आईचे ब्लाउज भाग : ७

आता ती चांगलीच मोकळी होऊन माझ्याशी बोलत होती.

“म्हणजे किती मोठा असायला पाहिजे? मला काही प्रॉब्लेम तर नाही ना?” मी लंड हातात घेत चर्चा पुढे नेत म्हटले.

“नाही रे बेटा, मोठा असण्यात काहीच गैर नाही उलट तुझ्या बायकोला तू जास्त सुख देऊ शकशील. बरं ते जाऊ दे, चल आता माझी पाठ घासून दे.”

ती काय म्हणाली हे लगेच तिच्या लक्षात आल्याने आईने जीभ चावली.

ती नेहमी खाली बसून आंघोळ करायची त्यामुळे तिने शॉवर बंद केला आणि छोटा स्टूल घेतला. आईने मग तिच्या पेटीकोटची गाठ सोडली आणि पॅन्टी काढून पेटीकोट पोटावर ओढून स्टूलावर बसली.

पेटीकोट वर केल्याने तिच्या मांड्या उघड्या पडल्या होत्या. तिचे ते रूप खूपच मादक होते. मा‍झ्या लंडाला पुरेपूर टॉनिक मिळत होते.

“सांग ना आई, जास्त सुख कसे देऊ शकेल? आणि तू मला आणखी एक सांगणार होती ते म्हणजे माझ्या ह्याला शांत कसे करायचे?” मी तिच्या बाजूला बसत विचारले.

“सांगेन रे नंतर.” ती आता मला टाळत होती.

“सांग ना गड्या, असे काय करतेस, किती दिवस झालेत तू सांगितले नाहीस, आज विषय निघालाच आहे तर सांगून टाक ना.” मी पुन्हा जोर देत म्हटले.

ती आता अंगावर पाणी घेऊ लागली. पाण्याने तिचा उरलासुरला पेटीकोटपण पूर्ण ओला झाला. तिच्या मांडीचा आतला भाग आणि चूत सोडल्यास आता मला ती पूर्ण नागडी दिसत होती.

थोडा विचार करून ती मला म्हणाली,

“ठीक आहे सांगते, पण हे आपल्या दोघांमध्येच राहायला हवे.”

“हो गं, आणखी कोण आहे मला सांगायला.” मी तिला विश्वास देत म्हणालो.

“नाही, पुढे जाऊन तुझ्या बायकोला सांगशील की मी तुला सेक्सचे ज्ञान दिले.”

“नाही गं, मी काय एवढा मूर्ख वाटलो का तुला, आता सांग बरे.”

माझ्या आवाजात आता घाई स्पष्ट जाणवत होती. तिने माझ्या हातात साबण देत म्हटले,

“सगळ्यात आधी मला सांग तुला स्त्री आणि पुरूषांच्या शरीराबद्दल काय माहीत आहे ते?”

“हेच की दोघांचेही शरीरं वेगळी असतात.”

“तसे नाही, स्त्री आणि पुरूषांना कुठली अंगे वेगळी असतात?”

“उरोज वेगळे असतात आणि खालचे भाग पण वेगळे असतात.”

“त्यांना काय म्हणतात?”

“त्यांनाही नावे असतात का?”

“का उरोजांना आहेत तर त्यांनाही असेल ना?”

“हो तेपण आहे, पण मला माहीत नाही.”

“ठीक आहे, जे तुला आहे त्याला ‘लवडा’ किंवा ‘लंड’ म्हणतात आणि जे मला आहे त्याला ‘चूत’ किंवा ‘पुच्ची’ म्हणतात. आणि जे आपल्या दोघांनाही सारखे असते त्यांना ‘नितंब’ किंवा ‘गांड’ म्हणतात.”

“अच्छा, म्हणूनच शिव्या देतांना हे शब्द वापरतात, मला आजपर्यंत हेच कळत नव्हते.”

आता मी तिच्या पाठीला चोळत होतो.

“एक स्त्री आणि पुरूष जेव्हा जवळ येतात तेव्हा आधी ते एकमेकांना जवळ घेतात, मिठी मारतात. किस करतात आणि हे करत असताना एकमेकांच्या शरीराला सर्वांगावर स्पर्श करायला लागतात. त्यावेळेस स्त्री-पुरूष एकमेकांच्या उरोज, चूत, गांड आणि लवड्याला स्पर्श करतात जेणेकरून उत्तेजना वाढायला लागते.”

ती बोलत होती आणि माझे हात तिच्या पाठीवर रेंगाळत होते. एव्हाना तिचा पेटीकोट मागच्या बाजूने पूर्ण घरंगळला होता, त्यामुळे तिच्या नितंबांचे थोडे फार का होईना दर्शन मला झाले होते.

आता मी हळूहळू तिच्या काखेत आणि पाठीखाली नितंबाकडे माझे हात फिरवायला लागलो होतो. अति उत्तेजनेमुळे माझ्या लंडामध्ये वेदना जाणवायला लागली होती आता हातभट्‍टी आवश्यक झाली होती.

आई पुढे बोलू लागली,

“पण एक नेहमी लक्षात ठेवायचे ते असे की जसे तुम्हा लोकांना लंडाला केलेला स्पर्श किंवा जोरात केलेल्या किसमुळे जी उत्तेजना येते ती आम्हा स्त्रियांना भावनिक रित्या जास्त येते. पण सोबतच स्त्रीला तिच्या मानेवर, कंबरेवर, पाठीवर, मांड्यांमध्ये आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे उरोज आणि चूतवर स्पर्श किंवा किस केल्याने, चोळल्याने सर्वात जास्त उत्तेजना चढते.”

मध्येच मी तिला तोडत म्हणालो,

“आई, आपण हे नंतर बोललो तर चालेल का? कारण सध्या माझ्या लंडाला खूप त्रास होतोय. ह्याचे कसे करायचे ते आधी सांग नं?”

“हो का, ठीक आहे तसेही हा विषय खूप मोठा आहे, एक काम करू माझी आंघोळ आटोपू दे मग तुला सांगते.”

तिने असे म्हणताच मी तिला लगेच म्हटले,

“ठीक आहे. ए आई, आज मलाच साबण लावू दे ना तुझ्या अंगावर.”

मी तिच्या उघड्या पडलेल्या नितंबावर हात फिरवला.

थोडा वेळ थांबून आई म्हणाली,

“चालेल, पण माझी चूत आणि नितंब सोडून.”

हे शब्द वापरत आईने एका अर्थाने मला प्रोत्साहनच दिले होते. पण सोबतच मला द्विधा मनस्थितीत नेऊन सोडले होते. तिला नेमके करायचे काय होते. तिची संमती आहे की फक्त हा प्रकार आंघोळी पुरता मर्यादित राहणार आहे.

मी तो विचार बाजूला ठेवून जे मिळतेय त्यातून आणखी जास्त काय मिळवू शकतो हा विचार करून कामाला लागलो. मग मी तिला थोडे वळायला सांगितले आणि साबण घेऊन मी तिच्या हाताला लावायला लागलो.

हात, खांदे, गळा असे एक एक भाग मी घेत होतो. मी साबण लावत असताना माझे पूर्ण लक्ष तिच्या हलणाऱ्या उरोजांकडे होते तर तिचे लक्ष माझ्या चेहऱ्याकडे आणि राहून राहून मा‍झ्या लंडाकडे जात होते. वरचे आटोपल्यावर मी उरोजांना साबण लावायला घेतले.

उघड्या उरोजांना हातात घेताच माझ्या लंडात एक जोरदार कळ मारली. तिचे मऊ उरोज मी माझ्या दोन्ही हातात घेऊन चोळत होतो. मध्येच तिच्या निप्पल्सला माझ्या बोटांच्या चिमटीत घेऊन दाबत होतो. निप्पल्स दाबताच तिच्या तोंडातून सुस्कारे सुटत होते आणि प्रसंगी ती डोळे बंद करत होती.

आता तिची नजर मादक दिसत होती. मग मी उरोजांच्या जास्त आहारी न जाता तिच्या पोटाकडे वळलो. तिने पेटीकोट थोडा खाली केला. पेटीकोट आता तिच्या बेंबीच्या ४ इंच खाली झाला होता. पण माझ्या अपेक्षेप्रमाणे तिच्या झाटांचे दर्शन मला झाले नाही.

पोटावर हात फिरवत असताना खालच्या बाजूला जास्त हात फिरवायला लागलो आणि एका क्षणी माझ्या हाताला तिच्या खालच्या केसांचा स्पर्श होऊन गेला तेव्हाच आईने माझा हात पकडून वर केला. मग मी तिच्या मांड्यांवर साबण लावणार तितक्यात तिने मला थांबविले आणि सांगितले की पाय तिने कालच धुतले आहेत त्यामुळे आता त्याची गरज नाही.

मग तिने स्वत: साबण घेऊन तिच्या चूतवर आणि नितंबावर पेटीकोटच्या आतमध्ये हात घालून चोळले. साबण लावत असताना मध्येच माझ्याकडे बघत म्हणाली,

“काय रवि ह्यांचे दर्शन झाले नाही याचे दु:ख वाटतेय का?”

“नाही गं आई.”

मी म्हटले पण तिला माहीत होते मला बघायचे आहे ते.

मग तिने अंगावर पाणी घ्यायला सुरूवात केली. तिची आंघोळ पूर्ण झाल्यावर तिने पेटीकोट व्यवस्थित केला आणि गाठ बांधून ती उभी झाली. मीपण तिच्यासोबत उठलो.

“ह्म्म्म आता मला सांग, तुझा लवडा कडक झाल्यावर तू त्याला कधी हातात घेऊन चोळले आहे का?” तिने विचारले.

“दाबले आहे पण चोळायचे कसे ते नाही माहीत.” असे म्हणताच ती माझ्या डाव्या बाजूला येऊन मला खेटून उभी राहिली. तिचे उभार माझ्या डाव्या हाताला स्पर्श करत होते.

“ठीक आहे, तू त्याला तुझ्या हातात घे आणि मागे पुढे हलव.” असे म्हणत तिने हाताने हालचाल करून दाखविली.

पण मी मुद्दामच ते चुकवू लागलो. शेवटी खूप प्रयत्न केल्यावर ती म्हणाली,

“थांब मी दाखविते तुला.”

आणि तिने माझा हात काढून लंड तिच्या हातात घेतला. पहिल्यांदा झालेल्या आईच्या नरम हातांच्या स्पर्शाने मी उत्तेजनेच्या भरात डोळे मिटून घेतले.

“अरे असे इकडे बघ, डोळे काय बंद करतोस?”

“ठीक आहे.” म्हणून मी बघू लागलो.

तिने आधी लंड हातात घेऊन व्यवस्थित दाबून घेतला आणि माझ्या सुपड्यावरची स्किन मागे करून माझ्या सुपड्याला बाहेर आणले.

“शोन्या, तुझा लंड खूपच छान आहे रे! चांगलाच लांब, जाड, आणि गोरा पण. फक्त हे केस कमी करत जा, नाहीतर इन्फेक्शन होते. आता हे बघ.”

ती एका हाताने माझा लंड हलवून मला मूठ मारून देऊ लागली आणि दुसर्‍या हाताने तिने माझ्या गोट्या कुरवाळायला सुरूवात केली. माझ्या प्रिकममुळे त्यावर मस्त चिकटपणा येऊन हलवायला तिला सोपे जाऊ लागले.

माझी उत्तेजना आता शिगेला पोचली होती. मी अचानक तिच्या उरोजांना माझ्या हातात घेतले आणि दाबू लागलो. अचानक माझा कडेलोट झाला आणि मा‍झ्या वीर्याच्या पिचकाऱ्या उडू लागल्या तशा अवस्थेतच मी तिला जवळ घेतले. त्यामुळे माझ्या वीर्याच्या धार तिच्या पोटावर आणि उरोजांवर उडायला लागल्या.

ती अजूनही माझा लंड हलवत होती आणि मी तिचे उरोज दाबत होतो. माझे वीर्य संपताच आईने माझ्या लंडावरचे उरलेले वीर्याचे थेंब तिच्या पेटीकोटने पुसून घेतले आणि म्हणाली,

“तू हे काय केलस शोन्या? आता मला पुन्हा आंघोळ करावी लागेल.”

एव्हाना तिचा आवाज घोगरा झाला होता. या संधीचे मला सोने करायचे होते.

“अगं, आंघोळ कशाला? मी शॉवर चालू करतो आणि धुवून देतो नं, तसेही मलापण लंडाला धुवावेच लागेल.”

तिने होकार देताच मी शॉवर चालू केला आणि आम्ही दोघेही पाण्याखाली उभे झालो.

आता ती मला लंडावर आणि मी तिला उरोज आणि पोटावर साबण लावू लागलो होतो. माझा लंड अजूनही कडकच होता. धुवून झाल्यावर मी तिला मिठीत घेतले. तिनेसुद्धा मला घट्ट पकडले होते.

“आई, खूप छान वाटतंय आता.”

यावर ती हसून म्हणाली,

“हो रे शोन्या, म्हणूनच सगळी मुले ज्यांचे लग्न झालेले नसते ते लंड हलवून स्वत:ची तृप्ती करून घेत असतात.”

“म्हणजे लग्नानंतर काय ते बंद करतात.” मी लगेच पुढचा प्रश्न टाकत म्हटले.

“बंद करतात कारण लग्नानंतर लंडाची तृप्ती करून द्यायला आम्हा बायकांची चूत असते ना.” ती अगदी सहज म्हणाली.

“ओके, आता समजले, बरं मग आता उरलेली चर्चा केव्हा करायची आपण?” मी तिच्यापासून अलग होत विचारले.

“दुपारी जेवण करून. चल आता खूप उशीर झालाय स्वयंपाक करायचा आहे मला, तुला काय आहे तू तर बसशील आरामात.” तिने शॉवर बंद करत म्हटले.

“नाही नाही, मी करेल नां तुला मदत.”

यावर हसतच आईने बरे म्हटले आणि आम्ही दोघेही आपआपल्या टॉवेलने अंग पुसू लागलो. टॉवेल गुंडाळता मी तसाच बाहेर पडलो.

जेवण आणि सकाळची कामे आटोपून आम्ही दोघेही हॉलमध्ये बसलो टीव्ही बघत बसलो होतो. बराच वेळ झाला तरी आईने विषय काढला नाही तेव्हा मीच बोललो,

“आई, आपला सकाळचा विषय राहलाय नं.”

“अरे हो, मी विसरलीच होते, चल आपण बेडरूममध्येच बोलूया.” आणि ती उठून जाऊ लागली.

मी बेडरूममध्ये गेलो तर बघतो काय आई साडी काढत होती. मला बघतच आई म्हणाली,

“साडी काढून ठेवते म्हणजे तुला समजावायला बरे होईल, आणि तूपण लुंगी काढून ठेव.”

मला तर हेच पाहिजे होते. आता आम्ही दोघेही बेडवर आलो होतो. माझा लंड ऑलरेडी टाईट झाला होता. आणि त्याच्या प्रिकम यायला सुरवात झाली होती. तिने बेडवर झोपतच मला म्हटले,

“ये माझ्या जवळ झोप.”

मी तिच्या अगदी जवळ जाऊन पहुडलो.

“शोन्या, हे बघ मी आता सगळे समजावून सांगेन आणि काही गोष्टी तुला करून दाखवेल. आधी मला सांग तुला चोदणे किंवा झवणे हे शब्द माहीत आहेत का?”

“ऐकले आहेत पण नेमकं काय आणि कसे करावे लागते ते माहीत नाही.” मी म्हणालो.

आईचे ब्लाउज

“अरे, मी काय विचारतेय रवि, लक्ष कुठे आहे तुझे?” खाली बसून भाजी चिरत असलेल्या आईने मला विचारलं. “अंम्म्म? माझे लक्ष? काय म्हणत होतीस?” पदर ढळल्याने आईच्या उघड्या पडलेल्या स्तनांकडे माझी नजर रोखली होती. बऱ्यापैकी खोल गळ्याच्या ब्लाउजमधून आईचे गोरे स्तन बऱ्यापैकी बाहेर...

आईचे ब्लाउज भाग : २

आता मी थोडं पुढचं पाऊल टाकायचे ठरवलं कारण मी पुढचं पाऊल टाकलं नाही तर मी फक्त मापां पुरताच मर्यादित राहणार होतो, त्यामुळे मला वेगवेगळ्या युक्त्या लढवणे आवश्यक होते. आता मी माझ्या बुटिकमध्ये शिवल्या जाणाऱ्या अतिशय वेगवेगळ्या ब्लाउजबद्दल आईला अतिशय सराईतपणे सांगायचे...

आईचे ब्लाउज भाग : ३

आता मी सावध होत पवित्रा घ्यायचा ठरवला. “हे बघ स्तन, छाती, थान, दूध, चूची आणि काही मोठ्या घरातल्या बायका बुब्स, बॉल्स इत्यादी शब्द वापरतात.” तिच्याकडे न बघता मी एका दमात सगळे सांगून टाकले. “अरे व्वा, तुला तर सगळे शब्द माहीत आहे पण एक सोडून.” “कुठला?” मी मुद्दाम कुतुहल...

आईचे ब्लाउज भाग : ४

मी बोलत असताना आई अगदी मन लावून ऐकत होती. माझं ऐकल्यावर माझे गाल पकडत मला म्हणाली, “हो रे माझा शोन्या, मला माहीत आहे तू मर्यादा ओलांडणार नाहीस ते. ठीक आहे, आता मला गाठ मारून दाखव आणि काय रे अशा चोळ्या जुन्या पिढीच्या बायका लुगड्यावर घालायच्या, आता पुन्हा अशी स्टाईल...

आईचे ब्लाउज भाग : ५

“तुला या चोळीत कम्फर्टेबल वाटतेय ना?” मी चोळीचा विषय पुन्हा काढत म्हटले. “हो, फक्त आता झोपल्यावर असे वाटतेय की गाठ थोडी ढिली करावी.” माझ्याकडे बघत ती म्हणाली. “मग कर ना.” तिच्या उरोजांकडे बघत मी म्हणालो. “बाकी आणखी काय, सांग ना तुझ्या बुटिकमधल्या गंमती जमती.” असे...

आईचे ब्लाउज भाग : ६

आमच्या बाथरूममध्ये कपडे धुण्याची, आंघोळीची जागा खूपच ऐसपैस होती. बाथरूमचा दरवाजा आईने नेहमीप्रमाणे उघडा ठेवला होता. आई तिथे एका छोट्या स्टूलवर बसून कपडे भिजवत होती. नेहमीप्रमाणे तिचा पदर जागेवर नव्हता आणि तिची नवीन चोळी पूर्ण उघडी पडली होती. साडी आणि पेटीकोट...

आईचे ब्लाउज भाग : ८

“हम्म, तर ऐक मग, चोदणे किंवा झवणे म्हणजे लंड चूतमध्ये टाकून जोरात कंबर हलवून आतबाहेर करणे. मी चोदणे सोडून तुला सगळे करून दाखवते. तसे पाहल्यास एका आईने आपल्या मुलाला हे करून दाखवणे हे जगाच्या दृष्टीने पाप आहे पण मला त्याची पर्वा नाही कारण मला माझ्या मुलाच्या भविष्याची...

error: नका ना दाजी असं छळू!!