माझीपण होशील का भाग : ८

धापा टाकत असल्याने शेवंताचे उन्नत उरोज जोरात वर खाली होत होते, मस्त दिसत होते.

“पाणी हवंय का?” मी.

“द्या ना!” शेवंता.

शेवंताने पाणी पिऊन जरा दम खाल्ला.

“दादा, लई दमवले मला.” शेवंता

“दमलीस? अजून झवायचे तर बाकी आहे.” मी

“अरे देवाऽऽ! दादाऽऽऽ!” शेवंता

“दुखत वगैरे बोललीस तर काय होईल माहिती आहे तुला. चल हा निरोध लाव. आणि झोप खाली.” मी

शेवंताने मला निरोध लावला आणि खाली झोपली. मी तिचे दोन्ही पाय काटकोनात वर उचलले. एका हाताने तिच्या पुच्चीवरची चड्डी बाजूला केली. पुच्चीच्या चीरेचा अंदाज घेतला आणि लवड्याची सुपारी त्यावर ठेवून धक्का दिला. तसा तो आत गेला.

“दादा, काढा ना चड्डी.” शेवंता

“काढीन गं. थांब जरा.” असे म्हणून मी तसेच धक्के द्यायला सुरुवात केली.

शेवंताची चूत मस्त टाईट असल्याने आणि शिवाय त्या चड्डीचे घर्षण असल्याने दुहेरी घर्षणाची मजा येत होती. शेवंताच्या पुच्चीत लिंग सारायला जोर लागत होता. कसे बसे अर्थ लिंग आत गेले आणि त्या धक्क्यानेच शेवंता “आऽऽ आईऽऽऽ आईग्गऽऽऽ स्संऽऽऽ हळूऽऽ” वगैरे बोंबलायला लागली. मी अर्थात दुर्लक्ष केलं.

मला लक्षात आले की हिची पुच्ची झवायला चड्डी काढावी लागणार. मग मी लवडा बाहेर काढला आणि शेवंताला पालथी केली. पालथ्या शेवंताची गरगरीत गांड फारच मस्त दिसत होती, आणि मला आव्हान देत होती. मी दोन्ही हातांनी गांडीवर सटासट चापट्या मारायला लागलो. प्रत्येक चापटीने कूल्हे मस्त हालत होते. शेवंता नेहमीप्रमाणे “आऽऽ आईऽऽ हळूऽऽ” वगैरे बोंबलत होती.

मग मी हळूहळू शेवंताची चड्डी उतरवायला सुरुवात केली. त्या भरीव गांडीवर चड्डी मस्त घट्ट बसली होती. त्यामुळे हळू खाली खेचताना रोल होत खाली आली आणि शेवंताची गांड नागडी झाली. शेवंताचे नग्न भरीव कूल्हे आणि त्यातली भेग पाहून मजा आली.

मी त्या भेगेत माझी जीभ टेकवली मात्र आणि शेवंता थरथरायला लागली. याचा अर्थ शेवंता मस्त तापलेली होती. मी दोन्ही हाताने शेवंताचे कूल्हे फाकवले त्यामधले सुरकुतलेले गुलाबी भोक दिसताच मी माझे एक बोट त्यावर ठेवले तशी शेवंता वळून म्हणाली,

“दादा मागून नको!”

“गप गं. बोट आहे, लंड नाही.”

असे म्हणून मी तिला ढकलले आणि परत कूल्हे फाकवून मागच्या भोकावर बोट ठेवून हलवले.

त्याने शेवंता मस्त तापली आणि वळवळायला लागली, मग मी तिच्या मागच्या भेगेत वरपासून ते पुच्चीपर्यंत बोट हळुवार फिरवले, त्याने शेवंता तापून वळवळायला आणि पाय आवळायला लागली. या हल्ल्याने शेवंताची चूत पाझरायला लागल्याचे मा‍झ्या हाताला जाणवले.

मग मी लंड तिच्या गांडीच्या फटीत सारला आणि वर खाली करायला लागलो. भरीव गांडीच्या भेगेत लंड घासणे म्हणजे अत्यानंद, भरीव कूल्हे दोन्ही बाजूने लंड आवळतात त्यामुळे झवण्यासारखीच मजा येते.

आता शेवंतापण मजा घ्यायला लागली होती, कंबर उचलून मला साथ देत होती. मागची भेग झवल्यानंतर आता मला मुख्य काम करायचे होते, शेवंताची पुच्ची झावायची होती. मी तिला परत उताणे केले आणि खसकन ओढून चड्डी काढून टाकली. चड्डी निघताच तिने हाताने पुच्ची झाकली.

“आता झाकून काय होणार?”

असे म्हणत मी तिचे हात बाजूला केले.

शेवंताच्या पुच्चीवर थोडे केस होते, अगदी जंगल नाही पण जरासे होते. मी हळुवारपणे केसातून आणि पुच्चीतून हात फिरवायला सुरुवात केली, तशी शेवंता शहारून पाय आवळायला लागली. मी तिचे दोन्ही पाय फाकवले आणि तिच्यावर स्वार झालो, पुच्चीच्या भेगेचा अंदाज घेऊन त्यावर माझे लिंग ठेवले आणि आत सारले.

या वेळेला मागच्या वेळेपेक्षा जास्त आत घुसले. त्यामुळे शेवंता “आऽऽऽ आईऽऽ” करून कळवळली. मग मी माझे दोन्ही हात तिच्या दोन्ही बॉलवर ठेवले आणि हळूहळू लयीत धक्के द्यायला सुरुवात केली. हळू झवत असल्याने शेवंतापण हळूहळू कंबर हलवून मला साथ देत होती.

दोनेक मिनिटांनी मी खाली गेलो आणि तिला माझ्यावर घेतले. शेवंता माझ्यावर बसून हळूहळू वर खाली होत झवून घेत होती. तिच्या अंगाच्या प्रेशरने लंड अजून आत घुसत होता. त्याने मला आणि शेवंता दोघांना मजा येत होती. मी वर खाली होणार्‍या शेवंताच्या स्तनांशी खेळत होतो.

जेव्हा बाई स्वार होते, तेव्हा तिचे हिंदकळणारे स्तन फारच मादक बनतात. अजूनही संपूर्ण लवडा आत घुसला नव्हता, म्हणून मी तिच्या कमरेला धरले आणि गपागप वरखाली करायला सुरुवात केली. दोन चार फटक्यानंतर सगळे लिंग आत घुसले आणि मी अन शेवंता दोघेही आनंदाने “आऽऽ आईऽऽऽ” असे स्फुंदायला लागलो

“दादा, एवढं आत कधी नाही घेतले हो.” शेवंता.

“घे ना मग. मजा कर.”

असे म्हणून मीपण कंबरेने अजून जोरात धक्का दिला शेवंता बेभान होऊन आनंदात मा‍झ्या लवड्यावर झुलत होती. आत ब्रा नव्हतीच तेव्हा थेट बॉल मोकळे झाले.

शेवंताला कोचवर लोळवून ब्लाउज काढून मी स्तन मोकळे केले आणि कचाकच दाबायला सुरुवात केली. शेवंता “आऽऽ आईऽऽ आईग्गऽऽ हळूऽऽ” अशी स्फुंदत होती. पण मी तिकडे दुर्लक्ष केले.

नंतर शेवंताला उभे केले आणि तिला गोल गोल फिरवत साडी फेडली. आता शेवंता फक्त पेटिकोट आणि चड्डीत होती. अर्धनग्न शेवंताला खाली बसवले आणि लवडा तिच्या चेहर्‍यावर घासायला सुरुवात केली.

“चल चोख आता.” मी.

मी मा‍झ्या हाताने जबडा उघडला आणि आत लवडा सारला. शेवंताचे ओठ मा‍झ्या लवड्याला लागून अजूनच मजा येत होती. हळूहळू मी शेवंताचे तोंड झवायला सुरुवात केली. शेवंता मध्ये मध्ये गुदमरत होती, मग थांबत होतो, मग परत करत होतो. शेवंताचे सगळे तोंड लाळ आणि लवड्याच्या पाण्याने ओले झाल्यावर शेवंता बोलली,

“दादा बास ना. दमले!”

“दमलीस? चोखून?” मी

“इश्श, काय दादा!” शेवंता

मी शेवंताला आडवे पाडून तिच्यावर स्वार झालो आणि चुंबायला सुरुवात केली, कपाळ, गाल, ओठ गळा करत करत तिच्या बॉलपर्यंत पोचलो. तापवल्याने शेवंताचे निप्पल मस्त कडक झालेले होते, मी एकेक निप्पल चोखायला आणि चावायला सुरुवात केली.

शेवंता ‘आऽऽ आईऽऽ आईग्गऽऽऽ स्स्सऽऽऽ आस्सऽऽऽ. ह्ह्म्म्मऽऽऽ’ अशी स्फुंदत वळवळत होती. चोखून आणि चावून निप्पल अजूनच लाल आणि कडक झाले. मग मी शेवंताला चाटत चाट खाली आलो.

शेवंताचे पातळ पोट आणि बेंबी फारच सेक्साट होती. बेंबी चाटताना शेवंताचे पोट शहारत आणि थरथरत होते. शेवंताची बेंबीपण मस्त खोल होती, त्यात जिभ फिरवताना शेवंता ‘आऽऽ स्सऽऽऽ म्म्मऽऽऽ ह्ह्म्म्मऽऽ’ अशी स्फुंदन करत वळवळत होती.

“शेवंता, आता मला तुझी गांड बघायची आहे. माझ्याकडे पाठ करून उलटी बस.” मी.

शेवंता उठली आणि माझ्याकडे पाठ करून खाली आली. माझा लवडा हाताने बरोब्बर पुच्चीवर ठेवला आणि हळूहळू खाली बसायला लागली. शेवंता मस्त वर खाली होत झवून घेत होती आणि मा‍झ्या डोळ्यासमोर तिची गोल गरगरीत गांडपण वर खाली होत होती. मी दोन्ही हाताने तिचे वरखाली होणारे दोन्ही कूल्हे आवळायला सुरुवात केली.

“आऽऽ आईऽऽ आईग्गऽऽ दादा, काय हे पुढे मागे दोन्हीकडे?” शेवंता.

“घे, मजा घे झवाडे!” मी.

“दादा, शिव्या नका ना देऊ. मी काय तसली बाई नाहीये.” शेवंता.

“बरं बाई! पैशाकरता लवड्यावर बसलीस तू. मोठी संस्कारी ना?” मी हसत म्हणालो.

“इश्श, काय दादा!” शेवंता

मी परत शेवंताची कंबर धरली आणि कचाकच वरखाली करायला लागलो, माझा लवडा तिच्या पुच्चीत अगदी आतपर्यंत धक्के देत असल्याचे मला आणि तिला जाणवत होते. शेवंताचे पुच्ची अजून ओली झाली आणि थरथरत्या पायाने शेवंताने लंडावर पुच्ची आवळायला सुरुवात केली, सॉलिड मजा येत होती.

आता शेवंताला कुत्री बनवायची बाकी होती, मी तिला उठवले आणि म्हणालो,

“चल, कुत्री बन!”

शेवंता कुत्रीसारखी उभी राहिली, मी परत एकदा शेवंताच्या पुढच्या मागच्या भेगेतून हात फिरवायला सुरुवात केली. शेवंता चांगलीच ओलसर झाली होती, मी हात फिरवताना शेवंता पाय आवळून माझा हात रोखत होती, तिलाही पुच्चीवर हात हवा होता.

मग मी तिचे पाय फाकवले आणि हळूच एका हाताची दोन बोटे आत पुच्चीत सारली आणि दुसर्‍या हाताचा अंगठा गांडीत थोडा आत घातला.

“आऽऽ आईऽऽ आईग्गऽऽऽ दाऽऽ दादाऽऽऽ. दोन्हीऽऽऽ कडेऽऽऽ आऽऽ अईऽऽऽ” शेवंता किंचाळत होती.

मी दोन्ही भोकात अजून आत शिरलो. तशी शेवंता पुच्ची आणि कूल्हे आवळायला लागली. मलापण मजा येत होती.

आता वेळ होती शेवटच्या राउंडची. मी हात बाहेर काढले, तिच्यावर स्वार होऊन दोन्ही स्तन धरले, आणि पुच्चीत लवडा सारला, शेवंतापण मस्त साथ देत होती. कंबर हलवून हलवून झवून घेत होती.

मी थोडा मागे आलो आणि शेवंताची वेणी धरून मागे खेचली. त्यामुळे शेवंता वरती झाली आणि तिचे हात अधांतरी झाले.

“आऽऽ आईऽऽ आईग्गऽऽऽ सोडा दादा, दुखतंय!” शेवंता

“कुठे गं? केसात का पुच्चीत?” मी

“दोन्हीकडे दादा.” शेवंता

“थांब जरा.”

असे म्हणून मी तिचे केस अजून मागे ओढले आणि गचागच झवायला लागलो. पुच्ची आणि केसाच्या हल्ल्याने ती “आऽऽ आईऽऽ आईऽऽऽ ग्गऽऽऽ. मऽऽऽ मेऽऽऽ मेलेऽऽऽ” वगैरे बोंबलत होती. जरा वेळानी मी तिचे केस सोडले आणि दोन्ही हात हातात घेऊन मागे ओढले.

“गांड उचल आणि डोके खाली टेकव.” मी

शेवंताने निमुटपणे गांड उचलली आणि गाल खाली टेकवला. मी दोन्ही हात एका हातात धरले आणि एका हाताने गांडीवर सटा सट चापट्या मारायला सुरुवात केली. या सगळ्याने शेवंता “आऽऽ आईऽऽ आईग्गऽऽऽ दऽऽ द्द ऽऽ दाऽऽ दाऽऽऽ सोडाऽऽ बासऽऽ ना दादाऽऽ” अशी कण्हत होती.

“थांब गं, गळणारच आहे मी.” असे म्हणून दोन्ही हाताने तिची कंबर आवळली आणि कचाकच फटके मारायला सुरुवात‌ केली. शेवंता आता समर्पण केल्याप्रमाणे सगळे सहन करत होती आणि प्रत्येक धक्क्यासरशी “आऽऽ आईऽऽ आईग्गऽऽऽ” अशी कण्हत होती.

दोनेक मिनिटानी मी लवडा बाहेर काढला, निरोध काढला आणि शेवंताच्या सर्वांगावर गरमागरम वीर्याची पिचकारी उडवली आणि शांत झालो. दोन मिनिटानी शेवंतापण उठली.

“आऽऽ दाऽऽ दाऽऽ लई बेक्कार केलंत बघा!” शेवंता

“मजा आली ना?” मी

“काय सांगू? सगळं दुखतंय!” शेवंता

“हे दुखणंच तुला परत मा‍झ्याखाली एकदा आणेल बघ!” मी

“इश्श, काय दादा!” शेवंता

ती कपडे घालायला लागली.

“शेवंता, चड्डी राहू दे ना माझ्याकडे.” मी

“इथं कशाला?” शेवंता

“तुझी आठवण म्हणून.” मी

“बरं घ्या ठेवून.” शेवंता

“चल आवर आणि निघ.” मी

शेवंताने अंग स्वच्छ केले आणि निघायला लागली.

“अजून पाच वेळा असेच कुटणार आहे तुला.” मी

“व्हय दादा, आता येऊ का?” शेवंता.

“जा. पुढच्या वेळेस तुला एकदम मस्त झवतो. म्हणजे आणखी मजा येईल.” मी

“इश्श, येते दादा!” असे म्हणून शेवंता गेली.

त्यानंतर मी तिला पाच वेळा झवले. आता शेवंताचे आणि माझे संबंध अगदी नित्याचे झालेले होते, तिला जेव्हा जेव्हा पैशे लागायचे तेव्हा तेव्हा मला मागत होती आणि जेव्हा जेव्हा संधी मिळायची तेव्हा तेव्हा मी शेवंताला कुटत होतो.

माझीपण होशील का?

आमच्याकडे दोन बाया कामाला येतात. पहिली शेवंता स्वयंपाकाला आणि दुसरी शोभा केर, लादी आणि भांडी करायला. शेवंता ९ वाजता येते, डब्याचा स्वयंपाक आधी होतो आणि आई डबा घेऊन निघते. शोभा १२ च्या सुमारास येते. या दोन्ही बायका म्हणजे मस्त माल, निमगोर्‍या, साधारण तिशीच्या असतील....

माझीपण होशील का भाग : २

“नाही हो असं कसं शक्य आहे?” शेवंता “नुसता संशय आल्यावर तुला नागडी करून पट्ट्याने मारले ना?” मी “दादा आठवणपण नका करून देऊ त्याची.” शेवंता “मग बघ काय ते ठरव, मा‍झ्यासमोर नागडी होणार का नवर्‍यासमोर नागडी होऊन मार खाणार?” मी “दादा काय घाण बोलता?” शेवंता “हे बघ तीन-तीन...

माझीपण होशील का भाग : ३

“उतरली दादा, उतरली दादा.” शेवंता थरथरत म्हणाली. “शाब्बास! आता बोल तुझ्या झुडुपात काय आहे?” “मैना!” शेवंता “आणि त्या मैनेत कोण जाणार आहे?” मी “पोपट!” शेवंता थरथरत म्हणाली. “पोपट काय?” मी हसत म्हणालो. “खरंच दादा आमची मैना आणि मर्दाचा पोपटच म्हणतो आम्ही.” शेवंता एव्हाना...

माझीपण होशील का भाग : ४

शेवंता लोळल्यावर मी तिच्यावर सिक्स्टी-नाईन मध्ये झोपलो आणि तिचे पाय फाकवले. तिच्या झुडुपाचा आणि त्यातल्या मैनेचा मस्त मादक वास येत होता. मी झुडुप चाटायला सुरुवात केली तशी तिने एकदम दोन्ही पाय जवळ आणले आणि माझी मुंडी आवळली. मला कळले ही तापते आहे मग मी तसेच चाटत राहलो....

माझीपण होशील का भाग : ५

प्रत्येक धक्क्याने शेवंता हलत होती आणि त्यासोबत तिचे उरोजपण हालत होते. थोडा वेळ असे झवल्यावर मी तिचे पाय फाकवले आणि पायात बसून झवायला सुरुवात केली. त्याच वेळेस तिच्या दोन्ही बॉलचा ताबा घेतला. झवता झवता बॉल दाबत कुसकरत होतो. मग तिच्यावर स्वार होऊन बॉल चोखायला आणि...

माझीपण होशील का भाग : ६

“अच्छा आज परत जवान लंड हवाय का?” मी माझी चड्डी काढली आणि ताठरलेला लवडा हातात घेऊन बोललो. “इश्श!!" असे म्हणून शेवंताने हाताने चेहरा लपवला. मी तेवढ्यात पुढे होऊन तिच्या साडीला हात घातला आणि साडी पेटकोट दोन्ही एकदम वर केले. “खरं सांगते दादा मलाच इच्छा झाली, दादा पण आज...

माझीपण होशील का भाग : ७

तिचे काम झाल्यावर मी हॉलच्या दार खिडक्या लावल्या. मस्त एसी लावला आणि कपडे काढून नागडा होऊन वाट बघत बसलो. पंधरा मिनिटात शेवंता आली. काम करून घामेजली होती. माझ्याकडे बघून बोलली, “इश्श! दादा काय हे?” शेवंता “काय हे म्हणजे? नागडा झालोय!” मी “तेच ना. कशाला?” शेवंता “मग...

error: नका ना दाजी असं छळू!!