खावा सुकामेवा भाग : ५

तो गडबडीने टेबलवरून उठला आणि घराच्या दिशेने भरधाव गाडी चालवत निघाला. सोसायटीच्या बसस्टॉपजवळ जया वहिनी तोंडाला स्कार्फ बांधून उभी होती.

त्या नातेवाईकांचा मुलगा तिच्या शेजारी उभा होता. तिची बॅग तिने सोबत घेतली होती. त्याने त्याची गाडी जरा लांबच थांबवली आणि तिला कॉल केला.

“हॅलो, हो मी निघतेय इथून रिक्षाने. तुम्ही बसस्टॅण्डला या मला न्यायला!” एवढं बोलून तिने फोन कट केला.

त्याला समजायचं ते समजलं. त्याने गाडी वळवली आणि तो बसस्थानकाजवळच्या रिक्षास्टॅन्डसमोर थांबला. काही मिनिटांतच एका रिक्षातून जया उतरली. त्याला तिने पैसे दिले आणि झरझर चालत ती त्याच्या गाडीजवळ आली.

त्याने गाडीचे दार उघडले. तिने बॅग मागच्या सीटवर ठेवली आणि ती त्याच्या शेजारी बसली. येताना गप्पा चालूच होत्या. जया सगळ्यांना तिच्या एका जुन्या मैत्रिणीला भेटायला जात आहे आणि तिथून तशीच सकाळी आपल्या घरी जाणार असल्याचं सांगून तिथून सटकली होती. ती खूपच हुशार निघाली.

त्याने निमूटपणे गाडी लॉजवर घेतली. गाडीतून उतरून दोघंही लिफ्टने वरच्या मजल्यावर गेले. आता त्याच्याकडे कोणतंही कारण शिल्लक राहिलं नव्हतं. त्याने विरोध करायचा नाही हे मनोमन ठरवून टाकलं.

दोघंही रूममध्ये गेले. तो जाऊन सोफ्यावर बसला आणि बाजूच्या फ्रिजमधल्या बियरच्या बाटल्या काढून बियर पिऊ लागला.

ती बेडवर बसली आणि अंगावरचे एकेक दागिने उतरवून ती बाजूच्या टेबलवर ठेवू लागली. तो तिचे निरीक्षण करत होता.

जया म्हणजे त्याच्या बायकोची सर्वात मोठी बहीण. तीचं लग्न ती दहावीत असतानाच झालं होतं. तिचा मुलगा आता कॉलेजात जाऊ लागला होता.

मजबूत बांधा, गोरापान वर्ण, वळणदार शरीरयष्टी, शरीरावर जागोजाग मांस चढलेलं होतं. तिने गडद हिरव्या रंगाचा ब्लाउज आणि तशीच पैठणी नेसलेली होती.

तो बसला होता तिथून पदराखालून डोकावणारा तिचा डावा स्तन स्पष्ट दिसत होता. त्याखाली गुबगुबीत मांसल पोट चमकत होतं. भारदस्त दंडामध्ये बाजूबंद रोवलेला दिसत होता.

एकूणच तिच्या मध्यमवयीन शरीराची आकर्षकता आताशा त्याच्या नजरेत भरु लागली होती. तिला जाड म्हणायला हरकत नव्हती पण तरीही ती कमालीची आकर्षक नक्कीच होती.

तिच्या सर्वांगाचे निरीक्षण करता करता त्याचे लिंग कधी उत्तेजित होत गेलं, हे त्याला कळलं देखील नाही.

“किती वेळ लागेल अजून तुम्हाला?” जयाने त्याला विचारलं.

“आता घाई काय आहे वहिनीबाई? अख्खी रात्र आपलीच आहे!” असं म्हणत त्याने दुसरी बाटली तोंडाला लावली.

“तोपर्यंत मस्त गरम पाण्याने अंघोळ करून फ्रेश का होत नाही तुम्ही?” तो बियरचे घोट गिळत बोलला.

ती काही न बोलता उठली आणि बेडवरचा टॉवेल घेऊन बाथरूममध्ये शिरली. पंधरा एक मिनिटांनी ती अंघोळ करून आपले केस पुसत बाहेर आली. तो सोफ्यावरच आडवा झाला होता. त्याच्या शेजारीच सोफ्यावरच्या अरूंद जागेत ती बसली.

तिच्या पाठीचा गुबगुबीत स्पर्श त्याच्या पोटाला होतं होता. ती त्याच्या अंगावर रेलून बसली आणि आपली बोटं अगदी नाजूकपणे त्याच्या चेहऱ्यावर फिरवू लागली. तिचा उरोज त्याच्या छातीवर दाबला गेला होता. तिला त्या नवख्या स्पर्शाने आणखी उत्तेजित व्हायला होत होतं.

हे सगळं आधीही केलंच होतं पण त्या अजाण वयात तिला या सगळ्याचा अर्थ माहिती कुठे होता? आणि जेव्हा तीचं शरीर या भावनांना समजू लागलं तोपर्यंत त्या नात्यातील नवखंपण संपून एक रुटीन चालू झालं होतं. या क्षणांचा आस्वाद तिला कधी घेताच आला नाही.

रस्त्याने जाताना तरुणांकडे पाहिल्यावर तिच्या उरात धडधडू लागे. कधी कधी तर तीचं मन तिला थेट अंथरुणात घेऊन जाई. पण समाजबंधने तिच्या पंखांना बांधून ठेवत होती.

जेव्हा तिला शोभाकडून त्या दिवशी काय झालं, हे कळलं त्याच वेळी तिने आपला थोपवून धरलेला उन्माद मोकळा करायचं ठरवलं. बंधनात राहूनही मुक्त होण्याचा मार्ग तिला त्याच्या रूपाने दिसू लागला होता.

तो पिऊन जवळ जवळ अर्धमेला झाला होता. इथेही तिला सुख मिळणार नव्हतं ते तिला ओरबाडूनच घ्यावं लागणार होतं, असं दिसत होतं. आपला पदर स्वत:च छातीवरून दूर करत तिने आपले भारदस्त उरोज त्याच्या छातीवर टेकवत आपला भार त्याच्या अंगावर सोडून दिला.

तिचे भव्य उरोज दोघांच्या शरीराच्या मध्ये चेमटले गेले. त्या दाबानेही तिला गुदगुल्या होतं होत्या. आपले दोन्ही हात त्याच्या मानेभोवती गुंफत तिने आपला चेहरा त्याच्या चेहऱ्यासमोर आणला.

तो जवळ जवळ गुंगीत होता. त्याने मान टाकली होती. त्याचे डोळे अर्धवट झाकलेले होते. तिचे थरथरणारे ओठ त्याच्या ओठांना बिलगण्यास आतुर झाले होते. पण तिला प्रतीक्षा होती ती प्रतिसादाची! तो काही केल्या उठत नव्हता.

तिने बाजूचा ग्लास उचलला आणि सपकन त्यातलं पाणी त्याच्या तोंडावर मारलं. त्याने दोन तीनदा मान झटकली. आपण अर्धे ओले झालो आहोत, हे कळल्यावर तो अर्धवट उठून बसला.

“काय आहे हे?” त्याचा आवाजही जड झाला होता.

“मग? इथे काय झोपण्यासाठी आलेय का मी? त्यासाठी एवढे खटाटोप केलेत का?” जया त्रासून गेली होती.

“मग करा ना हवं ते? मी अडवलं नाहिये तुम्हाला!” तो

ती झटकन तिथून उठली आणि बेडच्या कडेवर जाऊन बसली. तिचा पदर जमिनीवर लोळत होता. त्याच्याकडे पाठ करून ती बसली होती. मुसमुसण्याचा आवाज आल्यावर तो सोफ्यात नीट उठून बसला.

“रडताय की काय तुम्ही?” त्याने रुमालाने आपला चेहरा पुसत विचारलं.

“शोभनेनं सांगितलेलं वर्णन वेगळंच होतं. मा‍झ्या नशीबात नसावं ते सगळं बहुतेक!” तिने हुंदका दिला.

“काय सांगितलं तिने तुम्हाला?” त्याने शर्टची बटणं काढत विचारलं.

“जे घडलं तेच सांगितलं. पण बहुतेक खरंच माझं वय झालंय आता! तुम्हाला साधं पाहवतही नाहिये माझ्याकडे!” ती मुसमुसत होती.

भिजलेला शर्ट काढून ठेवत तो तिचे शरीर न्याहाळू लागला. अगदी टिपिकल गृहिणी होती ती. वयाप्रमाणे तीचं सारं शरीरच गुबगुबीत झालेलं होतं.

अगदी तिच्या पाठीवरही तिचा ब्लाउज मांसात रूतला होता. ब्लाउजच्या दाबाने तिच्या ब्राचा आकार तिच्या पाठीवर आणि काखेत उठून दिसत होता आणि ब्राचा तिच्या मांसल शरीरावर पडणारा दाबही!

ब्लाउजच्या खाली पाठीवर एक वळी पडली होती. पाठीच्या मध्यभागचा खळगा जरा जास्तच खोल दिसत होता. तिच्या नितंबांचा फुगवटा घट्ट लपेटलेल्या हिरव्या गर्द साडीने अधोरेखित केलेला होता.

हातांच्या कोपराच्या थोडं वरपर्यंत येणाऱ्या तिच्या ब्लाउजच्या बाह्यांनी जणू तिच्या दंडाचं मांस आवळून धरलं होतं. बाजूबंद बांधलेल्या जागी त्याच्या दाबाचा व्रण पडला होता.

नुकत्याच वयात येणाऱ्या मुलांना ज्या प्रकारच्या विवाहित स्त्रियांचं कमालीचं आकर्षण असतं त्या प्रकारात मोडणारी ती परफेक्ट आंटी किंवा भाभी होती ती!

“असं काही नाहिये! वय आहेच किती असं तुमचं?” तो बडबडला.

“मग का मी अजूनही वाटच पाहत आहे त्या क्षणांची? मला कंटाळा आलाय त्या रुक्षपणाचा. शृंगाराची तोंडओळखही नाही झालीये माझी. संभोग आणि शृंगार यातला फरकाचा अनुभव कधी मिळणार मला?” तिने जवळजवळ हंबरंडा फोडला

तो उठून बेडवर तिच्या मागे जाऊन बसला. त्याने आपला डावा हात तिच्या कमरेवर पडलेल्या माणसाच्या वळीवर ठेवला आणि अलगद ते मांस आपल्या मुठीत आवळलं.

अचानक झालेल्या त्या स्पर्शाने तिचा श्वासच थांबला. मान वर करून तिने आपले डोळे गच्च मिटून घेतले. त्याने आपला उजवा हात तिच्या काखेतून पुढच्या बाजूला नेत तिच्या किंचित सुटलेल्या पोटावर स्थिरावला आणि दोन्ही हातांनी पकड मजबूत करत त्याने तिला आपल्या जवळ ओढले.

तिच्या नवऱ्या व्यतिरिक्त इतर पुरुषाच्या शरीराचा स्पर्श ती प्रथमच अनुभवत होती. तीचं सर्वांग थरथरू लागलं होतं. तिचे अक्षरश: भव्य असणारे उरोज तिने पाठीला बाक देत उत्तेजनेत बाहेर काढले.

तो एका हाताने तिचे मऊ गुबगुबीत पोट तर दुसर्‍या हाताने तिची वळणदार कंबर कुस्करु लागला. ती मोठ मोठे श्वास भरू लागली. त्याने आपले ओठ तिच्या रूंद मांसल पाठीवर टेकवले आणि तिला आपली पॅन्टी ओलसर होऊ लागल्याचं जाणवलं.

तो अगदी सावकाश आपल्या जि‍भेचा शेंडा तिच्या पाठीवर सरसर फिरवू लागला आणि ती बेभान होऊन उसासे सोडू लागली. मधूनच तो तिच्या खांद्यांवर आपले दात रोवत होता, उत्तेजना असह्य होऊन ती उसासे टाकत होती.

तोंडाने तिने “दाजीऽऽऽ… दाजीऽऽऽऽ” चा एकच जप लावला होता. प्रत्येक श्वासासोबत ती त्याचं नाव घेत होती. तो मात्र अधाशीपणे तिच्या पाठीचा आस्वाद घेण्यात गुंग झाला होता.

त्याचे हात तिच्या पोटाचा अन कमरेचा स्वैर समाचार घेत होते. तिच्या रोमा रोमावरील बारीक सोनेरी लव ताठ उभी राहिली होती. तिच्या मानेवर त्याने मोर्चा वळवताच तिला आपली उत्तेजना दाबणे कठीण होऊन बसलं आणि तिने आपल्या हातांनी स्वत:चे स्तन ब्लाउजवरूनच करकचून पिळण्यास सुरवात केली.

तिच्या खांद्यांवरून समोरच्या आरशात त्याला ती स्वत:चे स्तन पिळताना दिसली आणि त्यांच्यातलं जनावर जागं झालं. तो वेड्यासारखा तिच्या अख्ख्या पाठीवर असंख्य चुंबनाचा वर्षाव करू लागला आणि ती आणखीच जोरजोरात आपल्या स्तनांचा चोळामोळा करू लागली.

तिच्या तोंडून बाहेर पडणारं त्याचं नाव प्रत्येक वेळी त्याच्यात पेटलेल्या आगीला आणखी भडकवत होतं. पोटाशी खेळणारा त्याचा हात आता खाली सरकला आणि त्याने तिच्या बेंबीखाली खोवलेल्या तिच्या साडीच्या निऱ्या उपसल्या. परकराची गाठ सोडत त्याने तिची कंबर बंधनातून मुक्त केली.

तिचे अगदी किंचित सुटलेले पोट आता खाली झुलू लागले. तिनेही पाय खोडत त्या परकराच्या आणि साडीच्या वेढ्यातून तिच्या देहाची सुटका करून घेतली. त्याचा प्रत्येक स्पर्श जणू तिच्या शरीरावर आणि तिच्या मनावरही कोरला जात होता.

त्याच्या चुंबनांच्या वर्षावातून स्वत:चा बचाव करत ती त्याच्यापासून दूर झाली अन बेडवर उताणी पडून धापा टाकू लागली.

तो तिच्याजवळ गेला आणि तिच्या बाजूला एका अंगावर झोपत बोलला “एवढ्यात?” असं म्हणून तो उताणा पडला तसा तिने त्याचा हात पकडला. तिच्या नाजुक बोटांच्या स्पर्शाने तो सुखावून गेला.

“असं कसं? आजची रात्र संपायची नाही लवकर.” ती तिची पकड घट्ट करत बोलली.

खावा सुकामेवा

गाडीतून उतरताच समोर पाहुणे दिसले. त्यांनी लगेच हाताला धरून जेवायला बसवले. जेवण झाल्यावर असंच सासरे, साडूसोबत गप्पा मारत उभे राहिलो होतो. तेवढ्यात फोटोग्राफरने फोटो काढण्यासाठी हाक मारली. नवरा नवरीच फोटोसेशन बायकांच्या गराड्यात चालू होतं. मी फोटो काढला आणि उमा आणि शोभा...

खावा सुकामेवा भाग : २

आम्ही एकमेकांच्या ओठांना अधाशासाराखे चोखत होतो. जणू काही आम्ही एकमेकांना खाऊनच टाकणार होतो. आवेगात ती टाचा उंचावून शक्य तेवढ्या शक्तिने किस करत होती. तिचा प्रतिसाद अतिशय उत्कट होता. आमच्या जीभा एकमेकांना वेटोळे घालत होत्या. तिने डोळे गच्च मिटून घेतले होते. मी शक्य...

खावा सुकामेवा भाग : ३

तिचे स्तन अगदी किंचित लूज होते. ते अगदी हलकेच लोंबत होते. निप्पल्स अगदी छोटेसे आणि किंचित जमिनीकडे झुकलेले, टोकांभोवती फिकट गुलाबी रंगाची छोटी छोटी वर्तुळे होती. साधारण कोल्डड्रिंकच्या झाकणाएवढा आकार, स्तन पूर्णपणे भरदार, त्वचा अगदी सतेज गोरीपान, तिच्या स्तनांवर एकही...

खावा सुकामेवा भाग : ४

एके दिवशी त्याच्या बायकोच्या कुठल्या तरी नातलगांच्या छोट्या मुलीचा वाढदिवस होता. बायकोने आदल्या दिवशी निमंत्रण आल्याचं त्याला सांगितलं आणि त्यांच्यातल्या जनावराला हाव सुटली. एरवी सासुरवाडीकडील कोणत्याही कार्यक्रमास जाण्यास तोंड वेडवणारा तो एका पायावर जाण्यास तयार...

खावा सुकामेवा भाग : ६

तो उठून तिच्या शेजारी बसला. त्याने तिच्या खांद्यांच्या वर त्याचे दोन्ही हात ठेवले. तिला खरं तर संकोच वाटत होता. त्याच्या मनगट आणि कोपरांच्या मध्ये तिच्या वक्षांचा स्पर्श होत होता. तिने अंग चोरून घेतले होते. डोळे मिटून घेतले होते. त्याने तिच्या ओठांच्या जवळ त्याचे ओठ...

error: नका ना दाजी असं छळू!!