आईचे ब्लाउज भाग : ६

आमच्या बाथरूममध्ये कपडे धुण्याची, आंघोळीची जागा खूपच ऐसपैस होती. बाथरूमचा दरवाजा आईने नेहमीप्रमाणे उघडा ठेवला होता. आई तिथे एका छोट्या स्टूलवर बसून कपडे भिजवत होती. नेहमीप्रमाणे तिचा पदर जागेवर नव्हता आणि तिची नवीन चोळी पूर्ण उघडी पडली होती. साडी आणि पेटीकोट मांड्यांपर्यंत वर ओढल्याने, तिच्या मांड्या आतपर्यंत दिसत होत्या.

कपडे देत मी तिला विचारले, “आई तुझे कपडे धुणे होईपर्यंत मी आंघोळ आटोपली तर चालेल का? कारण मला मिटींगला जावे लागेल.”

यावर आई म्हणाली, “तू आधी घे आटोपून, मी नंतर धुवेल.”

“नाही नाही. तू कशाला माझ्यासाठी थांबतेस, आपले दोघांचेही काम सोबत होऊ शकते ना.” मी आग्रह करत म्हटले आणि माझे कपडे काढायला लागलो.

“तू म्हणजे ना रवि, तुला पाहिजे तसंच करशील, ठीक आहे कर बाबा आंघोळ.” माझ्याकडे बघत आई म्हणाली.

आता मी माझ्या नवीन सुती चड्डीमध्ये आईसमोर उभा होतो. चड्डी ओली होऊन पारदर्शक होईल आणि माझ्या लंडाचे दर्शन माझ्या आईला होईल या जाणि‍वेनेच माझी उत्तेजना अगदी शि‍गेला पोचली होती. माझा लंड हा लांब सोट्यासारखा कडक झाला होता.

मी शॉवर चालू केला. काही सेकंदामध्येच माझे पूर्ण शरीर ओले झाले. आईचे लक्ष नाही याची खात्री करून मी मा‍झ्या लवड्याकडे बघितले आणि आनंदाने मनात उसळी घेतली कारण माझ्या प्लॅनचा पहिला टप्पा पूर्ण यशस्वी झाला होता. ओली झाल्याने माझ्या चड्डीचे अस्तित्वच संपले होते. माझे अंग पूर्णपणे आई समोर नग्न झाले होते. इतकंच काय तर माझे झाटेसुद्धा आता स्पष्ट दिसत होते.

मी आईकडे पुन्हा पाहिले तरी आईचे लक्षच नव्हते. मी मुद्दाम आईने मा‍झ्या लंडाकडे बघावे म्हणून आईशी इकडचे तिकडचे बोलायला लागलो. मी अधूनमधून आईकडे बघायचो तर लक्षात आले की आईची नजर माझ्या लंडावरच खिळलेली असायची.

अंगाला साबण लावताना मी माझ्या लवड्यावरपण साबण चोळले असे चाळे करत करत मस्त गरम पाण्याचा आनंद घेत आंघोळ आटोपली आणि टॉवेलने माझे अंग कोरडे केले. आईने बरोबर तेव्हाच कपडे धुणे थांबवले आणि माझ्याकडे बघत बोलायला लागली, जणू काही तिला मी चड्डी बदलताना माझ्या लंडाचे दर्शन घ्यायचे आहे. मीपण हुशारीने तिला माझ्या नागोबाचे टॉवेल गुंडाळून चड्डी काढताना ओझरते दर्शन घडविले आणि बाथरूमच्या बाहेर पडलो.

आईने त्या दिवशी माझ्या चड्डी किंवा लंडाबद्दल चाकर शब्दही नाही काढला. पण एक गोष्ट तर फायनल झाली होती ती म्हणजे आता आमच्यात माझ्या शरीराबद्दल काही लपवायचे राहलेच नव्हते. जसे तिने तिच्या उरोजाचे निप्पल्स सोडून मला दर्शन घडवले होते तसेच माझ्या लंडाचे दर्शन मी तिला घडवले होते.

आता मला ह्या पुढची पायरी गाठायची होती. ती म्हणजे आईसमोर संपूर्ण नागडे होऊन आंघोळ करण्याची. त्याकरिता मला रोजच काही ना काही कारण काढून आईसोबत बाथरूममध्ये घुसावे लागणार होते.

पुढचे २-३ दिवस मी पुन्हा आई कपडे धुवत असताना आंघोळीला गेलो. आणि मुद्दाम माझ्या लंडाला साबण लावून जास्त चोळायचो. बरोबर तिसर्‍या दिवशी आईने मला टोकलेच,

“रवि, तू खालचे केस कापत नाहीस का रे?” तिने माझ्याकडे बघत विचारले.

“कापतो ना अधूनमधून, का गं?” मी मुद्दाम चेहर्‍यावर आश्चर्याचे भाव आणत तिला म्हटले.

“नाही बरेच वाढलेत म्हणून म्हटले.”

आता ती खाली माझ्या चड्डीकडे बघत होती.

“तुला कसे माहीत?” मी आणखी ताणत म्हटले.

“अरे बावळटा, तुला माहिती तरी आहे का, तुझी चड्डी नसल्यासारखी झालीये आणि मला सगळे दिसतेय??” तिने मा‍झ्या लंडाकडे कटाक्ष टाकत म्हटले.

तिने असे म्हणताच मी एकदम घाबरल्यासारखे माझ्या लंडावर हात ठेवून तिला म्हटले,

“अगं हे काय गं! इतके दिवस मी बिनधास्त तुझ्यासमोर आंघोळ करत असताना तू मला सांगितले का नाहीस?”

“मी काय तुला आधी लहानपणी नागडे बघितले नाही का? काळजी करू नकोस, आताही तू माझ्यासमोर चड्डी काढून आंघोळ करू शकतोस.” तिने अगदी सहज काही न झाल्याचा आव आणत म्हटले.

मी थोडा वेळ थांबून मग लगेचच चड्डी काढली आणि पूर्ण नागडा होऊन आंघोळ करू लागलो. पूर्ण नागडा होताच माझा लंड पहिल्यापेक्षा जास्त ताठ झाला आणि मी त्याला आता तिच्यासमोरच साबणाने चोळू लागलो. हे बघून ती जोरात हसायला लागली.

“आता काय झाले हसायला?” मी मुद्दाम तक्रारीच्या सुरात तिला विचारले.

“अरे तुझा छोटा भाऊ किती कडक झालाय, ते बघून मला हसायला आले.” ती अजूनही हसतच होती.

“मग आता मी काय करू?” मी परत विचारले.

“काही करू नकोस, वेळ आली की सांगेल त्याला कसे शांत करायचे ते.” तिने अगदी शांतपणे म्हटले.

मग मी तिच्याकडे बघतच माझी आंघोळ आटोपली. मनात तर आले होते की तिचे मोठे उरोज बघतच मूठ मारावी पण मला घाई करायची नव्हती.

अंग पुसून मी त्या दिवशी नागडाच बाहेर आलो. त्या दिवसानंतर मी नेहमी ती बाथरूममध्ये असो अथवा नसो दार उघडे ठेवूनच आंघोळ करू लागलो.

आमचा संप संपला होता. माझे बुटिक पूर्वीसारखे सुरू झाले होते. आईच्या अंगाला धक्के किंवा स्पर्श पूर्वीपेक्षा आता वाढले होते. मी आता फायनल ट्राय करायचे ठरवले होते.

रविवारी नेहमीप्रमाणे बुटिक बंद होते त्यामुळे मी घरीच असणार होतो मी सकाळी लवकर उठून आमच्या बाथरूम कार्यक्रमाची वाट पाहू लागलो. साधारण ९ वाजता आई कपडे धुवायला बाथरूममध्ये गेली आणि तिथूनच मला आवाज देत कपड्यांबद्दल विचारले.

मी कपडे आणि टॉवेल घेऊन बाथरूममध्ये शिरलो. आईला धुण्याचे कपडे देऊन मी आंघोळीसाठी माझे कपडे काढताच आईला म्हटले,

“आई, आज माझी पाठ घासून देतेस का? मला व्यवस्थित धुताच नाही येत.”

आता मी फक्त माझ्या चड्डीत तिच्यासमोर उभा होतो.

“ठीक आहे. मला आधी हे कपडे भिजवून घेऊ दे.”

तिने असे म्हणताच मी माझी चड्डी काढली आणि शॉवर सुरू करून तिला म्हटले,

“ठीक आहे, आधी मी केस धुवून घेतो.” आणि मी केसांना शॅम्पू करू लागलो.

नेहमीप्रमाणेच माझा लंड ताठ उभा राहून आईला सलामी देऊ लागला. माझे केस धुवून होताच मी आईकडे बघितले. तिचे कपडे भिजवणे झाले होते आणि साडी ओली होऊ नये म्हणून तिने साडी काढायला सुरूवात केली.

“तू साडी का काढतेस? माझ्यासोबत आंघोळ करायचा विचार आहे का?”मी हसतच तिला म्हटलं.

“चल चावट कुठला, माझी साडी ओली होईल म्हणून काढली.”

तिने आज फिक्कट पोपटी रंगाची चोळी घातली होती. पण आता ती फक्त चोळी आणि पेटीकोट मध्येच माझ्या जवळ आली होती.

आम्ही आता शॉवरच्या पाण्याच्या थोडे बाजूला उभे होतो, त्यामुळे पाणी माझ्या समोरच्या अंगावर पडत होते. थोडे पाणी मागच्या बाजूला जिथे आई उभी होती तिकडे उडत होते. मी साबण तिला दिले आणि तिने माझ्या पाठीवर साबण लावायला सुरूवात केली.

“रवि शॉवर थोडा कमी करतोस का? माझ्या अंगावर उडतेय पाणी.” तिने साबण लावतच मला म्हटले.

“हो करतो, पण आता तसेही तू आंघोळ करणार आहेस ना, मग काय फरक पडतो तू ओली जरी झालीस तरी.” मी गंमतीतच म्हटले आणि शॉवर कमी केला.

“ह्म्म्म तुला तर नेहमी गंमतीच सुचतात.”

तिने माझ्या हाती साबण देत माझी पाठ चोळायला सुरूवात केली. मी आता समोरून माझ्या अंगाला साबण लावत होतो.

तिचे हात माझ्या संपूर्ण पाठीवर फिरत होते आणि माझे हात समोरून. आज माझी उत्तेजना अगदी शि‍गेला पोचली होती. माझा हात नकळत माझ्या ताठ उडणार्‍या माझ्या लंडावर फिरवू लागलो. हळूहळू मला जाणवले तिचे हात माझ्या नितंबांना वरच्या बाजूने स्पर्श करत होते.

मला वाटले ती मा‍झ्या नितंबांना चोळते का, पण नाही तिने लिमिट क्रॉस नाही केली. पाठ चोळून झाल्यावर, तिने मला शॉवर सुरू करायला सांगितले आणि पाण्याखाली उभे राहायला सांगितले. माझी अजूनही तिच्याकडे पाठ होती. मी शॉवर चालू केला आणि पाण्याखाली उभा राहलो.

या क्षणाची मी खूप दिवसांपासून वाट बघत होतो. पाणी आता पूर्ण फोर्सने माझ्या अंगावर पडत होते. ती आता ओली होणार हे मला पक्के ठाऊक होते. मी शांतपणे माझ्या अंगावरून हात फिरवू लागलो आणि आई मा‍झ्या पाठीवरून हात फिरवत होती.

नेहमीच्या सवयीप्रमाणे मी पाण्याखाली गोल फिरलो आणि तिच्याकडे बघितलं. ती एकदम स्तब्ध उभी झाली आणि मध्येच माझ्याकडे आणि मध्येच माझ्या लंडाकडे बघायला लागली. तिची चोळी आणि पेटीकोट जवळपास पूर्ण भिजले होती आणि मला तिचे निप्पल्स आणि अरोला तसेच मांड्या सुद्धा पूर्णपणे स्पष्ट दिसायला लागले होते. मी तिच्याकडे बघून हसलो.

“काय बघतेस आई?” मी खोचकपणे विचारले.

“बघतेय माझा मुलगा किती मोठा झालाय आणि तरीसुद्धा माझ्यासमोर नागडा होऊन आंघोळ करतोय.” आईने म्हटले.

“ते काय तू आजच बघते आहेस का, बरेच दिवस झालेत.” मी म्हटले.

“हो रे पण आज मी तुला या अवतारात इतक्या जवळून पहिल्यांदा पाहतेय.”

“ह्म्म्म, ते तर आहेच, बरं आज तू माझी पाठ घासून दिलीस, आता माझी अशी इच्छा आहे मीपण तुझी पाठ घासून द्यावी नाही तरी आज मला सुट्टी आहे.” मी पुढचा दगड टाकत म्हटले.

“नाही नाही, तुझ्यासमोर मी कपडे काढून आंघोळ कशी करू शकते?” आईने म्हटले.

यावर मी तिच्याकडे हात दाखवत म्हटले,

“अगं, एकदा तुझ्याकडे बघ आता काही कपडे काढायचे राहले आहेत का?”

तिने स्वत:कडे बघत डोक्यावर हात मारला आणि म्हणाली,

“मला वाटलेच होते की मी ओली होईल, ते काही नाही तू आधी अंग पुसून बाहेर पड नंतरच मी आंघोळ करेन.” तिने स्मित हास्य करत म्हटले.

“आई, हे काय गड्या, काय हरकत आहे? आणि पाठ घासायला तुला पूर्ण कपडे काढावे नाही लागत, फक्त चोळी काढ, तसेही आता चोळी आहे काय आणि नाही काय, मला तर सगळे दिसले.”

“ठीक आहे, पण काहीच आगाऊपणा नाही करायचा.” तिने मला लटक्या रागातच खडकावत म्हटले.

“काहीच नाही करणार, एवढे तुझे ब्लाउज शिवलेत तेव्हा तुला जाणवले का?” मी माझी बाजू स्पष्ट करत म्हटले.

“नाही रे माझ्या राजा, खूप सभ्य आहे माझे बाळ.” असे म्हणत तिने शॉवरच्या पाण्याखालीच मिठी मारली.

आता आम्ही पाण्याखाली मिठीत उभे होतो. मी संपूर्ण नागडा तर आई फक्त चोळी आणि पेटीकोटमध्ये. माझा लंड तिच्या पोटावर दाबला होता. थोड्याच वेळात ते तिच्या लक्षात आले आणि ती माझ्यापासून दूर झाली.

“खूपच कडक झालाय रे हा!” माझ्या लंडाकडे बघतच तिने चोळी सोडत म्हटले.

“हो, काय माहीत पण तुझ्यासमोर पूर्ण नागडा होण्याच्या भावनेने जास्त झालाय.” मी तिच्या उरोजांकडे बघतच म्हटले.

तिने आता चोळी पूर्ण काढली. आम्ही दोघेही पाण्यात उभे होतो. माझे लक्ष पूर्णपणे तिच्या उरोजांकडे होते. पाण्याच्या थेंबांनी तिच्या उरोजांना आणखी सुंदरता आणली होती. मी अगदी तल्लीन होऊन बघत असल्याचे बघून ती म्हणाली,

“मग आता तर तो जास्तच कडक होईल कारण तू आता तुझ्या आवडीचे उरोज नागडे बघतोय.”

‘हो, ते तर आहेच.” मी म्हटले.

“एक सांगू रवि, चांगलाच मोठा आहे तुझा, साधारणपणे इतका मोठा नसतो, तुझ्या बाबांचापण इतका मोठा नव्हता.”

आईचे ब्लाउज

“अरे, मी काय विचारतेय रवि, लक्ष कुठे आहे तुझे?” खाली बसून भाजी चिरत असलेल्या आईने मला विचारलं. “अंम्म्म? माझे लक्ष? काय म्हणत होतीस?” पदर ढळल्याने आईच्या उघड्या पडलेल्या स्तनांकडे माझी नजर रोखली होती. बऱ्यापैकी खोल गळ्याच्या ब्लाउजमधून आईचे गोरे स्तन बऱ्यापैकी बाहेर...

आईचे ब्लाउज भाग : २

आता मी थोडं पुढचं पाऊल टाकायचे ठरवलं कारण मी पुढचं पाऊल टाकलं नाही तर मी फक्त मापां पुरताच मर्यादित राहणार होतो, त्यामुळे मला वेगवेगळ्या युक्त्या लढवणे आवश्यक होते. आता मी माझ्या बुटिकमध्ये शिवल्या जाणाऱ्या अतिशय वेगवेगळ्या ब्लाउजबद्दल आईला अतिशय सराईतपणे सांगायचे...

आईचे ब्लाउज भाग : ३

आता मी सावध होत पवित्रा घ्यायचा ठरवला. “हे बघ स्तन, छाती, थान, दूध, चूची आणि काही मोठ्या घरातल्या बायका बुब्स, बॉल्स इत्यादी शब्द वापरतात.” तिच्याकडे न बघता मी एका दमात सगळे सांगून टाकले. “अरे व्वा, तुला तर सगळे शब्द माहीत आहे पण एक सोडून.” “कुठला?” मी मुद्दाम कुतुहल...

आईचे ब्लाउज भाग : ४

मी बोलत असताना आई अगदी मन लावून ऐकत होती. माझं ऐकल्यावर माझे गाल पकडत मला म्हणाली, “हो रे माझा शोन्या, मला माहीत आहे तू मर्यादा ओलांडणार नाहीस ते. ठीक आहे, आता मला गाठ मारून दाखव आणि काय रे अशा चोळ्या जुन्या पिढीच्या बायका लुगड्यावर घालायच्या, आता पुन्हा अशी स्टाईल...

आईचे ब्लाउज भाग : ५

“तुला या चोळीत कम्फर्टेबल वाटतेय ना?” मी चोळीचा विषय पुन्हा काढत म्हटले. “हो, फक्त आता झोपल्यावर असे वाटतेय की गाठ थोडी ढिली करावी.” माझ्याकडे बघत ती म्हणाली. “मग कर ना.” तिच्या उरोजांकडे बघत मी म्हणालो. “बाकी आणखी काय, सांग ना तुझ्या बुटिकमधल्या गंमती जमती.” असे...

आईचे ब्लाउज भाग : ७

आता ती चांगलीच मोकळी होऊन माझ्याशी बोलत होती. “म्हणजे किती मोठा असायला पाहिजे? मला काही प्रॉब्लेम तर नाही ना?” मी लंड हातात घेत चर्चा पुढे नेत म्हटले. “नाही रे बेटा, मोठा असण्यात काहीच गैर नाही उलट तुझ्या बायकोला तू जास्त सुख देऊ शकशील. बरं ते जाऊ दे, चल आता माझी पाठ...

आईचे ब्लाउज भाग : ८

“हम्म, तर ऐक मग, चोदणे किंवा झवणे म्हणजे लंड चूतमध्ये टाकून जोरात कंबर हलवून आतबाहेर करणे. मी चोदणे सोडून तुला सगळे करून दाखवते. तसे पाहल्यास एका आईने आपल्या मुलाला हे करून दाखवणे हे जगाच्या दृष्टीने पाप आहे पण मला त्याची पर्वा नाही कारण मला माझ्या मुलाच्या भविष्याची...

error: नका ना दाजी असं छळू!!