आईचे ब्लाउज भाग : ५

“तुला या चोळीत कम्फर्टेबल वाटतेय ना?” मी चोळीचा विषय पुन्हा काढत म्हटले.

“हो, फक्त आता झोपल्यावर असे वाटतेय की गाठ थोडी ढिली करावी.” माझ्याकडे बघत ती म्हणाली.

“मग कर ना.” तिच्या उरोजांकडे बघत मी म्हणालो.

“बाकी आणखी काय, सांग ना तुझ्या बुटिकमधल्या गंमती जमती.” असे म्हणत आई तिच्या चोळीची गाठ ढिली करू लागली.

“काय सांगू? तूच विचार.”

आता माझे लक्ष पूर्णपणे तिच्या उरोजांवर होते आणि लुंगीमध्ये माझा लवडा पुन्हा चुलबुल करायला लागला होता.

“शोन्या एक विचारू खरे सांगशील?” तिने माझ्याकडे बघत विचारले.

“बोल ना, तुला सगळे खरेच तर सांगतो मी.” सावधपणे मी तिला म्हटले.

“तू एवढ्या बायकांचे उरोज बघतोस, हात लावतोस, कधी उत्तेजित नाही होत तू?”

हा थेट प्रश्न ऐकल्यावर मी काही वेळ शांत राहलो आणि आईला असे भासवले जणू काही मला कळलेच नाही ते.

“म्हणजे नेमकं कसे आई? हा मला अस्वस्थपणा जाणवतो, पण नेमकं कळत नाही काय होतंय ते.”

मी खूप विचार करून आणि शब्दांची जुळवाजुळव करत बोलत होतो कारण मला आईला हे दाखवायचे होते की सेक्स म्हणजे नेमके काय हे मला माहीतच नाही. माझ्या उत्तरामुळे तिला लक्षात आले की मला अजून यातले काहीच कळत नाही.

“अस्वस्थ म्हणजे नेमके काय होते रे?”

आता तिची उत्सुकता वाढायला लागली होती. एव्हाना तिने गाठ बरीच ढिली केली होती. गाठ ढिली झाल्यावर तिने लाईट बंद केला.

“अगं, तुला कसे सांगू, पण माझ्या छातीत धडधड वाढते, बरेचदा माझ्या येथे कडक होते, ते फारच विचित्र दिसते. त्यामुळे जनरली मी बुटिकमध्ये शर्ट-इन करत नाही आणि काही वेळा माझी अंडरवेअर थोडी ओलीपण होते, याबद्दल मी तुला विचारणारच होतो.”

माझ्या लंडावर बोट टेकवत मी खूपच मोजके पण थेट बोललो होतो. ती थोडा वेळ शांत झाली पण लगेच जोरात हसून तिने मला मिठी मारली, तिचे चोळीतले उरोज माझ्या छातीवर दाबले गेले. माझा चेहरा तिच्या मानेवर होता.

“ह्म्म्म्म, काळजी करू नकोस हे अगदी नॉर्मल आहे. म्हणजे आता माझा शोन्या मोठा झालाय आणि येत्या २/३ वर्षात त्याचे लग्न करावे लागणार तर. आणि काय रे मग तू काय करतोस तुझ्या कडक झालेल्या, त्याचे?”

तिने तिची मिठी आणखिनच घट्ट करत आणि ‘लवड्या’च्या जागेवर ‘त्याचे’ या शब्दावर जोर देत म्हटले.

“त्याचे थोडीच काय करायचे असते?? आणि माझ्या लग्नाला अजून बराच वेळ आहे, त्यामुळे आता घाई नको.” मी मुद्दाम विषय लांबवत म्हटले.

“बरं बाबा, ठीक आहे तुझे लग्न आपण उशिरा करू पण तुला हे कुणी सांगितले की कडक झालेल्या त्याचे काहीच करायचे नसते?” असे म्हणत तिने मिठी सोडवून सरळ झोपत म्हटले.

“मग सांग ना नक्की काय करायचे असते ते, कारण आता माझे कुणी मित्र सुद्धा नाहीत की ज्यांना मी विचारू?” मी तिच्या पोटावर हात ठेवून झोपत म्हटले.

“तुला नक्की माहीत नाही काय करायचे असते ते? मग तुला हे सुद्धा माहीत नसेल की लग्नानंतर एका स्त्री आणि पुरूषामध्ये काय होते ते??”

आता आमची चर्चा छान वळणावर होती. तिच्याशी असे बोलताना मी अंधारात अधे-मधे माझ्या लंडाला चोळत होतो.

“फार नाही पण मला एवढेच माहीत आहे की पहिल्या रात्री दोघेही कपडे काढून सोबत झोपतात.” मी अगदीच साळसूदपणे म्हणालो.

“तू काय बोलतोस रवि? मला नाही वाटत तुला यातले काहीच माहीत नाही ते.” तिच्या आवाजात आता प्रचंड आश्चर्य मिश्रीत भाव होते.

“आई तुला आज माझा खरा अनुभव सांगतो, मी लहानपणी मित्रांमध्ये राहायचो पण हळूहळू माझे मित्र कमी होत गेले, त्यामुळे मला खरे मित्र काय असतात हे माहीतच नाहीये आणि राहता राहला प्रश्न ह्या विषयाचा तर मला सांग की मी शाळा, कॉलेज आणि घर ह्या व्यतिरिक्त मी कुठे जाताच नाही.

“आणि हो मी जेव्हा १५ वर्षांचा होतो, तेव्हा मला मा‍झ्या लघवीच्या जागेवर केस यायला लागलेत. अनेकदा जेव्हा टीव्हीवर एखादे उघडे नागडे सीन यायचे तेव्हा मा‍झ्या तिथे कडकपणा जाणवायचा. खूप वेळा तर त्यातून पांढरं चिकट पाणीपण येते. पण कळत नाही की का येते. त्यामुळे मला माहिती असणे दुरापास्तच आहे.”

माझ्या बोलण्याकडे ती शांतपणे लक्ष देऊन ऐकत होती. आणि तिने अचानक एका हातावर वळत माझ्याकडे पाठ करून झोपली. असे करताना तिने माझा उजवा हात तिच्या हातामध्ये घेऊन तिच्या उरोजांवर ठेवत हळूच दाबला आणि म्हणाली,

“ठीक आहे बेटा, आले माझ्या लक्षात तुझा काय प्रॉब्लेम आहे ते, काहीच काळजी करू नकोस, मी तुला सगळं समजावून सांगेल आणि शिकवेल सुद्धा, चल झोपूया आता.”

तिच्या या उत्तरावर माझ्या आधी माझ्या लवड्याने उसळी मारली आणि मीपण तिच्या उरोजांना आणखी दाबत तिची मिठी आणखी घट्ट केली पण माझा लवडा तिच्या नितंबाच्या दूर ठेवला आणि आम्ही झोपी गेलो.

पुढील ४-५ दिवस माझे कामाच्या व्यस्ततेत गेले पण त्या दरम्यान मी आईच्या चोळ्या आणि माझ्यासाठी सुती अंडरवेअर शिवून घेतल्या होत्या. शनिवारी अगदी आठवणीने ते सर्व कपडे मी घरी घेऊन आलो. घरी यायला मला रात्रीचे दहा वाजलेत. दार उघडताच आई म्हणाली,

“रवि बेटा किती उशीर झालाय शिवाय तुझा फोनपण लागत नव्हता.”

“हो गं, आज खूप कामं होती, बऱ्याच दिवसांची पेंडिंग त्यामुळे उशीर झाला.” मी आत येत म्हणालो.

“ठीक आहे, थकला असशील नं? चल लवकर हात पाय धुवून ये मी जेवायला वाढते.” ती किचन कडे जात म्हणाली आणि मी बाथरूममध्ये घुसलो.

जेवत असतानांच मी तिला सांगितले,

“आई, चोळ्या आणल्या आहेत, आज ट्राय करून बघशील.”

यावर खुश होत ती म्हणाली,

“अरे वा, चल आता मला या ब्रेसीयर आणि टाईट ब्लाउजपासून सुटकारा मिळणार.”

“मी माझ्यासाठी काही साध्या अंडरवेअर शिवल्या आहेत.” मी मुद्दाम तिला कळावे म्हणून सांगितले.

“साध्या म्हणजे नेमक्या कशा? आणि शिवलेल्या तू घालशील तुला तर त्या फ्रेंची वगैरे आवडतात नं?” तिने भुंवया उंचावत मला विचारले.

“आवडायच्या गं, पण हल्ली त्यांचे इलास्टिकमुळे फार कापे पडतात माझ्या कंबरेला आणि त्रास होतो. त्यामुळे मी अगदी साध्या पण चांगल्या इलास्टिकच्या सुती चड्ड्या शिवल्या.” मी स्पष्ट करत म्हटले.

“अरे म्हणजे मग तुलापण ट्राय करावे लागेल ना, मलापण बघू दे साध्या चड्डीत तू कसा दिसतो ते.” तिने थोडे हसतच मला म्हटले.

“हो मी करणारच होतो त्या ट्राय, पण एकट्यात.” मी मुद्दाम तिला चिडवल्यासारखे म्हणालो.

“का माझ्यासमोर चड्डीत उभे राहायची लाज वाटते का तुला? घाबरू नकोस मी काही खाणार नाहीये तुला.”

जे मला हवे होते तेच घडायला लागले होते आणि तेच ती बोलत होती.

“नाही तसे नाही गं. चल ठीक आहे, जेवल्यावर करू आपण ट्राय.”

हे म्हणतच माझ्या मनात आता बेडरूममध्ये केव्हा जातो असे होऊन बसले होते.

आईची किचनची कामे आज माझ्या उशिरा येण्यामुळे बरीच लांबली होती. मी टीव्ही बघत बसलो होतो तेव्हा अचानक ब्रेकिंग न्यूज़ झळकायला लागली ती म्हणजे एलबीटी विरोधात व्यापाऱ्यांनी मागण्या मान्य होईपर्यंत बेमुदत बंद जाहीर केला होता.

मीपण त्या संघटनेचा सदस्य असल्याने मी लगेच आमच्या संघटनेच्या ऑफिसला फोन करून बातमीचे कन्फर्मेशन घेतले. न्यूज खरी होती त्यामुळे आता रविवारपासून संपूर्ण मुंबईत बेमुदत बंद होणार होता. माझ्या बुटिकसाठी तो सोमवारपासून असणार होता कारण रविवारी आमचे पूर्ण मार्केट तसेही बंदच असायचे.

या सर्व प्रकारामुळे मला थोडे दु:ख तर बराच आनंद झाला होता. दु:ख याचे की पेंडिंग ऑर्डर्स आणखी पेंडिंग होणार होत्या पण त्या सोबतच आता पूर्ण वेळ आईसोबत घालवायला मिळणार होता. तेव्हा आता माझ्या प्लॅनला पार पाडायला पूर्ण वेळ मिळणार होता.

रात्रीचे साडे अकरा वाजले होते, मी बेडरूममध्ये जाऊन आईची वाट बघायला लागलो. थोड्याच वेळात आई आली आणि मला म्हणाली,

“बेटा मी आधी फ्रेश होते मग चोळ्या ट्राय करते.”

ती तिची साडी नेहमी सारखीच काढून बाथरूम मध्ये गेली. फ्रेश होऊन आल्यावर तिने माझ्याकडून चोळीची पिशवी घेतली आणि बेडच्या दुसर्‍या टोकावर माझ्याकडे पाठ करत ब्लाउज काढू लागली.

“आई तुझे चोळी घालणे होईपर्यंत मी लघवी करून येतो.” मी तिला म्हटले आणि मी बाथरूममध्ये माझी सुती चड्डी घेऊन गेलो.

मुतून झाल्यावर माझी जुनी अंडरवेअर काढून मी नवी चड्डी घातली. चड्डी एकदम परफेक्ट झाली होती. ढगाळ, थोडेही पाय वर उचलले तर माझ्या गोट्या किंवा लंड दाखवणारी आणि खूप जास्त पातळ. आता मी आईला सहज माझा लंड दाखवू शकणार होतो.

माझे झाल्यावर मी माझी लुंगी गुंडाळली आणि बाहेर येऊन बेडवर बसलो.

“बघ रे रवि, चोळी बसलीय का नाही व्यवस्थित.”

बघतो तर काय आईने ब्रेसीयरवरच चोळी घातलेली होती. चोळीचे मापपण परफेक्ट बसले होते.

“अगं पण हे काय, तू ब्रेसीयर वरच चोळी घातलीस? हा पण चोळी दिसतेय छान.” तिच्या चोळीतून दिसणार्‍या काळ्या ब्रेसीयरकडे बघत मी म्हटले.

यावर स्वत:ला आरशात बघतच आई म्हणाली,

“ह्म्म्म, मुद्दामच घालून बघतेय, सगळे पर्याय माहिती पाहिजेत ना.”

थोड्याच वेळात तिचे सर्व चोळ्या ट्राय करून झाल्या. तिने शेवटची चोळी ट्राय करताना ब्रेसीयर काढून टाकली होती आणि आता तीच चोळी घालून ती झोपणार होती.

मग मी तिला उभा होऊन माझी लुंगी सोडतच विचारले,

“आता माझी चड्डी कशी दिसतेय ते सांग बरं. आणि हसू नकोस हां.”

यावर तिने २ मिनिटे अगदी व्यवस्थित माझ्या चड्डीवरून नजर फिरवली. माझा लवडा बऱ्यापैकी कडक झालेला होता आणि त्याने तयार केलेला तंबू अगदीच स्पष्ट दिसत होता. तंबूमुळे माझ्या आतल्या मांड्यांचा भाग आईला पूर्ण दिसत होता.

“चड्डी तर छान शिवलीस, पण त्या चड्डीचा तंबू कसा झालाय? माझ्या उरोजांमुळे झालेला दिसतोय वाटते??” आईने हसतच माझ्या लवड्याकडे बघत म्हटले.

“काय करू आई, तुला चोळीत बघितले आणि ह्याचं असं झालंय, माझा नाही राहला कंट्रोल.” अगदी हताशपणे तिला पटवून देत म्हटले.

यावर मला धीर दिल्यासारखे ती म्हणाली,

“ठीक आहे रे बेटा, तू तरूण आहेस, हे होणारच. पण आपल्यामध्ये एक अंतर नेहमी राहायला हवं.” असे म्हणून तिने तिची साडी सोडली आणि बेडवर येत मला म्हणाली, “चल ये, आता झोपूया आणि तुला गर्मी होत असेल तर तूपण लुंगी घालूच नकोस.”

मग मीसुद्धा बिन लुंगीचा तिच्या बाजूला येऊन झोपलो. तिने लाईट बंद केला. ती फक्त चोळी आणि पेटीकोटमध्ये होती आणि मी माझ्या चड्डी आणि बनियनमध्ये. तिला मी आमच्या संपाबद्दल सांगितले आणि मग आम्ही झोपी गेलो.

माझा खरा प्लॅन सकाळी सुरू होणार होता तेव्हा मी सकाळ होण्याची वाटच बघत होतो. सकाळी मी मुद्दाम लवकर उठलो आणि फ्रेश होऊन पेपर वाचत बसलो. खरे तर मी आईच्या कपडे धुण्याची वाट पाहत बसलो होतो.

साधारण ८ वाजताच्या सुमारास आईने कपडे धुण्याची तयारी केली. आणि मला विचारायला आली,

“रवि तुझे काही कपडे असतील तर दे धुवायला.”

“आणतोच आई.” असे म्हणत मी आमच्या बेडरूममध्ये गेलो आणि धुवायचे कपडे आणि माझा टॉवेल घेऊन आलो.

आईचे ब्लाउज

“अरे, मी काय विचारतेय रवि, लक्ष कुठे आहे तुझे?” खाली बसून भाजी चिरत असलेल्या आईने मला विचारलं. “अंम्म्म? माझे लक्ष? काय म्हणत होतीस?” पदर ढळल्याने आईच्या उघड्या पडलेल्या स्तनांकडे माझी नजर रोखली होती. बऱ्यापैकी खोल गळ्याच्या ब्लाउजमधून आईचे गोरे स्तन बऱ्यापैकी बाहेर...

आईचे ब्लाउज भाग : २

आता मी थोडं पुढचं पाऊल टाकायचे ठरवलं कारण मी पुढचं पाऊल टाकलं नाही तर मी फक्त मापां पुरताच मर्यादित राहणार होतो, त्यामुळे मला वेगवेगळ्या युक्त्या लढवणे आवश्यक होते. आता मी माझ्या बुटिकमध्ये शिवल्या जाणाऱ्या अतिशय वेगवेगळ्या ब्लाउजबद्दल आईला अतिशय सराईतपणे सांगायचे...

आईचे ब्लाउज भाग : ३

आता मी सावध होत पवित्रा घ्यायचा ठरवला. “हे बघ स्तन, छाती, थान, दूध, चूची आणि काही मोठ्या घरातल्या बायका बुब्स, बॉल्स इत्यादी शब्द वापरतात.” तिच्याकडे न बघता मी एका दमात सगळे सांगून टाकले. “अरे व्वा, तुला तर सगळे शब्द माहीत आहे पण एक सोडून.” “कुठला?” मी मुद्दाम कुतुहल...

आईचे ब्लाउज भाग : ४

मी बोलत असताना आई अगदी मन लावून ऐकत होती. माझं ऐकल्यावर माझे गाल पकडत मला म्हणाली, “हो रे माझा शोन्या, मला माहीत आहे तू मर्यादा ओलांडणार नाहीस ते. ठीक आहे, आता मला गाठ मारून दाखव आणि काय रे अशा चोळ्या जुन्या पिढीच्या बायका लुगड्यावर घालायच्या, आता पुन्हा अशी स्टाईल...

आईचे ब्लाउज भाग : ६

आमच्या बाथरूममध्ये कपडे धुण्याची, आंघोळीची जागा खूपच ऐसपैस होती. बाथरूमचा दरवाजा आईने नेहमीप्रमाणे उघडा ठेवला होता. आई तिथे एका छोट्या स्टूलवर बसून कपडे भिजवत होती. नेहमीप्रमाणे तिचा पदर जागेवर नव्हता आणि तिची नवीन चोळी पूर्ण उघडी पडली होती. साडी आणि पेटीकोट...

आईचे ब्लाउज भाग : ७

आता ती चांगलीच मोकळी होऊन माझ्याशी बोलत होती. “म्हणजे किती मोठा असायला पाहिजे? मला काही प्रॉब्लेम तर नाही ना?” मी लंड हातात घेत चर्चा पुढे नेत म्हटले. “नाही रे बेटा, मोठा असण्यात काहीच गैर नाही उलट तुझ्या बायकोला तू जास्त सुख देऊ शकशील. बरं ते जाऊ दे, चल आता माझी पाठ...

आईचे ब्लाउज भाग : ८

“हम्म, तर ऐक मग, चोदणे किंवा झवणे म्हणजे लंड चूतमध्ये टाकून जोरात कंबर हलवून आतबाहेर करणे. मी चोदणे सोडून तुला सगळे करून दाखवते. तसे पाहल्यास एका आईने आपल्या मुलाला हे करून दाखवणे हे जगाच्या दृष्टीने पाप आहे पण मला त्याची पर्वा नाही कारण मला माझ्या मुलाच्या भविष्याची...

error: नका ना दाजी असं छळू!!