भाऊ-बीज

मला दोन वर्षापूर्वीची दिवाळी चांगली आठवते. त्यावेळी आकाशची पोस्टिंग बँगलोरला होती आणि तो व श्वेताताई तिकडे राहत होते. श्वेताताईने मला फोन करून दिवाळीसाठी खास बोलावले होते. तिचा आवाज अगदी उत्साही होता.

गेले बरेच महिने तिला मी इतके उत्साही बघितले नव्हते म्हणून मला आश्चर्य वाटत होते. तिचे आणि आकाशचे लग्न होऊन पाच वर्ष झाली होती पण अजून त्यांना मूल झाले नव्हते तेव्हा ते दोघेही थोडे उदासच असायचे.

आकाश माझा जिगरी दोस्त आहे. माझ्यापेक्षा तो चांगला तीन वर्षानी मोठा आहे पण त्याने आमच्या दोस्तीत कधी फरक पडला नाही. त्याची माझी मैत्री कॉलेजपासून होती. तो नेहमी आमच्या घरी यायचा आणि आमच्या घरातील सगळे जण त्याला चांगले ओळखत होते. तो सगळ्यांना आवडायचा. अगदी श्वेताताईलापण. श्वेताताई माझ्यापेक्षा दोन वर्षानी मोठी आहे. बऱ्याचदा आम्ही तिघे फिरायला जायचो, हॉटेल, पबमध्ये जायचो, मुव्हीज बघायला जायचो.

मी आणि आकाश अभ्यासात हुशार होतो पण उनाडक्याही खूप करायचो. तो माझ्यापेक्षा मोठा होता तेव्हा लैंगिकते विषयी त्याला माझ्यापेक्षा जास्त ज्ञान होते आणि खरे तर मला झवाझवीचे ज्ञान त्याच्याकडूनच प्राप्त झाले होते.

मला मूठ मारायला त्यानेच शिकवले. ब्लू-फिल्म बघणे, वयस्कांचे सिनेमे पाहणे, नग्न मुलींची मॅगेझीन पाहणे, झवाझवीच्या कथांची देशी, विदेशी पुस्तके वाचणे, असे बरेच प्रकार आम्ही दोघांनी एकत्र केले आहेत. आम्हाला जसा एकांत मिळेल तसे आम्ही वरील गोष्टी चोरून करायचो.

एकदा असेच आम्ही झवाझवीच्या कथांचे हिंदी भाषेतील पुस्तक वाचत होतो. त्या पुस्तकात झवाझवीच्या रसभरीत कथा होत्या. आम्ही आमचे लंड बाहेर काढून मूठ मारत होतो आणि पुस्तक मध्ये धरून दोघेही एकदम वाचत होतो.

त्या पुस्तकातली शेवटची कथा बहीण-भावातील लैंगिक संबंधाची कथा होती. कथेतील बहीण-भावाच्या झवाझवीचे रसभरीत वर्णन वाचून आम्ही दोघेही फारच एक्साईट झालो होतो. कथा संपल्यावर आम्ही पुस्तक बंद करून मूठ मारता मारता त्या कथांबद्दल आचकट विचकट बोलू लागलो. अचानक आकाशने मला विचारले,

“समीर, त्या शेवटच्या कथेतील बहीण-भावाची झवाझवी वाचून तुला काय वाटले?”

“म्हणजे? काय वाटणार?” मी थोडे चाचपतच बोललो. त्याचा विचारण्याचा उद्देश काय होता हे मी ओळखले पण तसे मी दाखवले नाही.

“म्हणजे ती कथा वाचताना तुझ्या मनात तुझ्या बहि‍णीचा, श्वेताचा विचार आला होता का?” त्याने उत्सुकतेने विचारले.

“काही तरीच काय, आकाश. माझ्या बहि‍णीबद्दल कसा माझ्या मनात विचार येईल?” मी त्याचे म्हणणे उडवून लावत उत्तर दिले.

“कम ऑन यार! तू मला खरे काय ते सांगू शकतोस. मी तुझा जिवलग मित्र आहे.” त्याने मला चुचकारत विचारले.

“अरे खरंच माझ्या मनात तिच्याबद्दल काही विचार आले नाही.” मी ओशाळवाणे हसत उत्तर दिले.

“मग तू इतका एक्साईट का झाला होतास? तू किती जोराने मूठ मारत होतास. तुझा लंडही चांगलाच कडक झाला होता.” त्याने मला कोंडीत पकडत विचारले.

“हॅं. तुझे आपले काहीतरीच. मी नेहमीच असा एक्साईट होतो.” मी हसून त्याचे म्हणणे खोडून काढण्याचा प्रयत्न केला.

“नाही! मला माहीत आहे तुझी काय अवस्था झाली होती. आता तू मला लाजत असशील आणि खरे काय ते सांगत नसशील तर गोष्ट वेगळी.”

“हो! मी झालो थोडा एक्साईट. आणि माझ्या मनात श्वेताताईचा विचारही आला.” शेवटी मी कबूल करत म्हणालो, ”पण काही क्षणापुरताच!”

“बघितलं. मी बरोबर ओळखलं! काय विचार आला तुझ्या मनात श्वेताविषयी?” त्याने पुढे उत्सुकतेने विचारले.

“काही नाही रे. हाच की मा‍झ्यात आणि श्वेताताईत असे काही घडू शकते का?” मी थोडे लाजत लाजत उत्तर दिले.

“समजा तुझ्या आणि तिच्यात असे काही घडले तर काय होईल? तू काय करशील?” आकाशने पुढे मला विचारले.

“काहीतरीच काय? आम्ही सख्खे बहीण-भाऊ आहोत. आमच्यात थोडीच असे काही घडू शकते.” मी हसत हसत त्याला उडवून लावले.

“तरीही असे समज की तुमच्यात असे काही घडण्याचे चान्स आले आणि तुला श्वेताला झवायला मिळाले तर तू काय करशील?” त्याने उत्साहाने पुढे विचारले.

“काय करणार? झवेन तिला!” मी उत्तेजितपणे उत्तर दिले. त्या कल्पनेने मी फारच उत्तेजित झालो. माझा हात माझ्या कडक लंडावर जोरजोराने फिरत होता.

“कसा झवशील?” आकाशही आपला लंड जोरजोराने हलवत होता व मला विचारत होता. तोही बहुतेक आमच्या ह्या बोलण्याने उत्तेजित झाला होता.

“झवेल तिला!! त्या कथेत लिहिले तसे! पुढून-मागून वरून-खालून!!” असे म्हणत मी सटसट करत मूठ मारायला लागलो.

मी उत्तेजनेच्या सिमेवर पोहचलो आणि माझे स्खलन होऊन माझा लंड गळायला लागला. डोळे मिटून घेऊन मी जोरजोराने मूठ मारत माझ्या स्खलनाच्या सुखाचा आनंद घेत राहिलो. नंतर डोळे उघडून जेव्हा मी पाहिले तर आकाशही डोळे मिटून लंड हलवत होता व त्याच्या लंडातून वीर्याच्या पिचकाऱ्या उडत होत्या.

आम्ही दोघेही स्खलनाच्या भरातून शांत झाल्यावर आकाशने मला विचारले,

“खरंच तू तिला झवशील, समीर?”

“ओह कम ऑन, आकाश. जस्ट एक्साईटमेंटच्या भरात असे बोलणे ठीक आहे पण प्रत्यक्षात थोडीच असे घडू शकते? ती माझी बहीण आहे, आकाश! सख्खी बहीण!!”

“तरीही तुला तिला झवायचा चान्स मिळाला तर तू तिला झवशील का?”

“आता मी काय उत्तर देऊ तुला? ह्या प्रश्नाचे उत्तर देणे कठीण आहे.”

“तरीही जर तुझ्या जागी मी असतो तर नक्कीच तिला झवलो असतो. तेव्हा लाजू नकोस आणि सांग.”

“आता तू इतक्या फोर्सने विचारतोयस तर मी म्हणेन ‘हो झवेल मी तिला’. पण त्यासाठी तिचीही तयारी असली तर. म्हणजे आमच्या झवण्याला तिची संमती हवी. ती सुद्धा जर मनापासून मला झवायला देणार असेल तर.”

शेवटी एकदाचे असे बोलून मी तो विषय बंद केला. नंतर काही वेळा असेच आमचे ह्या बहीण-भावाच्या लैंगिक संबंधाबद्दल बोलणे झाले पण हळूहळू त्या विषयाबद्दल आमचे बोलणे बंद झाले. माझ्या मनात कधी कधी श्वेताताईबद्दल लैंगिक विचार यायचे आणि बऱ्याचदा मी तशी कल्पना करून हस्तमैथुनही केले पण त्याबाबत मी इतका वेडा नव्हतो.

कॉलेज संपवून आम्ही दोघांनीही इंजिनियरिंग केले व जॉब करायला लागलो. आकाशचे आमच्या घरी येणे नियमित चालू होते. तो, मी आणि श्वेताताई अजूनही एकत्र बाहेर जात होतो. या काळात कधीतरी आकाशचे आणि श्वेताताईचे सूत जुळले.

माझ्या साधारण लक्षात आले होते की आकाश श्वेताताईमध्ये जास्त इंटरेस्ट घेत होता पण मला त्याची काही हरकत नव्हती कारण आकाश माझा जिगरी दोस्त होता व मलाही आवडायचा. तेव्हा जेव्हा त्याने मला सांगितले की त्याला श्वेताताई आवडते आणि तो तिच्याबरोबर लग्न करणार आहे तेव्हा मला त्याचे अजिबात आश्चर्य वाटले नाही व मी फार खूश झालो. आनंदाच्या भरात मी त्याला मिठी मारली.

यथावकाश आमच्या घरच्यांच्या परवानगीने त्या दोघांचे लग्न झाले. त्यांच्या लग्नानंतर मा‍झ्या आणि आकाशच्या लैंगिक विषयावरील गप्पा कमी कमी होत गेल्या. त्याने माझ्या बहिणीबरोबर लग्न केले होते म्हणून बहुतेक आता त्याला सेक्स या विषयाबद्दल माझ्याबरोबर मोकळेपणे बोलायला विचित्र वाटत होते.

कधी कधी मी कल्पना करायचो की त्या दोघांच्यात कसे लैंगिक संबंध असतील आणि ते कसे झवाझवी करत असतील. लग्नाआधी जेव्हा आम्ही सेक्सविषयी बोलत असू तेव्हा कधी कधी आकाश बोलायचा की लग्न केल्यानंतर तो बायकोला कसे झवेल आणि काय करेल.

त्याचे ते बोलणे आठवून मी कधी कधी कल्पना करायचो की तो श्वेताताईबरोबर तेच करत असावा का? कधी कधी त्या कल्पनेने मी हस्तमैथुन करायचो पण हळूहळू मी त्या गोष्टी माझ्या मनातून काढून टाकल्या.

दीड वर्षापूर्वी मीही लग्न केले आणि माझ्या आयुष्यात जया आली. श्वेताताई आणि आकाश यांच्यासारखा मी प्लानिंग करत बसलो नाही आणि लग्नानंतर सहा महिन्यात जया गरोदर राहिली. आताच एका महिन्यापूर्वी तिने एका मुलाला जन्म दिला आणि मी बाप झालो.

सध्या ती मुलाबरोबर आपल्या माहेरी पुण्याला आहे. मला मुलगा झाला ह्याचा सगळ्यांना आनंद झाला. श्वेताताई व आकाशही फार खूश झाले. श्वेताताईला मुलाला बघायला मुंबईला यायचे होते पण कामामुळे तिला ते जमत नव्हते.

आकाश आणि श्वेताताईने लग्नानंतर २/३ वर्ष फॅमिली प्लानिंग केले. नंतर त्यांनी मूल ठेवण्याचा प्रयत्न केला पण श्वेताताई प्रेग्नंट राहत नव्हती. त्यांनी मेडीकल चेकअप वगैरे सगळे केले पण दोघेही नॉर्मल होते. इतर बरेच उपाय त्यांनी केले पण त्याचा काही फायदा होत नव्हता. वरकरणी दोघेही जीवनाचा आनंद घेत हसत-खेळत राहत होते पण आत कोठे तरी त्यांना मूल होत नसल्याची खंत होती.

हल्ली हल्ली ते दोघेही थोडे उदासच वाटायला लागले होते. तेव्हा फोनवर श्वेताताईचा उत्साही आवाज ऐकून मला आश्चर्य वाटत होते की एखादी गुड न्यूज तर नसावी. नंतर मला आकाशचाही फोन आला व त्यानेही मला दिवाळीसाठी बॅंगलोरला येण्याची गळ घातली. त्याचा आवाजही उत्साही होता. त्याने मला आठवडाभर सुट्टी काढून येण्यास सांगितले.

दोघांचे इतके आग्रहाचे निमंत्रण पाहून मी थोडा कोड्यातच पडलो की काय गौडबंगाल असेल. अर्थात! दिवाळीला त्यांच्याकडे जाण्यास माझी काही हरकत नव्हती कारण बरेच दिवस झाले होते मी त्या दोघांना भेटलो नव्हतो आणि मलाही मुंबईच्या धावपळीच्या जीवनातून थोडा विरंगुळा हवा होता.

एक तर जया सातव्या महिन्यात आपल्या माहेरी गेली होती तेव्हा गेले चार महिने मी बोअरच झालो होतो. तेव्हा आनंदाने मी त्यांच्याकडे जाण्यास तयार झालो. चांगली दहा दिवसांची रजा टाकून मी दिवाळीसाठी बॅंगलोरला त्यांच्याकडे गेलो.

धनत्रयोदशीच्या आदल्या दिवशी संध्याकाळच्या वेळेला जेव्हा मी त्यांच्या घरी पोहचलो तेव्हा श्वेताताईने हसत मुखाने माझे स्वागत केले. आकाश काही कामाकरिता बाहेर गेला होता व अर्ध्या तासाने तो आला. मला पाहून त्यालाही आनंद झाला. मग रात्रीचे जेवण होईपर्यंत आम्ही तिघांनी गेल्या दिवसातली ख्याली-खुशाली विचारत, हसत-खेळत वेळ घालवला.

दुसर्‍या दिवशी सकाळी मी उठलो. अंघोळ वगैरे आटपून मी ब्रेकफास्ट करण्यासाठी बाहेर आलो. श्वेताताई किचनमध्ये ब्रेकफास्ट बनवत होती. तिने मला डायनिंग टेबलवर बसायला सांगितले. आकाश अजून झोपलेला होता तेव्हा तो तेथे नव्हता.

थोड्या वेळात ती पोहे बनवून बाहेर घेऊन आली. तिने अंघोळ केलेली होती तेव्हा तिने आपल्या ओलसर केसांवर छोटा टॉवेल गुंडाळलेला होता. कामाच्या गडबडीने तिचा पदर छातीच्या मध्ये गोळा झालेला होता ज्याने मला तिच्या छातीचे उभार स्पष्ट दिसत होते.

गरमीने तिच्या अंगातून घामाच्या धारा वहात होत्या ज्याने तिचा पातळ ब्लाउज पारदर्शक झाला होता व आतली काळी ब्रेसीयर मला दिसत होती. पदर मध्ये गोळा झालेला असल्यामुळे मला तिचे सपाट पोट दिसत होते. साडी बेंबीच्या खाली नेसलेली असल्यामुळे तिची खोल बेंबी दिसत होती.

श्वेताताईचे हे जे अंग प्रदर्शन होत होते त्याची तिला जाणीव होती की नाही कोण जाणे पण तिने जराही न संकोचता त्याच अवस्थेत माझ्यासमोर येऊन पोह्याची डिश ठेवली. डिश ठेवून ती पुन्हा किचनमध्ये जायला वळली तेव्हा मला तिची पाठ दिसली.

पाठीवरही तिचा पदर गोळा झालेला होता तेव्हा तिची गोरी गोरी पाठ दिसत होती. घामाने तिची पाठही ओली झालेली होती व तिचा ब्लाउज पाठीवरही पारदर्शक झाला होता. घामाची एक धार तिच्या मणक्यावरून ओघळत होती. तिचे भरीव नितंब चापून चोपून नेसलेल्या साडीवरून उठून दिसत होते.

भाऊ-बीज भाग : २

काय सेक्सी दिसत होती, माझी बहीण!! पहिल्यापेक्षा आता ती अंगाने भरलेली वाटत होती. तिला असे पाहून बऱ्याच दिवसांनी माझ्या मनात तिच्याबद्दल वासनामय विचार आले. एकतर गेले चार महिने माझी बायको माझ्याजवळ नव्हती त्यामुळे मी उपाशी होतो. काही वेळा हस्तमैथुन वगैरे करून मी माझी...

भाऊ-बीज भाग : ३

"ठीक आहे, आकाश. जर तुम्हाला माझ्याकडून ते हवे असेल तर मी त्यासाठी तयार आहे. आपल्याला मूल असणे हा किती मोठा आनंद आहे हे मीही नुकतेच अनुभवले आहे व अनुभवत आहे. तो जीवनातला सगळ्यात मोठा आनंद माझ्यामुळे तुम्हाला प्राप्त होणार असेल तर मी त्याला तयार आहे. “पण एक गोष्ट लक्षात...

भाऊ-बीज भाग : ४

"अगदी खरे. हे बघ. बहीण-भाऊ संभोग या कल्पनेला तिचे मन आधीच तयार झाले होते. तेव्हा तिने जेव्हा त्या गोष्टी ऐकल्या तेव्हा तिला त्याचे काही वाटले नाही. फक्त ती इतकेच म्हणाली की त्या तुमच्या गोष्टी फार आधी झाल्या आहेत. “पण आत्ता समीरच्या म्हणजे तुझ्या मनात तिच्याबद्दल काही...

भाऊ-बीज भाग : ५

जसे तिची पॅन्टी तिच्या पुच्चीवरून दूर झाली तसे तिच्या पुच्चीरसाचा गंध माझ्या नाकात शिरला. तिच्या पुच्चीरसाच्या त्या सुगंधाने मी धुंद झालो आणि आपसूक माझे तोंड तिच्या पुच्चीवर गेले. तिची पूर्ण पुच्ची माझ्या तोंडाने झाकली गेली. मग मी श्वेताताईच्या पुच्चीच्या पाकळ्या...

error: नका ना दाजी असं छळू!!