फक्त मिठीत घे भाग : २

सुनीता त्याच्या मागोमाग आत आली आणि बेडवर बसली.

आकाशने वळून सुनीताकडे पाहीले आणि म्हटले,

“तू येथे अशी बसून मला कपडे घालताना बघत बसणार की काय?”

“श्युअर! व्हाय नॉट?”

“खरच? बघ हं. मी कसलाही संकोच बाळगणार नाही.”

“ओह श्युअर! तुझा रूम आहे. तू मोकळेपणे वागू शकतोस.”

“ठीक आहे! जशी तुझी मर्जी.” आकाशने खांदे उडवत म्हटले आणि आपल्या कंबरेचा टॉवेल सोडला.

सुनीताची काय प्रतिक्रिया आहे हे पहाण्यासाठी त्याने तिच्याकडे पाहीले. सुनीता त्याच्याकडे बघून मिश्किलपणे हसली. मग तिने आपली नजर वळवली आणि ती त्याच्या मांड्यांमध्ये लटकत असलेल्या त्याच्या लंडाकडे पाहू लागली.

आपली बहीण आपल्या लंडाकडे पहात आहे ह्याची जाणीव झाल्यावर आकाश थोडा उत्तेजित झाला व त्याचा लंड हळूहळू कडक होवू लागला. सुनीताने नजर वळवून आकाशच्या नजरेला नजर दिली आणि तिने त्याला हसत डोळा मारला.

“तुझा लंड फार छान दिसतो, आकाश!” सुनीताने चावटपणे हसत त्याला म्हटले.

तिच्या स्तुतीने पुन्हा त्याला हसूं आले आणि तो म्हणाला, “गप्प बैस, दिदी. तू माझी बहीण आहेस हे विसरू नकोस.”

“हो! पण मी एक स्त्रीही आहे.”

“म्हणजे काय, दिदी? तू माझ्याबरोबर फ्लर्ट तर करत नाहीस ना?”

“नाही रे वेड्या. मी फक्त तुझ्या बॉडीचे निरीक्षण करतेय. जसे तुम्ही एखाद्या सेक्सी मुलीचे आशाळभूत नजरेने निरीक्षण करतात ना. तसे.”

“हो. पण ती गोष्ट वेगळी आहे,” कपडे घालता घालता तो म्हणाला, “मी तुझ्याकडे कधी आशाळभूत नजरेने पाहीले नाही. आणि ज्या मुलींकडे मी पाहीले असेल त्या माझ्या बहि‍णी नव्हत्या. आणि ज्या कोणाकडे मी पाहीले असेल त्या नग्न नव्हत्या तर त्यांच्या अंगावर काहीतरी कपडे होते.”

“असेल. पण मला खात्री आहे की त्यांना पाहिल्यावर तुझ्या मनात नक्कीच विचार आला असेल की त्या मुलीं बिना कपड्याच्या. नग्नपणे कश्या दिसत असतील. तेव्हा जर तुला चान्स मिळाला. त्यांना नग्न पहाण्याचा. तर तू त्यांचे निरीक्षण करणार नाहीस?” सुनीताने त्याला प्रश्न केला.

“ऑफकोर्स! मी निरीक्षण करेल. मीही चान्स मिळाला तर नक्कीच पाहीन.”

“हाच तर माझा पॉईंट आहे,” सुनीताने विजयी स्वरात म्हटले, “मला एका हॅन्डसम मुलाला नग्न पहाण्याचा चान्स मिळाला आणि मी त्याचे निरीक्षण केले. दॅट्स ईट! त्यात काय एवढे? तुला तर मी कितीतरी वेळा नग्न पाहीले आहे.”

“हो! पण ती बऱ्याच वर्षापूर्वीची गोष्ट आहे, तेव्हा मी लहान होतो.” आकाशने टि-शर्ट घालत म्हटले.

“हो रे. तेव्हा आणि आत्ता तुझ्या उंची आणि आकारात बदल होण्या व्यतिरिक्त फारसा बदल नाही. अर्थात! काही भाग चांगलेच वाढलेले आहेत.” आकाशच्या मांडयांमध्ये बघत सुनीताने हसत उत्तर दिले.

“दिदी! फारच चावटपणा करतेयस आज तू. चल! निघूया आता.” असे बोलून ते दोघेही हसत हसत घराबाहेर पडले.

मग ते मेन सिटी मधील एका रेस्टॉरंटमध्ये गेले. त्या रेस्टॉरंटमध्ये बिअर उपलब्ध होते तेव्हा जेवणाआधी त्या दोघांनी बिअर घेतली. सुनीता मॉडर्न विचारसरणीची होती तेव्हा बिअर वगैरे ड्रिंक्स ती घेत असे. गप्पा मारत त्यांनी डिनर केले आणि मग ते घरी परत आले.

त्यावेळी साधारणतः ९:३० वाजून गेले होते. घरात आल्यावर आकाशने मेन डोअर लॉक केला आणि आत येता येता सुनीताला विचारले,

“दिदी, सकाळी तुझे सेमीनार किती वाजता चालू होणार आहे?”

“मला वाटते ८:३० वाजता. पण त्याआधी त्यांच्याकडून कॉंम्प्लीमेंटरी ब्रेकफास्ट आहे. पण मला त्यासाठी लवकर जायची गरज नाही. तुला माहीत आहे का युनिवर्सिटीत कोठे ते सेमीनार आहे ते?”

“जास्त लांब नाही, दिदी. चालत पाच मिनिटे लागतील.”

“अच्छा! मग काही हरकत नाही. सकाळी तुझा क्लास किती वाजता आहे, आकाश?”

“पहिला क्लास ९:३० वाजता आहे. तेव्हा मी आठच्या आधी उठणार नाही. त्याआधी तू पहिली बाथरूम वापरू शकतेस.”

“ओके! डिअर. आता तू लगेच झोपणार आहेस का?” सुनीताने आकाशला विचारले.

“छे! लगेच कोठे? उद्या माझी एक एक्झाम आहे त्याचा स्टडी मला आत्ता करायचाय. मी साधारण बारा वाजेपर्यंत जागा राहील.” आकाशने उत्तर दिले.

“अरे बापरे! मला तर अजून झोप येत नाही आहे. मी म्हटले आपण गप्पा मारत बसलो असतो. तुला काय वाटत? का तुला लगेच स्टडी चालू करायचाय?” सुनीताने आकाशला विचारले.

“नाही! तसे काही नाही. आपण थोडा वेळ गप्पा मारू शकतो. खरतर मला आवडेल तुझ्याबरोबर गप्पा मारायला. बऱ्याच दिवसांनी. दिवसांनी काय. बऱ्याच महिन्यांनी आपण असे निवांत भेटतोय.”

असे बोलून आकाश सोफ्यावर बसला आणि त्याने सुनीताला आपल्या अंगावर ओढले.

सुनीता त्याच्या अंगावर पडली आणि त्याच्या मांडीवर बसली. आकाशने सुनीताला गच्च मिठी मारली आणि हसत हसत तो म्हणाला,

“बऱ्याच दिवसांनी तुला भेटून मला खूप खूप आनंद झालाय. आय लव यू, दिदी.”

“आय लव यू टू. आकाश!”

सुनीतानेही त्याला मिठी मारत म्हटले आणि त्याच्या होठांवर हलकेच किस केले. ते दोघे बहीण-भाऊ काही क्षण तसेच एकमेकांना प्रेमाने मिठी मारत बसून राहिले आणि मग सुनीता आकाशच्या मांडीवरून सरकत त्याच्या बाजूला त्याला खेटून बसली.

“ओके, आकाश! आता मला जरा तुझी गर्लफ्रेंड आणि लव-लाईफ बद्दल सांग.”

“गर्लफ्रेंड? मला कोणी गर्लफ्रेंड नाही. गर्लफ्रेंड नाही त्यामुळे लव-लाईफ नाही.”

“काय म्हणतोस, आकाश? तुला गर्लफ्रेंड नाही? तू इतका हॅन्डसम आणि कोणी मुलगी तुला पटली नाही?” सुनीताने आश्चर्याने विचारले.

“मुली पटवायला काय वेळ लागतोय, दिदी? माझ्या मागे-पुढे घोटाळत असतात. पण मीच कोणाला लाईन देत नाही. सॉफ्टवेअर इंजिनीअरींग फर्स्ट-क्लास मध्ये पास करायचे आहे ना. आता माझी बहीण ह्याच युनिवर्सिटीतून फर्स्ट-क्लास ने पास झाली आहे तेव्हा तिचे नाव राखायला नको का?” आकाशने अभिमानाने म्हटले.

“सॉफ्टवेअर इंजिनीअरींग? अरे तू हार्डवेअर इंजिनीअरींगला ॲडमीशन घेतले होते ना?” सुनीताने पुन्हा आश्चर्याने विचारले.

“हो! पण मला त्यात काही इंटरेस्ट वाटला नाही तेव्हा मी सेकंड ईअरला सॉफ्टवेअर इंजिनीअरींग चेंज करून घेतले. मी विचार केला की तुझ्यासारखी जिनीअस सॉफ्टवेअर इंजिनीअर माझी बहीण आहे तेव्हा तुझ्याकडून मला नेहमी टिप्स आणि गाईडन्स मिळत राहील.” असे बोलून आकाशने तिरक्या नजरेने सुनीताकडे पाहीले आणि तिला डोळा मारला.

“अच्छा! म्हणून तू लाईन चेंज केलीस तर. पण तू योग्य निर्णय घेतलास. आज काल सॉफ्टवेअर इंजिनीअर्सनां फार डिमांड आहे. आय ॲम हॅप्पी अबाऊट युवर डिसीजन! गूड!”

“ओह थँक्स, दिदी.” असे बोलून आकाशने सुनीताला आलिंगन देऊन आपल्या जवळ ओढले व आनंदाने म्हणाला, “मला तुझ्याकडून ह्याच सपोर्टची अपेक्षा होती. मला खूप खूप आनंद होतोय तुला भेटून. माझी लाडकी, दिदी! तू फार छान दिसतेस. खास करून लग्नानंतर तू जास्तच आकर्षक वाटतेस. तू सुद्धा जिममध्ये जाऊन चांगलीच एक्झरसाईज करते वाटत.”

“जास्त नाही. थोडी फार,” सुनीताने थोडेसे लाजत हसत म्हटले, “मी काही फार ऑबसेस नाही फिगर मेंटेन्ड करण्यात आणि एक्झरसाईज करण्यात. माझे पोट सपाट राहील आणि कंबरेवर, नितंबावर जास्त चरबी चढणार नाही याची फक्त मी काळजी घेते.”

“मग मी खात्रीने सांगतो की तू योग्य प्रकारे काळजी घेत आहेस. जरा उभी रहा पाहू. बघू दे तरी तू कशी मेंटेन्ड केली आहेस आपली फिगर.”

असे बोलून आकाशने सुनीताला आपल्या समोर उभे केले.

सुनीता जणू एखादी मॉडेल असल्यासारखी आपली छाती बाहेर काढून, आपले नितंब मागच्या बाजूला वर करून मादक पोज घेत त्याच्यासमोर उभी राहिली. मग ती ऐटीत वळू लागली व तिने एक गिरकी घेऊन आकाशला आपल्या मागच्या भागाचेही मनसोक्त दर्शन दिले.

सुनीताने टाईट टि-शर्ट आणि जीन्स घातलेली असल्यामुळे तिची फिगर त्यातून पुरेपूर कळत होती. आकाश चमकत्या डोळ्याने आपल्या बहिणीच्या फिगरचे निरीक्षण करत होता.

खूष होऊन आकाश म्हणाला, “माय गॉड, दिदी. तू फारच आकर्षक दिसतेस. स्पष्ट शब्दात सांगायचे म्हणजे एकदम सेक्सी’. तुला खरे सांगू का? तुला नग्न बघण्यास माझी काही हरकत नाही. तुला जसे मला नग्न बघण्याचा चान्स मिळाला तसे मला तुला नग्न बघण्याचा चान्स मिळाला तर मी तुला नक्कीच बघेल.”

“ओह रियली! बघू पुढे. जर तू लकी असशील तर तुला चान्स मिळेल.”

सुनीताने असे बोलल्यावर दोघेही हसले. मग ते दोघेही इतर फॅमिली विषयावर गप्पा मारू लागले. थोड्या वेळात सुनीता जांभया देवू लागली.

तिने म्हटले, “माझे डोळे पेंगू लागलेत, आकाश. चल मी झोपायला जाते! तुझ्याकडे अलार्म-क्लॉक आहे का? मी माझे आणायला विसरले.”

“आहे ना. बेडच्या बाजूला साईड टेबलवर. झोपल्या झोपल्या अलार्म बंद करायला बरे पडते.”

“गूड! चल मी जाते,” असे बोलून सुनीता उठली आणि तिने आकाशला किस करत म्हटले, “गूड नाईट!”

मग सुनीता बेडरूममध्ये आली व तिने आपल्या बॅगेतून नाईटी, टॉवेल आणि बाथरूम-किट काढला आणि ती बाथरूममध्ये आली. बाथरूममध्ये आल्यावर तिने आपले सगळे कपडे काढले आणि ती नग्न झाली.

आपले कपडे तिने कोपऱ्यातल्या धुण्याच्या बास्केटमध्ये टाकले आणि मग तिने आपले दात ब्रश करून क्लीन केले. मग ती शॉवर क्युबिकलमध्ये शिरली आणि तिने शॉवरखाली छानपैकी अंघोळ केली.

शॉवरच्या गरम पाण्याखाली ती एकदम रिलॅक्स झाली आणि तिचा दिवसभराचा थकवा निघून गेला. शॉवर झाल्यावर तिने टॉवेलने आपले अंग कोरडे केले आणि तिने नाईटी घातला.

नाईटी घातल्यावर सुनीता बाथरूमच्या दरवाज्यावरील फूल साईज आरशासमोर उभी राहिली आणि स्वत:चे निरीक्षण करू लागली.

आरश्यात स्वत:चे निरीक्षण करताना तिच्या लक्षात आले की तो गुलाबी रंगाचा नाईटी जरूरीपेक्षा जास्तच शॉर्ट होता, म्हणजे तिच्या गुढग्याच्या वर त्याची उंची होती. आणि नाईटीचे मटेरीयल चांगलेच पारदर्शक होते की त्यातून तिची आतली फिगर आणि नाजूक अवयव सहज कळत होते.

तो नाईटी आपण घालावा की न घालावा याचा तिला विचार पडला. पण तिने दुसरा नाईटी आणलेला नव्हता तेव्हा तो घालण्यावाचून तिच्याकडे पर्याय नव्हता.

‘घरात आकाशशिवाय कोण आहे? आणि तो माझा भाऊ आहे तेव्हा त्याच्यासमोर असा नाईटी घालण्यात काय गैर आहे?’ अशी सुनीताने स्वत:च स्वत:ची समजूत काढली आणि नाईटी अंगावर ठेवला.

सुनीताची फिगर एकदम सेक्सी होती आणि तिला आपल्या मादक फिगरचा अभिमान होता. तेव्हा आपली फिगर कळत-नकळत कोणाला दिसली तर त्यात तिला वागवे काही वाटत नव्हते. पण प्रॉब्लेम एकच होता.

सहसा ती आपल्या पुच्चीवरील केस व्यवस्थित ट्रिम करायची पण गेले काही दिवस तिला त्यासाठी वेळ मिळाला नव्हता. तेव्हा तिच्या पुच्चीवरील केस बरीच वाढली होती व त्या पारदर्शक नाईटी मधून तिच्या पुच्चीवरील केसांचा काळा पुंजका सहज दिसत होता.

तसे तर वर सुनीताच्या छातीवरील डार्क अरोला आणि निप्पलसुद्धा त्या नाईटीमधून स्पष्ट दिसत होता पण त्याचे तिला काही वाटत नव्हते. उलट त्याने ती अजूनच सेक्सी दिसत होती. पण पुच्चीवरील केसांची तिला लाज वाटली तेव्हा तिने पँटीज घालण्याचा विचार केला.

सहसा सुनीता रात्री झोपताना नाईटीच्या आत काही घालत नसे पण त्या रात्री तसे फक्त नाईटी घालून झोपण्याचा तिला संकोच वाटला कारण ती आपल्या स्वत:च्या घरात, स्वत:च्या बेडरूममध्ये झोपणार नव्हती. जरी ती त्या फ्लॅटमध्ये आधी राहत होती तरी शेवटी ते परके घर होते. तेव्हा तिने बेडरूममध्ये येऊन आपल्या बॅगेतून एक पँटीज काढली आणि नाईटीच्या आत घातली.

फक्त मिठीत घे भाग : ७

आकाश पटकन शॉर्ट काढून नागडा झाला आणि तो सुनीताजवळ शॉवरखाली आला. सुनीताने त्याच्या हातात साबण दिला आणि त्याच्याकडे पाठ करून उभी राहिली. न बोलता आकाशला कळले काय करायचे आणि तो तिच्या पाठीला साबण लावू लागला. पाठ झाल्यावर सुनीता वळली आणि आकाश तिच्या छातीला साबण लावू लागला....

फक्त मिठीत घे भाग : ६

आकाश बाथरूममधून डोके पुसत पुसत नागडाच बेडरूममध्ये आला. आरशातूनच सुनीताने त्याला नागडे पाहीले आणि ती त्याच्याकडे बघून हसली. आकाशच्या लक्षात आले की सुनीता त्याच्या लंडाकडे पाहून हसली पण तिच्या हसण्याकडे दुर्लक्ष करत तो अश्या तऱ्हेने मोकळेपणे फिरत होता जणू काही बहिणीसमोर...

फक्त मिठीत घे भाग : ५

आकाश आता खऱ्या अर्थाने आपल्या बहिणीच्या छातीशी खेळून लागला. तो कधी तिचे उभार दाबायचा तर कधी चिवडायचा. मध्येच तो तिच्या उभारांचे चुंबन घ्यायचा तर कधी तिचे निप्पल चोखायचा. आणि मध्येच तो वर होऊन तिच्या ओठांचे चुंबन घ्यायचा. नंतर जेव्हा वर होऊन तो सुनीताचे चुंबन घ्यायला...

फक्त मिठीत घे भाग : ४

“मला कळतेय ते, आकाश. पण जिथे मी तुला साथ देत आहे तिथे तू माघार का घेतोयस? तुला एका सुंदर स्त्रीला नग्न बघण्याचा चान्स मिळाला आहे तर त्या संधीचा तू आनंद का घेत नाहीस? आणि ती स्त्री तुझी आवडती आहे, लाडकी आहे. आयुष्यभर आपण भाऊ-बहिणीपेक्षा मित्र-मैत्रिणींसारखे राहत आलोय....

फक्त मिठीत घे भाग : ३

झोपण्यापूर्वी सुनीताला पाणी प्यावे असे वाटले. तेव्हा ती किचनमध्ये आली आणि तिने एका ग्लासात पाणी घेतले. मग पाणी पित ती हॉलच्या दरवाज्यात आली. तेथून तिला दिसले की आकाश सोफ्यावर पडून पुस्तक वाचत होता. त्याने कपडे काढले होते व तो फक्त बॉक्सर शॉर्टवर होता. सुनीता शॉवर घेत...

फक्त मिठीत घे

आकाशचे वय २२ व त्याची मोठी बहीण, सुनीताचे वय २८ होते. आकाश मुंबईच्या एका युनिवर्सिटीत इंजिनीअरींग करत होता व शेवटच्या वर्षाला होता. ६ वर्षापूर्वी सुनीताने त्याच युनिवर्सिटीतून सॉफ्टवेअर इंजिनीअरींग केले होते. त्यांची फॅमिली हायर क्लासमधील असल्यामुळे आपल्या मुलांनी...

error: नका ना दाजी असं छळू!!