सोनेरी जाळे भाग : २

नरेश उभा राहला. त्याने नीलिमाचा हात पकडून तिला बेडवर बसवलं. तिचे पाय फाकवून तो पायांमध्ये बसला.

नीलिमा पलंगावर आडवी झाली व आपले पाय तिने नरेशच्या खांद्यांवर ठेवलेत. ह्यामुळे तिची योनी पूर्णपणे फाकली. नरेशला आता नीलिमाच्या योनिबरोबरच तिच्या नितंबांमध्ये लपलेले तिचे नाजूक पार्श्व छिद्रही दिसू लागले.

ते बघून नरेश अतिशय उत्तेजित झाला. त्याने आपले ओठ नीलिमाच्या योनिला लावले व उजव्या हाताची तर्जनी त्याने तिच्या नितंबाच्या फटीत घातली. नीलिमाच्या अक्रसलेल्या गुदाचा स्पर्श त्याच्या बोटाला झाला. त्याने हळुवारपणे ते अजून आत घुसवायचा प्रयत्न केला.

“अरे बदमाशा, काय करतोयस तू? कुठे भलतीकडे हात लावू नकोस.” नीलिमाच्या लक्षात त्याचा इरादा आला होता.

“नीलू डार्लिंग, आजच्या घडीला मला मागून भी करू देशील? लय दिवस झाले, तिकडून एंट्री करून!”

त्याला गुदा संभोग फर आवडायचा, पण नीलिमा क्वचितच त्याला तो मार्ग चोखाळू द्यायची. तिला त्यात विशेष आकर्षण नव्हते, उलट तिला त्रासच व्हायचा. पण आज नरेश बऱ्याच दिवसांनी भेटत होता, म्हणून तिला त्याचे मन मोडावेना.

“ठीक आहे, पण मला जास्त त्रास देऊ नकोस.”

तिने हो म्हणल्यावर नरेश आनंदला.

“तू बिलकूल फिकीर करू नकोस, तुला तरास नाय होऊ देणार!”

“अन्‌ आधी समोरून खुश कर मला. किती दिवसांची उपाशी आहे!”

नीलिमा आता उत्तेजित झालेली होतीच. कधी नरेश प्रत्यक्ष संभोग सुरू करतो असं तिला झालं होतं.

तिचे कामजीवन सध्या तरी नरेशभोवतीच केंद्रित होते. सावंत साहेबांना ऑफिसच्या वाढत्या जबाबदार्‍यांमुळे कामक्रीडेत फारसा इंटरेस्ट राहलेला नव्हता. नीलिमाचे आणि नरेशचे गुफ्तगू आहे हे त्यांना माहीत होते. म्हणजे नीलिमानेच त्यांना सांगितले होते.

नीलिमाची कामेच्छा परस्परच शमत असल्याने त्यांच्या मागे नीलिमाचा ससेमिरा नसल्याने ते नरेशकडे कानाडोळा करत होते. शिवाय तो नीलिमाला महागड्या गिफ्ट्स देत असल्याने नीलिमा खुश राहत होती हा देखील त्यांच्या दृष्टीने बोनसच होता.

नीलिमाला मांड्यांच्या आतल्या त्वचेला स्पर्श केल्यास ती तिला फार आवडतं हे नरेशला माहीत होतं. आताही तो नीलिमाला मुख संभोग देत असताना तिच्या जांघेच्या आत हळुवारपणे बोटांनी वर्तुळाकार काढून तिला अजून चेतवत होता.

आज बऱ्याच दिवसांनी नीलिमाने गुदा संभोगाला होकार दिल्याने तिच्या कलेने घेऊन तिला जास्तीत जास्त प्रणय सुख देण्याचा त्याचा प्रयत्न होता. उत्तेजित होऊन वाटण्याच्या टपोऱ्या दाण्यागत फुललेला नीलिमाचा मदनांकुर नरेशने आपल्या ओठांत घेतला होता. तिच्या नाजूक दाण्याला अतिशय हळुवारपणे ओठांनी दाबत त्याची बोटं तिच्या ओल्या चिंब योनित आतबाहेर होत होती.

कामोत्तेजनेने नीलिमाचा श्वास जोरात होऊ लागला होता. प्रत्यक्ष लिंगप्रवेश करण्या अगोदर ती किमान दोन वेळा तरी ती झडावी, अशी त्याची इच्छा होती. कारण त्यानंतर केलेल्या संभोगाला नीलिमा अतिशय उत्कटतेने प्रतिसाद देते हा त्याचा अनुभव होता.

“नरेश मला लवकर घे ना! मला हा विलंब मुळीच सहन होत नाही!”

“डार्लिंग ही जलदी कशासाठी करतेयस? तू कुठे पलून जात नाय अन्‌ मी भी कुठे जात नाय! मस्त धीरे धीरे एंजॉय करू!”

तिच्याशी बोलताना त्याचे तिच्या जांघेच्या आत कुरवाळणं सुरूच होतं. त्याने नीलिमाच्या मदनांकुराला जि‍भेने चाटणे सुरू केले. उजवा हात वर करून त्याने नीलिमाच्या डाव्या स्तनाच्या बोंडीला थोडे निष्ठुरपणेच दाबले.

त्याच्या ह्या क्रियेने व मदनांकुराला चाटण्याने नीलिमाच्या संयमाचा कडेलोट झाला. तिने नरेशच्या तोंडावर आपले ओटीपोट घासत आपले शरीराचे आणि मनाचे सर्व निर्बंध शिथिल केले. तिला हे कामसुख अनिर्बंधित हवं होतं. तिच्या ओटी पोटातून एक आवेगाची लहर निघत पूर्ण शरीरभर पसरली.

नरेशला तिच्या स्खलनाने पाझरणाऱ्या योनिच्या गंधाने धुंद करून सोडले. तो गंध उरात मनसोक्त भरून घ्यावा म्हणून त्याने आपलं तोंड नीलिमाच्या योनित खुपसलं. आपल्या स्त्रित्वाच्या केंद्र स्थानी झालेल्या नरेशच्या आक्रमणाने नीलिमाला कामविभोर केले. आधीच तिने आपली गात्रं अन्‌ गात्रं शिथिल केली होती. तिला आपल्या शरीरातले त्राण निघून गेल्यासारखे झाले. ती तशीच बेडवर आडवी झाली.

“स्स्स” नीलिमा सित्कारली. तिच्या कामभावनेने प्रेरित मादक आवाजाने नरेशला कळून चुकले की ती आता रत होण्यासाठी तयार झालेली आहे. तो प्राणपणाने तिची पाझरू लागलेली योनी चोखू लागला. चोखता चोखता मध्येच त्याची जीभ नीलिमाच्या दाण्याला चाळवू लागली.

आता तिला आपल्या भावना अनिवार झाल्यात. असलेला नसलेला सगळा जोर लावत तिने आपले नितंब उंचावून आपले ओटीपोट नरेशच्या मुखावर दाबून धरले. “आऽऽह” तिच्या मुखातून निघणार आवाज तिच्या स्खलनाची ग्वाही देत होता.

नरेश आपला चेहरा तिच्या योनिमुखावर घट दाबून तिचे स्खलन अनुभवू लागला. थोड्या वेळात नीलिमाचा आवेग ओसरला. तिने आपले पाय मोकळे सोडले. नरेशने मन लावून तिच्या स्खलनाचा द्रव पूर्णपणे चाटून काढला. एवढ्या तीव्रतेचे स्खलन अनुभवून सुध्दा तिच्यात रतपणाची भावना शिल्लक होती. नरेशने आपल्या जाडजूड लिंगाने आपल्याला चांगले कुटून काढावे असे तिला वाटत होते.

“ए नरेश.”

“काय नीलू डार्लिंग?”

“असा छळू नकोस ना रे! घे ना मला!”

तिच्या आवाजात माजात आलेल्या मादीची व्याकूळता होती. नरेशला सुध्दा तिला जास्त तरसवायचे नव्हते. त्याने पटकन आपल्या शरीरावरची वस्त्रं काढून टाकली.

त्याचे नग्न बलदंड शरीर पाहून नीलिमाला लाजल्या सारखे झाले. अनेकदा नरेश सोबत प्रणय सुख घेऊनही त्याचे नग्न शरीर तिला नेहमीच आकर्षित करत आले होते. अशीच अवस्था त्याचीही झाली होती.

आपल्या लिंगप्रवेशासाठी आतुर झालेली तिची भरगच्च काया बघून त्याचा लवडा संपूर्ण सामर्थ्याने ताठरलेला होता. त्याचे लालबुंद टोक त्याच्या बेंबीपर्यंत पोहोचलेले होते. तो नीलिमाच्या शरीरावर झुकला. आपले दोन्ही हात त्याने नीलिमाच्या दोन्ही बाजूंना कोपरांच्या जोरावर ठेवलेत जेणे करून त्याचा पूर्ण भार तिच्या शरीरावर पडू नये.

नीलिमाच्या मांड्या केव्हाच विलग झालेल्या होत्या. तिच्या आतुरलेल्या योनित एकदम प्रवेश न करता त्याने आपल्या लवड्याला तिच्या उत्तेजित झालेल्या मदनांकुरावर घासायला सुरूवात केली. त्याच्या ह्या अनपेक्षित पावित्र्याने नीलिमा शहारून गेली. तीही आपली कंबर उंचावून त्याच्या घर्षणाला प्रतिसाद देऊ लागली.

त्याच्या लवड्याच्या कठीण स्पर्शाने तिच्या ओटी पोटातून पुन्हा सुखाचे तरंग उठू लागले. ह्या वेळी तिला स्खलनाला जास्त अवधी लागला नाही. कामसुखाने क्लांत होऊन तिने नरेशला आपल्या शरीरावर ओढून घेतले. ती आकसून नरेशची ओली चुंबनं घेऊ लागली. तिच्या लाळेने नरेशचा चेहरा माखून गेला.

“कसं लागतंय नीलू डार्लिंग?”

“हे काय विचारायचं झालं?”

तिने सुखाने आपले मुख त्याच्या छातीत लपवून घेतले.

नरेशने आपली कंबर उंचावत उजव्या हातात आपले लिंग पकडले आणि बरोबर तिच्या योनिमुखावर ठेवले. तो काय करणार आहे ह्याच्या पूर्व कल्पनेने तिने आपला श्वास रोखून धरला.

आता पर्यंत काहीसा हळूवार वागणाऱ्या नरेशमध्ये अकस्मात बदल घडला. नीलिमाच्या नाजूक योनिमार्गाची अजिबात दया न करता त्याने एका विलक्षण रेट्यात अर्ध्याहून अधिक आत घुसवला. त्याच्या ह्या धसमुसळेपणामुळे नीलिमा विलक्षण सुखावली. तिच्या बंद मुखातून निघणाऱ्या आवाजात वेदनेपेक्षाही तृप्तीच जास्त होती.

“मारतोस का रे मला?” ती लटक्या रागाने नरेशला म्हणाली.

“का? तरास होतोय? माझा आज काय पहिल्याच टायमाला घेतेस?”

नरेशची धक्कागाडी सुरू झाली होती.

“तसं नाही रे, पण किती जोर लावलास? फाटेल ना!”

“काय मस्करी करतेस तू नीलू डार्लिंग! अशी कंदी फाटते का?”

तरी पण नीलिमाने केलेल्या स्तुतिने त्याचा पुरूष सुखावला होता. स्टोव्हला पंपिंग करावे तसे तो आता नीलिमाला पंपिंग करत होता. तीही आपले भरदार नितंब हलवून त्याला सहकार्य करत होती.

नरेशने आपल्या दोन्ही हातांच्या पसरट पंज्यांमध्ये तिच्या गुबगुबीत स्तनांचा ताबा घेतला होता. नीलिमाला देत असलेल्या धक्क्यांचा जोर त्याच्या हातातही उतरला होता. नीलिमाचे स्तन व्यवस्थितपणे कुस्करल्या जात होते. मधूनच तो तिची तरतरलेली स्तनाग्रे चिमटींमध्ये पकडून चोळत होता.

आपल्या शरीरावरील उत्तेजनाच्या बिंदूंवर होणारे नरेशचे पुरूषी हल्ले नीलिमा तृप्तीने झेलत होती. तिच्या पायांचा आता नरेशच्या कंबरेभोवती विळखा पडला होता. त्यामुळे तिच्या ओटी पोटाचा भाग उंचावल्या गत झाला होता.

तिने नरेशला हातांनी मिठी घातली. नरेशने एक हात तिच्या स्तनावरून काढत दोघांच्या मांड्यांमध्ये नेला. चिकटलेल्या शरीरांमध्ये हात घुसवायला त्याला बरेच श्रम झाले पण त्याने रेट्याने हात तिच्या मदनांकुरावर पोहोचवलाच. तिच्या योनित मारत असलेल्या धक्क्यांसोबत तो तिचा दाणाही चोळू लागला. तिच्या योनिमार्गातील स्नायूंची त्याच्या लवड्याभोवती पकड घट्ट होऊ लागली.

नीलिमा पुन्हा एकदा झडली. तिने नरेशच्या शरीराभोवती विळखा अधिक घट्ट केला. त्याचे तोंड आपल्या तोंडात घेऊन त्याच्या ओठांना चोखू लागली. तिची ही कातर अवस्था जाणून नरेशने आपले आघात अजून वाढवले.

“आऽऽई गं.”

नीलिमाचे हुंकार नरेशच्या मुखात विरून गेलेत. तिच्या देहातून सुखाच्या लहरींवर लहरी उठू लागल्यात. ह्या बेभानतेतही तिला त्याच्या लिंगाचा अस्खलित ताठरपणा जाणवत होता.

“नरेश, तुझे झालं नाही?” भानावर आल्यावर नीलिमाने विचारले.

तिच्या चिंब योनिमार्गात त्याचा लवडा ताठ असावा असं तिला वाटत होतं. नीलिमाच्या तृप्त देहावरून नरेश उठला. नीलिमाचे अनुमान खरे होते. त्याचा लवडा अजूनही मजबूत उभा होता. त्याने समोर झुकून नीलिमाच्या पाठीखाली हात घातले व तिला पोटावर झोपवले.

क्षणात नीलिमाला नरेशच्या स्खलित न होण्याचे रहस्य कळले. आपल्या उत्तेजनेच्या भरात ती नरेशची खरी इच्छा विसरूनच गेली होती. तिच्याशी गुदा संभोग करण्यासाठी नरेशने आपली ताठरता व वीर्याचा साठा जपून ठेवले होते. तिला आता आधी कबूल केल्याप्रमाणे नरेशची मनीषा पूर्ण करणे क्रमप्राप्त होते.

“ए नरेश, हळू करशील ना रे? मला त्रास होतो ह्याचा!” ती नरेशला विनवून म्हणाली.

“तू बिलकुल फिकीर करू नकोस! एकदम आहिस्ते करतो!”

“पहा बरं! कारण मघाशी करताना तू माझी अजिबात दया माया केली नव्हतीस. अजूनही
हुळहुळल्या सारखं होतंय मला!” नीलिमाच्या स्वरात तक्रारीपेक्षा कौतुकच जास्त होतं.

“नीलू डार्लिंग, तो रेग्युलर हायवे होता. तेला ट्रॅफिकची आदत हाय!”

“पण इकडची पायवाट जास्त मळलेली नाही, तेव्हा संभाळून घे रे बाबा!”

नरेशचं जाडजूड लिंग आपल्या नाजूक पार्श्व छिद्राचे काय हाल करेल ह्या कल्पनेने तिच्या अंगावर शहारे उठले. नरेशला आणि मुख्य म्हणजे स्वत:ला अडचणीचे होऊ नये म्हणून नीलिमाने आपले पाय जास्तीत जास्त शक्‍य होईल तेवढे फाकवून घेतले. आपसूकच तिच्या पुष्ट नितंबांमधील घळ उघडी झाली.

नरेश तिच्या कंबरेजवळ बसला. आतापर्यंत केलेल्या संभोगाचा परिणाम नरेशचे वीर्य व तिचा स्वत:चा कामसलिल ओघळून तिच्या नितंबांमध्ये आला होता. खोलीतल्या ट्युबलाईटच्या प्रकाशात तिच्या सुरकुतलेल्या गुदाचे छिद्र किंचित ओलावून किरमीजी दिसत होते. ते आकर्षक दृष्य बघून नरेशच्या तोंडाला पाणी सुटले. त्याने आपला चेहरा नीलिमाच्या नितंबांजवळ आणला.

अंघोळ झाल्यावर आपल्या शरीराच्या सर्व भेगा व छिद्रांमध्ये डिओ स्प्रे मारायचा नीलिमाचा रोजचा शिरस्ता होता. त्या डिओचा मंद सुवास नीलिमाच्या देह गंधात मिसळून एक विलक्षण मादक गंध नरेशच्या नाकात शिरला. त्याने उत्तेजित होऊन आधीच ताठरलेला त्याचा लवडा मोठ्या जिकीरीला आला.

अतिशय कष्टाचे त्याने स्तंभन करून वीर्याची पिचकारी उडण्यापासून रोखली. आपले तोंड त्याने नीलिमाच्या फाकलेल्या कलिंगडांमधल्या नाजूक छिद्रात खुपसलं. त्या सुरकुतलेल्या भोकावरून त्याची जीभ सराईतपणे फिरू लागली. ओलसर जि‍भेच्या होत असलेल्या स्पर्शाने नीलिमाच्या नाजूक गुदाला गुदगुल्या होऊ लागल्या.

सोनेरी जाळे

"अय्या! कित्ती छान नेकलेस आहे!" बेडरूममधील वॉर्डरोबच्या पूर्णाकृती आरशात स्वत:ला न्याहाळत, ती आनंदहून म्हणाली. "पसंद आलं?" त्याने विचारले. त्याने तिच्या गळ्यासमोर नेकलेस धरले होते. तो तिच्या मागे तिला अगदी चिकटून उभा होता. इतका चिकटून की त्याचा उत्तेजित झालेला लवडा...

सोनेरी जाळे भाग : ३

आपल्या लाळेच्या वंगणाने त्याने तिची गुदा माखून टाकली. त्याच्या ह्या भलत्या चाळ्यांनी नीलिमा शहारून गेली. नरेशने आपली उजवी तर्जनी त्या ओल्या झालेल्या छिद्रात हळुवारपणे घुसवली. त्याला आपल्या नांगरासाठी जमीन पुरती भुसभुशीत झाली आहे की नाही हे तपासायचे होते. बोट विनासायास...

सोनेरी जाळे भाग : ४

नरेश गेला अन्‌ थोड्याच वेळात दरवाज्यावरची बेल किणकिणली. नीलिमाने पीपहोल मधून बघितले. मंजूषाच आलेली होती. नीलिमाने दार उघडून तिला आत घेतलं व दार लावून घेतलं. मधल्या वेळात तिने चेहरा धुवून हलकासा पावडरचा हात फिरवून घेतला होता व लिपस्टिकचा एक टचही ओठांना दिला होता....

सोनेरी जाळे भाग : ५

आज प्रथमच नीलिमाला दुसर्‍या स्त्रीबद्दल आकर्षण उत्पन्न झालं होतं. तिने मंजूषाचे मलईदार ओठ चोखणं सुरूच ठेवलं होतं. मंजूषाच्या मनात भावनिक आंदोलनं सुरू असल्याने सुरुवातीला तीचं ह्या चुंबल्या जाण्याकडे ध्यानच नव्हतं. हळूहळू ती भानावर यायला लागली. नीलिमाचे ओठ आपल्याशी...

सोनेरी जाळे भाग : ६

दुसर्‍या दिवशी, उठल्यापासूनच मंजूषा तरल अवस्थेत होती. आज सगळ्या नीति-अनीतिच्या सीमारेषा पार करून ती आपल्या सुप्त इच्छा पूर्ण करणार होती. एक अनामिक हुरहूर तिच्या काळजात दाटली होती. काल नीलिमाने केलेल्या व आज होणार असलेल्या प्रणय चेष्टितांमुळे तिला आपल्या मांड्यांत...

सोनेरी जाळे भाग : ७

"कित्ती सुरेख!" नीलिमा जवळपास किंचाळलीच. इतक्या वेळ झुकलेली आपली मान मंजूषाने हळूच वर उचलली. नरेशच्या हातात नाजूक हिऱ्यांचा एक अप्रतिम नेकलेस होता. नेकलेस बघून मंजूषाचे डोळे दिपलेत. "मंजूबाय, आवडला?" तिने प्रथमच नरेशकडे बघितले. त्याच्या करारी डोळ्यात तिला आपल्या...

error: नका ना दाजी असं छळू!!