फक्त मिठीत घे भाग : ६

आकाश बाथरूममधून डोके पुसत पुसत नागडाच बेडरूममध्ये आला. आरशातूनच सुनीताने त्याला नागडे पाहीले आणि ती त्याच्याकडे बघून हसली.

आकाशच्या लक्षात आले की सुनीता त्याच्या लंडाकडे पाहून हसली पण तिच्या हसण्याकडे दुर्लक्ष करत तो अश्या तऱ्हेने मोकळेपणे फिरत होता जणू काही बहिणीसमोर नागडे फिरणे ही एक नॅचरल गोष्ट आहे.

तो कपडे घालून तयार झाला आणि सुनीता बेडवर बसून त्याच्या सगळ्या हालचाली बघत होती. मग तयार होऊन ते बाहेर आले. आकाशने घर लॉक केले आणि ते युनिवर्सिटीच्या दिशेने चालायला लागले.

युनिवर्सिटीत आल्यावर आकाशने तिला सेमीनारच्या जागी सोडले आणि तो आपले क्लास अटेंड करण्यासाठी निघून गेला.

संध्याकाळी सुनीता प्रथम घरी आली आणि ती शॉवर वगैरे घेऊन फ्रेश झाली. आकाश नंतर आला आणि तोही शॉवर वगैरे घेऊन फ्रेश झाला.

फ्रेश होऊन जेव्हा तो हॉलमध्ये आला तेव्हा सुनीता सोफ्यावर बसून टिव्ही पहात होती. तो येऊन सुनीताच्या बाजूला बसला आणि थोडा वेळ ते दोघेही टिव्ही पहात राहिले. आल्यापासून एकमेकांकडे बघून हसण्या व्यतिरिक्त ते काही बोलले नव्हते.

थोड्या वेळाने सुनीताने टिव्ही बंद केला. काही क्षण दोघेही अवघडल्यासारखे शांतपणे बसून राहिले. शेवटी आकाशने घसा खाकरून बोलायला सुरुवात केली,

“दिदी! रात्री जे काही घडले त्याबद्दल दिवसभर माझ्या मनात विचार होते. जे काही आपण केले ते माझ्यासाठी एकदम खास होते आणि तो अनुभव मी कधीही विसरणार नाही.”

“माझ्यासाठीही,” सुनीताने शांतपणे आकाशकडे पहात म्हटले, “मीही कधी ते विसरणार नाही. पण मला एक सांग. तुला अपराध्यासारखे वाटते का? जे आपण केले ते पाप होते असे काही तुला वाटते का?”

“अजिबात नाही! सुरुवातीला माझ्या मनात जी अपराध्याची भावना होती ती नंतर नाहिसी झाली. दिवसभर विचार करताना रात्री तू जे काही म्हणालीस ते मला पटू लागले आणि नंतर पूर्णपणे पटले.

जे स्त्री-पुरुष एकमेकांवर प्रेम करतात, जे एकमेकांना पसंत करतात, आवडतात, ज्यांच्यात फार जवळीक आहे. जे भावनीक पातळीवर समरस झालेले आहेत. त्या दोघांची इच्छा असेल आणि कोणी दुखावले जाणार नसतील तर ते शारीरिक पातळीवर समरस झाले तर त्यात काही गैर नाही. जरी आपण दोघे भाऊ-बहीण असलो तरी.”

“ज्या व्यक्तीची आपण काळजी करतो, जिला सदैव आनंदी ठेवण्याचा प्रयत्न करतो त्या व्यक्तीला कोठल्याही मार्गाने जर आपल्याला जास्त सुखी आणि आनंदी करण्याचा चान्स मिळाला तर का न करावे? तेव्हा आपण केले त्यात काही चूक नव्हते तेव्हा मला अजिबात अपराध्यासारखे वाटत नाही आता.”

“अगदी माझ्या मनातले बोललास, आकाश. मला आनंद होतोय की तुलाही माझ्यासारखेच वाटतेय. तसे तर मी माझ्या नवऱ्याबरोबर खूष आहे, तो मला भरभरून कामसुख देतो. पण तुझ्याबरोबर मी जे काही काल रात्री केले ते कामसुख फार वेगळे होते.

ती उत्कटता, फिलींग सारे काही फार वेगळे होते. माझ्या नवऱ्याबरोबरचे कामसुख हे वेगळ्या पातळीवरचे आहे आणि तुझ्याबरोबरचे कामसुख हे दुसऱ्याच पातळीवरचे आहे. मला अगदी हवेहवेसे वाटणारे आहे.”

“अरे वा! मग मी आहे ना सदैव तुझ्या सेवेसाठी. माझ्यासाठी तू माझी कामदेवता आहे. मी सदैव तुझ्यावर प्रेम करेन.”

असे बोलून आकाशने सुनीताला जवळ ओढले आणि मिठीत घेतले.

दोघेही अश्या मिठीने सुखावून जात होते. आकाशने आपले तोंड सुनीताच्या केसांमध्ये खुपसले होते आणि तो तिच्या रेशमासारख्या केसांचा सुगंध अनुभवत होता आणि तिच्या मानेला नाक घासत होता. मध्ये मध्ये तो तिच्या मानेचे चुंबन घेत होता.

थोडा वेळ तसे केल्यावर आकाशने आपले डोके उचलले व तो म्हणाला,

“मग, दिदी. काय करायचे आज रात्री आपण?”

“कालच्यापेक्षा जास्त काहीतरी. तुझ्या मनात काही आहे का, आकाश?”

“अग मी बाहेर जाण्याबद्दल, जेवणाबद्दल बोलतोय. सॉरी हं! जर तुला काही वेगळे वाटले असेल तर.”

“ओह. वेल! नेव्हर माईंड! कोठे जायचे ते तू ठरव, आकाश. मला आज वाईन प्यावी असे वाटतेय. आणि थोडा डान्स वगैरे करावासा वाटतोय. तुझ्याबरोबर डान्स करायला मला आवडेल. जस्ट लाईक लवींग कपल.” असे बोलून सुनीताने आकाशला डोळा मारला.

“वाऊ! मला पण आवडेल. तुला माझ्या गर्लफ्रेंडसारखे ट्रिट करायला. लेट्स गो!”

असे म्हणत आकाश उठला. दोघांनीही पटकन आवरले आणि ते बाहेर पडले.

सिटीच्या दुसऱ्या टोकाला असलेल्या एका पब मध्ये ते गेले. पबमध्ये शिरताना आकाशने आपल्या बहिणीच्या कंबरेत हात घातला होता. आत ते टेबल मागील सोफ्यावर बसले तेव्हा आकाशचा हात पूर्ण वेळ सुनीताच्या मांडीवर फिरत होता.

तिचा हातही आपल्या भावाच्या लंडावर होता आणि ती त्याचा लंड जीन्सवरून कुरुवाळत होती. सुनीताने वाईन घेतली आणि आकाशने बिअरवर समाधान मानले. सुनीताने त्याला व्हिस्की वगैरे घ्यायला सांगितली पण त्याने हे कारण सांगून नकार दिला की नंतर त्याला तिला सुखरूप घरी न्यायचे आहे.

तिने काही त्याला जास्त आग्रह केला आणि आणि स्वत: वाईनचा आनंद घेवू लागली. पब मध्ये डान्स फ्लोअरवर तरुण-तरुणी बेधुंद होऊन नाचत होते. आकाश, सुनीता उत्साहाने त्यांचा डान्स बघत होते, ड्रिंक्स घेत होते.

सुनीतावर वाईनचा इफेक्ट व्हायला सुरुवात झाली. तिने आकाशचा हात पकडला आणि त्याला डान्स करायला चलण्याची विनंती केली. दोघेही डान्स फ्लोअरवर आले आणि डान्स करू लागले.

आधी थोडा वेळ एक-एकटे डान्स केल्यावर सुनीताने आकाशला जवळ ओढले आणि ते एकमेकांना मिठीत घेऊन डान्स करू लागले. आता दोघांचीही शरीरे एकमेकांच्या अंगाला भिडली.

एखाद्या प्रेमी युगुलासारखे ते दोघे बहीण-भाऊ एकमेकांशी शारीरिक लगट करत होते आणि डान्स करत होते. डान्स करता करता सुनीता आकाशच्या अंगावर आपल्या छातीचे उभार पुरेपूर दाबण्याचा चान्स घेत होती आणि खाली तिची पुच्ची त्याच्या पायावर, मांडीवर भरपूर घासत होती.

आकाशही तिच्या कंबरेत हात घालून तिला गच्च आवळत होता, तिचे नितंब कधी कधी दाबत होता तर कधी तो तिला जवळ ओढून तिची पुच्ची आपल्या लंडावर घासत होता. दोघेही इतर जगाचे भान विसरून नाचत होते आणि नाचण्यापेक्षा जास्त ते एकमेकांना शारीरिक स्पर्शसुख देण्याचा प्रयत्न करत होते.

शेवटी म्युझीक थांबले तेव्हा ते एकमेकांपासून अलग झाले आणि टेबलवर येऊन बसले. मग त्यांनी खाण्याची ऑर्डर देऊन जेवण केले. जेवताना सुनीताने पुन्हा थोडी वाईन घेतली. वाईनचा तिच्यावर इफेक्ट झाला होता आणि तिला झूम झाल्यासारखे वाटत होते.

शेवटी ते दोघे त्या पबमधून बाहेर पडले. सुनीता पूर्ण वेळ आकाशच्या अंगावर रेलली होती आणि आकाश तिच्या कंबरेत हात घालून तिला सांभाळत होता. रिक्षाने ते घरी पोहचले.

घरात आल्यावर आकाशने सुनीताला सोफ्यावर बसवले आणि त्याने दरवाजा लॉक करून घेतला. सुनीता सोफ्यावर डोळे मिटून पडून होती. आकाश बेडरूममध्ये आला व त्याने आपले कपडे चेंज केले.

मग तो बाहेर आला व त्याने सुनीताला हलवत हलवत म्हटले,

“कम ऑन, दिदी. बेडरूममध्ये चल आणि कपडे बदल.”

“मला मदत कर ना, आकाश. मला वाईन जास्त झाली आहे म्हणून मला गरगरतेय. मी शॉवर घेतला तर मला बरे वाटेल.”

“ओके, दिदी.”

“गूड बॉय! आता तूच माझे कपडे काढ आणि मला बाथरूममध्ये ने.”

आकाश अगदी आनंदाने ते काम करायला तयार होता. त्याने सुनीताला उभे केले आणि तिचा टि-शर्ट काढून टाकला. मग त्याने तिच्या जीन्सचे बटन आणि झिप काढली आणि तिची जीन्स खाली खेचली. तिला सोफ्यावर बसवत त्याने तिची जीन्स पायातून काढून टाकली.

आता सुनीता आकाशसमोर फक्त ब्रेसीयर आणि पँटीजवर होती. त्याने मागे हात नेवून तिच्या ब्रेसीयरचा हूक काढला आणि तिची ब्रेसीयर काढून तिची छाती मोकळी केली. मग त्याने तिला पुन्हा उभे केले आणि तिची पँटीज खाली सरकवून काढून टाकली.

आकाशला फार मजा वाटत होती बहिणीला असे नागडे करण्यात आणि सुनीतालाही भावाकडून असे नग्न होण्यात उत्तेजना वाटत होती. मग आकाशने सुनीताच्या कंबरेत हात टाकून तिला बाथरूममध्ये आणले.

त्याने शॉवर चालू केला आणि पाण्याचा गरमपणा चेक केला. मग सुनीता शॉवर खाली येऊन उभी राहिली. शॉवरचे पाणी तिच्या गोऱ्या गोऱ्या अंगावर पडून वाहू लागले. आकाश हपापलेल्या नजरेने सुनीताच्या नग्न शरीराकडे पहात होता.

प्रथम सुनीता तो तेथे नाहीच अश्या आविर्भावात शॉवर घेत राहिली. आपल्या डोक्यावर, चेहऱ्यावर गरम पाण्याचे फवारे घेतल्यावर तिच्यावरील वाईनचा इफेक्ट कमी झाला आणि ती थोडी नॉर्मल झाली.

नंतर तिच्या लक्षात आले की आकाश तिच्याकडे आशाळभूतपणे पहात आहे. त्याला तसे पहाताना बघून सुनीता त्याला म्हणाली,

“आकाश, तू पण का येत नाही शॉवरखाली? तू सुद्धा झोपण्याआधी शॉवर घेतो ना?”

“हो!”

“मग काढ तुझी शॉर्ट आणि ये शॉवरखाली.” सुनीताने त्याला आमंत्रण दिले.

“म्हणजे आपण दोघांनी एकत्र शॉवर घ्यायचा?”

“हो! जसे आपण लहान असताना करायचो. मजा वाटेल तुला.” सुनीताने उत्साहाने त्याला म्हटले.

“आर यू श्युअर? बघ हं! नंतर काही घडले तर मला जवाबदार धरू नकोस. कारण तुला असे नग्न बघून मी आधीच उत्तेजित झालो आहे.”

“ओके ओके! मला माहीत आहे ते. गप्प बस आता आणि ये इकडे लवकर.” सुनीताने त्याला दरडावून म्हटले.

फक्त मिठीत घे भाग : ७

आकाश पटकन शॉर्ट काढून नागडा झाला आणि तो सुनीताजवळ शॉवरखाली आला. सुनीताने त्याच्या हातात साबण दिला आणि त्याच्याकडे पाठ करून उभी राहिली. न बोलता आकाशला कळले काय करायचे आणि तो तिच्या पाठीला साबण लावू लागला. पाठ झाल्यावर सुनीता वळली आणि आकाश तिच्या छातीला साबण लावू लागला....

फक्त मिठीत घे भाग : ५

आकाश आता खऱ्या अर्थाने आपल्या बहिणीच्या छातीशी खेळून लागला. तो कधी तिचे उभार दाबायचा तर कधी चिवडायचा. मध्येच तो तिच्या उभारांचे चुंबन घ्यायचा तर कधी तिचे निप्पल चोखायचा. आणि मध्येच तो वर होऊन तिच्या ओठांचे चुंबन घ्यायचा. नंतर जेव्हा वर होऊन तो सुनीताचे चुंबन घ्यायला...

फक्त मिठीत घे भाग : ४

“मला कळतेय ते, आकाश. पण जिथे मी तुला साथ देत आहे तिथे तू माघार का घेतोयस? तुला एका सुंदर स्त्रीला नग्न बघण्याचा चान्स मिळाला आहे तर त्या संधीचा तू आनंद का घेत नाहीस? आणि ती स्त्री तुझी आवडती आहे, लाडकी आहे. आयुष्यभर आपण भाऊ-बहिणीपेक्षा मित्र-मैत्रिणींसारखे राहत आलोय....

फक्त मिठीत घे भाग : ३

झोपण्यापूर्वी सुनीताला पाणी प्यावे असे वाटले. तेव्हा ती किचनमध्ये आली आणि तिने एका ग्लासात पाणी घेतले. मग पाणी पित ती हॉलच्या दरवाज्यात आली. तेथून तिला दिसले की आकाश सोफ्यावर पडून पुस्तक वाचत होता. त्याने कपडे काढले होते व तो फक्त बॉक्सर शॉर्टवर होता. सुनीता शॉवर घेत...

फक्त मिठीत घे भाग : २

सुनीता त्याच्या मागोमाग आत आली आणि बेडवर बसली. आकाशने वळून सुनीताकडे पाहीले आणि म्हटले, “तू येथे अशी बसून मला कपडे घालताना बघत बसणार की काय?” “श्युअर! व्हाय नॉट?” “खरच? बघ हं. मी कसलाही संकोच बाळगणार नाही.” “ओह श्युअर! तुझा रूम आहे. तू मोकळेपणे वागू शकतोस.” “ठीक आहे!...

फक्त मिठीत घे

आकाशचे वय २२ व त्याची मोठी बहीण, सुनीताचे वय २८ होते. आकाश मुंबईच्या एका युनिवर्सिटीत इंजिनीअरींग करत होता व शेवटच्या वर्षाला होता. ६ वर्षापूर्वी सुनीताने त्याच युनिवर्सिटीतून सॉफ्टवेअर इंजिनीअरींग केले होते. त्यांची फॅमिली हायर क्लासमधील असल्यामुळे आपल्या मुलांनी...

error: नका ना दाजी असं छळू!!