मधुचंद्राच्या राती भाग : ५

प्रशांतने त्याची मिठी सैल केली आणि अश्विनीला विचारले, “काय राणी, मजा आली की नाही?”

“खूपच मजा आली! असे वाटत होते की तू खूप वेळ माझी योनी चाटावी.” अश्विनीने हसून उत्तर दिले.

“अगं ‘योनी’ नाही ‘पुच्ची’ म्हण.” प्रशांत म्हणाला.

“हं तेच ते, पुच्चीऽऽ!” अश्विनी लाजत म्हणाली.

“तुला त्या आधीचे नाही आवडले का? मी तुझे स्तन चोखले आणि दाबले ते?” प्रशांतने विचारले.

“वा! तो अनुभव तर खूपच आगळा वेगळा होता!” अश्विनी हसून म्हणाली.

“चला, राणी सरकारांना प्रणयाचे सुख मिळाले! तर मग आता आम्हाला ते सुख मिळेल का?” प्रशांत तिच्याकडे पाहून म्हणाला.

अश्विनीने त्याच्याकडे प्रश्नार्थक नजरेने पहिले तेव्हा त्याने त्याच्या लंडाकडे बोट दाखवले आणि म्हटले, “आता याला चोख ना.”

यावर अश्विनीने विचारले, “याला कसे चोखतात?”

“अगं तू कधी आईस्क्रिम किंवा कुल्फी चाटली, चोखली नाही का? अगदी तस्सच करायचे!” प्रशांत म्हणाला. आणि तो गादीवर मध्यभागी मांड्या पसरून पडला.

त्याचा लंड कडक होता आणि मधूनच आचके देत होता. आता अश्विनी त्याच्या पायांमध्ये बसली आणि खाली वाकून तिने त्याच्या लंडाच्या मुळाशी आपले ओठ टेकवले. मग जीभ बाहेर काढून तिने सुपाड्याच्या दिशेने चाटायला सुरूवात केली.

चाटून चाटून तिने त्याचा लंड लाळेने अगदी ओला करून टाकला. मग प्रशांतने तिला इशारा केल्यानंतर तिने लंडाच्या टोकावर ओठ ठेवले आणि हळूच त्याला तोंडात घेतले. जस जसे तिचे ओठ त्याच्या लंडला आत घेत होते तस तशी त्याच्या लंडाची कातडी सरकली जात होती. त्यामुळे आता प्रशांत अति सुखाने कण्हू लागला.

“व्वा! काय सुरेख लंड चोखतेस आशु तू!” प्रशांत म्हणाला.

आता अश्विनीने प्रशांतचा लंड पूर्णपणे तोंडात घेतला होता आणि खूपच प्रेमाने ती त्याच्या लंडाला आपल्या तोंडात खेळवत होती.

प्रशांतने अश्विनीचे तोंड आपल्या लंडावर दाबून धरले आणि आपली कंबर हलवून आपला लंड तिच्या तोंडात जास्तीत जास्त घालण्याचा प्रयत्न करत होता. त्यामुळे त्याचा लंड तिच्या घशापर्यंत आत गेला होता. अश्विनी हळूच त्याच्या लंडाला दाताने चावत होती.

थोड्या वेळाने अश्विनीने तोंडातून त्याचा लंड काढला. तिच्या लाळेमुळे ओला झालेला त्याचा लंड एकदम चमकत होता आणि त्याच्या लंडापासून अश्विनीच्या तोंडापर्यंत लाळेची एक तार निघाली होती.

अश्विनी त्याच्या पायातून उठली आणि त्याच्या उजव्या बाजूला पडली. मग ती त्याच्या छातीवर झुकून त्याच्या स्तनांचे मुके घ्यायला लागली. मधूनच ती त्याच्या चारोळीसारख्या स्तनाग्रांना दाताने चावत होती.

आळीपाळीने तिने त्याचे दोन्ही स्तन जि‍भेने चाटले आणि जीभ तशीच हळूहळू त्याच्या पोटावरून त्याच्या मांड्यांमध्ये आणली. हळूच तिने त्याच्या गोट्या चाटायला सुरूवात केली. एक एक गोटी गुलाबजाम सारखी तोंडात घेऊन चोखली.

आता ती त्याच्या वर आली होती आणि आपली पुच्ची त्याच्या लंडावर टेकवून आपली कंबर त्याच्या कंबरेवर घासत होती. प्रशांतने हाताने तिला थोडे वर सरकवले.

त्यामुळे आता तिचे गुबगुबीत स्तन त्याच्या तोंडाजवळ लटकले होते आणि तो कोल्हा ज्या प्रमाणे वेलावर लटकलेल्या द्राक्षांच्या घडाला खालून तोंड लावतो त्या प्रमाणे तिच्या स्तनांना आपल्या तोंडात घेऊन चोखत आणि दाबत होता. अश्विनीही आपले स्तन जास्तीत जास्त त्याच्या तोंडात कोंबण्याचा प्रयत्न करत होती.

दोघांच्या अंगातून घाम निघत होता. त्यामुळे जेव्हा जेव्हा अश्विनी तिचे स्तन त्याच्या तोंडात कोंबायची त्या वेळेस दोघांची शरीरे एकमेकांना घासल्यामुळे ‘पचाक पचाक’ असा आवाज येत होता. आता प्रशांतने ठरवले की जास्त उशिर करण्यात अर्थ नाही. तेव्हा आता तिला अंगाखाली घ्यायची आणि तिचे सील तोडायचे! तिला चांगले रापचीक झवायचे आणि लग्नाच्या दुसर्‍या दिवशीच तिला गाभण करायचे.

त्यामुळे त्याला तिला तिच्या तोंडात झवायचा आणि तिला त्याच्या चीकाची चव द्यायचा विचार सोडून द्यावा लागणार होता. या क्षणाला त्याची त्यासाठी तयारी होती कारण त्यापेक्षा जास्त सुख तिला झवून त्याला मिळणार होते. प्रशांतने अश्विनीला आपल्या अंगावरून खाली उतरवले आणि उजव्या बाजूला झोपवले.

तो उठला आणि अश्विनीला म्हणाला, “राणी, खूपच मजा आली मला. चल आता आपण मुख्य कार्यक्रमाला सुरूवात करूया!”

“मुख्य कार्यक्रम म्हणजे काय? आणि आत्ता पर्यंत काय चालू होते??” अश्विनी म्हणाली.

“आत्ता पर्यंत आपण दोघांनी एकमेकांच्या शरीराची ओळख करून घेतली. आता आपण आपला मधुचंद्र सुरू करूया!” प्रशांत म्हणाला.

“म्हणजे आपण ‘संभोग’ करणार किंवा ‘समागम’ करणार असेच ना?” अश्विनीने विचारले.

“संभोग किंवा समागम हे सगळे पुस्तकी शब्द आहेत. आपल्यासारखे नवविवाहीत जेव्हा संभोग करतात त्याला ‘झवणे’ म्हणतात. तेव्हा आता मी तुला झवणार आहे. म्हणूनच मी इतका वेळ तुला झवायला तयार करत होतो.” प्रशांत म्हणाला.

अश्विनीने त्याच्याकडे हसून पाहिले आणि डोळे मिचकावले. तिच्याकडून हिरवा सिग्नल मिळाल्या बरोबर क्षणाचाही उशीर न करता प्रशांत तिच्या शरीरावर झुकला. पुन्हा एकदा त्याने तिचा उजवा स्तन तोंडात घेतला आणि उजव्या हाताने तिचा डावा स्तन जोरजोरात दाबू आणि चोळू लागला. त्यामुळे अश्विनीही रंगात आली आणि ती पण त्याला प्रतिसाद द्यायला लागली.

अश्विनीने वेदनेमुळे आपला खालचा ओठ दाताने दाबून धरला होता. आता प्रशांतने त्याचा हात तिच्या पुच्चीवर ठेवला आणि हळूच मधले बोट तिच्या पुच्चीमध्ये घुसवले. त्याबरोबर तिच्या बुळबुळीत पुच्चीमधून तिच्या पुच्ची रसाचा एक ओघळ तिच्या मांड्यावरून खाली आला.

तिच्या पुच्चीमध्ये त्याने बोट घातल्या बरोबर अश्विनी म्हणाली,

“प्रशांत जरा वेळ बोट तसेच आत राहू दे ना, छान वाटतेय!”

“अगं बोट काय आता सगळा लंडच तुझ्या पुच्चीमध्ये घालणार आहे.” प्रशांत उत्तरला.

“पण तुझा एवढा जाड आणि कडक लंड मा‍झ्या इवल्याशा पुच्चीमध्ये कसा काय जाणार?” अश्विनीने
प्रशांतला विचारले.

“अगं त्यासाठीच तर आपण एकमेकांचे चोखले. म्हणजे अगोदर मी तुझी पुच्ची चाटली, चोखली आणि त्यानंतर तू माझा लंड चाटला, चोखला. त्यामुळे आता हे दोघंही ओले आहेत आणि एकमेकांना भेटायला आतुर झाले आहेत, मग घालू ना आत?” प्रशांत म्हणाला.

“घाल ना! मीपण आतुर झाले आहे!” अश्विनी त्याला म्हणाली.

प्रशांत उठला आणि तिच्या मांड्यामध्ये बसला. आपल्या लंडाचे टोक तिच्या पुच्चीच्या पाकळ्यांमध्ये घुसवले आणि अश्विनीला म्हणाला,

“राणी, आता मी तुला रापचीक झवणार आहे आणि तुझे सील तोडणार आहे. तुला थोडा त्रास होईल, तेव्हा तयारीत रहा.”

“माझे ‘सील’ म्हणजे काय? आणि तू कशाला तोडणार आहेस?” अश्विनीने भाबडेपणे विचारले.

“तुझ्या शब्दामध्ये सांगायचे झाले तर मी आता तुझे कौमार्य भंग करणार आहे. तेव्हा तुला थोडेसे दुखेल! तेवढे बाकी सहन कर. पण नंतर तुला मजा वाटेल!”

असे म्हणून त्याने आपल्या कंबरेला थोडा जोर लावला आणि तिच्या पुच्चीमध्ये आपला लंड टाकला.

अश्विनीला जरा त्रास झाला पण तिने तो सहन केला. एकदा त्याचा लंड तिच्या पुच्चीमध्ये नीट घुसवल्या नंतर प्रशांत तिच्या अंगावर आला आणि एकाच वेळा तिचे स्तन चोखू लागला, दाबू लागला. मग तो खाली आपल्या कंबरेच्या धक्क्यांनी आपला लंड तिच्या पुच्चीमध्ये घुसवू लागला. त्यामुळे अश्विनीच्या तोंडातून किंचाळ्या बाहेर पडायला लागल्या!

पण खूप प्रयत्न करून सुद्धा त्याचा लंड पूर्णपणे तिच्या पुच्चीमध्ये जात नव्हता. त्यामुळे त्याला समजले की तिच्या पुच्चीचा पडदा आड येतो आहे. म्हणून त्याने अश्विनीच्या शेजारची उशी तिच्या कंबरेच्या खाली ठेवली. त्यामुळे तिची पुच्ची आता बरीच वर आली होती.

प्रशांतने आपल्या लंडाचा सुपाडा तिच्या पुच्चीच्या पाकळ्यांमध्ये ठेवला आणि कंबरेमध्ये जोर एकवटून नेम धरून एक जोराचा धक्का दिला! त्याबरोबर त्याच्या लंडाने तिच्या पुच्चीचा पडदा फाडून तिच्या पुच्चीमध्ये प्रवेश केला.

अश्विनी जोरात ओरडली, “आहऽऽऽ आईऽऽ गंऽऽऽऽ खूप दुखतंय रेऽऽऽ”

आणि ती त्याला आपल्या अंगावरून खाली खेचू लागली.

पण प्रशांतने तिचे काहीही न ऐकता तिला तशीच आपल्या अंगाखाली दाबून धरली.

आता तो तिच्या पुच्चीवर आपल्या लंडाचे धक्क्यावर धक्के मारू लागला. त्यामुळे त्याचा लंड तिच्या पुच्चीमध्ये आत बाहेर होऊ लागला. नंतर अश्विनीच्या वेदना कमी झाल्या आणि आता तीही त्याच्या कंबरेच्या लयीत आपली कंबर हलवून त्याच्याकडून जास्तीत जास्त जाऊन घेऊ लागली.

आता प्रशांतने धक्क्यांचा वेग वाढवला होता. शेवटचा धक्का देण्याचा विचार करून अश्विनीच्या तोंडातून किंचाळी निघू नये म्हणून त्याने तिच्या तोंडावर आपले तोंड ठेवले आणि तिचे तोंड आपल्या तोंडाने बंद केले. सर्व शक्ती निशी तिच्या पुच्चीवर हल्ला चढवला आणि जोमाने तिला झवायला लागला.

नंतर क्षणभर दोघांची शरीरं ताठ झाली आणि त्याच्या लंडामधून चीकाची पिचकारी तिच्या पुच्चीत उडाली! ३-४ वेळा पिचकारी उडाल्या नंतर त्याच्या लंडाची शक्ती कमी झाली. नंतर तो हलके धक्के मारत तिच्या अंगावर पडून राहला.

पहिल्याच संभोगामुळे अश्विनी आणि प्रशांतचे अंगन् अंग शिथिल झाले होते. अश्विनीच्या तोंडातून एक बाजूने लाळ ओघळत होती. प्रशांत तिच्या अंगावरून उठला आणि आपल्या जि‍भेने त्याने तिच्या तोंडाजवळची सगळी लाळ चाटून घेतली. त्याने अश्विनीला मिठीत घेतली आणि अश्विनी त्याच्या मिठीत विसावली.

त्या नंतर प्रशांतने सहज आपल्या मलूल झालेल्या लंडाकडे पाहिले तर त्याच्या लंडावर रक्त लागलेले होते. म्हणून त्याने तिच्या पुच्चीकडे पाहिले तेव्हा तिच्या पुच्चीतून रक्त मिश्रीत त्याच्या चीकाचे ओघळ बाहेर पडत होते.

आत्ताच प्रशांतने अश्विनीचे सील तोडले, त्यामुळे तो मनोमन सुखावला! आता रोजची रात्र तिच्या बरोबर असाच धुंद प्रणय करून जागवायची असे मनोमन ठरवून प्रशांतने तिला आपल्या जवळ ओढले.

मधुचंद्राच्या राती

पहाटे ५ वाजता अश्विनीला जाग आली. ती तिच्या आत्या जवळ झोपली होती. कालच तिचे तिच्या आतेभावाशी म्हणजे प्रशांतशी लग्न झाले होते आणि काल रात्री झोपायला बराच उशीर झाला होता. तिला तसे मधुचंद्राचे टेन्शन आले होते पण प्रशांतच्या आईने म्हणजे तिच्या आत्याने तिला सांगितले की...

मधुचंद्राच्या राती भाग : २

पूजा झाल्यानंतर सगळ्या पाहुण्यांचा जेवणाचा कार्यक्रम झाला. त्या वेळीही नवी नवरी असल्याने अश्विनीला सगळ्यांना काही ना काही पदार्थ वाढावा लागला होता. नंतर सगळ्या बायका जेवायला बसल्या. हे सर्व होता होता दुपारचे ४ वाजले होते. जेवण झाल्यानंतर लांबचे पाहुणे निघायला लागले...

मधुचंद्राच्या राती भाग : ३

अश्विनीचे डोळे बंद होते पण तिच्या उरात धडधड चालू होती. त्यामुळे तिचे दोन्ही स्तन संथ लयीत खाली वर होत होते. नंतर त्याचे लक्ष तिच्या सपाट आणि प्रमाणबद्ध पोटाकडे गेले आणि पोटावरील नाजूक, खोलगट बेंबी पाहून त्याच्या तोंडाला पाणी सुटले! लग्ना अगोदर साखरपुडा झाल्यानंतर...

मधुचंद्राच्या राती भाग : ४

आता प्रशांतने पोझीशन बदलली. त्याने तिचा डावा स्तन तोंडात घेतला आणि डाव्या हाताने तिचा उजवा स्तन दाबायला लागला. पण या वेळेस त्याने उजव्या हाताने तिच्या दोन्ही मांड्या फाकवल्या आणि तिच्या मांड्यामधील निकरला आपला उजवा गुडघा टेकवला. ‘आहऽऽऽ हंऽऽऽ अऽऽऽ’ करत ती तिच्या...

error: नका ना दाजी असं छळू!!