मधुचंद्राच्या राती भाग : ४

आता प्रशांतने पोझीशन बदलली. त्याने तिचा डावा स्तन तोंडात घेतला आणि डाव्या हाताने तिचा उजवा स्तन दाबायला लागला. पण या वेळेस त्याने उजव्या हाताने तिच्या दोन्ही मांड्या फाकवल्या आणि तिच्या मांड्यामधील निकरला आपला उजवा गुडघा टेकवला. ‘आहऽऽऽ हंऽऽऽ अऽऽऽ’ करत ती तिच्या मांड्यामधील भाग त्याच्या गुडघ्याला घासू लागली.

प्रशांत थोडा वेळ स्तनांशी खेळला आणि आता पुढच्या चढाईची तयारी करू लागला. तो तसाच तिच्या स्तनांवरून हळूच खाली सरकला आणि तिच्या पोटापर्यंत येऊन पुन्हा तिच्या बेंबीला जि‍भेने ओले केले. अश्विनीने त्याचे डोके आपल्या बेंबीवर दाबून धरले.

प्रणय सुखामुळे तिचा श्वास जोरात सुरू होता व त्यामुळे तिचे पोटही खाली वर हलत होते. ते पाहून प्रशांतला मर्डर सिनेमामधील मल्लिका शेरावत आणि इम्रान हश्मीचा मल्लिकाच्या निकरचा प्रसंग आठवला.

प्रशांतने तिच्या निकरच्या इलास्टिकमध्ये बोट घातले आणि अश्विनीकडे पहिले. अश्विनीने धिटपणे त्याला डोळा मारला आणि आपले डोळे मिटून घेतले. तिचा हिरवा सिग्नल मिळाल्यामुळे प्रशांतने हळूहळू तिची निकर तिच्या पायाकडे सरकवायला सुरूवात केली.

अश्विनीनेही आपली कंबर उचलून त्याला निकर काढायला मदत केली. कंबरेमधून निकर निघाल्या नंतर अश्विनीने दोन्ही मांड्या जवळ आणून आपली लाज झाकण्याचा प्रयत्न केला.

प्रशांतने निकर पूर्णपणे काढून टाकली. आता अश्विनीच्या अंगावर एकही कपडा नव्हता. त्यामुळे तिचे संगमरवरासारखे गोरे गोरे शरीर प्रशांत समोर होते आणि प्रशांत डोळे मोठे करून तिच्या सौंदर्याचे रसपान करत होता!

शरमेने अश्विनीने अचानक प्रशांतला आपल्या अंगावर ओढून घेतले. बेसावध असलेला प्रशांत तिच्या अंगावर पडला आणि त्याच्या भरदार छातीखाली तिची दोन्ही उन्नत स्तन चिरडली गेली.

“बराच शहाणा आहेस की.” अश्विनी म्हणाली.

“का? काय झाले?” प्रशांतने विचारले.

“तू माझे सगळे कपडे काढलेस, पण तुझे सगळे कपडे नाही काढले.” अश्विनी उत्तरली.

“तुझे कपडे मी काढले ना? मग आता माझे कपडे मीच कसे काढणार? तुलाच काढावे लागणार आहेत.”

असे म्हणून प्रशांत तिच्या अंगावरून उठला आणि दिवाणाच्या खाली उतरून उभा राहला.

अश्विनीने त्याच्या कंबरेमधील निकरच्या इलास्टिकमध्ये बोटे घातली आणि डोळे मिटून त्याची निकर खाली खेचू लागली. त्याच्या पायापर्यंत निकर आल्यावर अश्विनीने हात सोडले. प्रशांतने पायातून आपली निकर काढून ड्रेसिंग टेबलवर ठेवली. त्या बरोबर अश्विनीने दोन्ही हातांनी आपला चेहरा झाकून घेतला.

प्रशांतचा लंड हळूहळू उठत होता. प्रशांत गादीवर तिच्या शेजारी बसला आणि तिच्या डोळ्यांवरचे तिचे हात बाजूला केले. त्याबरोबर अश्विनीने चमकून त्याच्या मांड्यांमध्ये पाहिले. त्याचा ताठ झालेला लंड तिला दिसला! आयुष्यात पहिल्यांदाच इतका मोठा लंड पाहून ती आश्चर्यचकित झाली!

“तुझे लिंग एवढे मोठे कसे?” आश्चर्याने ती म्हणाली.

“अगं राणी, लहान मुलाचं असते त्याला ‘लिंग’ म्हणतात. पण मोठ्या माणसांचा असतो त्याला ‘लंड’ म्हणतात.” प्रशांत हसत म्हणाला.

‘ईऽऽ! काय पण नाव आहे! आणि हा तुझा लंड आता हळूहळू मोठा कसा काय होत आहे?” अश्विनीने विचारले.

“त्याला तुझ्या पुच्चीचे दर्शन झाले म्हणून तो त्याचा आकार वाढवत आहे.” प्रशांत म्हणाला.

“इश्श! ‘पुच्ची’ म्हणजे काय?” अश्विनीने विचारले.

“ही तुझी पुच्ची!” प्रशांतने सरळ तिच्या पुच्चीकडे बोट दाखवून म्हटले.

“अरे पण त्याला तर ‘योनी’ म्हणतात ना?” अश्विनी म्हणाली.

“हो! ते बरोबर आहे. पण आपल्यासारखे नवविवाहीत त्याला ‘पुच्ची’ म्हणतात. आता तुम्ही मुली याला काय म्हणतात सांग पाहू?” तिच्या स्तनांकडे बोट दाखवून प्रशांतने विचारले.

“त्याला तर ‘छाती’ म्हणतात ना?” अश्विनी म्हणाली.

“हो! पण आपल्या सारखे नवविवाहीत त्याला ‘स्तन’ किंवा ‘वक्ष’ किंवा ‘उरोज’ म्हणतात पण त्यातल्या त्यात ‘स्तन’ हे छान वाटते! काही तरूण मुले अविवाहित मुलींच्या स्तनांना ‘बॉल’ पण म्हणतात!” प्रशांततने अश्विनीच्या ज्ञानामध्ये भर टाकली.

प्रशांत अश्विनीशी बोलत असताना इकडे त्याचा लंड बराच कडक आणि ताठ झाला होता. प्रशांतने अश्विनीचा हात पकडला आणि त्याच्या लंडावर ठेवला. त्या बरोबर अश्विनीच्या हाताला लंडाच्या उष्णतेने चटका बसला आणि तिने पटकन हात मागे घेतला.

“ईऽऽ! शीऽऽ!! काय करतोस? तिथे कशाला हात लावला माझा? तिथे काय हात लावायचा असतो का?” अश्विनी म्हणाली.

हे ऐकल्यावर प्रशांत हसायला लागला आणि म्हणाला, “अगं तिथे फक्त हातच काय तोंड सुद्धा लावतात!”

असे म्हणून तो गुडघ्यावर बसला आणि त्याने त्याचा लंड अश्विनीच्या तोंडाजवळ आणला आणि म्हणाला,

“चल राणी, आता याला हातामध्ये घे आणि जरा कुरवाळ त्याला प्रेमाने. मग बघ तो अजून मोठा होतो की नाही ते.”

अश्विनीने हळूच त्याच्या लंडाकडे बघितले. त्याचा लंड गोरा होता आणि ताठ झाल्यामुळे लाल जांभळ्या रंगाच्या मिश्रणाने जो रंग होतो तो रंग त्याच्यावर चढला होता. अश्विनीने प्रशांतचा गोरापान लंड आपल्या हातात घेतला होता.

तिच्या हातावर असलेल्या लाल मेहंदीच्या पार्श्वभूमीवर तिच्या हातामधील प्रशांतचा गोरा लंड खूपच मोहक दिसत होता! तिने हळूच लंडावरील कातडी थोडी खाली सरकवली. त्याबरोबर प्रशांतने अतिशय सुखाने उसासा टाकला!

अश्विनीने आता तिच्या मुठीमध्ये त्याचा लंड पकडला होता पण तो तिच्या मुठीमध्ये मावत नव्हता. थोडा वेळ तिने त्याच्या लंडाला कुरवाळले आणि नंतर तिने लंडाखालील त्याच्या गोट्या हातामध्ये घेतल्या. प्रशांतने पण खास मधुचंद्रासाठी लंडाभोवतीचे केस काढले होते. त्यामुळे त्याच्या गोट्यांवर केस नव्हते.

इतक्यात अश्विनीचे लक्ष लंडाच्या टोकाकडे गेले त्यावर काही तरी पातळ द्रव जमा झाला होता.

“अय्या! हे काय आहे?” तिने प्रशांतला विचारले.

“याला शास्त्रीय भाषेमध्ये वीर्याच्या अगोदरचे पाणी म्हणतात. आणि इंग्रजीमध्ये याला ‘प्री-कम’ म्हणतात. आणि आपल्यासारखे नवविवाहीत त्याला ‘चीक’ म्हणतात!” प्रशांत म्हणाला.

प्रशांतने असे म्हणल्यावर अश्विनीने जवळच पडलेल्या तिच्या निकरने त्याचा लंड पुसून टाकला.

प्रशांतच्या लंडाने आता कमाल आकार धारण केला होता आणि त्याच्या लंडाचे टोक त्याच्या बेंबीपर्यंत पोचत होते. आता प्रशांत तिच्यापासून बाजूला झाला आणि अश्विनीला गादीवर झोपवून त्याने तिच्या मांड्या फाकवल्या.

तो तिच्या मांड्यांच्या मध्ये बसला. तिच्या मांड्या फाकवल्यामुळे तिची पुच्ची त्याच्या समोर आली होती. आणि तिची फुगीर पुच्ची पाहून तो मनोमन सुखावला होता. त्याने हळूच तिच्या पुच्चीवर हात ठेवला त्या बरोबर अश्विनीला अंगातून विजेचा प्रवाह वाहून गेला असे वाटले!

आता प्रशांत तिच्या दोन्ही मांड्यांवर आणि तिच्या पुच्चीवर हळूहळू हात फिरवू लागला होता. त्यामुळे अश्विनी आता कण्हायला लागली होती. तिच्या मांड्यांमध्ये आणि पुच्चीजवळ उष्णता निर्माण झाली होती. ती आता गरम होत असलेली पाहून प्रशांतने पुढची पायरी चढायचे ठरवले.

प्रशांतने अंगठा आणि त्या जवळच्या बोटाने तिच्या पुच्चीच्या पाकळ्या थोड्या अलग गेल्या. तेव्हा त्याला दिसले की आतमध्ये तिच्या गोऱ्यापान पुच्चीचा रंग एकदम लाल होता आणि अत्यंत नाजूक असा तो भाग होता.

त्याने हळूच एक बोट तिच्या पुच्चीच्या पाकळ्यांमधून फिरवले तेव्हा त्याचे बोट थोडे ओले झाले होते. अश्विनीने त्याचे बोट तसेच तिच्या पुच्चीवर दाबून ठेवले. प्रशांतच्या आता लक्षात आले की अश्विनी माजावर आलेली आहे! आता तिच्या कोऱ्या करकरीत पुच्चीचे उद्घाटन करण्याची वेळ झाली आहे.

पण आजची त्यांची पहिलीच रात्र असल्याने प्रशांतची अश्विनीला सर्व प्रकारे प्रणय सुख देण्याची इच्छा होती. कारण नंतर रोज रात्री आजच्या रात्रीची पुनरावृत्ती होणार होती. म्हणून त्याने अश्विनीला थोडेसे उठवून गादीवर उभे झोपवले. त्यामुळे अश्विनीचे पाय गादीच्या खाली जमिनीला टेकले आणि तिची कंबर दिवाणाच्या कडेवर आली.

आता प्रशांत दिवाणाच्या खाली तिच्या दोन्ही पायांमध्ये बसला होता. प्रशांत आता काय करणार याची उत्सुकता अश्विनीलाही होतीच. प्रशांतने अश्विनीचे दोन्ही पाय आपल्या दोन्ही खांद्यांवर घेतले आणि तो तिच्या मांड्यांमध्ये सरकला.

आता त्याचे तोंड अश्विनीच्या पुच्चीच्या अगदी जवळ आले होते आणि त्याच्या गरम श्वासाचे सुस्कारे अश्विनीला तिच्या पुच्चीवर जाणवत होते. प्रशांतने आपली जीभ बाहेर काढली आणि अश्विनीच्या पुच्चीला वरून चाटायला सुरूवात केली.

एका गोड अनुभूतिमुळे अश्विनीने गादीच्या कडा आपल्या दोन्ही हातांनी घट्ट दाबून ठेवल्या होत्या. तिची पुच्ची चांगली ओली केल्यानंतर प्रशांतने बोटांनी तिच्या पुच्चीच्या पाकळ्या अलग गेल्या आणि तिची पुच्ची आतून चाटायला सुरूवात केली.

त्यामुळे अश्विनीच्या मांद्यांची हालचाल सुरू झाली. प्रशांतने तिच्या मांड्या अजून थोड्या फाकवल्या आणि तिच्या पुच्चीमध्ये तोंड खुपसून जोरजोरात तिची पुच्ची चाटायला आणि चोखायला सुरूवात केली.

आता अश्विनीची कंबर पण हलायला लागली. अश्विनीने दोन्ही हाताने प्रशांतचे डोके आपल्या पुच्चीवर दाबून धरले आणि तोंडाने हुंकारायला लागली.

“आहऽऽ आहऽऽऽ हुंऽऽ हुऽऽ असाचऽऽऽ अजूनऽऽऽ जोरातऽऽ करऽऽऽ प्रऽऽऽ शांऽऽऽ तऽऽऽ“

प्रशांतपण तिच्या सांगण्या प्रमाणे आपली जीभ तिच्या पुच्चीत जास्तीत जास्त आत घालण्याचा प्रयत्न करत होता. आणि त्यामुळे अश्विनी अजूनच पेटत होती. थोड्या वेळाने प्रशांत उठून उभा राहला आणि अश्विनी जवळ पडला. त्याने तिला आपल्या मिठीत घेतले.

आता अश्विनीलाही प्रणय सुखाची ओळख झाली होती. त्यामुळे तिने पण प्रशांतला आपल्या मिठीत घेतले. दोघांची गरम शरीरे एकमेकांना चिटकली व दोघांचे हात एकमेकांच्या पाठीवरून फिरत होते. खाली प्रशांतच्या कडक गरम लंडाचा स्पर्श अश्विनीच्या नाजूक पुच्चीला होत होता. त्यामुळे अश्विनीने तिची मिठी घट्ट केली आणि प्रशांतच्या पाठीवर तिची नखे उमटली.

मधुचंद्राच्या राती

पहाटे ५ वाजता अश्विनीला जाग आली. ती तिच्या आत्या जवळ झोपली होती. कालच तिचे तिच्या आतेभावाशी म्हणजे प्रशांतशी लग्न झाले होते आणि काल रात्री झोपायला बराच उशीर झाला होता. तिला तसे मधुचंद्राचे टेन्शन आले होते पण प्रशांतच्या आईने म्हणजे तिच्या आत्याने तिला सांगितले की...

मधुचंद्राच्या राती भाग : २

पूजा झाल्यानंतर सगळ्या पाहुण्यांचा जेवणाचा कार्यक्रम झाला. त्या वेळीही नवी नवरी असल्याने अश्विनीला सगळ्यांना काही ना काही पदार्थ वाढावा लागला होता. नंतर सगळ्या बायका जेवायला बसल्या. हे सर्व होता होता दुपारचे ४ वाजले होते. जेवण झाल्यानंतर लांबचे पाहुणे निघायला लागले...

मधुचंद्राच्या राती भाग : ३

अश्विनीचे डोळे बंद होते पण तिच्या उरात धडधड चालू होती. त्यामुळे तिचे दोन्ही स्तन संथ लयीत खाली वर होत होते. नंतर त्याचे लक्ष तिच्या सपाट आणि प्रमाणबद्ध पोटाकडे गेले आणि पोटावरील नाजूक, खोलगट बेंबी पाहून त्याच्या तोंडाला पाणी सुटले! लग्ना अगोदर साखरपुडा झाल्यानंतर...

मधुचंद्राच्या राती भाग : ५

प्रशांतने त्याची मिठी सैल केली आणि अश्विनीला विचारले, "काय राणी, मजा आली की नाही?" "खूपच मजा आली! असे वाटत होते की तू खूप वेळ माझी योनी चाटावी." अश्विनीने हसून उत्तर दिले. "अगं ‘योनी’ नाही ‘पुच्ची’ म्हण." प्रशांत म्हणाला. "हं तेच ते, पुच्चीऽऽ!" अश्विनी लाजत म्हणाली....

error: नका ना दाजी असं छळू!!