एक-लिंगे आणि मी भाग : ५

त्याच संध्याकाळी मंदार ऑफिसमधून परतल्यावर सरळ आमच्या घरीच आला आणि समीरने पाठवलेल्या सामानांची लिस्ट त्याने मला वाचून दाखवली. त्यात आणखी काही जोडायचे किंवा काही संख्या वाढवायची याबद्दल विचारले. पण दिलेली लिस्ट बरोबर असल्याचं सांगितले.

बोलत असताना माझी नजर एक दोन वेळा त्याच्या कंबरेखाली गेलीच. म्हणतात ना जे मनात असतं तेच घडतं. अगदी तसंच! तो यायच्या आधी मी दुसऱ्या विचारात होते पण तो समोर येताच माझं लक्ष सरळ तिथेच गेलं. त्या गडबडीत त्याला मी चहाबद्दल देखील विचारलं नाही.

त्या रविवार नंतर तसंही माझं लक्ष थाळ्यावर नव्हतंच. रविवारी पाहिलेलं त्याच ते धूड खरंच तेवढं मोठं असेल का हाच विचार क्षणोक्षणी मनात येत होता. पण ते धूड पाहणार कसं ह्या प्रश्नाचं उत्तर देखील माझ्याकडे नव्हतं.

दुसऱ्या दिवशी अकरा वाजेपर्यंत मंदार सगळं सामान घेऊन आला. साफसफाई करायची असल्याने मी जुनेच कपडे घातले होते. सामान हॉलमध्ये ठेवून मंदारसुद्धा कपडे बदलायला त्याच्या खोलीत गेला आणि दहा मिनिटातच परत आला.

तो परत आला तेव्हा त्याने तीच शॉर्ट घातली होती. हो! त्या रविवारी घातलेली. त्या शॉर्टवर दिसताच माझी नजर पुन्हा त्याच्या लिंगावर पडली. पण आज त्याच्या टी-शर्टची लांबी जास्त असल्याने शिवाय तो उभा असल्याने त्या दिवशी सारखा आकार आज दिसला नाही.

सोफ्यावर आणि बेडवर प्लास्टिकचे कव्हर टाकून आम्ही दोघांनी मिळून ते व्यवस्थित झाकले. ऐल्युमिनिअम शिडीवर उभे होऊन मंदारने पंखे, भिंती, भिंतीवरील कॅबिनेट्स झाडून काढल्या. झाडू मारताना शिडी हलायची म्हणून बरेचदा मी शिडीला धरून असायचे आणि त्याच वेळी मला एकलिंगेच्या लिंगाचा खालून दर्शन झालं.

पहिल्या वेळी मी लक्ष देऊन पाहिलं नाही पण दुसऱ्या वेळी मात्र मी लक्षपूर्वक पाहिलं. त्याने आत चड्डी घातली नव्हती. त्यामुळे त्याच्या शॉर्टच्या लेगमधून त्याच्या लिंगाचे पुसटशे दर्शन मला झाले. ‍काळाकुट्ट लिंग झोपला असला तरी त्याची लांबी जवळपास पाच इंच तरी नक्कीच होती.

‘जर अशा अवस्थेत पाच इंच असेल तर ताठल्यावर??’ मनात हा विचार येताच मला माझ्या मैनेच्या चुळबुळ जाणवली.

अशा वेळी असे भलते विचार मनात येताच मी स्वत:वरच चरफडले आणि त्यामुळे माझ्या हाताने ती शिडी थोडी हलली. तसा मंदार स्वत:ला सांभाळण्यासाठी खाली पाहत शिडी नीट धरण्यासाठी सांगू लागला.

“अरे सॉरी. माझा हात सुटला.” वर बघत मी म्हटलं.

“इट्स ओके मॅम.” खाली बघत त्याने म्हटलं, “पण घट्ट पकडा जरा. पंखे उंचावर आहेत ना आणि भिंतींची हाईटपण जास्तच आहे.”

त्याच्या नजरेची दिशा कुठे आहे हे समजायला मला जराही वेळ लागलं नाही. मी जुने कपडे घातले असले तरी टॉप जरा ढगळच होता आणि त्या ढगळ टॉपमधून त्याला माझ्या वक्षांची घळ स्पष्ट दिसत असेल यात काहीच शंका नव्हती.

साफसफाई करायची असल्या कारणाने अंगावर मी ओढणीसुद्धा घेतली नव्हती. तो माझ्या छातीकडे पाहत असताना मी पाहत आहे हे लक्षात येताच त्याने आपली नजर हटवली आणि पुन्हा कामाला लागला.

काही क्षणांपूर्वी तो माझ्या स्तनांच्या घळीचे दर्शन घेत होता तर आता मी त्याच्या लिंगाचे दर्शन घेत होते. पण त्याच्या लिंगाच्या आकारात वाढ झाल्याचं माझ्या नजरेतून सुटलं नाही. कदाचित माझ्या स्तनांचे दर्शन झाल्याने तो उत्तेजित झाला असावा आणि त्या उत्तेजनेने त्याच्या लिंगात जाण आली असावी हे स्पष्ट होते.

काही वेळापूर्वी त्याच्या लिंगाचे टोक खालच्या दिशेने होते आणि ते टोक आता वर कुठे तरी गेले होते. भिंतीवर झाडू मारता मारता एक दोनदा त्याने आपल्या लिंगाला एड्जस्ट केल्याचेसुद्धा मला दिसले. कदाचित तो उभार मला दिसणार नाही याची तो व्यवस्था करत होतो पण त्याचे ते लिंग मला पूर्णपणे दिसावे याची मी वाट पाहत होते आणि याची जाणीव त्याला अजिबात नव्हती.

चोरट्या नजरेने तो माझी छाती बघायचा तर त्याचं लक्ष नाही याची जाणीव होताच मी त्याचा लिंग पाहायचे. ह्या लपंडावातच संध्याकाळ झाली. दुपारचे जेवण बाहेरूनच मागवले. दोघांनी तशाच अवतारात जेवण केले.

हॉल आणि दोन खोल्या साफ झाल्या होत्या. दुसऱ्या दिवशी उरलेल्या दोन खोल्या, किचन आणि वरची रूम, अर्थात एकलिंगे राहतो ती रूम साफ करायची होती. दिवसभराच्या कामामुळे त्या रात्री मी लवकरच झोपले.

दुसऱ्या दिवशी झोप उघडली ती डोअरबेलच्या कर्कश आवाजाने. घड्याळात पाहिले तर सकाळचे नऊ वाजले होते. इतका वेळ मी कधीच झोपले नसेल. तशाच अवतारात मी दार उघडले. समोर मंदार उभा होता. डोक्यावर टोपी होती. आज लोवर दुसरा होता आणि कालच्यापेक्षा जरा ढगळ होता.

तो मार्केटमध्ये जायला निघाला होता आणि काही हवं-नाही ते विचारायला आला होता. तशी सामानांची काहीच गरज नव्हती पण येताना दुधाचं पॅकेट मात्र आणायला सांगितले. बाहेर जायच्या आधी त्याने मला खालून वरपर्यंत न्याहाळून पाहिले. खरं सांगायचं तर मला त्याच्या ह्या कृतीचा राग यायला हवा होता पण. का कुणास ठाऊक मला त्याची ही नजर आवडली.

त्याच्या त्या नजरेने मी मनोमन सुखावले. आणि सुखावणार तरी का नाही? त्याच्यासारख्या पंचविशीतल्या तरूणाला आवडेल अशी फिगर आहे माझी. वयाचे बेचाळीस पूर्ण केले आणि एका मुलाची आई असले तरी माझी फिगर अगदी मेंटेन होती.

अडतीसच्या आकाराची माझी कंबरेखालची गोलाई. अर्थात माझे नितंब. तीसच्या मापाची माझी कंबर आणि ज्यावर त्याची नजर भिरभिरायची ते माझे छातीवरील छत्तीशीच्या आकाराचे माझे उन्नत वक्षस्थळ!! माझ्या मादक फिगरवर अनेक पुरूषांना लाळ गाळताना मी पाहिलं आहे. ऑफिसमध्ये आणि रस्त्यावरसुद्धा!

आजकालचे तरूण माझ्यासारख्या वयस्कर स्त्रियांवर भाळतात असं मी कुठे तरी वाचलं होतं पण त्याचा अनुभव मात्र मी स्वत: करत होते. माझे पाचफूट चार इंच उंचीच्या शरीराला हे मेजरमेंट्स अगदी परफेक्ट असल्याचा शिक्का माझ्या मैत्रिणींनी अनेकदा दिला होता.

मंदार मेन गेटमधून बाहेर पडताच मी दार बंद केले आणि सरळ टॉयलेटमध्ये शिरले. सकाळचे प्रातर्विधी उरकून मी ब्रश करू लागले आणि ब्रश करता करता अचानक माझी नजर बाथरूमधील फुल-लेंथ आरशावर पडली. काही वेळापूर्वी मंदारने मला ‘तसे’ का पाहिले याची जाणीव झाली.

त्या रात्री मी सिल्कची पातळ नाईटी घालून झोपले होते आणि आत काहीच नव्हते. ती नाईटी जेमतेम माझ्या गुडघ्यापर्यंत येत होती आणि कदाचित झोपेत नाईटीचे एकमेव बटन उघडले होते. समोरच्या आरशात माझे वक्ष अर्ध्याहून जास्त उघडे होते. शिवाय त्या पातळ नाईटीमधून माझे प्रायव्हेट पार्टस अगदी स्पष्ट दिसत होते.

बाथरूममधील एलईडीमध्ये एवढं दिसत होतं तर बाहेरच्या उजेडात किती स्पष्ट दिसलं असणार याची जाणीव होताच मला माझी लाज येऊ लागली. मंदारने माझ्या खालच्या भूगोलाचा पूर्ण इतिहास जाणला होता. समीरला आवडते म्हणून पुच्चीवर ठेवलेले खुरटे त्रिकोणसुद्धा त्याला दिसले असेल यात शंका नव्हती.

‘ओह गॉड. काय घडलं हे??’ मी मनात विचार केला, ‘त्याला कशी फेस करू आता.’

पण जे घडलं ते घडलं होतं. त्यात आता काही बदलता येणार नव्हतंच. शिवाय काही मिनिटात आम्ही परत एकमेकांसमोर उभे असू हेसुद्धा स्पष्ट होतं.

शेवटी मनातले सर्व विचार बाजूला सारून मी ती नाईटी काढली. नागड्यानेच बेडरूममध्ये आले तशी माझी नजर समोरच्या आरशात गेली. आरशात स्वत:चे नागडे रूप बघून एक वेळ मी स्वत:च्याच प्रेमात पडले.

वयोमानानुसार माझे स्तन थोडे लोंबले असले तरी त्यांची गोलाई अजूनही कायम होती. त्या गोलाईवरील डार्क ब्राउन निप्पल्स अजूनही टोकदार होती. मनात काही नसताना सहसा माझा माझ्या उरोजांवर गेला आणि एकेक करून मी माझ्या दोन्ही उरोजांना चाचपू लागले.

दोन वर्षांपूर्वी कँसर चेकअपसाठी गेले असताना एका लेडी डॉक्टरने मा‍झ्या उरोजांची मनभरून तारीफ केली होती. ‘वॉव. खूप सुंदर ब्रेस्ट आहे तुमची.’ तिचे शब्द मला आठवले आणि पुढच्याच क्षणी मला मंदारची आठवण आली.

लगेच कपाटातून दुसरा जुना ड्रेस काढून अंगावर चढवला. टॉप जरा जास्तच तंग होता. घरी असताना आत ब्रा-पॅन्टी घालणे सहसा टाळते आणि आजही तेच केले. आत ब्रा नव्हती तरी त्या तंग टॉपवरून माझे उरोज बऱ्यापैकी उठून दिसत होते. खाली काळ्या रंगाचे लेगिंग घालून मी हॉलमध्ये आले आणि मंदारची वाट पाहू लागले.

पुढच्या पाच मिनिटातच तो आला. सोबत आणलेली दुधाची पिशवी माझ्यात हातात देत हसला.

“चहा पिणार ना?” मी सहसा त्याला विचारले.

“तसा पिऊन आलो. पण तुमच्या हातच्या चहाची टेस्ट निराळीच असते. म्हणून एक कप चालेल.” त्याने उत्तर दिलं

“ही तारीफ म्हणावी की अजून काही?” मी चिडवत त्याला विचारलं.

“मॅम खरंच खूप टेस्टी जेवण बनवता तुम्ही.” लाजतच तो बोलला.

“वॉव. तुला लाजतापण येतं. मला वाटलं.” मी सहजच बोलून गेले आणि पुढे काय बोलणार या विचाराने मध्येच थांबले.

“काय वाटलं मॅम?” माझ्या डोळ्यात बघत त्याने विचारलं.

“काय? काही नाही रे. ते सहजच.” मी सावरा सावर करत म्हटलं.

एक-लिंगे आणि मी

डिंगऽऽ डाँगऽऽऽ डोअरबेलच्या आवाजाने माझं लक्ष दाराकडे गेलं. काही वेळापूर्वीच मी ऑफिसमधून आलेले होते आणि शॉवर घेऊन नवऱ्याची वाट पाहत सोफ्यावर बसले होते. रोजच्या रूटीनप्रमाणे संध्याकाळच्या चहासाठी त्याची वाट पाहत होते. कदाचित तोच असेल म्हणून मी लगबगीने दार उघडलं. पण समोर...

एक-लिंगे आणि मी भाग : २

मला तिथेच उभं ठेवून तो खाली गेला आणि पुढच्या दोन मिनिटातच वर आला आणि सरळ मघाशी एकलिंगेला दाखवलेल्या खोलीचे दार उघडले. आतली लाईट लावून त्याने पलंगावरील गादी आणि कपाटातून धुवून ठेवलेली बेडशीट घेऊन बाहेर आला. “आपल्या मनाप्रमाणे झवण्यासाठी पुरूष नाही ते करतात!!” "ह्म्म्म....

एक-लिंगे आणि मी भाग : ३

"आह्ह्हऽऽ सुमी. मस्त ग्गग्गऽऽ घे त्याला अजून आत." लिंग ओठांत घेताच समीर फुसफुसला. लंडाला मुठीत घट्ट आवळून मी माझे ओठ त्याच्या लंडावर खालवर करू लागले. त्याच्या शिश्नाचे बुळबुळीत टोक, त्याला चिकटलेले खारट पाणी, मला माझ्या जिभेवर जाणवू लागले. त्या पाण्याची चव माझ्या...

एक-लिंगे आणि मी भाग : ४

मी सुमित्रा उर्फ सुमी. समीर मला सुमित्रा क्वचितच म्हणतो. आमच्या लग्नाला आता वीस वर्षे पूर्ण झालीत आणि आम्हाला अठरा वर्षांचा एक मुलगा आहे. देवेश त्याचं नाव. मेडिकल फर्स्ट इयरला आहे. माझं वय तसं बेचाळीस वर्षांचं. ग्रॅज्युएशन संपताच एकवीस-बावीसाव्या वर्षी आईवडिलांनी माझे...

एक-लिंगे आणि मी भाग : ६

त्याची भेदक नजर अजूनही माझ्या डोळ्यात बघत होती. त्याच्या त्या भेदक नजरेचे उत्तर माझ्याकडे होते ना त्याच्या प्रश्नाचे. तो क्षण शक्य तितका निघून जावा असे मला वाटू लागले. ती वेळ माझ्यासाठी एखाद्या युगासारखी होती. शेवटी ते युग पार पडले, चहा वगैरे पिऊन आम्ही कामाला लागलो....

एक-लिंगे आणि मी भाग : ७

माझे त्याच दिवशी काढलेले बरेच पिक्स त्यात होते. मागून पुढून. बऱ्याच पोझमध्ये. काही पिक्स सलवार आणि लेगिंगवरही होती. लेगिंगवर असताना मागून काढलेले बरेच पिक्स त्याने काढली होती. त्याच्या कॅमेराचा झूम आणि अँगल बघून मला त्याची तारीफ केल्याशिवाय राहवले नाही. "वॉवऽऽ...

एक-लिंगे आणि मी भाग : ८

माझ्या चुंबनामुळे आणि त्याच्या लंडावरील माझ्या हाताच्या स्पर्शामुळे त्याचा लंड आता हळूहळू उभा होऊ लागला. आणि काही सेकंदातच त्याने पूर्ण रूप धारण करून डौलाने डोलू लागला. आतापर्यंत शांत बसलेल्या मंदारने आपला एक हात माझ्या खांद्यावर ठेवला आणि दुसरा हात माझ्या केसांत...

एक-लिंगे आणि मी भाग : ९

"अह्ह्हऽऽ मंदारऽऽ आईऽऽ ग्ग्ग्ग्‌. मेले रे." वेदनेने माझ्या तोंडून किंचाळ्या निघाल्या, "गेला का रे पूर्ण आत?" "नाही मॅम. अजून थोडासा आहे बाहेर." माझ्या वेदनामयी चेहर्‍याकडे बघत त्याने म्हटलं, "पण तुम्हाला त्रास नाही होणार याची काळजी घेतो मी." "वेड्या आता आणखी बाकी आहे...

error: नका ना दाजी असं छळू!!