं केलं. तिने लाजुन दोन्ही हात तिच्या वक्षस्थळांवर धरले.

“पिल्लू जरा इकडे येतेस का?” मी तिच्या ड्रेसिंग टेबलवरील सामान काढून बाजूला ठेवत बोललो.ती गुपचुप माझ्या शेजारी येऊन उभी राहिली.

तिच्या पाठीभोवती एक हात टाकून तिला आरशासमोर उभे केले आणि मागून तिला बिलगलो. माझे दोन्ही हात तिच्या काखेतून पुढे काढून तिचे दोन्ही वक्ष हातात घेतले. दोन्ही हातांच्या बोटांनी तिचे टणक झालेले निपल्स चिमटीत पकडून पिळु लागलो आणि हनुवटी तिच्या खांद्यावर टेकवून आरशातून तिच्या डोळ्यांत पाहत बोललो, ”राणी! एक गोष्ट सांगू?”

तिने तिचे हात वर करुन माझे केस कुरवाळण्यास सुरवात केली व उत्तरली, “बोल नं पिल्लू!”

“आपण एक्चुअली एकमेकंसाठी बनलो होतो असं वाटतंय मला.” मी.

“खरंच रे! अगदी माझ्या मनातलं बोलालास! सेक्स म्हणजे काय हे आज कळतंय मला!” ती.

“चल पळून जाउया आपण!” मी.

“कशाला? आपण दोघंही स्वतंत्र आहोतं. आपले निर्णय स्वतः घेतो. वाटेल तेव्हा आपण एकत्र येणारच आहोतं. येणार आहोतं ना?” तिने मान वळवून माझ्याकडे पाहत प्रश्न केला!

“तू अर्ध्या रात्री फोन कर मी दोन तासांत हजर होतो की नाही बघ!”

“चल! चावट कुठला” असं म्हणत तिने हलकेच तिच्या मुलायम तळव्याने माझ्या गालावर चापट मारली.

“आणि तू?” मी.

“राजा! किती बडबड करतोस? काम कधी पूर्ण करणार?” असं म्हणताच मी तिला तिचे हात ड्रेसिंग टेबलवर टेकवून ओवणी उभं केलं.

डाव्या हाताने तिच्या केसांना एक पीळा देऊन पकड घेतली. ओणवी झाल्याने तिचे नितंब पुन्हा फुलुन आले. एका हाताने तिची वळणदार कंबर घट्ट पकडून तिच्यात प्रवेश केला. उत्तजनेमुळे मी नकळत तिचे केस जोरात मागे ओढले.

“मेलेऽऽऽऽ!” ती ओरडली

“सॉरी सॉरी” मी पुटपुटलो आणि केस थोडे ढीले सोडले.

“माझा विचार नको करुस आता बावळटा! तू फक्त थांबू नकोस आता. मी मरून गेले तरी थांबू नकोस!” तिने असे म्हणताच मी माझा भाला भराभर आत बाहेर रेटू लागलो. ती किंचाळत राहिली.

“आऽऽऽऽऽई आऽऽऽऽऽऽह!”

“उम्मऽऽऽऽऽऽ! हूंऽऽऽऽऽऽऽ!”

“आऽऽउच्!”

“आईऽऽऽगंऽऽऽऽऽऽऽऽ! मेलेऽऽऽऽ!”

मी अचानक तिची कंबर सोडून तिच्या उजव्या नितंबावर जोरदार थप्पड लगावली! चाट् आवाज झाला. तिच्या नितंबांवर माझ्या हाताचा लालभडक व्रण उमटला.

“मूर्खा! मारशील का आता?” ती ओरडली.

चाट्!! दुसरा आवाज झाला. आणखी एक सनसणीत थप्पड तिच्या नितंबावर पडली.

“नालायक! वेडा झालायस का?”

चाट्!! आणखी एक! यावेळी मात्र ओठ दातांत दाबून धरून तिने तिची वेदना आतच ठेवली.

तिचे केस जोरात मागे ओढुन मी धाड धाड धडका घेत होतो. ती किंचाळत होती. ठोक्यांच्या तालावर डुलणारे तिचे स्तन मला आरशात दिसत होते. तिने डोळे मिटून घेतले होते. कपाळावर आठ्यांचे जाळे पसरले होते. एका हाताने केस वाचवत कशीबशी एका हाताच्या आधाराने ती उभी होती.

माझे दणके आता आणखी जोरात आणि वेगाने पडू लागले होते. माझ्या मांड्या तिच्या नितंबांवर आपटुन ‘थप्प… थप्प… थप्प…’ असा आवाज येत होता. काही वेळातच आम्ही दोघानीही परमोच्च क्षण अनुभवला आणि दोघेही मागे सरकुन बेडवर कोसळलो.

मी खाली उताणा आणि माझ्या शरीरावर ती. माझे लिंग अजुन आतच होते. मला माझ्या मांडीवरून काहीतरी ओघळत असल्याचं जाणवलं. मी तिला बाजूला सारून पहिलं तर ते रक्त होतं. तिचे पाय फाकवून पाहिलं तर तिच्या योनीच्या वरच्या बाजूला थोडंसं फाटून त्यातून रक्त येत होतं.

“सॉरी, निकिता! आय हर्टेड यु!” असं म्हणून मी ते रक्त पुसलं.

“असूदे रे! तू खूपकाही दिलं देखील मला!” असं म्हणून तिने उठून माझा चेहरा तिच्या ओंजळीत धरला आणि माझ्या कपाळावर एक चुंबन घेतलं.

ती उठून बाहेर गेली. मी विचार करत बेडवरच पडून राहिलो. ती कपडे घालून आली आणि माझे कपडे घेऊन आली. मी पटापट कपडे घातले.

“आता?” मी बोललो.

“आता पटकन निघ! बकीचं फोनवर बोलू” असं म्हणत तिने मला बाहेर ढकललं. मी ही भराभर जीने उतरून गाडीत बसलो आणि गाडी काढली. कात्रजला पोचेपर्यंत तिचा फोन आला.

“तू बॅग विसरलास पिल्ला!” ती हसत म्हणाली.

“असू देत! पुन्हा यायला निमित!” मीही खिदळलो.

“चल! नालायक! ठेवते आता! किती पसारा करुन गेलायस. मलाच आवरावा लागेल आता.”

“सॉरी न पिल्लू!”

“ठीक आहे रे!” असं म्हणून तिने एक किस घेऊन फोन ठेवला.

आंबट खेळ भाग : ४

शेवटी तिने दोन्ही हातांनी माझे तोंड धरले आणि म्हणाली, “प्लीज काढ ना. काहीतरी होईल!” तिचा केविलवाणा स्वर ऐकून मला दया आली मी खाली बसून माझी दोन बोटं आत सरकवली. तिने पुन्हा एकदा मान वर केली आणि डोळे गच्च मिटून घेतले दोन्ही हात स्वतःच्या उरोजांवर ठेवत तिने ते पिळून...

आंबट खेळ भाग : ३

मी जळजळीत नजरेने एकदा तिच्याकडे पाहिले. तिने तिच्या हातांची पकड आणखीच घट्ट केली. मी हात सोडले आणि डाव्या हाताने तिचे केस घट्ट मुठीत आवळत तिचा चेहरा माझ्या चेहऱ्यासमोर आणला. तिच्या डोळ्यात रोखून पाहत म्हणालो, “शहाणपणा नकोय. कळलं ना?” असं म्हणत मी तिच्या लेगिंगवरुनच...

आंबट खेळ भाग : २

तिच्या मनात काय आहे याचा खरंच अंदाज येत नव्हता आणि मला आता स्वतःला सावरणेही अवघड झालं होतं. पुढे जावं आणि तिच्या मनात होकार नसेल तर काहितरी मोठा प्रॉब्लम होण्याची शक्यता होती आणि न जावं आणि तीही आसुसलेली असेल तर अशी संधी गमावणारा माझ्यासारखा मुर्ख मीच ठरणार होतो. मी...

आंबट खेळ

निकिता नेहमी मोठमोठ्या गप्पा मारायची. तिच्या म्हणे तीन तीन कंपन्या होत्या, सासुच्या नावाने मेडिकल ट्रस्ट होतं. सगळ्यांना माहिती होतं की ती फेकतेय पण कुणाला काही बोलता येत नव्हतं. एक दिवस मी ठरवलं आता खरं काय ते शोधून काढायचंच. एक दिवस कामानिमित्त पुण्याला गेलेलो होतो....

error: नका ना दाजी असं छळू!!