मधुचंद्राच्या राती भाग : ३

अश्विनीचे डोळे बंद होते पण तिच्या उरात धडधड चालू होती. त्यामुळे तिचे दोन्ही स्तन संथ लयीत खाली वर होत होते. नंतर त्याचे लक्ष तिच्या सपाट आणि प्रमाणबद्ध पोटाकडे गेले आणि पोटावरील नाजूक, खोलगट बेंबी पाहून त्याच्या तोंडाला पाणी सुटले!

लग्ना अगोदर साखरपुडा झाल्यानंतर प्रशांत आणि अश्विनी एकमेकांना भेटले होते पण त्या भेटी फक्त चुंबनापर्यंतच मर्यादित होत्या. त्यामुळे प्रशांतला तिचे शरीर सौंदर्य पाहण्याची अनिवार इच्छा होती आणि आज ती इच्छा फलद्रुप होतं होती! स्तनांबरोबरच तिचे पोटही एका लयीत खाली वर होत होते. इतका वेळ प्रशांतच्या स्पर्शाने अश्विनीला गुदगुल्या होत होत्या म्हणून तिने तिचे दोन्ही हात डोक्यावर घेतले होते.

आता प्रशांतने तिच्या कंबरे जवळच्या निऱ्यांना लावलेली साडीची पीन काढली आणि हळूच तिच्या निऱ्या ओढल्या, सिल्कची साडी असल्याने एका झटक्यातच सगळ्या निऱ्या निघाल्या. मग त्याने तिच्या कंबरेखाली हात घालून तिची साडी तिच्या अंगापासून वेगळी केली. आता तिच्या अंगावर गुलाबी रंगाचा परकर आणि पिवळ्या रंगाचा ब्लाउज होता.

आता अश्विनीने तिचा एक पाय गुडघ्यात वाकवून उभा केला होता. त्यामुळे तिचा परकर तिच्या पायाच्या वर सरकला होता. त्यामुळे तिच्या पायातील चांदीच्या सुंदर तोरड्या गुलाबी रंगाच्या परकरावर जास्तच खुलून दिसत होत्या.

प्रशांतने खाली वाकून तिच्या पायांवर ओठ ठेवले, त्या बरोबर अश्विनीच्या तोंडातून केव्हा पासून दाबून ठेवलेला हुंकार बाहेर पडला आणि तिने तिचे दोन्ही हात उशीवर दाबून ठेवले!

हळूहळू प्रशांत तिच्या पायावरून वर सरकत सरकत तिच्या पोटावर आला आणि त्याने तिच्या बेंबीवर ओठ ठेवले. त्याने बेंबीमध्ये ओली जीभ घालून ती फिरवली त्याबरोबर अश्विनीने हाताने त्याचे तोंड बाजूला केले.

“अगं काय करतेस हे?” प्रशांत म्हणाला.

“मला खूप गुदगुल्या होतं आहेत आणि खूप लाज वाटतेय!” अश्विनी लाजत म्हणाली.

“आता गुदगुल्या तर होणारच ना, कारण पहिल्यांदाच या ठिकाणी पुरूषाचा स्पर्श होतो आहे. आणि लाजेचे म्हणशील तर कमीत कमी आजच्या रात्री तरी तुला लाज बाजूलाच ठेवावी लागेल कारण आजची रात्र आपली मधुचंद्राची रात्र आहे आणि आजची रात्र अविस्मरणीय असणार आहे!”

असे म्हणून प्रशांतने तिच्या हातामधून आपले डोके सोडवले आणि तिचे हात परत तिच्या डोक्याजवळ उशीवर ठेवले.

मग त्याने हळूच तिच्या परकराच्या नाडीची गाठ सोडली आणि तिच्या कंबरेमधून तिचा परकर ओढून काढला. त्या बरोबर तिच्या केळीच्या गाभ्यासारख्या पुष्ट मांद्या त्याच्या समोर उघड्या पडल्या आणि त्याच्या तोंडातून लाळ बाहेर पडू लागली.

त्याने तिच्या पायाच्या अंगठ्यापासून एक बोट हलके हलके तिच्या कंबरेपर्यंत फिरवले. त्यामुळे अश्विनीच्या अंगावर काटा आला! संगमरवरा सारख्या गोऱ्यापान मांड्यांवर पिवळ्या रंगाची नाजूक तलम निकर तिच्या सौंदर्याला खरोखरच चार चांद लावत होती!

अश्विनीचा ब्लाउज पुढच्या हुकांचा होता म्हणून प्रशांतने तिच्या ब्लाउजला हात घातला. त्या बरोबर अश्विनी पटकन उठली आणि तिने त्याला गच्च मिठी मारली. त्यामुळे आपसूकच प्रशांतचे हात तिच्या पाठीवर फिरू लागले, तिच्या केसात फिरू लागले. त्यामुळे तिच्या मिठीचा परिणाम उलटा झाला आणि तिने तिची मिठी अजूनच घट्ट केली.

तिचे उन्नत स्तन त्याच्या भरदार छातीवर दाबले गेले आणि ब्लाउजवरून देखील तिच्या स्तनाग्राचा टोकदारपणा त्याला जाणवला. त्याने हळूच तिची मिठी थोडी सैल केली आणि पुन्हा तिच्या ओठांवर ओठ ठेवले. नंतर त्याने तिच्या मानेवरचे केस बाजूला केले आणि तिथे ओठ टेकवले.

“प्रशांतऽऽऽ! काय करतोस असं.” अश्विनी सित्कारली.

त्याने तिची मिठी सोडवली. आता अश्विनी गादीवर बसलेली होती. त्याने तिच्या ब्लाउजचे सर्व हुक काढून टाकले आणि ब्लाउज तिच्या अंगावरून बाजूला केला. आता तिच्या अंगावर कपडा म्हणून फक्त पिवळ्या रंगाच्या ब्रा आणि निकर शिवाय काही नव्हते.

तिचे ते अनावृत्त सौंदर्य पाहून प्रशांतला किंगफिशरच्या स्विम सुट कॅलेंडरच्या मॉडेलचीच आठवण झाली. ब्रा आणि निकर शिवाय तिच्या हातामध्ये हिरवा चुडा, गळ्यात कालच घातलेले आणि तिच्या स्तनांच्या खाली लोंबणारे सुंदर मंगळसूत्र, पायामध्ये चमकणाऱ्या चांदीच्या तोरड्या आणि पायातील चांदीचे जोडवे एवढेच होते.

प्रशांतने तिला हळूच गादीवर झोपवले आणि तो तिच्या जवळ डाव्या बाजूला लवंडला. त्याने तिला डोळे उघडण्यास सांगितले पण लाजेमुळे अश्विनीने आपले दोन्ही तळहात आपल्या चेहर्‍यावर घेऊन चेहरा झाकून घेतला.

मग प्रशांतने एक युक्ती केली! त्याने तिच्या कंबरेच्या बाजूला हळूच गुदगुल्या गेल्या. त्याबरोबर अश्विनीने त्याचा हात बाजूला करण्यासाठी चेहर्‍यावरून आपले हात काढले. मग प्रशांतने तिचा चेहरा आपल्या दोन्ही हातामध्ये घेऊन तिच्या चेहर्‍यावर कपाळ, नाक, गाल, डोळे, ओठ, जिवणी, गळा, मान यावर चुंबनांचा वर्षाव सुरू केला.

त्याच्या या हल्ल्याला अश्विनी प्रतिकार करू शकली नाही आणि तिने त्याच्या गळ्यामध्ये हात टाकला. प्रशांतने तिच्या कपाळावर जीभ ठेवली आणि कपाळावरून खाली खाली सरकत नाक, ओठ, हनुवटी, गळा यांना जि‍भेने ओले करत करत त्याची जीभ तिच्या दोन्ही स्तनांच्या मध्ये आली.

त्याच्या दोन्ही गालांना तिच्या स्तनांचा स्पर्धा होत होता. आता त्याने आपला चेहरा तिच्या स्तनांमधून बाजूला केला आणि तिच्या ब्रामध्ये हात घालून तिच्या उजव्या स्तनाला हळूहळू दाबू लागला. मध्येच अंगठा आणि त्या जवळच्या बोटाच्या चिमटीमध्ये तिचे स्तनाग्र पकडून हळूच दाबले. हे सर्व करताना तो अश्विनीच्या चेहर्‍याचे निरीक्षण करत होता.

जेव्हा त्याने तिच्या ब्रामध्ये हात घालून तिच्या उजव्या स्तनाला हात लावला तेव्हा तिच्या चेहर्‍यावर समाधानाचे भाव आले होते. खरे तर अश्विनीला सुद्धा प्रणयाची उत्सुकता लागून होती. तिने त्याचा ब्रा मधील हात आपल्या उजव्या स्तनावर दाबून ठेवला.

आता तिला तो प्रकार आवडायला लागला होता. तिच्या तशा करण्याने प्रशांतला अजून चेव आला आणि त्याने उजवा स्तन सोडून आता डाव्या स्तनाकडे मोर्चा वळवला. तो आता तिचा डावा स्तन आणि स्तनाग्र दाबू लागला. आता अश्विनीच्या तोंडातून हळूहळू ‘अं.. उह… हां.. अ..’ असे प्रणयाचे सित्कार बाहेर यायला लागले होते.

एवढ्यात प्रशांतने आपला उजवा हात तिच्या मानेखाली घातला व आपला डावा पाय तिच्या कंबरेवर टाकला. त्याने तिला झोपल्या झोपल्या मिठीत घेतले. आता प्रशांतचे दोन्ही हात तिच्या उघड्या पाठीवरून फिरायला लागले होते. मधूनच ते हात तिच्या मागच्या कलिंगडाचे आकार मोजायचे. त्यामुळे अश्विनी अजूनच चिटकत होती.

आता त्याचे हात तिच्या ब्राच्या मागील पट्ट्यावर थांबले आणि प्रशांत अंदाजानेच तिच्या ब्राचा हुक शोधण्याचा प्रयत्न करायला लागला पण तिच्या ब्राच्या मागील पट्ट्यावर ५-६ वेळा बोटे फिरवूनही त्याच्या हाताला हुक लागला नाही. तेव्हा त्याने अश्विनीला मिठीतून सोडले आणि तिच्याकडे प्रश्नार्थक नजरेने पहिले.

अश्विनीने आपल्या गालात आपली जीभ खेळवत खट्याळपणे हसत आपले दोन्ही हात आपल्या दोन्ही स्तनांच्या मध्ये नेऊन हळूच ब्राचा पुढील हुक काढला. त्याबरोबर इतका वेळ एवढ्याशा ब्रामध्ये जबरदस्तीने कसलेले तिचे उन्नत स्तन मोकळे झाले! आपल्या मालकिणीला आणि मालकिणीच्या मालकाला धन्यवाद देण्यासाठी स्तनाग्राची टोके वर आली!

अश्विनी आपली ब्रा अंगातून बाहेर काढताना प्रशांतने तिच्या केस विरहीत काखा पाहल्या आणि या सौंदर्याच्या खानीचा आपण मालक असल्याचा त्याला अभिमान वाटला!

प्रशांतने पुन्हा अश्विनीला गादीवर झोपवले आणि तो तिचे आरसपानी सौंदर्य डोळे भरून पाहत होता. भूमितीच्या विद्यार्थ्याने कंपासने काढावी इतके तिचे स्तन वर्तुळाकार होती. तिच्या डाव्या स्तनाग्राच्या खाली एक मोहरीच्या आकाराचा तीळ होता.

अश्विनीच्या दोन्ही स्तनामधून सोनेरी रंगाच्या बारीक केसांची एक रेघ तिच्या मांड्या मधल्या चीरेपर्यंत गेली होती. प्रशांतने सहज जवळ पडलेली तिच्या ब्राची साईझ पहिली तर त्यावर ३६ लिहिले होते.

प्रशांत ब्राची साईज पाहत असताना अश्विनीने विचारले,

“काय पाहतोय?”

“काही नाही, तुझ्या ब्राची साईझ पहिली. कारण आता लवकरच तुझ्या स्तनांचा आकार वाढणार आहे. तेव्हा इथून पुढे ३८ च्या ब्रा घेत जाऊ तुझ्यासाठी.” प्रशांत म्हणाला.

हे ऐकून अश्विनी खुदकन हसली.

प्रशांत अश्विनीच्या डाव्या बाजूला बसला आणि आता तो दोन्ही हातांनी तिच्या दोन्ही गरगरीत स्तनांचा कडकपणा दाबून पाहू लागला. आजपर्यंत २२ वर्षाच्या अश्विनीच्या स्तनांना कुणाचाही स्पर्श झाला नव्हता त्यामुळे त्याच्या स्पर्शाने तिचे दोन्ही स्तनाग्रे टरारून ताठ झाले!

जेव्हा प्रशांत आपल्या अंगठा आणि त्या जवळच्या बोटामध्ये तिची काळ्या द्राक्षासारखी स्तनाग्रे दाबायचा त्या वेळेस प्रणय सुखाने अश्विनीची अवस्था बिकट होतं होती. आता प्रशांत तिचे दोन्ही स्तन त्याच्या पंज्यामध्ये आवळत होता, चिवळत होता. त्यामुळे अश्विनीलाही मजा वाटत होती आणि ती पण आपले स्तन त्याच्याकडून दाबून घेत होती.

थोड्या वेळ तिच्या दोन्ही स्तनांचे मर्दन करून झाल्यानंतर प्रशांत थांबला आणि आता तो तिच्या अंगावर झुकला. तिच्या उजव्या स्तनावर त्याने ओठ टेकवले आणि तो तिचा स्तन चोखू लागला. त्याच वेळी उजव्या हाताने तिचा डावा स्तन पुन्हा दाबायला लागला. त्याबरोबर अश्विनीने त्याचे डोके आपल्या उजव्या स्तनावर गच्च दाबून धरले. कारण तिला स्तन चोखायचा हा प्रकार खूपच आवडला होता.

आता प्रशांत तिच्या उजव्या स्तनाला चावू लागला. मध्येच तिची काळी द्राक्षे दातांमध्ये घेऊन दाबायचा. त्यामुळे अश्विनी अजूनच चेकाळत होती. हळूहळू अश्विनीच्या शरीराचे तापमान वाढत होते. प्रशांतने तिचा डावा स्तन उजव्या हाताने दाबून दाबून लाल करून टाकला होता. तिच्या उजव्या स्तनावर स्तनाग्राच्या जवळ त्याच्या दाताच्या खुणा दिसायला लागल्या होत्या.

मधुचंद्राच्या राती

पहाटे ५ वाजता अश्विनीला जाग आली. ती तिच्या आत्या जवळ झोपली होती. कालच तिचे तिच्या आतेभावाशी म्हणजे प्रशांतशी लग्न झाले होते आणि काल रात्री झोपायला बराच उशीर झाला होता. तिला तसे मधुचंद्राचे टेन्शन आले होते पण प्रशांतच्या आईने म्हणजे तिच्या आत्याने तिला सांगितले की...

मधुचंद्राच्या राती भाग : २

पूजा झाल्यानंतर सगळ्या पाहुण्यांचा जेवणाचा कार्यक्रम झाला. त्या वेळीही नवी नवरी असल्याने अश्विनीला सगळ्यांना काही ना काही पदार्थ वाढावा लागला होता. नंतर सगळ्या बायका जेवायला बसल्या. हे सर्व होता होता दुपारचे ४ वाजले होते. जेवण झाल्यानंतर लांबचे पाहुणे निघायला लागले...

मधुचंद्राच्या राती भाग : ४

आता प्रशांतने पोझीशन बदलली. त्याने तिचा डावा स्तन तोंडात घेतला आणि डाव्या हाताने तिचा उजवा स्तन दाबायला लागला. पण या वेळेस त्याने उजव्या हाताने तिच्या दोन्ही मांड्या फाकवल्या आणि तिच्या मांड्यामधील निकरला आपला उजवा गुडघा टेकवला. ‘आहऽऽऽ हंऽऽऽ अऽऽऽ’ करत ती तिच्या...

मधुचंद्राच्या राती भाग : ५

प्रशांतने त्याची मिठी सैल केली आणि अश्विनीला विचारले, "काय राणी, मजा आली की नाही?" "खूपच मजा आली! असे वाटत होते की तू खूप वेळ माझी योनी चाटावी." अश्विनीने हसून उत्तर दिले. "अगं ‘योनी’ नाही ‘पुच्ची’ म्हण." प्रशांत म्हणाला. "हं तेच ते, पुच्चीऽऽ!" अश्विनी लाजत म्हणाली....

error: नका ना दाजी असं छळू!!