माझीपण होशील का भाग : ७

तिचे काम झाल्यावर मी हॉलच्या दार खिडक्या लावल्या. मस्त एसी लावला आणि कपडे काढून नागडा होऊन वाट बघत बसलो.

पंधरा मिनिटात शेवंता आली. काम करून घामेजली होती. माझ्याकडे बघून बोलली,

“इश्श! दादा काय हे?” शेवंता

“काय हे म्हणजे? नागडा झालोय!” मी

“तेच ना. कशाला?” शेवंता

“मग त्याशिवाय कसं झवणार तुला? आणि आता तूपण नागडी होशीलच ना.” मी

“इश्श! जा ना.” शेवंता

“ये बस शेजारी!” मी

शेवंता मा‍झ्या शेजारी बसली. शेवंता एक मस्त आयटम बाई होती. पाच फुटाच्या आतबाहेर उंची, मध्यम आकाराचे स्तन, बारीक पोट आणि कंबर आणि त्या मानाने मोठी गांड. मी तिचा हात मा‍झ्या लंडावर ठेवला. शेवंता शहारली आणि लाजली.

“धनी झवतो का गं रोज?” मी

“इश्श! छे हो दारु ढोसून पडून असतात.” शेवंता

“तुझ्यासारखी फटाकडी असून झवत नाही? कमाल आहे?” मी

“हो ना दादा.” शेवंता

“मग आज मजा आहे तुझी!” मी

“इश्श, काय दादा लाजवता!” शेवंता

“लाजवता कसलं, नागवणार आहे आता तुला.” असे म्हणून मी तिला दाबायला सुरुवात केली.

तिचे मध्यम आकाराचे स्तन बरोब्बर हातात मावत असल्याने मस्त कुस्करता येत होते. मी तिचा पदर पाडला आण ब्लाउज वरूनच स्तनमर्दन सुरू केले. बॉलच्या मानाने ब्लाउज टाइट असल्याने ते बॉलपण मस्त टाईट वाटत होते.

मी शेवंताच्या ब्लाउजचे हुक काढले, आश्चर्य म्हणजे शेवंताने आज ब्रा घातली होती.

“काय गं नवीन घेतली?” मी

“हो दादा, तुम्च्यापायी.” शेवंता

“माझ्यामुळे? मी काय केलं?” मी

“पिळून पिळून हाल केलेत बघा, म्हणून घेतली ब्रा.” शेवंता

शेवंताची तक्रार ऐकून मला हसायला आलं.

शेवंताच्या ब्लाउजच्या आत काळ्या रंगाचा ब्रा स्तनांना झाकून होता. मी शेवंताचे ब्लाउज पूर्ण काढून टाकले आणि ब्रा मधील कबुतरांचा ताबा घेतला. ब्रामधून उठून दिसणाऱ्या निप्पलने चुम्माचाटी आणि एकंदरा फोरप्लेमुळे शेवंतापण तापल्याचे सिद्ध झाले.

मी ब्रावरूनच तिच्या निप्पलना चिमटीत पकडले आणि कुसकरायला सुरुवात केली. शेवंता “आऽऽ आईऽऽ आईग्गऽऽऽ” अशी स्फुंदन करून साथ देत होती. मग मी निप्पलना धरून तिला खाली वरती केले उठा बशांसारखे!

“दादा काय करताय हे? आऽऽ आईऽऽऽ आईग्गऽऽऽ स्संऽऽ दुखतय ना!” शेवंता

असे दोन चारदा करून मी थांबलो. निप्पलना धरून तिला वर खाली केल्याने निप्पलवर ताण आला आणि निप्पल अजून टरारून मधून टोकदार दिसायला लागली. शेवंताने निप्पल हातात धरली आणि म्हणाली,

“दादा, काय हे बघा काय केलंत? कशी झाली बघा!” शेवंता

“मस्त झाली ना टोकदार, एवढी टोकदार कधी कोणामुळे झाली होती का?” मी हसत म्हणालो.

“इश्श, काय दादा! काही बी बोलता!” शेवंता

निप्पल नंतर आता जरा खाली लक्ष द्यायला हवे होते. मी शेवंताच्या पेटीकोटला हात घातला आणि नाडी सोडली. नाडी सुटून पेटीकोट सैल झाल्याने जरा खाली सरकला, पण भरीव गांडीमुळे पूर्ण खाली पडला नाही.

“आयला, शेवंता बघ. गांडीमुळे नाडीशिवाय पेटीकोट राहलाय.” मी हसत म्हणालो.

शेवंताने लाजून तोंड झाकले आणि म्हणाली,

“इश्श! काय दादा, काय काय करता आणि काय काय बोलता!!”

तिने चेहरा झाकलेला असतानाच मी पेटीकोटला हलका हिसका दिला आणि पेटीकोट गळून शेवंताच्या पायात पडला आणि शेवंताची काळी चड्डी दिसायला लागली. त्याने दचकून शेवंताने हात खाली केले.

आता शेवंता फक्त ब्रा आणि चड्डी मध्ये माझ्यासमोर उभी होती. मी त्या अर्धनग्न सौंदर्याकडे बघत त्याचा आस्वाद घेत होतो.

“काय बघताय दादा?” शेवंता

“तुला बघतोय गं! शप्पथ सांगतो, सॉलिड सेक्सी आहेस तू!” मी

“काय दादा, काहीही बोलता. मी कसली सेक्सी?” शेवंता

“खरच, थांब आपण फिगर मोजूया तुझी.” असे म्हणून मी टेप आणली.

“त्यात काय मोजायचे दादा, असू द्या.” शेवंता

“थांब ना. कळेल ना काय साईझ आहे ते, सरळ उभी रहा.” मी

मी शेवंताचे स्तन मोजायला सुरुवात केली, तिच्या मागून टेप स्तनांवर आणून जरा आवळली.

“दादा, जरा सैल सोडा ना!” शेवंता

“थांब गं, मोजतोय ना.” मी.

“त्यो आमचा टेलरपण असेच आवळतो, सगळ्या बायांची लई मजा घेतो!” शेवंता

“च्यायला, तोपण तुला खाली घेतो की काय?” मी

“नाही नाही दादा. मापाच्या बहाण्याने सगळे दाबून घेतो, एकदा तर मला बोलला, कपड्यात माप नीट नाही येणार.” शेवंता

“आयला, मग?” मी

“मग मी म्हणाले येते, तसंच घ्या. तर म्हणतो ब्लाउज बसला नाही तर तक्रार नाही करायची.” शेवंता

“सॉलिड आहे साला!” मी

“हो ना. ब्लाउज वाया घालवणे कसे परवडेल? काढले कपडे. साल्याने सगळे दाबून घेतले!” शेवंता

“हुशार माणूस आहे साला! हा झालं. व्वा शेवंता! ३४-३५ साईझ आहे तुझ्या बॉलची! आता कंबर आणि गांड मोजूया.” मी

कमरेला टेप लावून पाहिला तर ३० होती.

“वा ३०! छान बारीक कंबर आहे तुझी, आता गांड.” मी.

मी तिच्या मागे गेलो आणि टेप पुढून मागे कूल्ह्यांवर घेतली आणि आवळून पाहिली.

“वा वा! शेवंता, मस्त भरदार ३८ ची गांड आहे तुझी!” असे म्हणून मी गांडीवर सटकन चापट मारली.

“दादा, आता तुमचंपण मोजा ना.” शेवंता

“माझं काय मोजणार?” मी

“ते!” मा‍झ्या लिंगाकडे बोट करून शेवंता बोलली.

“का गं? कशाला मोजायचे?” मी.

“हा जरा मोठा वाटतोय आज!” शेवंता

“मग काय? पुच्ची फाटायची भीती वाटते तुला?” मी

“आता काय होईल तेपण मोजा ना.” शेवंता

“घे तूच मोज.” असे म्हणून मी टेप शेवंताला दिला.

“मी? कशाला दादा?” शेवंता

“अगं तुझ्याच पुच्चीत घुसणार आहे. तूच मोज.” मी.

“इश्श, काय दादा. द्या टेप.” शेवंता

शेवंता टेप घेऊन माझ्यासमोर गुडघ्यावर बसली.

“जिथून सुरू होतो तिथपासून सुपारीच्या टोकापर्यंत मोज.” मी.

“हो.” शेवंता

आयला! आजपर्यंत मी कधी माझा मोजला नाही तो शेवंतामुळे मोजला जात होता. शेवंताने टेप लावला आणि सुपारीपर्यंत नेला.

“काय गं किती आहे?” मी

“बाई बाई! दादा १० इंचाचा आहे!” शेवंता

“हो का? वा!” मी

“काय वा, दादा? माझी वाट लागणार ना!” शेवंता

मी तिच्या पुच्चीवर हात ठेवून बोललो,

“म्हणजे हिच्यात ९-१० इंच खोल घुसणार.” मी

“इश्श! काय दादा मजाक करता!” शेवंता.

“चल लोळ खाली.” मी.

शेवंता लोळल्यावर मी तिच्या अंगावर लोळलो आणि वरपासून चुंबायला सुरुवात केली. चुंबता चुंबता ओठावर आलो, मला वाटले की ही आजपण नाटक करेल. पण हिने मस्त चुंबून दिले आणि वर स्वत: साथही दिली. ओठात ओठ, जिभेवर जीभ, असे मस्त चुंबून झाल्यावर मी थेट स्तनांवर आलो. ब्रा बाजूला करून स्तनांचा ताबा घेतला.

“काढू का?” शेवंता

“तुला लई घाई झालीय का कपडे काढायची?” मी

“इश्श, नाही हो. मी तुमच्याकरता म्हणाले.” शेवंता.

“मी करतो सगळं बरोबर वेळ आली की. ब्रा चड्डी सगळं उतरवीन.” मी

“दादा, मगासारखं नका करू हा!” शेवंता

“नाही गं. आता हाताने नाही, आता दाताने.” असे म्हणून मी एक निप्पल तोंडात घेतला, त्यावर जीभ फिरवून हलकेच चावायला सुरुवात केली.

“आऽऽ आईऽऽ आईग्गऽऽऽ हहंऽऽ ममऽऽऽ दादा काय करताय हे?” शेवंता

तेवढ्यात मी दुसर्‍या निप्पलला तसेच केले. दोन्ही निप्पल परत टरारून फुगली. मग ती फुगलेली दोन्ही निप्पल मी चिमटीत घेतली.

“दादा नकोऽऽ नकूऽऽ ना दुखतं हो!” शेवंता

“अगं दुखणारच ना. तसा तर लवडा पुच्चीत घुसेल तेव्हापण दुखेल म्हणून काय थांबणार का मी?” मी

“दादाऽऽ काय हेऽऽऽ जरा हळू.” शेवंता विव्हळत होती.

शेवंतामुळे मी कुसकरण्याचा जोर जरा कमी केला. मग मी ब्राचे दोन्ही कप बाजूला करून शेवंताचे नग्न स्तन हातात घेऊन हळुवारपणे कुरवाळायला लागलो.

“हाऽऽ दादाऽऽ असं हळूहळूऽऽ बरं वाटतं!” शेवंता

मग मी हळूहळू स्तन मर्दनाचा जोर वाढवला आणि दोन्ही बॉल जोरजोरात आवळायला सुरुवात केली.

“आऽऽ आईऽऽ आईग्गऽऽऽ दादा हळू ना, दुखते हो!” शेवंता.

या वेळेस मी शेवंताकडे दुर्लक्ष केले आणि मनसोक्त दाबून घेतले, जरा वेळाने बॉल सोडले तेव्हा त्यांच्यावर मा‍झ्या हाताच्या पंजाचे वळ उठलेले होते.

“आऽऽ आईऽऽ आर्ईग्गऽऽऽ. दुखलं ना, दादा!” शेवंता स्तन कुरवाळत बोलली.

“गप गं. सारखं काय दुखलं दुखलं? झवाझवीमध्ये दुखणारच ना. मला मजा घेऊ दे. परत असं काही बोललीस तर दुप्पट जोराने करीन. कळलं ना?” मी

“दादा, खरंच दुखला हो!” शेवंता

मी लगेच तिने दोन्ही निप्पल करकचून आवळले.

“आऽऽ आईऽऽ आर्ईग्गऽऽऽ. दादाऽऽऽ. सोडाऽऽऽ सोडा नाऽऽऽ” शेवंता रडकुंडीला आली.

“हा! कळलं ना? परत नाही करायचे असे.” मी.

माझे डोकेच फिरले! मला वाटलं हीच तोंड बंद करायलाच हवे आणि त्याकरता मा‍झ्या लवड्यासारखे दुसरे साधन नाही. मग मी तिच्यावर सिक्स्टी-नाईन मध्ये झोपलो. तिच्या कंबरेपासून चुंबत खाली तिच्या चड्डीवर गेलो, आणि तिकडे माझा लवडा तिच्या चेहऱ्यावर घासत होतो. मी तिच्या चड्डीवरूनच तिची योनी चाखायला लागलो आणि म्हणालो,

“चल तोंड उघडून आत घे लवडा!”

शेवंताने तोंड उघडले आणि हाताने नीट ओठावर मा‍झ्या लवड्याची सुपारी ठेवली. मा‍झ्या सुपारीला ओठ लागताच मी एका धक्क्यात लवडा गपकन आत सारला. मग मी एका लयीत शेवंताचे तोंड झवायला लागलो, मी लवडा आत सारत होतो आणि शेवंता बाहेर ढकलत होती. मी परत आत घालत होतो, मस्त मजा येत होती.

इकडे शेवंताची पुच्चीपण मजा देत होती. चड्डीवरूनच शेवंताच्या पुच्चीचा मादक गंध येत होता. तोंडात लवडा आणि पुच्चीवर माझे तोंड या दुहेरी हल्ल्याने शेवंता हैराण होऊन वळवळत होती, पण मी तिला अंगाखाली दाबून ठेवले होते. दोन पाच मिनिटांनी मी उठलो तर शेवंता धापा टाकत उठली.

“दादाऽऽ कायऽऽ होतऽऽ हो हे? वरऽऽ खाली सगळीऽऽऽ कडेऽऽ एकदमऽऽ” शेवंता

माझीपण होशील का?

आमच्याकडे दोन बाया कामाला येतात. पहिली शेवंता स्वयंपाकाला आणि दुसरी शोभा केर, लादी आणि भांडी करायला. शेवंता ९ वाजता येते, डब्याचा स्वयंपाक आधी होतो आणि आई डबा घेऊन निघते. शोभा १२ च्या सुमारास येते. या दोन्ही बायका म्हणजे मस्त माल, निमगोर्‍या, साधारण तिशीच्या असतील....

माझीपण होशील का भाग : २

“नाही हो असं कसं शक्य आहे?” शेवंता “नुसता संशय आल्यावर तुला नागडी करून पट्ट्याने मारले ना?” मी “दादा आठवणपण नका करून देऊ त्याची.” शेवंता “मग बघ काय ते ठरव, मा‍झ्यासमोर नागडी होणार का नवर्‍यासमोर नागडी होऊन मार खाणार?” मी “दादा काय घाण बोलता?” शेवंता “हे बघ तीन-तीन...

माझीपण होशील का भाग : ३

“उतरली दादा, उतरली दादा.” शेवंता थरथरत म्हणाली. “शाब्बास! आता बोल तुझ्या झुडुपात काय आहे?” “मैना!” शेवंता “आणि त्या मैनेत कोण जाणार आहे?” मी “पोपट!” शेवंता थरथरत म्हणाली. “पोपट काय?” मी हसत म्हणालो. “खरंच दादा आमची मैना आणि मर्दाचा पोपटच म्हणतो आम्ही.” शेवंता एव्हाना...

माझीपण होशील का भाग : ४

शेवंता लोळल्यावर मी तिच्यावर सिक्स्टी-नाईन मध्ये झोपलो आणि तिचे पाय फाकवले. तिच्या झुडुपाचा आणि त्यातल्या मैनेचा मस्त मादक वास येत होता. मी झुडुप चाटायला सुरुवात केली तशी तिने एकदम दोन्ही पाय जवळ आणले आणि माझी मुंडी आवळली. मला कळले ही तापते आहे मग मी तसेच चाटत राहलो....

माझीपण होशील का भाग : ५

प्रत्येक धक्क्याने शेवंता हलत होती आणि त्यासोबत तिचे उरोजपण हालत होते. थोडा वेळ असे झवल्यावर मी तिचे पाय फाकवले आणि पायात बसून झवायला सुरुवात केली. त्याच वेळेस तिच्या दोन्ही बॉलचा ताबा घेतला. झवता झवता बॉल दाबत कुसकरत होतो. मग तिच्यावर स्वार होऊन बॉल चोखायला आणि...

माझीपण होशील का भाग : ६

“अच्छा आज परत जवान लंड हवाय का?” मी माझी चड्डी काढली आणि ताठरलेला लवडा हातात घेऊन बोललो. “इश्श!!" असे म्हणून शेवंताने हाताने चेहरा लपवला. मी तेवढ्यात पुढे होऊन तिच्या साडीला हात घातला आणि साडी पेटकोट दोन्ही एकदम वर केले. “खरं सांगते दादा मलाच इच्छा झाली, दादा पण आज...

माझीपण होशील का भाग : ८

धापा टाकत असल्याने शेवंताचे उन्नत उरोज जोरात वर खाली होत होते, मस्त दिसत होते. “पाणी हवंय का?" मी. “द्या ना!” शेवंता. शेवंताने पाणी पिऊन जरा दम खाल्ला. “दादा, लई दमवले मला.” शेवंता “दमलीस? अजून झवायचे तर बाकी आहे." मी “अरे देवाऽऽ! दादाऽऽऽ!” शेवंता “दुखत वगैरे बोललीस...

error: नका ना दाजी असं छळू!!