आईचे ब्लाउज भाग : ८

“हम्म, तर ऐक मग, चोदणे किंवा झवणे म्हणजे लंड चूतमध्ये टाकून जोरात कंबर हलवून आतबाहेर करणे. मी चोदणे सोडून तुला सगळे करून दाखवते. तसे पाहल्यास एका आईने आपल्या मुलाला हे करून दाखवणे हे जगाच्या दृष्टीने पाप आहे पण मला त्याची पर्वा नाही कारण मला माझ्या मुलाच्या भविष्याची चिंता आहे. माझा त्यात निखळ उद्देश आहे. तुझे बाबा सोडून गेल्यापासून मी कधीही बाहेरच्या पुरूषाकडे अपेक्षा ठेवली नाही. इच्छा माझीपण व्हायची बरेचदा, पण मी स्वत:च्या मनावर ताबा ठेवला.”

मध्ये मी तिला थांबवत म्हणालो,

“आई, मग इच्छा झाली तर तू काय करायचीस?”

माझ्याकडे थोडेसे निराशेने बघत आई म्हणाली,

“काय करणार, स्वत:च्या हाताने माझ्या चूतला शांत करायची.” असे म्हणताच आईने मला तिच्या मिठीत घेतले.

आमची शरीरे आता पायापासून डोक्यापर्यंत एकमेकांना भिडलेली होती. माझा चेहरा तिच्या उरोजांच्या घळीवर होता तर लंड तिच्या मांद्यांवर दबला होता. आईने मला खूप घट्ट पकडले होते.

थोडा वेळानंतर आईने मिठी सोडवत मला सांगायला सुरूवात केली,

“मी तुला सकाळी सांगितल्याप्रमाणे आता आपण सुरवात करू. आधी मी करून दाखवेन ते बघून तू पण तसेच हळूहळू करायचे आणि त्यादरम्यान तुला काही करायचे सुचल्यास तेपण करायचे. शारीरिक जवळीक करताना आपण हळूहळू माझी पॅन्टी सोडल्यास सगळे कपडे काढू.”

तिने मला पुन्हा जवळ घेऊन माझ्या चेहर्‍यावर किस करायला सुरूवात केली. तिच्या किसेस मध्ये मादकता, आक्रमकता होती. मग मीपण तिला किस करू लागलो. चेहर्‍यावर किस करता करता तिने अचानक माझ्या ओठांवर हल्ला केला. आई जणू काही माझे ओठ फाडून टाकेल असे मला वाटायला लागले. मग मी अधिक आक्रमकपणे तिच्या ओठांवर किस लागलो.

हळूहळू आमचा फ्रेंच किस सुरू झाला. मध्येच तिने माझे हात तिच्या उरोजांवर ठेवून जोरात दाबले आणि लगेचच तिच्या चोळीच्या गाठीवर नेले. मग मी दोन्ही हातांनी तिची चोळीची गाठ सोडवू लागलो.

गाठ सुटताच तिने माझा चेहरा एका हातात पकडून दुसर्‍या हाताने तिच्या उरोजाला मादकपणे मा‍झ्या चेहऱ्यासमोर आणत म्हणाली,

“घे शोन्या, चोक तुझ्या आईचे निप्पल्स, खूप वर्ष झालीत तुला ह्यांना चोखून.”

मी चोखायला लागताच ती जोराच्या आवाजात ‘आहऽऽ स्स्सऽऽ’ करत सित्कारली. मी तिची चोळी संपूर्ण काढून टाकली आणि माझे बनियन सुद्धा काढून टाकले. मी एक निप्पल तर कधी दुसरे निप्पल जोरजोरात चोखू लागलो.

“हा शोन्या असेच चोख रे! खूप छान वाटतेय! आणखी जोरात चोक त्यांना. आहऽऽ”

माझे डोके तिच्या उरोजांवर दाबत ती जोरजोरात बोलायला लागली होती. तिचे निप्पल ताठर झाले होते. तिच्या तोंडून मध्ये मध्ये सुस्कारे निघत होते.

“आई हे कडक का झालेत ग?” हे मला माहीत असूनसुद्धा मी तिला विचारले होते.

तिच्या प्रेमळ मादक नजरेनेच तिने मला तसे होतेच म्हणून टाळले. मला आता माझे चूतचे टार्गेट जवळपास असल्याचे दिसत होते. कारण आई उत्तेजित झाल्याचे ते सिग्नल होते. मी पुन्हा चोखू लागलो. हळूहळू मी तिच्या पूर्ण उरोज आणि पोटावर किस करत होतो, तीपण माझ्या अंगावर शांतपणे हात फिरवत होती.

मी पोटावर पोचताच ती म्हणाली,

“शोन्या, आता तू खाली पड मी तुला एका वेगळ्याच जगाची सफर घडवून आणते.”

मला पुढे काय होणार याची थोडीफार कल्पना आली होती पण आधीच आखाडे मला बांधायचे नव्हते.

मी खाली झोपलो. माझ्या चड्डीचा तंबू झाला होता. तिने सरळ माझी चड्डी खाली ओढून काढून टाकली. माझा ७ इंची कडक लंड तिच्या डोळ्यासमोर होता. मग तिने बेडवरच उभे राहत तिचा पेटीकोट काढून टाकला. मी तिच्या सुडौल पायांकडे बघतच राहलो. मी आईला फक्त पॅन्टीत पहिल्यांदा बघत होतो.

तिची पॅन्टी अगदी साध्या स्टाईलची होती पण तिला फार सुंदर दिसत होती. तिची गोरीपान काया, थोडेसे जाड पण सुडौल रूप बघण्यात मी मग्न झालो आणि नकळत माझा हात माझ्या लंडावर गेला. तिचे हे रूप बघून अचानक कधी मी माझा लंड हलवू लागलो ते माझे मलाच कळले नाही.

“शोन्या, कशी आहे माझी फिगर? आवडलीये का तुला??” तिने कंबरेवर हात ठेवत माझ्या लंडाकडे बघत म्हटले.

“आई, एकदम मस्तऽऽ आहे गं! असे वाटते तुझ्या पूर्ण अंगाला चाटून काढावे आणि तुझी पॅन्टी काढून तुझी चूत कशी आहे ते बघावे?” मी आशाळभूत नजरेने लंड हलवत तिला म्हटले.

“चूत तर तुला मी दाखवणारच आहे कारण त्याशिवाय तुला कळणार कसे की चोदायचे कसे ते?”

ती खाली माझ्या दोन्ही पायांच्या मध्ये माझ्या लंडाच्या जवळ बसत म्हणाली. आता तिने माझा लंड हातात घेतला आणि हळूहळू हलवत मला म्हणाली,

“माझ्या राजा आत बघ मी काय करते ते!” असे म्हणत ती खाली वाकली.

आता तिचे ओठ माझ्या लंडाच्या अगदी जवळ होते, तिने सुपाड्यावरची स्कीन खाली ओढत तिच्या जिभेने माझा प्रिकम चाटला. ‘आहऽऽ‘ माझ्या तोंडून एकदम आवाज निघाला. माझ्यासाठी हे पूर्णपणे अनपेक्षित होते.

माझा प्रिकम चाटून झाल्यावर आईने माझा लंड पूर्णपणे तोंडात घेतला. हे करत असताना ती माझ्याकडे सेक्सी नजरेने बघत होती. ती आता जोरजोराने तिचे तोंड वरखाली करायला लागली.

बराच वेळ चोखून झाल्यावर पूर्ण लंड साफ करून तिने सरळ माझ्यावर झोपत मला विचारले,

“कसे वाटले माझ्या राजा. माझ्या राजाला?”

माझ्यावर झोपल्याने मला वेगळीच फिलिंग आली. आणि मी तिला मिठी मारत म्हटले,

“आई, तुला शब्दात नाही सांगू हाकत मी काय फिल केले ते.”

यावर ती म्हणाली,

“लंड किंवा चूत चोखणे हापण सेक्सचा एक महत्त्वाचा प्रकार आहे, असे करत करत शेवटी लंड चूत मध्ये टाकून चोदणे आणि एकमेकांना तृप्त करणे या पद्धतीने सेक्स पार पडतो. चल आता मी तुला माझी चूत दाखवते.”

मी तिच्या डोळ्यात बघत होतो. आता मी तिला रोल करत माझ्या खाली घेतले. आणि पुन्हा आमचा किसिंगचा गेम सुरू झाला. मग आम्ही बेडच्या भिंतीला टेकून बसलो. तिने मला तिच्या पायांमध्ये बसून पॅन्टी काढायला सांगितले.

मी हळूहळू तिची पॅन्टी खाली करायला लागलो असता तिच्या चूतवरील केसांचा पुंजका माझ्या नजरेस पडल्या. आणि मग मला माझ्या आईची चूत ओझरती दिसली. पॅन्टी काढून टाकताच तिने तिचे पाय दुमडून फाकवले. तिच्या हाताने केस बाजूला करत तिच्या चूतचे ओठ विलग केले आणि म्हणाली,

“हे बघ, तुझ्या आईची थोडी म्हातारी झालेली आणि अनेक वर्षे न चुदलेली चूत.”

मी भलेही आतापर्यंत अनेक उरोज बघितले होते पण चूत माझ्या जीवनात पहिल्यांदाच बघत होतो. आईची चूत एकदम फुगीर आणि मोठी होती. तिचे ओठ थोडे तांबडे झालेले होते पण आतून पूर्ण गुलाबी होती. आमच्या चाळ्यांमुळे तिच्या चूतला भरपूर पाझर फुटला होता त्यामुळे चूत पूर्णपणे ओली झाली होती.

“असे का म्हणते गं आई अजूनही छान दिसतेय तुझी चूत.” मी चूतवरून नजर न हलवत म्हटले.

“नाही रे, तुला वाटते आणि तू तर पहिल्यांदाच बघतो आहेस नां?” तिने विचारले.

“हो गं, तरीपण.” मी म्हटले.

तिने माझे एक बोट घेऊन तिच्या दाण्यावर ठेवत म्हटले,

“ठीक आहे, हे बघ आता, याला दाणा म्हणतात, इथे चोळले की स्त्रीची उत्तेजना एकदम उचंबळून येते.”

तिच्या दाण्याला स्पर्श होताच माझ्या अंगावर शहरा आला. खूपच मऊ आणि गुलाबी असा दाणा होता.

“त्याखाली इथे तुम्हा लोकांचा लंड टाकायचा असतो.”

आता तिने एका छोट्याशा दिसणार्‍या भोकात माझे मधले बोट आत टाकून बाहेर काढले होते.

“काय गं पण एवढ्या छोट्याशा भोकात आमचा एवढा मोठा लंड जात असेल?” मी प्रश्नार्थक मुद्रेने तिला विचारले.

“हो, आता मला तसा अनुभव नाहीये कारण तुझ्या बाबांचा तुझ्यापेक्षा बराच लहान होता आणि बरेचदा ते मला अतृप्त ठेवून त्यांचा कार्यभाग उरकून घ्यायचे. मी बसायची तळमळत, पण तू काळजी करू नकोस सर्व बरोबर पार पडते आणि तुझ्या लंडाची साईझ आणि टेस्ट मी घेतलीये त्यामुळे मला विश्वास आहे की तुझ्या बायकोसारखी लकी दुसरी कुणी नसेल.”

तिच्या या वाक्यावर मी मनात म्हटले, ‘बायकोआधी आणि नंतरपण तूच लकी राहणार आहेस.’

“हो गं, आता आईनेच प्रमाणपत्र दिल्यावर मी निश्चिंत झालोय. आई एकदा मला चाखू दे ना तुझ्या चूतची चव, तुलापण आवडेल नां चोखून घ्यायला?” मी विचारले.

“मला तर आवडेल रे, पण तुला आवडेल का एवढ्या केसांमध्ये तोंड टाकून चोखायला?” तिच्या चेहर्‍यावर आनंद दिसत होता.

“ते मी बघतो.”

मी तिच्या होकाराची वाट न बघता सरळ खाली वाकलो आणि चोखायला लागलो. मी सुरू होताच तिचे सुस्कारे आता जोरात सुरू झाले होते. तिने दोन्ही हातांनी माझे डोके चूतवर दाबायला सुरूवात केली.

“कर रेऽऽ माझ्या राजा, खूप वर्षांनीऽऽ किऽऽती वर्षांनी हे सुख अनुभवतेय, आहऽऽऽह हंऽऽ हम्मऽऽ उफ्फऽऽ स्स्सऽऽ. आईऽऽऽ गं, शोन्या जीभ टाक आतमध्ये माझ्या भोऽऽऽकात, चोळ माझ्या दाण्यालाऽऽ, तू हे सुख दिले नसते तर अतृप्तच मेले असते रेऽऽ मीऽऽ. कर आणखी जोऽऽऽरात कर. घुसव अजून जीभ आतमध्ये.”

तिच्या अशा बोलण्याने मला आणखी स्फुरण चढत गेले आणि माझी स्पीड वाढत राहिली. थोड्या वेळात मला दम लागल्याने श्वास घेण्याकरिता मी थांबलो. मी आईकडे बघितले, ती डोळे मिटून निपचित पडलेली होती. मी थांबताच तिने डोळे उघडले आणि म्हणाली,

“का थांबलास? कर नं आणखीऽऽ, मला आणखी सुख दे.”

असे म्हणत तिने मला झोपायला सांगितले आणि थोड्याच वेळात आम्ही ६९ च्या पोझीशनमध्ये एकमेकांना चोखत होतो.

मध्येच आईचे अंग थरथरायला लागले आणि ती जोरजोरात ओरडायला लागली,

“ह्म्म्मऽऽ, कर माझ्या राजा असाच करत रहाऽऽ आहऽऽऽ मला तृप्त कर रेऽऽ” असे म्हणत असतानाच ती झडायला लागली.

तिच्या चूतचे पाणी माझ्या तोंडातून ओघळायला लागले आणि तेव्हाच माझासुद्धा कडेलोट झाला. माझा लंडसुद्धा तिच्या तोंडात गळायला लागला. तिने आवडीने माझं वीर्य गिळून टाकले. दोघेही पूर्ण झडल्यावर तसेच ६९ पोजिशनमध्ये थोडा वेळ पडून राहलो त्यातच आम्हाला झोप कधी लागली ते आम्हाला कळलेच नाही.

संध्याकाळी साधारण ६ वाजता मला आईने मिठी मारतच उठवले,

“अरे रवि! उठ नां ६ वाजलेत राजाऽऽ.”

“थांब ना गं आई, थोडा वेळ झोपू दे गं.”

“नाही बाळा, उठ आता आपण तसेच झोपलोय. संध्याकाळ झालीय चल उठ आणि फ्रेश हो बघू, मलापण संध्याकाळची कामे आहेत.” असे म्हणतच तिने मला ओढतच बाथरूम मध्ये नेले.

आम्ही दोघेही नागडेच होतो. शॉवरखाली आम्ही सोबतच आंघोळ केली. आंघोळ करताना पुन्हा एकदा मी तिच्या उरोजांना चोखले आणि तिनेसुद्धा माझ्या लंडाला हलवून माझ्या लंडाची तृप्ती करून दिली. कपडे करून आम्ही बाहेर आलो आणि आई तिच्या कामात व्यस्त झाली.

त्या दिवसानंतर आमचे नाते एका वेगळ्याच विश्वात जाऊन पोचले होते. आम्ही आता सोबत आंघोळ करणे, नागडे झोपत एकमेकांच्या शरीराला चोखणे, चोंबाळणे असे अनेक प्रकार केले.

बरेचदा भावनेच्या भरात मी तिला चोदण्याचेही विचारले पण ती मान्यच करत नव्हती. त्यामुळे हळूहळू माझी आणि माझ्या लंडाची कुचंबणा होऊ लागली होती. पण मलाही तिच्या परवानगीनेच तिला चोदायचे होते.

बाईने मनापासून झवायला परवानगी दिली तर तिला झवण्याची मजा काही औरच असते म्हणून मी तिला मनापासून तयार करायचा प्रयत्न करत होतो. दिवसामागून दिवस जात होते. पण मला काही तिच्या चूतमध्ये शिरण्याचा मार्ग सापडत नव्हता.

मी माझ्या कामात आता अधिक व्यस्त होत गेलो पण तरीसुद्धा आईला चोदायची रूखरूख मला त्रस्त करत होती आणि रोज माझा अर्धा अधिक दिवस त्याचा उपाय शोधण्यातच जात होता.

आईचे ब्लाउज

“अरे, मी काय विचारतेय रवि, लक्ष कुठे आहे तुझे?” खाली बसून भाजी चिरत असलेल्या आईने मला विचारलं. “अंम्म्म? माझे लक्ष? काय म्हणत होतीस?” पदर ढळल्याने आईच्या उघड्या पडलेल्या स्तनांकडे माझी नजर रोखली होती. बऱ्यापैकी खोल गळ्याच्या ब्लाउजमधून आईचे गोरे स्तन बऱ्यापैकी बाहेर...

आईचे ब्लाउज भाग : २

आता मी थोडं पुढचं पाऊल टाकायचे ठरवलं कारण मी पुढचं पाऊल टाकलं नाही तर मी फक्त मापां पुरताच मर्यादित राहणार होतो, त्यामुळे मला वेगवेगळ्या युक्त्या लढवणे आवश्यक होते. आता मी माझ्या बुटिकमध्ये शिवल्या जाणाऱ्या अतिशय वेगवेगळ्या ब्लाउजबद्दल आईला अतिशय सराईतपणे सांगायचे...

आईचे ब्लाउज भाग : ३

आता मी सावध होत पवित्रा घ्यायचा ठरवला. “हे बघ स्तन, छाती, थान, दूध, चूची आणि काही मोठ्या घरातल्या बायका बुब्स, बॉल्स इत्यादी शब्द वापरतात.” तिच्याकडे न बघता मी एका दमात सगळे सांगून टाकले. “अरे व्वा, तुला तर सगळे शब्द माहीत आहे पण एक सोडून.” “कुठला?” मी मुद्दाम कुतुहल...

आईचे ब्लाउज भाग : ४

मी बोलत असताना आई अगदी मन लावून ऐकत होती. माझं ऐकल्यावर माझे गाल पकडत मला म्हणाली, “हो रे माझा शोन्या, मला माहीत आहे तू मर्यादा ओलांडणार नाहीस ते. ठीक आहे, आता मला गाठ मारून दाखव आणि काय रे अशा चोळ्या जुन्या पिढीच्या बायका लुगड्यावर घालायच्या, आता पुन्हा अशी स्टाईल...

आईचे ब्लाउज भाग : ५

“तुला या चोळीत कम्फर्टेबल वाटतेय ना?” मी चोळीचा विषय पुन्हा काढत म्हटले. “हो, फक्त आता झोपल्यावर असे वाटतेय की गाठ थोडी ढिली करावी.” माझ्याकडे बघत ती म्हणाली. “मग कर ना.” तिच्या उरोजांकडे बघत मी म्हणालो. “बाकी आणखी काय, सांग ना तुझ्या बुटिकमधल्या गंमती जमती.” असे...

आईचे ब्लाउज भाग : ६

आमच्या बाथरूममध्ये कपडे धुण्याची, आंघोळीची जागा खूपच ऐसपैस होती. बाथरूमचा दरवाजा आईने नेहमीप्रमाणे उघडा ठेवला होता. आई तिथे एका छोट्या स्टूलवर बसून कपडे भिजवत होती. नेहमीप्रमाणे तिचा पदर जागेवर नव्हता आणि तिची नवीन चोळी पूर्ण उघडी पडली होती. साडी आणि पेटीकोट...

आईचे ब्लाउज भाग : ७

आता ती चांगलीच मोकळी होऊन माझ्याशी बोलत होती. “म्हणजे किती मोठा असायला पाहिजे? मला काही प्रॉब्लेम तर नाही ना?” मी लंड हातात घेत चर्चा पुढे नेत म्हटले. “नाही रे बेटा, मोठा असण्यात काहीच गैर नाही उलट तुझ्या बायकोला तू जास्त सुख देऊ शकशील. बरं ते जाऊ दे, चल आता माझी पाठ...

error: नका ना दाजी असं छळू!!