भाऊ-बीज भाग : ५

जसे तिची पॅन्टी तिच्या पुच्चीवरून दूर झाली तसे तिच्या पुच्चीरसाचा गंध माझ्या नाकात शिरला. तिच्या पुच्चीरसाच्या त्या सुगंधाने मी धुंद झालो आणि आपसूक माझे तोंड तिच्या पुच्चीवर गेले. तिची पूर्ण पुच्ची माझ्या तोंडाने झाकली गेली.

मग मी श्वेताताईच्या पुच्चीच्या पाकळ्या माझ्या जि‍भेने चाटू लागलो. थोडावेळ तसे केल्यानंतर मी तिच्या पुच्चीच्या वरच्या भागावर सरकून तिचा पुच्चीदाणा तोंडात घेतला. मग मी तिचा पुच्चीदाणा चघळू लागलो, चोखू लागलो. त्याने ती वेडीपिसी झाली!!

आपले डोके दोन्ही बाजूला वळवून ती तरफडल्या सारखी करू लागली. माझे केस धरत माझे तोंड आपल्या दाण्यावर घासू लागली. अगदी एक दोन मिनिटात ती पिसाटल्या सारखी करू लागली व आपला पुच्चीदाणा माझ्या तोंडावर जोरजोराने घासू लागली. कामतृप्तीच्या शिखरावर पोहचून ती रत होवू लागली. तिची कामतृप्ती होवू लागली.

“ओहऽऽऽ. समीरऽऽऽ. मी झडतेय रेऽऽऽ. मी तृप्त होतेयऽऽऽ. आहऽऽऽ. आहऽऽऽ. चोखऽऽऽ. चोख मलाऽऽऽऽ. अजूनऽऽऽ. अजूनऽऽऽ. अजून जोरातऽऽऽ. आहहऽऽऽ. ओहहऽऽऽ.”

मला विश्वासच बसत नव्हता की मी माझ्या बहि‍णीला फक्त चोखून कामतृप्तीच्या शिखरावर नेईल. फक्त तिचा दाणा चोखून तिला झडायला लावेल. मी इतका उत्तेजित झालो की माझा लंड पूर्णपणे कडक झाला होता. आता तो पायजमा आणि त्याच्या आतील अंडरवेअरमध्ये बसत नव्हता.

श्वेताताई कामतृप्तीच्या भरातून खाली आल्यावर मी तिच्या पुच्चीवरून माझे तोंड उचलले. मग मी उठून उभा राहिलो आणि भराभर माझे कपडे काढू लागलो. काही क्षणात मी माझ्या बहि‍णीसमोर पूर्ण नागडा उभा होतो. माझा कडक लंड ताठपणे उभा राहला होता. माझा कडक लंड पाहून श्वेताताईच्या तोंडातून अस्फुट किंचाळी बाहेर पडली.

“अरे बापरे. केवढा मोठा आहे तुझा लऽऽ लंड!! बापरे, मी एवढा मोठा लंड कधी पाहिला नव्हता.”

“काहीतरीच काय, ताई. तू कधी एवढा मोठा लंड पाहिला नाही?”

“म्हणजे ब्लू-फिल्ममध्ये बघितलाय बऱ्याचदा. पण प्रत्यक्षात प्रथमच पाहत आहे.”

“इतका काही मोठा नाही माझा लंड,” बहुतेक ती माझा लंड बघून घाबरली असावी तेव्हा मी तिला दिलासा देत म्हटले, ”हां, सर्वसाधारण साईजपेक्षा थोडा मोठा आहे. पण इतका काही मोठा नाही.”

“अरे काहीतरीच काय बोलतोस? आकाशपेक्षा चांगला दीड पटीने लांब आहे तुझा लंड!”

मला ते माहीत होते. कित्येकदा माझे आणि आकाशचे माझ्या लंडाच्या साईजवरून बोलणे झाले होते. तो मला नेहमी म्हणायचा की जी मुलगी माझ्याकडून झवून घेईल ती एकतर पूर्णपणे कामतृप्त तरी होईल किंवा तिच्या पुच्चीचा चोथा तरी होईल.

इतर कोणी मुलगी असली असती तर मी तिच्या पुच्चीचा चोथा करायचाच विचार केला असता. पण ही माझी बहीण होती. तेव्हा तिला काही त्रास होईल असे मला करता येणार नव्हते. तेव्हा तिला दिलासा देत मी म्हटले,

“ताई, मी खाली झोपतो आणि मग तू माझ्या अंगावर स्वार होऊन माझा लंड तुझ्या पुच्चीत घे. अशा तऱ्हेने तू किती लंड आत घ्यायचास ते कंट्रोल करू शकशील. तुला जितका सहन होईल तितका लंड आत घेऊन तू झवण्याचा आनंद घेऊ शकशील.”

माझ्या बोलण्याने श्वेताताईला हायसे वाटले! तिच्या चेहऱ्यावरील टेंशन कमी झाल्यासारखे मला वाटले.

मग मी खाली झोपलो आणि ती माझ्या कमरेच्या दोन्ही बाजूला गुडघे टेकवून माझ्यावर स्वार झाली. माझा लंड पकडून तिने आपला एक गुडघा थोडा वर केला व माझ्या लंडाचा सुपाडा आपल्या पुच्चीच्या भोकावर ठेवला. मग ती हळूहळू खाली होऊन माझा लंड आपल्या पुच्चीत घेऊ लागली. तिने आपला ओठ दातात पकडला होता व ती थोडेसे कण्हत होती.

माझा अर्धा-अधिक लंड आपल्या पुच्चीत घेऊन ती थांबली. माझ्या लंडाचा घेर तिच्या पुच्चीच्या भोकात ॲडजस्ट होत होता. मला असे वाटत होते कोणीतरी माझा लंड जखडला आहे. इतकी तिची पुच्ची मला टाईट वाटत होती. याच्यापेक्षा जास्त लंड ती आपल्या पुच्चीत घेऊ शकणार नाही असे मला वाटत होते. पण जेवढा लंड तिने आपल्या पुच्चीत घेतला होता तेवढा मला झवण्याचे सुख द्यायला पुरेसा होता.

काही क्षण माझ्या लंडाच्या साईजवर ॲडजस्ट झाल्यावर श्वेताताई वर-खाली होवू लागली. माझा लंड तिच्या घट्ट पुच्चीत आत बाहेर होवू लागला. असे म्हणण्यापेक्षा तिची पुच्ची माझ्या लंडावर वर-खाली होवू लागली.

प्रत्येक धक्क्यानिशी माझ्या लंडाचा जास्तीत जास्त भाग तिच्या पुच्चीत गडप होत होता. जेव्हा माझा नव्वद टक्के लंड तिच्या पुच्चीत जाऊ लागला तेव्हा ती बेभान झाली. लवकरच ती कामतृप्तीच्या शिखरावर पोहचली आणि झडू लागली.

झडून तृप्त झाल्यावर श्वेताताई हळूहळू थांबली आणि माझ्या अंगावर पडली. मी तिला आपल्या मिठीत घट्ट पकडले. तिच्या मुलायम नग्न पाठीवरून हात फिरवत मी बेभान होवू लागलो. तिचे नितंब पकडून मी तिला थोडे वर केले आणि खालून मी कंबर हलवत तिच्या पुच्चीत लंड आत-बाहेर करू लागलो.

आधी हळूहळू करत मी माझा स्पीड वाढवला. अशा तऱ्हेने तिचा पुच्चीदाणा माझ्या लंडाच्या वरच्या भागावर घासला जाऊ लागला. त्याने ती पुन्हा कामोत्तेजित होवू लागली. जेव्हा तिला राहवले नाही तेव्हा ती वर झाली व वरतून खाली होत माझा लंड पुच्चीत घेऊन झवून घेऊ लागली.

मी तिच्या डुचमूळणाऱ्या छातीचे दोन्ही उभार हातात पकडून चिवडू लागलो व खालून तिला झवू लागलो. ती आपले दोन्ही हात मानेमागे पकडून माझ्या हातावर आपली छाती दाबू लागली.

आता जवळ जवळ माझा पूर्ण लंड तिच्या पुच्चीत जाऊन बाहेर येत होता. तिच्या कामरसाने तिची पुच्ची बुळबुळीत झाली होती व आता माझ्या लंडाच्या साईजला तिची पुच्ची ॲडजस्ट झाली होती तेव्हा ती सहजपणे माझा पूर्ण लंड आत घेत होती. मग ती आपल्या पोटावर हात फिरवत बडबडू लागली,

“ओह, समीर. मला असे वाटतेय की तुझ्या लंडाचे टोक माझ्या गर्भाशयात शिरत आहे. तुझा लंड माझ्या पोटात शिरत आहे. मला असे जाणवतेय रे. नाही राहवत आता मला. मी पुन्हा एकदा झडणार आहे. मी सारखी झडणार आहे. तुझ्या ह्या लंडामुळे. तुझ्या ह्या अजस्त्र लंडामुळे. ओहऽऽऽ आहऽऽऽ.”

असे बोलत ती दुसऱ्यांदा माझ्या लंडावर झडू लागली, रत होवू लागली. जोरजोराने माझ्या लंडावर वर-खाली होत होत ती पुन्हा एकदा कामतृप्त झाली. तिचा भर ओसरल्यावर ती पुन्हा माझ्या अंगावर पडली.

मी लगेच श्वेताताईचे गुडघे पकडून तिचे पाय माझ्या पायावर सरळ केले. तिच्या पुच्चीत माझा लंड तसाच ठेवून मी तिला बाजूला पाडले आणि मी तिच्या अंगावर स्वार झालो. आता ती माझ्या अंगाखाली आली. तिने लगेच आपले पाय फाकवून माझ्या कमरेभोवती त्याचा विळखा घातला. मग मी तिच्या पुच्चीत लंड आत-बाहेर करून तिला झवू लागलो.

आता माझा पूर्ण लंड तिच्या पुच्चीत घालताना मला काही वाटत नव्हते व पूर्ण फोर्सने मी तिला झवत होतो. ती कण्हत, चित्कारत माझे फटके सहन करत होती. मी वीर्य-स्खलनाच्या जवळ आलो होतो. श्वेताताईलाही त्याची कल्पना आली होती. तिने मला आपल्या अंगावर ओढून घेतले आणि माझ्या कानात ती बडबडू लागली.

“ओह, समीरऽऽ किती छान झवतोस तू. मला माहीत आहे. तुला मला झवायला आवडत आहे. असाच झवऽऽ असाच झवऽऽ माझी पुच्चीऽऽऽ माझ्या पुच्चीत तुझे पाणी सोड. मला तुझे वीर्य दे. मला तुझे बीज हवंय. तुझ्या ह्या बहि‍णीला तुझे बीज हवंय.

“मला माझ्या भावाचे बीज हवंय. देऽऽऽ दे, समीरऽऽ आपल्या बहि‍णीला बीज देऽऽ सोड माझ्या पुच्चीत तुझा अंश. सोड माझ्या पुच्चीत तुझे बीजऽऽ हीच भाऊबीज मला तुझ्याकडून हवीय. हीच भाऊबीज. भावाचे बीज मला हवंय. सोड माझ्या पुच्चीत ते. सोडऽऽ.”

असे बोलून श्वेताताईने मला वीर्य-स्खलनाच्या शिखरावर नेले. आणि माझा लंड तिच्या पुच्चीत वीर्य सोडू लागला.

मी इतका उत्तेजित होतो की बेभान झालो होतो. तिच्या पुच्चीत शेवटचा एक जोरदार फटका मारून मी स्तब्ध झालो. मलाही आता असे वाटत होते की माझा लंड तिच्या गर्भाशयात शिरला आहे. मी थेट तिच्या गर्भाशयातच माझे वीर्य सोडत आहे असे मला वाटू लागले.

एका मागोमाग एक वीर्याच्या पिचकाऱ्या मी श्वेताताईच्या पुच्चीत सोडत राहलो. हार्डली एखादं मिनिट असेल पण मला असे वाटत होते की मी तासभर तिच्या पुच्चीत वीर्य सोडतोय. मी स्वत: लंडावर प्रेशर देऊन माझ्या वीर्याचा थेंब न थेंब तिच्या पुच्चीत सोडण्याचा प्रयत्न करत होतो.

“ओह, समीर. मला जाणवतेय रे. तुझे वीर्य माझ्या पुच्चीत गळतेय. मला असे वाटतेय. ते माझ्या पोटात शिरत आहे. मला जाणवतेय. तुझे वीर्यऽऽ तुझे बीजऽऽ माझे पोट मला गरम भासतेय. ओहऽऽ आहऽऽऽ मला घट्ट धर, समीर. मला मिठीत घे. आपल्या बहि‍णीला घट्ट धर, राजा.”

मी माझ्या बहि‍णीला घट्टपणे मिठीत पकडून पडून राहिलो. जेव्हा माझ्या स्खलनाचा भर ओसरला तेव्हाच मी तिला सोडले. माझ्या अंगाच्या भाराने ती दबून जात आहे ह्याची जाणीव झाल्यावर मी बाजूला लवंडलो.

मी तिच्या पुच्चीकडे पाहिले तर माझे वीर्य तिच्या पुच्चीतून गळत होते. मी इतके वीर्य माझ्या बहि‍णीच्या पुच्चीत सोडले होते की ते बाहेर ओघळत होते. माझे वीर्य खाली गळून ती बेडशीट ओली झाली होती.

मग दुपार होईपर्यंत मी श्वेताताईला अजून एकदा झवून काढले. आम्ही बाहेरून पार्सल जेवण मागवले आणि जेवण झाल्यानंतर अजून एकदा झवलो. ह्या वेळी श्वेताताईने माझा लंड चोखून दिला. ती लंड चोखण्यात माहीर होती हे मला तेव्हा कळले. आकाशने तिला चांगले तयार केले होते. मग दमून भागून आम्ही एकमेकांच्या मिठीत पडून झोपून गेलो.

रात्री सात नंतर आकाश आला तेव्हा आम्हाला जाग आली. आम्हा दोघा बहीण-भावाला नग्नपणे एकमेकांच्या मिठीत पाहून तो काय ते समजला. जे घडावे अशी त्याची आणि श्वेताताईची इच्छा होती ते घडले आहे हे पाहून तो खूश झाला. त्याला पाहून आम्हा दोघांनाही लाज वाटली आणि मी माझ्या रूममध्ये पळालो.

मग नंतरचा उर्वरित वेळ आणि रात्र आम्ही पहिल्यासारखी नॉर्मल वातावरणात काढली. आम्ही दोघे बहीण-भाऊ त्याच्यासमोर असे नॉर्मल वागत होतो की तो पैजेवरही सांगू शकत नव्हता की आम्ही अक्षरश दिवसभर झवत होतो.

मग पुढचे चार पाच दिवस आमचा तो दिनक्रम झाला. आकाश ऑफीसला निघून गेला की मी आणि श्वेताताई नवीन लग्न झालेल्या नवरा-बायको सारखे उभे-आडवे झवत असू. वेगवेगळ्या पोजमध्ये, जागेवर, आम्ही झवून एकमेकांना तृप्त करू लागलो.

माझ्या बहि‍णीला झवणे हे माझ्या कल्पनेपेक्षा जास्त कामसुख देणारे होते, कामतृप्त करणारे होते. ते चार पाच दिवस श्वेताताईसाठी योग्य वेळ होती. तेव्हा याच वेळेत केव्हा तरी माझ्या सक्षम शुक्राणूने आपली कामगिरी फत्ते केली.

दोन महिन्यांनंतर मला श्वेताताईचा फोन आला की ती गरोदर राहिली आहे. तिचा आवाज अतिशय उत्साही होता. यथावकाश नऊ महिने भरल्यानंतर श्वेताताईने एका मुलाला जन्म दिला. तिला आणि आकाशला जे हवे होते ते मी त्यांना दिले होते.

त्यांना मी जीवनातला फार मोठा आनंद दिला होता. तो देताना मलाही फार सुख मिळाले होते आणि मला त्या सुखाचा एक हमखास मार्ग मिळाला होता. मला एक हक्काची पुच्ची मिळाली होती. माझ्या बहि‍णीची पुच्ची. मला जेव्हा वाटेल तेव्हा मी माझ्या बहि‍णीला झवू शकत होतो.

भाऊबि‍जेच्या निमित्ताने मी माझ्या बहि‍णीला जीवनातले फार मोठे सुख दिले. भाऊबि‍जेच्या निमित्ताने मला माझ्या बहिणीकडून कामसुख मिळाले होते. तेव्हा भाऊबीज हा माझा आणि तिचा आवडता सण झाला.

भाऊ-बीज

मला दोन वर्षापूर्वीची दिवाळी चांगली आठवते. त्यावेळी आकाशची पोस्टिंग बँगलोरला होती आणि तो व श्वेताताई तिकडे राहत होते. श्वेताताईने मला फोन करून दिवाळीसाठी खास बोलावले होते. तिचा आवाज अगदी उत्साही होता. गेले बरेच महिने तिला मी इतके उत्साही बघितले नव्हते म्हणून मला...

भाऊ-बीज भाग : २

काय सेक्सी दिसत होती, माझी बहीण!! पहिल्यापेक्षा आता ती अंगाने भरलेली वाटत होती. तिला असे पाहून बऱ्याच दिवसांनी माझ्या मनात तिच्याबद्दल वासनामय विचार आले. एकतर गेले चार महिने माझी बायको माझ्याजवळ नव्हती त्यामुळे मी उपाशी होतो. काही वेळा हस्तमैथुन वगैरे करून मी माझी...

भाऊ-बीज भाग : ३

"ठीक आहे, आकाश. जर तुम्हाला माझ्याकडून ते हवे असेल तर मी त्यासाठी तयार आहे. आपल्याला मूल असणे हा किती मोठा आनंद आहे हे मीही नुकतेच अनुभवले आहे व अनुभवत आहे. तो जीवनातला सगळ्यात मोठा आनंद माझ्यामुळे तुम्हाला प्राप्त होणार असेल तर मी त्याला तयार आहे. “पण एक गोष्ट लक्षात...

भाऊ-बीज भाग : ४

"अगदी खरे. हे बघ. बहीण-भाऊ संभोग या कल्पनेला तिचे मन आधीच तयार झाले होते. तेव्हा तिने जेव्हा त्या गोष्टी ऐकल्या तेव्हा तिला त्याचे काही वाटले नाही. फक्त ती इतकेच म्हणाली की त्या तुमच्या गोष्टी फार आधी झाल्या आहेत. “पण आत्ता समीरच्या म्हणजे तुझ्या मनात तिच्याबद्दल काही...

error: नका ना दाजी असं छळू!!