लेडीज टेलर भाग : ६

“सोनू. गीता मॅडमचे हे राहिलेले कपडे घे आणि व्यवस्थित घडी करून त्यांच्या इतर कपड्यांबरोबर ठेव.”

मी डोळे किलकिले करून पाहिले तर सोनू दात काढून छद्मीपणे हसत होता. त्याने माझे कपडे उचलले आणि तो बाहेर निघून गेला. मी तसेच खाली पाहिले तर सागर माझ्या मांड्यामधल्या भागाकडे टक लावून पहात होता.

जेव्हा त्याच्या लक्षात आले की मी चोरून त्याला बघतेय तेव्हा तो दिलखुलासपणे हसत म्हणाला, “गीता मॅडम. तुमचा हा भाग अतिशय सुंदर आणि सेक्सी आहे.”

जरी मी शुद्धीवर नसल्यासारखी, हतबलपणे तेथे पडून होते तरी मला स्पष्ट जाणीव होती की मी भर दिवसा एका शॉपमध्ये दोन अनोळखी पुरुषांसमोर पुर्ण नागडी पडले आहे. त्या जाणीवतेमुळेच कदाचित पण त्यांना माझा प्रायव्हेट पार्ट म्हणजे माझी पुच्ची न दिसावी म्हणून मी माझ्या मांड्या घट्टपणे एकमेकांवर आवळून धरल्या होत्या.

गंमत म्हणजे ह्या प्रकाराने मी कमालीची कामोत्तेजीत झाले व माझ्या पुच्चीतून कामसलील बाहेर पडत होता. सागरने हळुवारपणे पण तरीही चांगला जोर लावून माझ्या मांड्या बाजूला करायला सुरुवात केली. त्याच्या जोरापुढे अर्थात माझा जोर कमी पडला आणि माझ्या मांडया फाकल्या गेल्या.

जेव्हा त्याला माझी पुच्ची दिसली तेव्हा त्याने आनंदाने म्हटले, “आणि तुमचा हा भाग आम्ही अजून दहा पटीने जास्त सुंदर आणि सेक्सी करणार आहोत. तेव्हा रिलॅक्स!”असे बोलून त्याने त्याचे काम चालू केले आणि मी डोळे घटटपणे मिटून पडून राहिले.

अचानक मला पाऊलांचा आवाज आला जो जवळ जवळ येत माझ्या चेहऱ्याजवळ थांबला. नक्कीच तो सोनू होता. इकडे सागरने माझ्या पुच्चीच्या वरच्या भागावर स्प्रेने पाणी मारून सगळा भाग ओला केला व नंतर तो त्यावर ब्रशने क्रिम लावू लागला. प्रथमच माझ्या नवऱ्याच्या व्यतिरीक्त कोणी दुसऱ्या पुरुषाने माझ्या त्या प्रायव्हेट भागाला स्पर्श केला होता तेव्हा त्याने मी अजून कामातूर होत चालले होते.

क्रिम लावून झाल्यावर सागर त्या भागावर रेझरने शेवींग करू लागला. माझ्या पुच्चीच्या वरील त्रिकोणी भागावर त्याचा एक हात मुक्तपणे फिरत होता व दुसऱ्या हातातील रेझरने तो शेवींग करत होता. वरचा त्रिकोण शेव्ह करून झाल्यावर त्याने पुच्चीच्या पाखळ्याच्या बाजूचा भाग शेव्ह करायला सुरुवात केली.

तो अतिशय काळजी घेवून तो भाग शेव्ह करत होता. मध्येच त्याने माझ्या पुच्चीच्या पाखळ्यांना स्पर्श केला आणि मी दचकले. त्याने माझ्या पुच्चीच्या पाखळ्या दोन्ही बाजूला फाकवत कॉमेंट्स केली, “व्वा! फार सुंदर पाखळ्या आहेत हां तुमच्या. एकदम गुलाबी.” असे बोलून त्याने एकदा दोनदा माझ्या पुच्चीच्या पाखळ्या ओढल्या आणि पटकन बोट नेवून माझ्या पुच्चीदाण्यावर ठेवले.

पुन्हा एकदा माझ्या अंगाला जणू झटका बसला! मग हळु हळू तो माझ्या दाण्यावरून बोट फिरवू लागला. हळुवारपणा झाल्यावर तो जोराने माझा पुच्चीदाणा घासू लागला. मग त्याने माझा दाणा बोटाच्या चिमटीत धरला व तो दाबू लागला, चिवडू लागला.

त्याच्या ह्या हरकती माझ्या सहनशक्तीच्या बाहेर होत्या. मी आधीच कमालीची कामोत्तेजीत होते आणि जेव्हा त्याने माझा दाणा चिवडायला सुरुवात केली तेव्हा माझा स्फोट झाला! एक दबकी किंचाळी मारून, मी कंबर वर करून करून कामतृप्त होवू लागले.

मी कामतृप्तीच्या शिखरावर असताना मला जाणवले की दोन लहानसे हात माझ्या दोन्ही छातीच्या उभारावर आले आणि त्या हातांनी माझे दोन्ही उभार चिवडले जावू लागले. नक्कीच ते हात सोनूचे होते.

काही क्षण चिवडल्यावर त्या हातांच्या बोटांनी माझे ताठर निप्पल पकडले गेले आणि ती बोटे माझे सेंसीटीव्ह निप्पल कुस्करू लागले. वर सोनू माझे निप्पल कुस्करत होता आणि खाली सागर माझा पुच्चीदाणा चिवडत होता.

सागर माझा दाणा चोळत होता व त्याचे एक बोट माझ्या नितंबामधील फटीमध्ये शिरून माझ्या गुद्द्वारावर घासले जात होते. आता तर हद्दच झाली! दोन्ही ठिकाणी त्या दोन अनोळखी पुरुषांचे हात कमाल करत होते आणि मी दुसऱ्यांदा कामतृप्त होवू लागले.

मला वेड लागायचेच तेवढे बाकी होते. चित्रविचित्र आवाज करत मी घुसमटू लागले आणि माझी कंबर उचलून उचलून झडू लागले. माझ्या झडण्याची तिव्रता इतकी होती की माझे अंग थरथर कापत होते व मी जवळ जवळ एक दिड मिनीट झडत राहून कामतृप्तीचा आनंद घेत होते.

माझ्या कामतृप्तीच्या भरातून मी हळु हळू शांत होत गेले. सागरने माझ्या पुच्चीवरून हात उचलला व उठून तो माझ्या जवळ आला. सागरचा हात माझ्या कामसलीलाने नक्कीच ओला ओला झालेला होता. तो अगदी मृदू आवाजात मला म्हणाला, “गीता मॅडम. डोळे उघडा आता.”

जे झाले त्याची मला इतकी लाज वाटत होती की मला डोळे उघडावेसेच वाटत नव्हते पण सागरच्या आवाजात एक वेगळीच जादू होती तेव्हा तो जसे बोलेल ते मी कळत-नकळत करत होते. मी हळुच डोळे उघडून पाहिले तर सोनू माझ्याकडे बघून दात विचकत हसत होता.

मी सागरवर नजर टाकली तर तो माझ्याकडे बघून मिश्कीलपणे हसत होता. त्यांच्या हसण्याला प्रतीसाद देण्याच्या मनस्थितीत मी नव्हते तेव्हा मी मख्ख चेहऱ्याने त्याच्याकडे बघितले. सागर मला म्हणाला, “गीता मॅडम. आता जरा उठा आणि हातापायावर उभे रहा.”

मी चकार शब्द बोलले नाही व उठून माझ्या हातावर व गुढग्यावर कुत्रीसारखी उभी राहिले. सोनू बाजूलाच उभा होता व माझा चेहरा त्याच्या पॅन्टवरून कडक झालेल्या लंडाला जवळ जवळ स्पर्श करत होता. पण तो जराही जागेवरून ढिम्म हलला नाही व निर्लज्जासारखा माझ्या गालाला आपल्या कडक लंडाचा स्पर्श करत उभा राहिला.

सागर पुन्हा माझ्या पायाकडे गेला व त्याने माझे दोन्ही पाय अजून फाकवले. मग तो एका हाताची बोटे माझ्या नितंबाच्या फटीत फिरवू लागला व माझ्या गुद्द्वारावर स्प्रेने पाणी मारू लागला.

“गीता मॅडम. आता मी तुमचा हा भागही शेव्ह करणार आहे व येथले सगळे केस काढणार आहे.” असे बोलून त्याने माझ्या नितंबाच्या फटीत आणि गुद्द्वारावर क्रिम लावली व रेझरने अतिशय काळजीपुर्वकपणे तो भाग शेव्ह करू लागला.

माझे गुबगुबीत नितंब फाकवून त्याच्या मधली फट शेव्ह करणे जिकरीचे होते तेव्हा त्याने सोनूला मदतीला बोलावले. आता सोनू काय मदत करणार याची मला उत्सुकता लागली. आणि जेव्हा सोनूने माझे दोन्ही नितंब धरून बाजूला ओढले व मधली फट फाकवली तेव्हा माझ्या लक्षात आले की सागरला काय मदत हवी होती. आता सागर सहजपणे माझ्या नितंबाची फट शेव्ह करत होता.

मी हळुच डोळे उघडून समोर पाहिले. ते दोघेही माझ्या मागे होते व आपल्या कामात बिझी होते तेव्हा त्यांना कळणार नव्हते की मी डोळे उघडले आहेत. त्याचा फायदा घेत मी समोरच्या आरश्यात दिसत असलेले आमचे प्रतिबींब पाहू लागले.

एखाद्या झवाडया रांडेसारखी मी हाता, गुढग्यावर उभी होते आणि ते दोघे माझे नितंब फाकवून शेवींग करत होते. त्या दृश्याने खरे तर मला लाज, शरम वाटायला हवी होती पण आश्चर्य म्हणजे मी ते बघून कामोत्तेजीत होत होते. माझी पुच्ची पुन्हा एकदा पाझरू लागली. माझे अंग हलकेसे कंप पावू लागले.

त्याने दोघांनाही हिंट मिळाली. सागर आता आपले ओले बोट माझ्या फटीत फिरवू लागला. दोन तीनदा वर-खाली फिरवल्यावर तो माझ्या गुद्द्वारावर थांबला व आपल्या बोटाने तो तेथे दाब देवू लागला.

सोनूने आता माझे फाकवलेले नितंब सोडून दिले व माझ्या छातीजवळ आला. मी समोरच्या आरश्यातून बघतच होते व आता तो काय करतोय हे मी पाहू लागले. जेव्हा त्याने माझ्या दोन्ही बाजूला हात नेले तेव्हा माझ्या लक्षात आले की तो आता माझी छाती पकडणार आहे.

त्याला माझी छाती पकडता न यावी म्हणून मी पटकन खाली झाले आणि माझे दोन्ही हात माझ्या उभारांच्या बाजूला घट्टपणे पकडून धरले. त्याने माझ्या हाताखाली त्याचा हात सारण्याचा प्रयत्न केला पण मी जोर लावून हात पकडून धरले.

जेव्हा त्याच्या लक्षात आले की मी मुद्दाम त्याला माझ्या छातीला हात लावून देत नाही तेव्हा त्याने त्याचे दोन्ही हात माझ्या कंबरेवर आणले व तो मला गुदगुल्या करू लागला.

तिकडे सागरने आपल्या बोटावर दाब वाढवला आणि एका क्षणी त्याचे बोट माझ्या गुद्द्वारात शिरले. लाजेने मी चूर चूर झाले! माझ्या नवऱ्यानेही कधी माझ्या गुद्द्वारात बोट घातले नव्हते आणि येथे मी परपुरुषाकडून माझ्या खाजगी अवयवांची विटंबना करून घेत होते.

माझ्या बोच्यात बोट घालून सागर आत-बाहेर करू लागला व त्याचवेळी त्याने आपले मधले बोट माझ्या पुच्चीच्या भोकात सारले. आता तो एकाचवेळी माझ्या पुच्चीच्या भोकात आणि गांडीच्या भोकात बोट आत-बाहेर करू लागला.

एक तर खाली सागर माझ्या दोन्ही भोकात बोटे घालत होता आणि वर हा सोनू मला गुदगुल्या करत होता. दोन्ही गोष्टी माझ्या सहनशक्तीच्या बाहेरच्या होत्या तेव्हा मी पटकन वर झाले. जसे मी वर झाले तसे सोनूचे हात दोन्ही बाजूने माझ्या दोन्ही छातीच्या उभारावर आले व तो अक्षरश: जोराने माझी छाती कुस्करू लागला.

तो इतक्या जोरात चिवडत होता की माझी छाती दुखायला लागली. पण हे छातीचे दुखणे काहीच नव्हते एवढे माझे बोच्याचे भोक दुखत होते. पण त्या दुखण्यातही एक प्रचंड कामोत्तेजना होती. त्यांनी तसे करत रहावे असे माझे कामांध मन मला सांगू लागले.

त्यांच्या डबल धक्क्याने मी लवकरच कामोत्तेजनेच्या शिखरावर पोहचले. कोठल्याही क्षणी मी कामतृप्त होवून झडणार होते. जेव्हा माझ्या तोंडातून घुसमटल्यासारखे आवाज बाहेर पडू लागले तेव्हा त्यांच्या लक्षात आले की मी झडण्याच्या बेतात आहे.

दोघांनीही आपला स्पीड वाढवला. माझे अंग थरथर कापू लागले. मी वेड्यासारख्या हालचाली करू लागले. माझ्या अंगातून गरम वाफा बाहेर पडतायत असे मला वाटू लागले. आणि मला काही कळायच्या आत सागरने आपली बोटे माझ्या दोन्ही भोकातून बाहेर काढली. त्याचवेळी सोनू माझी छाती सोडून देत बाजूला झाला.

काय झाले ते क्षणभर मला कळलेच नाही. मी कामोत्तेजनेच्या शिखरावर होते आणि केव्हाही झडण्याच्या बेतात होते आणि त्या दोघांनी अचानक आपले हात बाजूला काढून घेतले? मी अक्षरश: वेडयासारखी फिरले व त्या दोघांकडे पाहून दिवाणावर कोसळले.

लेडीज टेलर भाग : ७

दोघेही माझ्याकडे बघून मिश्कीलपणे हसत होते. मी गोंधळलेल्या मनस्थितीत त्यांच्याकडे बघत राहिले. हसत हसत सागर आपले कपडे काढू लागला. त्याने सोनूला खुणवले आणि सोनू बाहेर निघून गेला. जाता जाता त्याने दरवाजा लावून घेतला व बाहेरून त्याने कडी लावल्याचा मला आवाज आला. त्याने...

लेडीज टेलर भाग : ५

मला आधी त्याचे आश्चर्य वाटले पण नंतर माझे मलाच हसू आले. शेवटी तोही एक पुरुष होता. मला असे अर्धनग्न अवस्थेत पाहून त्याने उत्तेजित होणे स्वाभावीक होते अशी माझी मीच समजूत करून घेतली. आता मी तशी का समजूत करून घेतली ते मी सांगू शकत नाही पण ह्या सगळ्या प्रकाराने मी स्वत:ही...

लेडीज टेलर भाग : ४

त्याने माझ्या नग्न छातीच्या उभारांकडे बघण्याचा जराही प्रयत्न केला नाही व जणू काही घडलेच नाही अश्या आविर्भावात तो बाहेर निघून गेला. मी त्याला काही बोलूच शकले नाही व वेडयासारखी तेथेच उभी राहिले. मी फार गोंधळून गेले व माझ्या मनात विचारांचे मोहोळ उठले. पण माझ्या मनाची मीच...

लेडीज टेलर भाग : ३

मी हात अजूनही वर माझ्या डोक्यावर धरले होते. सोनूने एका बाजूने एक हात पुढे नेवून टेप दुसऱ्या बाजूने दुसऱ्या हातात पकडली व मागे आणली. मग माझ्या पाठीच्या मध्यावर त्याने टेप चिटकवली. थंड पाण्याचा जग पकडून त्याची बोटे थंड झाली होती आणि ती माझ्या पाठीला चिकटल्यामुळे थंडीची...

लेडीज टेलर भाग : २

मला सिलेक्शन करता येत नव्हते तेव्हा त्याच्या मदतीची खरोखरच मला गरज होती म्हणून मी त्याला हो म्हटले. त्याने ते मॅगझीन घेतले आणि भरभर काही पाने उलटली. मग एका पानावर थांबून त्याने मला ते डिझाईन दाखवले. एका पाठमोऱ्या मॉडेलने घातलेला तो ब्लाऊज पाठीवर पुर्ण उघडा होता व फक्त...

लेडीज टेलर

तीन वर्षापुर्वी माझे लग्न झाले आणि माझ्या नवऱ्याबरोबर मी मुंबईत रहाते. माझा नवरा एका मल्टी-नॅशनल कंपनीत ऑफीसर आहे. आम्ही दोघेही मॉडर्न आहोत व दोघेही लाईफ एंजॉय करत असतो. एके दिवशी संध्याकाळी माझा नवरा ऑफीसमधून परत आला तेव्हा तो जाम खूष होता. मी त्याला विचारले तर...

error: नका ना दाजी असं छळू!!