पावसाळी रात्र भाग : ५

ओठांची लिफ्ट एक एक मजले वर चढू लागली. तिचे तळवे, पाऊल, तिच्या पायाचा घोटा, तिचा गुडघा, पुन्हा तिच्या मांड्या, असे सर्व दख्खन लुटून तो मधल्या प्रदेशात कुच करत होता. वर येता येता तिचा गाऊन इतका वर झाला होता की तिच्या मांड्या पूर्णपणे आपले दर्शन देत होत्या. तिची चरबी विरहीत कंबर त्याने आपल्या दोन्ही हातांनी घट्ट पकडून त्यावर किस करू लागला. ती पुरती आता शहारून जात होती.

पुन्हा त्या चुंबनाचा स्टेपलर तिच्या शरीरावर स्टेप बाय स्टेप आपल्या पिना टोचत तो वर येऊ लागला. तिच्या दोन्ही हातांवर किस केले. तिच्या मानेवर, खांद्यावर, केसात असा त्रिवेणी संगम करत चुंबनाचा शिडकाव केला. तिच्या मानेवर किस करताना ती या प्रणयक्रिडेत आपला सहभाग अधोरेखित करू लागली. तिच्या तोंडून ‘आहऽऽ आहऽऽ’ असे उद्गार येऊ लागले. त्याने काही तिचा गयावया न करता आपले ओठ तिच्या ओठावर रूतवले. तिच्या मांसल ओठात त्याचे ओठ आपले अस्तित्व शोधू लागले.

चार ओठांची जुगलबंदी चालू झाली. प्रत्येक ओठ इतर तीन ओठावर कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न करू लागला. त्या युद्धात तिची आणि त्याची जीभ प्रवेश करू लागली. जिभेला जीभ टोचत होती तर एकमेकाची लाळ एका तोंडातून दुसऱ्या तोंडात दळण वळण करत होती.

पुढे पाच ते सहा मिनिटे फक्त स्मूचंचे राज्य होते. तिने त्याचा चेहरा आपल्या दोन्ही हातांनी घट्ट पकडून आपल्या ओठात त्याचे ओठ सुटू देत नव्हते. त्याचे दोन हात सैराट होऊन तिच्या शरीरावर ‘झिंग झिंग झिंगाट’ सारखे संगीत निर्माण करत होते. इतक्या वर्षाचा दोघांच्या शरीरात कोंडलेला गोंगाट आता मादकतेच्या वाद्यावर आरूढ होऊन सुमधुर संगीत निर्माण करत होते.

आराम खुर्चीवर बसलेल्या श्वेताचा गाऊन मांड्यामध्ये येऊन ठेपला होता. त्याने आपल्या दोन्ही हातांनी तो वर करू पाहिला पण तिच्या गोलाकार नितंबाचे वजन त्या गाऊनवर पडले असल्यामुळे तो काही वर येत नव्हता. तिने त्याची अडचण ओळखून आपले दोन्ही हात खुर्चीवर ठेवून स्वत:ला वर उचलले. क्षणाचा विलंब न करता त्याने तिच्या नितंबावर खालून तिचा गाऊनला वळसा मारून तिच्या पाठीवरून गाऊन वर करून तिच्या पासून गाऊन वेगळा केला.

आता ती कामुक मूर्ती फक्त ब्रा आणि पॅन्टी वर खुर्चीवर बसली होती. जांभळ्या रंगाचा ब्रा आणि पॅन्टी तिच्या कसदार शरीरात रौनक आणत होता. तिने सुद्धा आता आक्रमकता वाढवली. त्याचा टॉवेल ओढला. कुडता शरीरापासून वेगळा केला.

आता दोघेही फक्त अंतर्वस्त्रावर होते. पुढचा भाग फक्त या खुर्चीवर रंगत आणू शकला नसता. म्हणून त्याने आपल्या दोन्ही हातांनी तिला उभे केले. तिच्या पायाला सावरत ती कशी बशी उभी राहिली. मग त्याने दोन्ही हातांनी तिला उचलून घेतले आणि बेडरूमच्या दिशेने वाटचाल करू लागला.

ती त्याच्या अंगाला पूर्णपणे बिलगली होती. बेडरूममध्ये जाताच त्याने तिला बेडवर टाकले. त्या मखमली बेडवर ती एक टप्पा पडली. तो पुन्हा त्याच्या ओठांचा फवारा तिच्या कामुक शेतावर करू लागला. तिचे सर्व शेत त्याने आपल्या स्पर्शाने पेरणी करत परत ज्या खेळाचा शेवट आरामखुर्चीत झाला होता, तिथूनच त्याची सुरुवात बेडवर केली आणि खेळात रंग भरले.

ती पुन्हा कामुकतेने प्रफुल्लित झाली होती. आपले दोन्ही हात तिच्या पाठीवर नेऊन त्याने ब्राचे हुक काढू पाहिले. पण इतक्या वर्षाच्या गॅप नंतर त्याला काही जमत नव्हते. जर एखाद्या पुरूषास न बघता स्त्रीच्या ब्राचे हुक काढता येत नसेल तर तो कोरा करकरीत असावा किंवा तो सर्व स्त्रियांवर तोंड मारत फिरत नाही किंवा तो खूप मोठ्या गॅप नंतर आपला खेळ सुरू करत असेल, हा स्त्रियांचा सर्व साधारण नियम ज्याने समोरचा पुरूष किंवा त्याची विश्वासार्हता ओळखता येते. या कसोटीत प्रभाकर पास झाला.

त्याला ब्राचे हुक न बघता उघडता आले नाही म्हणजे तो या क्षेत्रात सराईत नसावा यावरून त्याचा प्रामाणिकपणा विचारात घेऊ शकतो. त्याच्या अडचणीला ती पुन्हा धावून आली आणि तिने आपले हात पाठीमागे टाकून आपल्या ब्राचे हूक मुक्त केले. तिच्या पाठीवरच्या मांसात रूतलेल्या ब्राच्या स्ट्रीप सैल झाल्या आणि तिच्या पाठीवर तिचे वण स्पष्ट दिसू लागले.

ब्राचे हुक काढताच तिच्या छातीवरचे डॉल्फिन ब्राच्या बाहेर सळकन बाहेर आले. जणू काही अति थंड प्रदेशातले ते दोन डॉल्फिन उष्ण प्रदेशात छातीशी कवटाळून ठेवले होते. ब्रातून सुटका होताच ते डॉल्फिन उड्या मारून पाण्याबाहेर येऊ पाहत होते. पण तिच्या छातीवरचा ब्रा तसाच ठेवून त्याने सस्पेन्स तसाच ठेवला आणि खाली सरकला.

त्याचे दोन्ही हात तिच्या निमुळत्या काखेत गपकन शिरले. तिच्या निकरची पट्टी बोटांनी चाचपडत आपल्या दोन्ही हातांची दोन बोटे तिच्या निकरमध्ये सरकवली. तिने आपले बेडवर पसरलेले ते शरीर कमरेपासून नितंबापर्यंत वर उचलले. एखाद्या शरणागती पत्करावी लागलेल्या देशाचा ध्वज जसा खाली येतो नेमका तसाच त्याच्या बोटांनी तिची पॅन्टी खाली उतरवली.

तिने आपल्या पायातून पॅन्टी विलग केली. तिची नजर त्याच्या कमरे खालील भागात गेली आणि तिने आपल्या भुवया उंचावल्या. त्याला तिचा इशारा कळताच त्याने आपले उरले सुरले अंतर्वस्त्रे आपल्या शरीरातून विलग केले आणि तो वर आला.

आता दोघांच्या शरीरामध्ये तिचा हुक मुक्त झालेला फक्त ब्रा तिच्या छातीवर निपचित पडला होता. त्याने आपल्या हाताने तो निपचित पडलेला ब्रा तिच्या छातीवरून काढला. ते पाहून त्याचे डोळे विस्फारले. तिचे गुबगुबीत मांसल वक्षस्थळ त्याच्या समोर सताड उघडे झाले होते. इतकी छान स्तने त्याने उभ्या आयुष्यात पहिल्यांदा पाहिली होती.

तिच्या काढलेल्या जांभळ्या रंगाचा ब्राचा रंग तिच्या स्तनाग्रांनी घेतला होता. तिची स्तनाग्रे एखाद्या टपोऱ्या जांभळासारखी टवटवीत झाली होती. निप्पलसहित तिचे वक्ष अनेक वर्षापासून त्याचा उपभोग एखाद्या पुरूषाने न घेतल्यामुळे इस्त्री करून कपाटात ठेवलेल्या कपड्यासारखे कडक दिसत होते. पण ते वक्षही मनापासून इच्छा व्यक्त करत होते की एखादा पुरूष यावा आणि त्याची घडी मोडावी. तो पुरूष आज त्या वक्षाच्या समोर होता.

त्याने आपल्या दोन्ही हातात तिचे वक्ष मावत नसून देखील घेण्याचा अयशस्वी प्रयत्न केला. फार फार तर त्याच्या हातांनी तिच्या स्तनाग्रांना आणि त्याच्या आजूबाजूच्या परिसरात आपली दहशत पसरवली. पण वक्षाचा मोठा भाग अजून त्याच्या हातात मावत सुद्धा नव्हता यावरून त्या उरोजांची व्याप्ती किती विलक्षण होती हे लक्षात येत होते.

त्याने हार न मानता तिच्या निप्पलची प्राप्ती केली. आपल्या बोटांनी तिची स्तनाग्रे कुस्करू लागला. मग त्याने तिचे उजवे जांभूळ आपल्या ओठात पकडले. डावे जांभूळ तर त्याच्या बोटात अगोदरच कुस्करत होते. दोन्ही स्तनाग्रे त्याच्या स्वाधीन झाली होती. त्याने ओठात पकडलेले उजवे जांभूळ सैल सोडून आपले तोंड पुढे सरकवू लागला.

तिचा अख्खाच्या अख्खा स्तन त्याला तोंडात घालायचा होता. तिची गोरीपान उरोज त्याच्या निमुळत्या तोंडात सहज जाण्यास तयार नव्हती. तिच्या वक्षातून जणू यौवन रस उत्पन्न होत होता, तो त्याच्या तोंडात पाझरत होत होता.

ही प्रणय क्रीडा आता मिनिटातून तासापलीकडे आपली नशा दाखवत होती. असा हा जालीम खेळ कितीतरी वेळ आपला रंग उधळत होता. दोन विवस्त्र शरीराचा मिलाप नव्हे तर दोन गायकाची जुगलबंदी असावी असा भास होत होता. त्या दोन शरीरातील फक्त स्पर्शाने संगीत तयार होत होते.

खाली असलेल्या श्वेताने प्रभाकरला धक्का दिला आणि बेसावध प्रभाकर पलंगावर पडला. आपले भक्ष्य खाली पडले पाहून श्वेता त्याच्या मांडीवर पाय फाकवून बसली. आता वेळ होती या सामन्याच्या अंतिम पण तितक्याच रोमांचक क्षणाची!

त्याचे अजस्त्र हत्यार बरेच पैकी लांबले होते. ती त्याचा आकार पाहून भांबावली होती. त्याचा अजस्त्र आकार तिच्या निमुळत्या गुहेत प्रवेश करू लागला. तिने त्याचे लिंग आपल्या योनिमुखाजवळ सेट केले. तो खाली निपचित पडून होता. ती त्याच्यावर पाय फाकवून बसली होती. आता फक्त वाट पाहायची होती ती रिबीन कापायची.

तिने एक हलकाच झटका दिला आणि त्याचे लिंग एक इंच तिच्या योनित प्रवेश केले. पण इतके पुरेसे नव्हते. तिने अजून ताकदीनिशी झटका दिला. त्याचे जवळपास निम्म्यापेक्षा जास्त लिंग तिच्या योनित सामावले. मग हा खेळ आपली बंधने झुगारून परमोच्च बिंदूकडे आगेकूच करू लागला. ती त्याच्या छातीवर हात ठेवून जोरात मागे पुढे हलत होती. त्याने तिची दोन्ही वक्ष आपल्या हातात घेऊन तिला प्रोत्साहन देत होता.

अचानक तिला काहीतरी आठवण झाली. तिच्यासमोर तो चित्रपट रेंगाळू लागला जेव्हा तिचा नवरा आणि त्याची प्रेयसी यांना श्वेताने रंगेहाथ पकडले होते. तिचा नवरा खाली झोपला होता आणि त्याची श्रीमंत प्रेयसी त्याच्या अंगावर बसून जोर जोरात झटके देत होती. प्रेयसीचे हात नवऱ्याच्या छातीवर आणि नवऱ्याचे हात प्रेयसीच्या वक्षावर!

हे दृश्य गेली कित्येक वर्ष श्वेताच्या डोळ्यासमोर आले की तिला किळस वाटत असे. तिला गरगरून घाम फुटत असे. तिला हे दृष्य आपल्या मेमरी मधून कायमचे डिलीट करायचे होते पण ते काही इतक्या वर्षात जमले नव्हते. पण आज योगायोगाने म्हणावे तर ती त्याच पोझीशनमध्ये आज प्रभाकर वर बसली होती.

तिने आपला भूतकाळ बाजूला सारला आणि वर्तमानकाळात लक्ष केंद्रित केले. जो राग तिचा भूतकाळावर होता तो राग तिचे बळ बनले आणि तिने जोराने रेटा दिला. त्याचे पूर्ण लिंग तिच्या योनित शिरले. तिच्या योनीतील शिरोमणी त्याच्या लिंगाला टच करू लागला.

ती प्रभाकरवर वरचढ ठरू लागली. प्रभाकर सुद्धा आपला पराभव एन्जॉय करत होता. तिने आपला वेग वाढवला. तिच्या वेदना तिच्या हुंकारात प्रवर्तित झाल्या. ती जोराने ‘आहऽऽ आहऽऽ’ करून ओरडू लागली. तिचा आवाज चार भिंतीत घुमू लागला.

तिचा वेग वाढला तसा तो तिची वक्ष स्थळे जोराने दाबू लागला. त्याने आपली शक्ती एकवटून तिची उरोज चोळू लागला. दोघांनाही खूप घाम आला होता. तिने आपला टॉप गियर टाकला आणि दोघांनी त्या रात्री आपल्या मिलनाचा परमोच्च बिंदू गाठला.

इतक्या वर्षाच्या दुष्काळानंतर आज हा प्रेमाचा पाऊस पडला होता ज्यात मिलनाची शेती बहरली होती. यात दोघांना काहीही अनैतिक वाटले नव्हते. तिने आपल्या नवऱ्यावर जिवापाड प्रेम केले पण नवरा सोडून गेला आणि तिच्या आयुष्यात दुष्काळ पडला. प्रभाकर सुद्धा आपल्या बायकोवर जिवापाड प्रेम करत होता पण नियतीने त्याच्यापासून तिला हिरावून नेले आणि त्याच्या आयुष्यात सुद्धा प्रेमाचा दुष्काळ सुरू झाला.

गेली कित्येक वर्ष या दोघांनी आपल्या विरहात सुद्धा प्रामाणिक जीवन जगले पण आज नियतीने नवीन घाट घातला आणि त्यांना एक अजून संधी दिली. ज्या संधीमुळे त्याचे जीवन पुनर्जीवित होणार होते. ज्या संधीमुळे कितीतरी वर्ष अडखळलेली जीवन प्रणाली आता पुनर्स्थापित होणार होती, ज्याचा दोहांनी आनंदाने स्वीकार केला होता.

पुढच्या आनंदमयी मिलनासाठी त्या रात्रीचा तो पाऊस, ती अद्भुत रात्र अविस्मरणीय ठरली. दोघांनी आपली मरगळलेल्या भूतकाळाला मागे टाकून नव्याने संसार सुरू केला.

पावसाळी रात्र भाग : ४

वाईनचा एक घोट घेत ती आपल्या पूर्व आयुष्यावर बोलू लागली. “ग्रॅज्युएट झाल्यावर मी माझा पहिला जॉब करत होती एका प्रायव्हेट कंपनीमध्ये. पगार थोडासा होता पण पहिलाच अनुभव जॉबचा म्हणून मी जरा जास्तच हुरळून गेली होती. तिथेच माझी ओळख अर्णवशी झाली. अर्णव त्या कंपनीत माझ्या आधी...

पावसाळी रात्र भाग : ३

इकडे प्रभाकर हॉलमध्ये एकटाच राहिला. त्याने आपल्या टॉवेलने हात, मान, डोके आणि केस व्यवस्थित पुसले. अचानक त्याला जाणीव झाली की त्या टॉवेलला एक वेगळाच सुगंध आहे. जणू काही हा सुगंध त्या टॉवेलने आपल्या मालकीणी कडून उधार घेतला असावा. हा सुगंध स्त्री शरीराचा असावा याबाबत...

पावसाळी रात्र भाग : २

थोड्याच वेळात ते पोलीस स्टेशन जवळ येऊन पोहचले. श्वेताला तेथील पोलिसांचे चेहरे ओळखीचे वाटत होते. कारण गेले दोन आठवडे तिच्या आंदोलनात तिला पोलिसांशी जास्तच संपर्क येत होता. तिचा पोलिसांशी जास्त चांगला अनुभव नव्हता. तसा तिचा तमाम पुरूष जातीबद्दल ही चांगला अनुभव नव्हता....

पावसाळी रात्र

दुपारी निपचित पडलेले शहर आता हालचाल करू लागले होते. दुपारची गरम हवा आता लोप पावून साधारणतः हवेत थंडावा तरंगत होता. सकाळी पूर्वेकडून येणारा सूर्य आता बऱ्यापैकी पश्चिमेच्या अंगास कलला होता. सायंकाळी वाहनाची नेहमी प्रमाणे वर्दळ वाढली होती. मुख्यमंत्र्यांचा शासकीय बंगला...

error: नका ना दाजी असं छळू!!